OBAMA EN VINST FÖR MILJÖN?
Många är de som hoppas att Barack Obama ska ta miljö- och klimatfrågorna på större allvar än George W. Bush. Fredrik Reinfeldt är en av dessa. Till DN har han sagt att klimatfrågan är det första han skulle vilja diskutera med den tillträdande presidenten. I ett uttalande på Obamas hemsida ges också hopp om förändring. Där utlovas såväl ökat internationellt engagemang som ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen kraftigt till år 2020.


BUSH SKYNDAR IGENOM MILJÖFARLIGA LAGAR
Med bara en kort tid kvar vid makten skyndar sig Bushadministrationen att genomföra en rad miljökontroversiella lagar. Vargar ska bort från listan över hotade arter, kraftanläggningar ska få byggas nära nationalparker och regleringarna för hur avfall från fabriksuppfödning hanteras ska lättas upp. Det är några av de regler som Bushadministrationen vill få igenom innan den lämnar Vita Huset. Om ändringarna går igenom kan det ta lång tid för Obama att återställa lagarna.
Vetenskapsnyheter P1


FORDONSGAS FÖRSTA SVANENMÄRKTA BILBRÄNSLET
Fordonsgas Sverige AB har som första bilbränsle blivit Svanenmärkt. Miljömärkta drivmedel ska enligt Svanen: minska växthuseffekten jämfört med fossila bränslen, klara ett gränsvärde för energiåtgången, komma från certifierad och hållbar odling av råvara eller från avfall och restprodukter, samt inte leda till hälsoproblem.


GRÖNA BILISTER: KONKURRENSVERKET MÅSTE GRANSKA ETANOLPRISET
Gröna bilister rasar över den höjning av etanolpriset som bensinbolagen till synes synkroniserat gjorde i början av november. För att undersöka om bensinbolagen ägnar sig åt kartellverksamhet har organisationen nu begärt att Konkurrensverket ska granska prishöjningen. Man menar dessutom att höjningen på 90 öre per liter inte går att motivera med den ökade andel bensin som blandas i etanolen under vinterhalvåret.


ALLT FLER BEREDDA att MINSKA SIN KLIMATPÅVERKAN
Svenskarnas beredskap att minska sina egna utsläpp av växthusgaser har fortsatt att öka. Detta trots att man inte uppfattar klimatfrågan som riktigt lika viktig som under 2007. Det visar Naturvårdsverkets årliga undersökning om allmänhetens inställning till klimatförändringen. Åtta av tio svenskar, 80 procent, tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen. En stor majoritet kan ”absolut” tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater (86 procent), att köra bil mer bränslesnålt (77 procent), att åka tåg i stället för flyg (76 procent) och att sänka elförbrukningen i hemmet (75 procent), medan det är minst populärt att äta mindre kött (40 procent).


GRÖN TEKNOLOGI KAN SPARKA IGÅNG EKONOMIN
Gordon Brown, Nicholas Sarkozy, Barack Obama samt Ban Ki Moon är några av de världsledare som nu talar om satsningar på grön teknologi som det kanske viktigaste sättet att få igång världsekonomin igen. Detta kan man läsa i en utförlig artikel i Newsweek. Resonemanget bygger på att omställningen till ett hållbarare samhälle kräver investeringar, vilka samtidigt kan få igång det finansiella systemet.


SVENSK CLEANTECH KLARAR FINANSKRISEN
Riskkapitalet har inte flytt de svenska miljö- och energiteknikbolagen. Enligt Öhrlings Pricewaterhouse Coopers säger sju av tio riskkapitalbolag att krisen inte påverkar deras investeringar i cleantech-företag. Det stora intresset för klimatfrågan har påverkat ungefär hälften av riskkapitalbolagen, något som märks i ett ökat intresse för innovationer och teknikföretag i uppstartsfasen.
I rapporten framkommer att energieffektivisering, energiproduktion och energilagring är det tre hetaste områdena som riskkapitalbolagen väljer att investera i.


MILJÖFORSKARE: "DET BRINNER I KNUTARNA"
I en intervju i Svenska Dagbladet ger miljöforskaren Johan Rockström klimatpessimisterna ett visst erkännande. Däremot anser han att vi inte behöver planera för ett liv efter en katastrof, förutsatt att vi gör något nu.
- Det brinner i knutarna. Vi har troligen inte mer än ett tiotal år på oss att få en ordentlig kursändring. Och lyckas vi inte med det kan vi inte utesluta att vi rör oss mot farlig klimatförändring. Och vad är det? Jo, att klimatet blir okontrollerbart och självaccelererar utan att vi längre kontrollerar det.
Enligt Rockström behöver denna samhälleliga kursändring dock inte innebära försämrade livsvillkor. – Jag är helt övertygad om att vår livsstil kan vara lika god eller till och med bättre än i dag efter en sådan här social transformation.


"RIVIERAN BLIR FÖR HET"
Minskade skördar i södra Europa men ökade i norr, fler som blir sjuka av insektsbett, brist på el (då floderna som ger kylvatten till kärnkraftverken i Europa kommer vara för varma) och flykt från turistorterna runt Medelhavet under sommaren. Detta är några av de följder som Europa kan förvänta sig av klimatförändringen enligt en färsk rapport från EU:s miljöbyrå EEA.
DN


KEMIKALIEINSATSER FICK ÅRETS GÖTEBORGSPRIS
Onsdagen den 12 november delades Göteborgspriset för Hållbar utveckling ut. Priset, som sammanlagt är på en miljon kronor, delas mellan tre pristagare för deras insatser på kemikalieområdet. Göteborgsbaserade Ulf Duus och Jan Ahlbom delar priset med Margot Wallström och den amerikanska miljöforskaren Theo Colborn. 


SLUT FÖR TENNFÄRGER PÅ FARTRYGSBOTTNAR
Den internationella AFS-konventionen innebär att organiska tennföreningar som antifouling förbjuds på fartyg och andra konstruktioner till havs. Konventionen, som omfattar omkring hälften av världens handelsfartyg och som redan trätt i kraft, innebär att fartyg, pråmar och plattformar måste ta bort eller täcka över eventuell ytbehandling med organiska tennföreningar.
m-plus


SKÅNE LYCKAS MED KLIMATARBETET
Skåne län har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 25 procent sedan 1990, jämfört med nio procent i hela landet. Bland annat har utsläppen från uppvärmningen minskat med över 75 procent. Bakom den siffran ligger över 6 000 ansökningar om att byta ut oljepannan till mer miljöanpassad uppvärmning. Detta skriver Miljöaktuellt.


ROLLS ROYCE ÖVERVÄGER ELDRIFT
Rolls Royce överväger att bygga eldrivna versioner av sina bilar. Företagets vd Tom Purvis tror att den tysta eldriften och det omedelbara vridmomentet skulle passa Rolls Royce perfekt. Han tror också att Rolls Royce-spekulanterna skulle uppfatta en eldriven Rolls Royce som ”mycket cool”.
Teknikens Värld


NU SKA ÄVEN MJUKPLAST KÄLLSORTERAS FÖR ÅTERVINNING
Sedan den första november kan man även lämna mjukplastförpackningar till återvinning i landets alla kommuner. Tidigare har dessa slängts med övrigt hushållsavfall men nu kommer de att återvinnas och bli till nya plastprodukter. På återvinningsstationen slänger man mjukplasten i samma behållare som för hårdplast.


STÄLL BILEN – BLI LYCKLIG
Att ställa bilen och ta bussen eller gå är inte bara bra för miljön – det kan göra dig lyckligare också, hävdar forskare vid Karlstad universitet. I en undersökning deltog 70 familjer, varav 45 uppgav att de hade ökat sitt välbefinnande markant. Det var samma familjer som i genomsnitt minskade sitt bilåkande med 10 procent. En del valde att cykla eller gå, andra att jobba hemifrån eller åka kollektivt. De familjer som inte minskade sitt bilåkande låg däremot kvar på samma lyckonivå som när studien började ett år tidigare.
Svenska Dagbladet


SPELET OM MILJÖN
Skippa Monopol och Finans i jul och spela ECO-MIG i stället, skriver Veckans Affärer. Spelet från Göteborgsföretaget Compete Now innehåller 510 frågor om miljö, klimat, resor, djur och friluftsliv. Dessutom är såväl ask som kort och tärningar miljöanpassade och fem kronor från varje spel går till Världsnaturfonden.