SVENSKARNA TAR KLIMATHOT PÅ ALLVAR
Svenskarna tar klimathotet på allvar, och många är beredda till uppoffringar för att möta dem. Det visar en Sifoundersökning som SVT:s Rapport låtit göra. Av de tillfrågade tyckte visserligen drygt en fjärdedel, 26 procent, att klimathotet överdrivs. Men nästan var femte, 18 procent, tycker snarare att klimathotet underdrivs. Det vill säga att läget i själva verket är värre än vad som sägs. Den största gruppen, ungefär hälften av de tillfrågade, svarade att hotet beskrivs i stort sett rätt.


SVENSKA MILJÖMÅL SKJUTS UPP
Under gångna år har det stått klart att flera av de svenska miljömålen är svåra att nå inom en generation, till exempel övergödning, klimat och försurning. Nu föreslår Miljömålsutredningen att målen skjuts upp från 2020 till 2025.
Utredningen anser också att det ska ske en omformulering av målen. Till 2025 ska miljökvalitetsmålen vara uppnådda eller förutsättningarna, alltså åtgärder och styrmedel för att nå dit, ska vara uppfyllda. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i referensgruppen är kritiska mot omformuleringen, men också mot det förslag i utredningen som säger att Miljömålsrådet ska avskaffas. Miljömålsrådet har skött utvärderingen av miljömålsarbetet och lämnat förslag till nya åtgärder för att nå målen. Naturvårdsverket föreslås ta över rapporteringen till regeringen om hur det går med miljömålsarbetet. Utredningen föreslår också en så kallad parlamentarisk beredning, som kontinuerligt följer arbetet och som kan ge råd till regeringen och förslag på strategier samt åtgärder för att uppfylla miljömålen.
Sveriges Radio Ekot


MYNDIGHETER UPPMANAS VARA FÖREDÖME
I USA får federala myndigheter 90 dagar på sig för att ta fram hållbara mål för hur de ska minska sina utsläpp av växthusgaser till år 2020.
Det beskedet gav president Barack Obama i början av oktober.
– Federala myndigheter måste föregå med gott exempel genom att minska utsläppen, minska avfallet och använda miljöanpassade produkter i större utsträckning, sa president Obama.
Presidenten noterade också att federala myndigheter stått för den största energikonsumtionen i USA och kräver också att myndigheterna drar ner på bland annat bensinförbrukningen i sina fordon.
Sveriges Radio Ekot


APPLE TAR STÄLLNING FÖR MILJÖN OCH HOPPAR AV INTRESSEORGANISATION
Apple har med omedelbar verkan lämnat Chamber of Commerce, amerikanska Handelskammaren. Orsaken är att Apple inte anser att organisationen tar hoten mot miljön på allvar. Chamber of Commerce säger sig vara för minskade utsläpp, men motsätter sig ändå lagförslag för att kontrollera utsläppsnivåer, vilket fick bägaren att rinna över för Apple som de senaste åren arbetat hårt för att minska sina utsläpp och få bort giftiga ämnen från produkter. Andra företag, däribland ett energibolag, har också lämnat organisationen av samma orsak och Nike har sagt upp sin plats i organisationen styrelse.
MacWorld


SUCCÉ FÖR ELBILAR PÅ LINDHOLMEN
Allt fler väljer att använda världens första elbilspool på Lindholmen i Göteborg. Projektet är ett pilotförsök som drivs av Lindholmen Science Park och går ut på att de som använder elbilarna ska utvärdera vad som är positivt respektive negativt med tekniken. Just nu använder 80 personer de fem bilarna.
– Jag är en av användarna och vi ska prova det här och kritiskt granska vad som är plus och minus. Hittills har det kommit fram många fördelar, att det inte är så annorlunda, att det fungerar som vilket fordon som helst, säger Magnus Holmqvist, en av deltagarna i pilotprojektet.
Ny Teknik


KO: BILAR INTE "MILJÖVÄNLIGA"
Man måste vara mycket försiktig med argument som "miljövänlig" när man gör reklam för produkter som egentligen belastar miljön, fastslår KO i ett ärende mot Upplands Motor i Uppsala. I företagets annonsering för bilmodellen Renault Mégane Flexifuel 1,6 Expression, 5D kallades den för just "miljövänlig", utan den precisering som Marknadsdomstolen kräver. Upplands Motor förbjuds nu av konsumentombudsmannen att utan vidare kalla personbilar för miljövänliga i sin reklam och med förbudet kommer ett vite på 300 000 kronor.
Allt om motor


VÅGKRAFT BIDRAR TILL DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I HAVET
Vågkraftverk behöver inte ha negativ inverkan på den biologiska mångfalden, tvärtom. Olivia Langhamer har studerat Uppsala universitets vågkraftsprojekt i Lysekil, där man har byggt konstruktioner med ihåligheter för att skapa gömställen för djur som lever i vattnet. Det här har ökat den biologiska mångfalden, visar hon i sin avhandling. Fiskar, krabbor, blåmusslor och fastsittande organismer, som tidigare varit så gott som frånvarande i området, ökade dramatiskt i antal. Tidigare studier på andra orter har visat på liknande effekter i samband med att man placerat ut artificiella rev. - Parkerna kommer att fungera som fredade zoner för fisk- och skaldjurspopulationer, vilket i det långa loppet snarare kan gynna kommersiellt fiske i närliggande områden eftersom det skapas ett överskott av fisk och skaldjur i vågkraftparken, säger Olivia Langhamer.
Uppsala universitet


BRASILIANSKA KÖTTJÄTTAR BACKAR EFTER BOJKOTT
Fyra av Brasiliens största köttproducenter lovar att stoppa inköpen av kött från områden där regnskogen huggits ned. Det tillkännagavs på ett möte i Sao Paolo. De hoppas på så sätt göra den olagliga avverkningen olönsam. Boskapsuppfödningen är ett av de största hoten mot regnskogen i Amazonas. Bönder som driver boskap hugger ned träden i utkanten av skogen och gör om markerna till artfattiga betesmarker.
Greenpeace och Jordens Vänner har under året drivit en kampanj för att sätta press på köttindustrin. Under sommaren drog Världsbanken tillbaka ett lån på 90 miljoner dollar till landets största köttexportör, Bertin. Orsaken var att de köpt boskap från bönder som avverkat regnskog.
Miljöaktuellt


EKOLOGISKT PÅ VÄG UPP
Ekologiska livsmedel är på väg upp och svarar idag för 3,4 procent av den totala försäljningen av livsmedel. Det meddelar SCB i sin resumé över livsmedelsförsäljningens utveckling under 2008.
Bäst gick de ekologiska alternativen i mejeri- och fruktavdelningarna där säljandelarna nu är uppe i sju respektive sex procent. Men den varugrupp där de ekologiska varorna ökade mest förra året var fisk, där andelen tiofaldigades från 0,3 till tre procent.
Market.se


SLU-PROFESSORERNA HADE FEL OM EKOLOGISKT JORDBRUK
I den heta debatten om ekojordbruk under våren och sommaren hävdade en grupp forskare från SLU nyligen att konventionellt jordbruk inte släppte ut mer kväve och fosfor än det ekologiska jordbruket. Nu visar en ny studie från deras eget lärosäte att detta inte stämmer. I en syntesrapport som tagits fram av SLU och JTI, Institutet för miljö- och jordbruksteknik drar man nämligen helt andra slutsatser. Studien är den största som gjorts på området i Sverige och bygger på data från befintliga gårdar. Växtnäringsbalanserna för ekologiska gårdar hade enligt studien signifikant lägre överskott av kväve per hektar än konventionella gårdar.
Miljöaktuellt


DOLE DROG TILLBAKA STÄMNINGEN MOT "BANANAS!*"
Trycket mot Dole blev för hårt. Efter en samlad kritik från livsmedelskedjor, kulturpersoner och riksdagsledamöter valde fruktjätten i mitten av oktober att dra tillbaka stämningen mot ”Bananas!*”, filmens regissör Fredrik Gertten och producent Margarete Jangård. Rättsprocessen mellan Dole och ”Bananas!*", skulle ha inletts i Los Angeles den 8 oktober, men sköts först upp och blir nu alltså inte av. I ett pressmeddelande från Dole meddelade företaget att man ”fattat sitt beslut mot bakgrund av yttrandefriheten, men att företaget fortsätter tro på sin sak”. Dokumentärfilmen ”Bananas!*” som handlar om nicaraguanska fruktarbetare och deras kamp för att få skadestånd från Dole - för de skador de fått efter användningen av bekämpningsmedlet DBCP, har haft ett brett stöd. Politiker, kulturpersoner, filmare och filmdistributörer har sett konflikten som en strid om yttrandefrihet.
Dagens Nyheter


NIMBUS FÅR NY KRAFT FRÅN EL
Slut på dånande motorbuller, stickande dieselångor och klimathotande koldioxidutsläpp. Den första större elbåten är här. För köpare av större motorbåtar har det hittills inte funnits något riktigt miljöanpassat alternativ. Det vill den svenska båttillverkaren Nimbus råda bot på. Med hjälp av en motor utvecklad av det svenska företaget Electro Engine har man skapat världens förmodligen första större fritidsbåt med eldrift.
– Den har en marschfart på 20 knop och kan gå 17 sjömil på en laddning. Sedan måste litiumjonbatterierna laddas upp igen. Om man har tillgång till starkström tar det fyra timmar, med hushållsström tar det längre tid, säger Mikael Gustavsson, Nimbus tekniske chef Dagens Nyheter