Kalifornien stämmer biltillverkare för klimatförändringarna

Delstaten Kalifornien stämmer sex av världens största biltillverkare för deras bidrag till klimatförändringarna. De kaliforniska myndigheterna motiverade sitt agerande med att man har att hantera de pågående och framtida effekterna av den globala uppvärmningen, vilket man redan nu lägger ut miljontals dollar på för ”planering, bevakning och infrastrukturella förändringar”. Stämningen är den första som försöker få tillverkare att ansvara för skador från fordonens avgaser.
För Saab kan det innebära en skjuts framåt för deras miljöbilar.
- Internt för oss kan detta betyda att vi snabbar på diskussionen om att föra över vårt biopowerkoncept – etanoldrift - till USA-marknaden, säger Saabs presschef Christer Nilsson.

Trängselförsöket intressant för New York

Kathryn Wylde, ordförande och vd för Partnership for New York (New Yorks ledande handelskammare) lovprisar Stockholms trängselförsök och skriver i ett inlägg i Dagens Industri att ”Trängseln i trafiken gör städer mindre attraktiva för företagen och är därmed ett hinder för ekonomisk tillväxt”. San Fransisco har fått federala pengar för att genomföra ett trängselavgiftsprojekt liknande det i Stockholm och London. Wylde skriver att New York sannolikt måste göra detsamma om staden ska upprätthålla sin konkurrenskraft.

Dagens Industri

Våg och tidvatten viktig nisch för SKF - Vindkraft snabbast växande segmentet

Om tio år kommer det installeras lika mycket vågkraft och tidvattenkraft som vindkraft. Det är man övertygad om på SKF och förbereder sig för snabbt växande leveranser till den nya energin. Kullagertillverkaren SKF har sedan 2002 medvetet satsat på produkter åt vindkraftindustrin.

- Det har vi inte haft anledning att ångra, säger Stefan Karlsson, koncernens globalt ansvarige för området ”förnybar energi”. Han kan konstatera att leveranserna till vindkraften har ökat med i genomsnitt 20 procent per år sedan dess. Och när vågkraften, som ligger senare än vindkraft i utveckling, och tidvattenkraft, som ligger ännu senare, kommersialiseras, väntas det svenska verkstadsföretaget ha en ordentlig fot inne i morgondagens teknik.

Dagens Miljö

Nya insekter åt upp GMO-bomull

Kinesiska bomullsodlare var först i värden med att odla genmodifierad bomull. Kemikalieanvändningen minskade kraftigt de första åren, men redan sex år efter odlingsstart fick de spruta lika mycket som sina konventionella kollegor, visar en studie som amerikanska forskare gjort. Detta eftersom nya insekter tagit över efter den insekt som stoppades av modifieringen. De modifierade fröerna kostar tre gånger så mycket som det konventionella utsädet, vilket gjorde att odlare med modifierad gröda tjänade mindre än sina kollegor.

m-plus

Solfångare alltmer lönsamma

Solfångare blir alltmer lönsamma. Prestandan i förhållande till priset har förbättrats tiofalt under de tjugo år solfångarna har funnits på marknaden, enligt Energimyndigheten. Samtidigt har elpriserna stigit, vilket gör solfångare till en alltmer lönsam investering. Solfångarna används oftast för att ge varmvatten, men kan även kopplas till uppvärmningssystemet. För att värma tappvatten krävs mellan en och två kvadratmeter per person.

Ekologisk mjölk rik på bra fett

Ekologisk mjölk innehåller mer Omega-3-fettsyror än vanlig mjölk, visar en stor brittisk studie. Svenska forskare anser att kvaliteten på grönbetet är avgörande.

Svenska Dagbladet

Tyska hushållsmätare sparar energi

Svenska hushåll har mycket att lära av de tyska när det gäller att spara energi. Individuella mätare för vatten och uppvärmning sänker de tyska hushållens användning med i genomsnitt 20 procent.

m-plus

MIljögifter i de flesta vanliga matvaror

De flesta vanliga livsmedel innehåller miljögifter. Det visar en stickprovsundersökning av matvaror i sju europeiska länder, som gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden, WWF.

- Miljögifterna finns i hela Europa. Var vi än bor och var vi än äter mat så äter vi från samma recept, med olika kryddning av miljögifter, säger Inger Näslund som är marinbiolog vid WWF.

Det är känt sedan tidigare att fet fisk från den tungt miljöbelastade Östersjön innehåller bland annat PCB, men också för höga halter dioxiner, som gör att strömmingen inte får säljas till andra EU-länder.

Sveriges Radio

Välfyllda lastbilar får gräddfiler

Nu får åkerier chansen att använda exklusiva lastzoner i centrala Göteborg och köra i vissa bussfiler. Motkravet är att lastbilarnas flak är fyllda till minst två tredjedelar. Det krävs dessutom att åkeriet samlastar, det vill säga att leverans ska ske till minst två olika kunder och/eller komma från två olika avsändare. Stockholms Stad kräver samlastning och beräknar minska sina transportkostnader med tiotals miljoner kronor per år.

Göteborgs-Posten

forsmark var nära Blackout

Bara tillfälligheter hindrade en total mörkläggning av reaktorn den 25 juli, visar DNs genomgång av Forsmarks egen rapport. Den visar bland annat att hälften av kylvattnet i reaktorn kokade bort. Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, kräver att en rad åtgärder vidtas innan reaktorerna i Forsmark kan startas igen.

- Vi får styra om resurserna och göra avkall på effekthöjningarna, säger Judith Melin, gd på SKI.

Incidenten betraktas av SKI som en så kallad kategori 1-brist, viket innebär att det funnits en misstanke om att säkerheten varit allvarligt hotad. Regeringen och SKI har tagit initiativ till en internationell granskningskonferens.

- Incidenten i Forsmark påminde oss om att kärnkraft är en komplex och sårbar energikälla, säger miljöminister Lena Sommestad i en kommentar.

Miljöbil ett måste – Chalmerschefer ska föregå med gott exempel

De 15 chefer på Chalmers som har förmånsbil måste välja en miljöbil nästa gång de byter bil. Det har rektorn bestämt, för att stärka högskolans trovärdighet i arbetet för en hållbar utveckling.

- Det handlar om att städa trappan uppifrån, säger Jan-Eric Sundgren, till före sommaren rektor på Chalmers och den som fattade beslutet.

Göteborgs-Posten

Framtidens klimat kan lägga delar av Göteborg under vatten

Omfattande elavbrott, utkylda hus, stopp för spårvagnen och en femtedel av gatorna i Göteborgs centrum under vatten. Om vi får vindar som i samband med stormen Gudrun, om 100 år, kan följderna bli förödande. Detta förutspår en rapport från Stadskansliet i Göteborg, som med hjälp av SMHIs klimatprognoser utrett konsekvenserna av klimatförändringarna.

MIljökvarn eldar med havreskal

Saltå Kvarn i Järna, som förädlar och säljer biodynamiskt odlad spannmål, har slopat olja och el och gått över till havreskal för sin energiförsörjning. Skalen transporterades tidigare bara bort och slängdes. Saltå Kvarn beräknar att investeringen ska betala sig inom fem-sex år. Utsläppen av fossil koldioxid, en växthusgas, beräknas minska med 200 ton per år.

Dagens Industri

Världen nästa för svensk miljö – Kina lockar miljöteknikföretagen

De svenska miljöteknikföretagen ligger i startgroparna för att ta marknadsandelar på den snabbt växande miljömarknaden. Bara i Kina kommer man under de närmaste fyra åren satsa 1 300 miljarder på miljöåtgärder.

- Sverige har ett försprång som vi bör utnyttja, säger Stefan Henningsson, ansvarig för området miljödriven affärsutveckling på Nutek. Vi är bra på bioenergi, energieffektiva system, luftrening och avfallshantering, men för att kunna ta sådana order måste företagen bli större.

Svenska Dagbladet

MILJÖSKADOR - en dyr fråga för Kina

Miljöförstöringen kostar Kina 8-9 procent av BNP, enligt en rapport från kinesiska miljövårdsverket, den första i sitt slag. Bara en liten del av nya miljöskador åtgärdas varje år. En annan rapport säger att regeringen misslyckas med att sänka energianvändningen per enhet av BNP med 4 procent i år. Den kvoten har istället ökat med 0,8 procent under första halvåret.

Dagens Industri

MIljardinvestering skapar 50 nya jobb

En jätteanläggning i Norrköping ska stå färdig 2007 eller 2008. Då kommer den att producera 330 000 ton rapsolja per år, tio gånger mer än dagens största anläggning i Sverige. Ungefär hälften kommer att användas som biodiesel. Av restprodukterna gör företaget bränslepellets.

- Det finns en enorm efterfrågan på rapsolja, biodiesel och pellets, säger Shany Poijes, projektkoordinator för anläggningen.

Norrköpings Tidningar

Ekologiska drycker allt populärare

Försäljningen av ekologiska drycker på systemet har ökat de senaste åren. Försäljningen ökade med 56 procent 2005 jämfört med 2004. Under 2006 fortsatte utvecklingen i samma riktning. Fortfarande utgör dock ekologiska drycker en liten andel av totalförsäljningen, endast 0,54 procent av de drycker som såldes januari till juni i år var ekologiska.