TEKNIK OCH MILJÖ LYFTER SVENSK KONKURRENSKRAFT
Intresset för att använda ny teknik, miljösatsningar och god utbildning lyfter Sverige till tredjeplatsen i World Economic Forums årliga rankning av ländernas konkurrenskraft. På första och andra plats återfinns Schweiz respektive Finland. USA ramlar från förstaplatsen till en sjätteplacering. I indexet jämförs användning av ny teknik, utbildning, miljöfrågor, skatter och handel.
NyTeknik


ETANOLMOTOR TILL ALLA SAAB-MODELLER
Varje ny Saab-modell framöver kommer att ha etanol som motoralternativ. Saabs etanolmodell har blivit en succé och idag väljer tre av fyra svenska kunder att få sin Saab 9-5 med etanolmotor. Knut Simonsson, marknadsdirektör på Saab, menar att Biopowerkonceptet är lika viktigt för Saabs varumärke som turbon på 80-talet.
- Det gäller att vara först och bli det varumärke som förknippas med nyheten. Rent materiellt kommer konkurrenterna att komma ikapp oss så småningom, men jag ska göra allt som står i min makt för att vi ska äga det (etanoldrift) kommunikativt, säger Simonsson.
Ttela


ÄVEN FRANKRIKE OCH RENAULT STORSATSAR PÅ ETANOL
Redan 2009 ska hälften av alla bensinmotorer hos Renault kunna köras på etanolbränslet E85. Renault och den franska regeringen har nått en överenskommelse som påskyndar utbyggnaden av distributionsnätet för etanol. Frankrike ska i september 2007 ha minst 500 tankställen för E85, bränslet ska vara billigare än bensin och mestadels lokalt producerat, lovar finansminister Breton.


ALLA ICA KVANTUMS BUTIKER I SVERIGE MILJÖMÄRKTA
Samtliga 122 ICA Kvantumbutiker i Sverige har blivit svanmärkta. Svanmärkningen innebär att butiken miljöanpassats, medarbetarna har utbildats i miljöfrågor och att en viss andel av butikens utbud består av miljömärkta varor. Sedan mars i år är även alla 50 ICA Maxibutiker i Sverige svanmärkta.
SIS Miljömärkning

 

GOOGLE PLANERAR STÖRSTA SOLCELLSDRIVNA KONTORET I USA
Google planerar att installera solceller med en effekt på 1,6 MW på sitt kontor i Kalifornien, motsvarande den elektricitet som används i 1 000 kaliforniska hus. Genom detta kommer kontoret att bli det största solcellsdrivna i USA.
- Vi kommer att producera ungefär en tredjedel av den energi vi använder, säger David Radcliffe, vice president för Googles fastigheter. Han poängterar att de bland annat gör investeringen för att slå hål på myten om att det inte går att bedriva en verksamhet som både är miljöanpassad och lönsam.
Planet Ark

 

VAR TIONDE TAK I BASEL ÄR GRÖNT
År 2002 antog schweiziska Basel en lag som kräver att gröna tak anläggs på alla nya och renoverade byggnader med platta tak. Denna lag, i kombination med ett generöst bidrag, har lett till att tio procent av Basels tak idag är vegetationstäckta. Bland annat har detta minskat stadens energianvändning med 4 GWh per år, främst till följd av minskat behov av luftkonditionering. Andra fördelar med ett grönt tak är att det minskar påfrestningarna på avloppsnätet vid kraftiga regn och ökar den biologiska mångfalden i urbana områden.
Miljöaktuellt

 

BOSTADSFÖRETAG MINSKAR UTSLÄPP MED 15 PROCENT PÅ ETT ÅR
Malmös kommunala bostadsföretag, MKB, har på ett år minskat sina fossila koldioxidutsläpp med 15 procent. Detta är resultatet av ett systematiskt arbete med energifrågor som pågått länge i företaget. Totalt har vi minskat våra utsläpp med ungefär 25 procent sedan 1993, säger Jenny Holmquist, miljöcoach på MKB.
Företagets utsläpp har minskats huvudsakligen genom en effektiviserad värmeanvändning, till exempel genom vattensnåla kranar och jämnare värmefördelning i bostadshusen. Dessutom har fjärrvärmeleverantören minskat sina fossila koldioxidutsläpp.
Fastighetstidningen

 

 

VÄXTHUSEFFEKTEN SKAPAR AFFÄRSKLIMAT
Klimatfrågan oroar företag och investerare runt om i världen. Men många företag ser också kommersiella möjligheter i växthuseffekten, enligt en undersökning som Carbon Disclosure Project gjort bland världens 500 största företag. Förutom att det finns risker att rent fysiskt drabbas är man oroade över att varumärket ska bli lidande om man inte klarar av att vidta klimatåtgärder. 87 procent av företagen anser att klimatförändringen medför kommersiella risker och/eller möjligheter. Bland vinnarna återfinns företag som satsar på vind- och solkraft. I USA uppskattas marknaden för "ren" energi växa från nästan 40 miljarder dollar till 167 miljarder dollar fram till 2015. En av rapportens slutsatser är att det trots den ökade medvetenheten om det som sker så gör företagen för lite för att möta problemen och att ta tillvara de chanser som ges.
Dagens Nyheter

 

SVERIGE KAN TVINGAS BRYTA URAN
Sverige kan i framtiden tvingas bryta uran om det uppstår en bristsituation efter uran inom EU. Det framgår av det avtal som skrevs då Sverige blev medlem i EU. Tidigare har små mängder uran brutits i bland annat Ranstad, men stoppats genom att kommunen använt sin vetorätt.

 

KOMMUN GER BIDRAG TILL MILJÖBIL
Katrineholm ger kommunens invånare bidrag på 50 procent av merkostnaden för en biogasbil och företag kan få 30 procent.

 

NANOPARTIKLAR KAN BLI NÄSTA MILJÖGIFT
Nanopartiklar orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och de kan förstöra lungorna på samma sätt som asbest. Det vet forskarna, men lagstiftningen ligger efter och idag säljs nanoprodukter som ingen vet effekten av. Nanoprodukter finns bland annat i datorchip, solskyddskrämer, bilvax och tennisracket. Nanopartiklar kommer förutom från produkter även från till exempel slitage av däck och från dieselmotorer. EUs kommande kemikalielagstiftning, Reach, är inte anpassad för de ultralätta nanoprodukterna. Bland annat har lagstiftningen en mängdgräns på ett ton; om ett företag tillverkar under ett ton av en kemikalie gäller inte lagen dem.
Svenska Dagbladet

 

HONDAS VÄTGASBIL KLAR 2008
Honda har visat upp en fullt körbar bränslecellsbil i Japan. Företaget förbereder nu för serieproduktion av den vätgasdrivna bilen FCX och den ska börja säljas 2008 i Japan och USA.
Auto Motor & Sport

 

HELIG HELG HOTAD
En av svensk idrotts mest klassiska dagar är hotad. Vasaloppet kan komma att flytta från den första söndagen i mars. Orsaken är de allt snöfattigare vintrarna. På initiativ av Svenska bandyförbundet gör de svenska vinteridrotterna gemensam sak i klimatfrågan. Det handlar om att förmedla information, men också konkreta förslag på energibesparande åtgärder som minskar oljeanvändningen och utsläppen av växthusgaser.
- Hittills har inte idrotten tagit sitt ansvar. Vi har varit för tysta, vi har hoppats och trott att det ska ordna sig. Nu måste vi sätta full fart, säger Rolf Hammar, Vasaloppets vd.
Svenska Dagbladet

 

SALTKRAFT KAN GE NY ENERGI
Norrmännen ska satsa på en pilotanläggning för saltkraft, en förnybar energi som enligt norska Statkraft, som ligger bakom pilotanläggningen, ska bli attraktiv och tillgänglig för hela världsmarknaden. Idén bakom saltkraften bygger på den kemiska energi som uppstår i mötet mellan söt- och saltvatten, något som sker i alla flodmynningar vid havet. Utsläppen blir bara bräckt vatten. Enligt Statkraft finns en potential att leverera 12-25 TWh per år i Norge, motsvarande 10-20 procent av dagens kraftproduktion.
Dagens Nyheter

 

VATTENFALL PLANERAR STOR VÅGKRAFTPARK
En vågkraftpark med 1 000 sammankopplade våggeneratorer planeras på den svenska västkusten. Anläggningen ska byggas av Uppsalaföretaget Seabased i samarbete med Vattenfall. De arbetar idag med en förstudie med målet att bygga en storskalig demonstrationsanläggning. Medeleffekten på den färdiga anläggningen kommer att bli 10-12 MW, eller upp mot 50 GWh per år. En vågkraftsanläggning byggs nu i Portugal och anläggningar planeras även utanför Wales och utanför Norges kust.
Ny Teknik

 

JA TILL TRÄNGSELSKATTER - FÖR ATT FINANSIERA KRINGFARTSLEDER
Ledarna för de borgerliga regeringspartierna skriver på DN Debatt att de vill införa trängselavgifter i Stockholms stad. Avgifterna ska gå till att finansiera kringfartsleder runt Stockholm. De vill också stoppa det påbörjade bygget av Citybanan, en pendeltågsatsning i centrala Stockholm. Naturskyddsföreningen, SNF, är positiv till att den borgerliga alliansen öppnar för trängselavgifter, men tveksam till hur pengarna ska användas. De vill att besluten ska flyttas till ett lokalt plan och användas till satsningar i kollektivtrafiken.
- När man prioriterar vägbyggen får vi inte de förbättringar i kollektivtrafiken som behövs. Istället flyttas trafikanter från kollektivtrafiken till vägarna, dvs koldioxidutsläpp helt i onödan. Det är att ta ett steg tillbaka istället för att utveckla systemet ytterligare så att det blir miljösmart och framåtsyftande, säger Svante Axelsson, generalsekreterare! för SNF.

 

TILLVERKA ETANOL I SVERIGE EN BRA AFFÄR
Fabriker för det förnybara drivmedlet etanol ser ut att växa upp som svampar i en höstskog i Sverige de kommande fem åren. Som vi skrev i Ekosofias nyhetsbrev i februari kommer Sverige tillverka all etanol vi behöver i landet kring år 2010, om alla planerade anläggningar byggs, vilket även Miljöaktuellts granskning visar.
- Marknaden bankar på dörren. Det är inte särskilt svårt att få pengar till investeringar i en fabrik, säger Fred Holmberg, vd på kemiföretaget Fred Holmberg & Co som vill bygga en etanolfabrik i Kalmar.
- Pengarna blir ofta kvar i regionen. Det är en av de stora fördelarna med biobränsle, säger Karin Haara på Svebio, Sveriges bioenergiförening.
Miljöaktuellt

 

EKOLOGISKA JEANS PÅ VÄG
Levis kanske blir högsta mode igen när företaget släpper sina första eko-jeans. Tyget består av ekologiskt odlad bomull och den karaktäristiska kulören åstadkoms med naturfärger. Enligt miljögruppen Organic Exchange har efterfrågan på ekologiskt odlad bomull stigit med nära 100 procent det senaste året.
Miljöaktuellt

 

HYBRIDERNA TAR ÖVER
Redan år 2030 kommer 70 procent av världens bilar att vara hybrider. Det menar David Turnbough vid ett av världens största kapitalförvaltningsföretag. Redan idag har Toyota Prius ersatt Hummer och andra jättebilar som status- och miljömarkör hos stjärnorna i Hollywood.
Näringsliv 24

 

KLIMATET OROAR KUNGEN
Kungen öppnade den nya riksdagen med att uppmana till åtgärder mot den globala uppvärmningen.
- Vi måste finna kloka åtgärder som säkerställer villkoren för allt levande på vår jord, sa kungen.

 

MILJÖ I BUDGETPROPOSITIONEN
Den 16 oktober presenterades den nya budgeten och med den, regeringens miljöpolitik.
- Regeringen har pekat ut miljöfrågorna som avgörande för utvecklingskraften i Sverige. Miljöpolitiken kommer fortsatt att drivas och utvecklas med stor kraft. Regeringen inleder nu en satsning på åtgärder för att bemöta klimathotet och för en förbättrad havsmiljö, säger miljöminister Anders Carlgren i en kommentar till bugeten.
Miljöområdet får ungefär samma budgetramar som tidigare. Den planerade skatten på flygresor införs inte, enligt budgetpropositionen. Den gröna skatteväxlingen och avvecklingen av kärnkraften avbryts. De två stängda reaktorerna i Barsebäck kommer dock inte få förnyade driftstillstånd. En nationell havsmiljöstrategi ska utvecklas. Energi till "internationellt klart konkurrenskraftiga" priser utlovas. Elcertifikatsystemet utökas till 17 TWh och småskalig vattenkraft kommer även i fortsättningen ingå i elcertifika! tsystemet. Regeringen lämnar i budgeten inga förslag till finansiering av en sk klimatmiljard eller miljöbilspremie, utan ska återkomma i dessa frågor.
Socialdemokraterna säger i en kommentar att "regeringen presenterar en miljöpolitik utan eget ansvar. De skjuter över miljöfrågorna på den enskilde medborgaren, alternativt marknaden, och på internationella överenskommelser."
Under riksdagens budgetdebatt sa Mikaela Valtersson (mp) att "detta är inte en budget för miljön". Hon var oroad över avsaknaden av konkreta förslag bland annat för att komma till rätta med klimatförändringarna.
Naturskyddsföreningen, SNF, anser att det är glädjande att regeringen låter anslaget för biologisk mångfald ligga kvar, men är kritisk på andra områden.
- Budgeten är tunn när det gäller åtgärder mot ökade klimatutsläpp, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för SNF, och menar att detta blir extra tydligt på trafikområdet, där de redan stora satsningarna på vägbyggen ska drivas! upp ytterligare. Budgeten saknar också nya satsningar på koll! ektivtra fik, påpekar SNF.
Axelsson tycker också att det är olyckligt att regeringen låser fast sig i sitt motstånd mot grön skatteväxling:
- Det är inte möjligt att bedriva en framgångsrik miljöpolitik om man inte använder sig av principen att förorenaren skall betala. Att bara ge miljösubventioner innebär att alla skattebetalare får ta kostnaden istället för den som förorenar.