Kära vänner, kunder, kolleger och andra miljöengagerade!


Året 2006 har, framför allt under andra halvan, präglats av klimatfrågan. Det gäller ju både internationellt och i Sverige - möjligen med undantag för den svenska valrörelsen, där miljö och hållbar utveckling aldrig fick någon framträdande plats.
Ingen kan nu undgå att se att klimat- och miljöfrågor är viktiga. Bland det som under året bidragit till detta finns Al Gores film "An Inconvenient Truth" (En obekväm sanning), Stern-rapporten, Sveriges Televisions tv-serie "Planeten", Aftonbladets, Svenska Dagbladets och många andra tidningars "klimat-kampanjer" liksom det onormala vädret - även om det är viktigt att skilja på väder och klimat.
Begreppet hållbar utveckling blir också allt mer etablerat och därmed den nödvändiga kopplingen mellan ekonomi, social utveckling och ekologi; med hänsyn till och respekt för miljön och naturens begränsningar.
I detta oerhörda informationsflöde är ett kritiskt betraktelsesätt och en fördjupad analys än viktigare. Vi tror att det är en av anledningarna till att våra kunder och uppdragsgivare anlitar oss och något som de uppskattar oss för. Vår omfattande och ständigt pågående omvärldsbevakning och -analys är en väsentlig del i vår verksamhet - oavsett om det gäller utbildning, ledningsseminarier, utredningar, miljöledning eller strategisk rådgivning. I höst har vi också hjälpt flera verksamheter i deras klimatarbete. Att börja med att göra en koldioxidinventering för att sedan fastställa en klimatstrategi är ett sätt att på ett planerat och systematiskt sätt minska verksamhetens klimatpåverkan.
Nödvändigt, enligt både Veckans Affärer och Naturvårdsverket, om man vill vara en framgångsrik företagare och tillhöra framtidens vinnare.

Upplevelser, gemenskap, motion och musik är exempel på miljöanpassade julklappar som vi gärna rekommenderar och delar med oss av. Utöver det finns också KRAV-märkt sill, skinka och mycket annat gott att njuta av under helgerna.


Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Sara,Bill och Magnus


Nedan kan du se en del av de kunder som vi har arbetat med under 2006.


AstraZeneca AB
Aranäs KB
Byggnadsfirman Ernst Rosén AB
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Graflunds Invest AB
Göteborgs universitet
Iver Kjellberg Fastighets/Byggnads AB
Köpings kommun

Liseberg AB
ProTeko
SKF AB
Tärntank Rederi AB
Uddevallahem
V-städ AB
Vägverket, region Väst
Älvstranden Utveckling AB