SVENSKARNA BEREDDA ATT BETALA FÖR MILJÖPRODUKTER
Enligt en undersökning som Naturvårdsverket genomfört tror nästan alla svenskar att växthuseffekten kommer att påverka vårt land i framtiden. Så många som 80 procent kan "absolut" eller "troligen" tänka sig att betala fem procent mer för varor och tjänster från företag som arbetar för att begränsa växthuseffekten.
- Svenskarna är beredda att stödja de företag som tar täten i klimatarbetet, men anser att företagen är dåliga på att marknadsföra sitt klimatarbete och de efterfrågar en märkning av klimatanpassade produkter och tjänster, säger Jessica Cederberg Wodmar, projektledare för klimatkommunikation på Naturvårdsverket.


"DET BLIR NÄSTA ÅRS VIKTIGASTE FRÅGA"
Klimatfrågan blir nästa års viktigaste fråga. Det anser tre fjärdedelar av Sveriges börs-vd:ar enligt Veckans Affärers vd-panel. Nära hälften av de tillfrågade märker redan att kunderna kräver miljöanpassade produkter.

 

GRÖN PANIK I NÄRINGSLIVET
I Veckans Affärers temanummer om miljö beskrivs den "gröna panik" som drabbat näringslivet. Plötsligt blev klimatfrågan löpsedelsstoff och en folkrörelse i vardande. Miljöfrågan kunde förut vara en bra pr-faktor, men nu ökar konsumenttrycket lavinartat. Snart är det ett grundkrav, inte en konkurrensfördel skriver Veckans Affärer och får medhåll från fastighetsbolaget Vasakronans vd Håkan Bryngelsson:
- Har man något som helst anspråk på att vara ett seriöst företag är klimatanpassningen en självklarhet. Men det här är inget självuppoffrande arbete. Vi tjänar pengar på att ligga i framkant i miljöfrågor.


"INGEN VÄRDIG ATT FÅ PRISET SOM ÅRETS MILJÖJOURNALIST"
Dagens miljöjournalister får svidande kritik på Dagens Nyheters debattsida. Jurymedlemmarna Bo Landin, Sverker Sörlin och Anne Nilsson skriver att bland nomineringarna till Årets Miljöjournalist finns inget bidrag som de vill belöna. De konstaterar att dagens miljöjournalistik saknar kvalitet och nytänkande. Att den är svag, trött och en del av etablissemanget samt har förlorat sina kvalitéer utan att ha utvecklat några nya. Samtidigt har miljöredaktioner lagts ned och dörrarna stängts för en kritisk och ifrågasättande journalistik.


LAG OM SOLVÄRME I SPANIEN
En ny lag i Spanien kräver att nybyggda eller ombyggda hus måste få 30-70 procent av energin till sitt varmvatten från solvärme beroende på var i Spanien de står. Även kontor, varuhus och sjukhus måste till en viss del drivas av solvärme. Varje ny byggnad beräknas spara 30-40 procent energi jämfört med konventionell byggteknik.
Svenska Dagbladet


VOLVO DÖMS ATT STÄLLA KRAV PÅ RENARE TRANSPORTER
Lastbilstransporter till Volvo Torslandaverken i Göteborg kan om något år tvingas köra omvägar om de inte uppfyller strängare miljökrav. Enligt en ny dom från miljödomstolen ska 90 procent av lastbilarna till Volvo som kör genom Göteborg vara de renaste som finns idag (miljöklass 2005/Euro 4). Bakgrunden är att Volvo ansökt om tillstånd hos miljödomstolen att i framtiden öka produktionen och därmed fördubbla lastbilstrafiken till och från fabriken. Redan i dag överskrids miljökvalitetsnormen för kväveoxider i centrala Göteborg.
- Det är en vettig dom, genom att bara låta de renaste fordonen köra där de största utsläppsproblemen finns, säger Volvos miljöskyddschef Mihkel Laks.
Sveriges Radio


EU-PARLAMENTET SA JA TILL FÖRSVAGAT REACH
Kemikalielagstiftningen Reach, som innebär att tillverkare och importörer måste registrera, tillståndspröva och kontrollera kemikalier har röstats igenom av EU-parlamentet. Men det är en kompromiss som fått svidande kritik, bland annat från Svenska Naturskyddsföreningen, som kallade förslaget en skandal och uppmanade alla Sveriges ledamöter i Europaparlamentet att rösta nej.
- Det finns ingen substitution alls, hävdar centerpartisten Lena Ek, som drivit frågan i EU och syftar på en regel som säger att farliga kemikalier inte får användas om det finns mindre farliga alternativ. Sveriges miljöminister Andreas Carlgren tycker dock inte att förslaget är så urvattnat som många kritiker hävdat och att substitutionsprincipen finns med som en viktig del.
   Margot Wallström, som ses som grundaren till Reach, är glad över beslutet som, även om det behöver vässas, blir den hårdaste kemikalielagstiftningen i världen.


VÄXTHUSGASER FALL FÖR USA:S HÖGSTA DOMSTOL
President George W Bush kan, mot sin vilja, tvingas ta itu med de omfattande amerikanska utsläppen av koldioxid. Det kan bli följden av ett rättsfall som togs upp av USA:s högsta domstol. Frågan gäller om USA:s miljöskyddsmyndighet, EPA, kan och bör utöva makt för att begränsa utsläpp enligt den så kallade Clean Air Act som antogs 1970. Lagtexten ålägger EPA att "utveckla och upprätthålla förordningar som skyddar allmänheten från att utsättas för luftföroreningar". Men Bushadministrationen driver linjen att Clean Air Act inte gäller växthusgasen koldioxid utan bara gäller koloxid, kolväten och kväveoxider, eftersom dessa nämns i lagen. Få hade börjat oroa sig för klimatförändringarna när lagen skrevs.
Dagens Nyheter


MILJÖNONCHALANSEN KOMMER ATT STÅ FÖRETAGEN DYRT
Svenska börsbolag struntar i att redovisa hur de påverkar miljön. Nonchalansen kommer stå dem dyrt. 90 av de 100 största börsbolagen i Europa lämnar en hållbarhetsrapport, men svenska bolag ligger efter. FN:s nya riktlinjer för ansvarsfulla investeringar har fått rungande genomslag. Ett halvår efter att de presenterades har investerare med ett totalt kapital på 35 000 miljarder kronor skrivit under kontraktet, vilket är nio gånger mer än kapitalet på Stockholmsbörsen.
Veckans Affärer


FÖRSTA GRÖNA RISKKAPITALBOLAGET I SVERIGE
Det råder stor brist på riskkapital till svenska tillväxtföretag som utvecklar ny energiteknik. Amerikanen Andre Heinz och svensken Anders Frisk har upptäckt den vita fläcken på den svenska riskkapitalkartan. I deras nystartade riskkapitalbolag Sustainable Technology Partner ska nordiska energi- och miljöteknikbolag få en möjlig investerare.
- Globalt finns stora marknadskrafter som gör att efterfrågan på "clean tech" ökar kraftigt, säger Heinz.
NyTeknik


NYNÄS INVESTERAR FYRA MILJARDER I BÄTTRE OLJOR
Oljeföretaget Nynäs investerar fyra miljarder i en utökad produktion av en mer miljöanpassad typ av olja, naftenolja, i Nynäshamn. Oljan är den viktigaste ersättningsoljan för de giftiga HA-oljor som används i däck. Bolaget räknar nu med att kunna konkurrera sig till en betydande andel av den nya stora marknad som uppstått. Världsmarknaden för naftenoljor bedöms öka med 30 procent de närmaste åren.
- Ett fantastiskt bra exempel på att vi i Sverige kan skapa ökad tillväxt som är mer hållbar och ger nya jobb, säger Göran Värmby, projektledare inom Buisness Region Göteborg.
Dagens Miljö


STORSKALIG PRODUKTION AV SOLCELLER
Det Uppsalabaserade forskningsbolaget Solibro går ihop med tyska Q-cells, världens näst största tillverkare av solceller. Affären innebär att "nya" Solibro startar fullskalig produktion av den solcellsteknik som utvecklats i Uppsala.
Göteborgs-Posten


KINA BYGGER VÄRLDENS STÖRSTA SOLKRAFTVERK
Världens största solkraftverk ska byggas i Kina. Anläggningen ska placeras vid solsäkra Dunhuang i nordvästra Kina och kommer att täcka en yta på över 30 000 kvadratmeter. Förhoppningen är att den ska producera 100 megawatt energi, vilket är 20 gånger mer än världens nu största solkraftverk.
Sveriges Radio


TOYOTA PRIUS KOMMER I FLERA MODELLER
Den populära hybridbilen har ett så starkt varumärke att Toyotas ledning beslutat att basera ett helt modellprogram på Prius. Samtliga nya Prius kommer att ha en hybridmotor och troligen, i framtiden även kunna laddas från elnätet. Toyotas USA-chef Jim Press säger att från början profiterade hybridmodellen på Toyotas kvalitetsimage. Men att idag drar hela Toyotaprogrammet nytta av den image som Prius skapat kring sitt eget namn.
Auto Motor & Sport


VATTENFALL OCH FORTUM FÅR BOTTENBETYG
Trots massiva reklamkampanjer har elbranschen fortfarande usel image hos den svenska allmänheten och det är storbolagen som får sämst betyg. Enligt en kundundersökning gjord av Svensk Kvalitetsindex är det inte höga priser och elavbrott som drar ner betygen utan miljöaspekter och vardagsrelationer. Fortum har sämst nöjdkundindex av alla elföretag och på frågan om i vilken mån bolagen tar hänsyn till miljöaspekterna i sin verksamhet, får Vattenfall de klart sämsta siffrorna.
Svenska Dagbladet


TREND: ETT TON KOLDIOXID ÄR ÅRETS JULKLAPP
Vill du ge bort något i julklapp som är maximalt trendigt och maximalt politiskt korrekt på samma gång ska du köpa ett värdepapper som bidrar till att minska växthuseffekten - en utsläppsrätt, skriver Dagens Industri. Naturskyddsföreningen, som förmedlar utsläppsrätter bekräftar trenden och deras försäljning har formligen exploderat sedan december månad inletts.