VÄXTHUSGASERNA ÖKAR TROTS KRISEN
Trots den ekonomiska krisen fortsätter de globala utsläppen av koldioxid att öka. Även utsläppen av den aggressiva växthusgasen metan ökar. Det framgår av statistik från den amerikanska vädertjänsten NOAA.
På en del håll har det spekulerats om huruvida den rådande lågkonjunkturen skulle kunna leda till minskade globala utsläpp av växthusgaser, såsom var fallet under den stora depressionen och andra världskriget.
– Hittills har vi inte sett av någon sådan minskning. Kanske för att den ekonomiska nedgången ännu inte påverkat förbrukningen av fossila bränslen, säger Markku Rummukainen, klimatexpert på SMHI.
Dagens Nyheter


KORALLREVEN UTDÖDA OM ETT TIOTAL ÅR
Ett av världens viktigaste områden av korallrev riskerar att försvinna på grund av miljöförstöring, varnar Världsnaturfonden WWF i en ny studie. Korallrevsområdet som sträcker sig mellan bland annat Indonesien, Filippinerna och Malaysia uppskattas innehålla 75 procent av världens korallrevsarter. Enligt rapporten kommer höjda havstemperaturer de närmaste årtiondena att förstöra korallen och djur- och växtlivet där, om inte både världens rika och fattiga länder drastiskt sänker sina koldioxidutsläpp. 40 procent av området har redan gått förlorat, enligt forskarna.
Sveriges Radio Ekot


KAOS I ALLT SURARE HAV
Med högre koldioxidhalter i luften blir haven allt surare. Sedan människan började elda med kol i slutet av 1700-talet har havens surhet ökat med omkring 25 procent. Exakt vad detta innebär för olika organismer är oklart. Men arter med kalkskelett, som koraller, sjöborrar och sjöstjärnor ligger generellt sett illa till. Däremot kan exempelvis maneter gynnas av ett surare hav. Om detta skriver Göteborgs-Posten.


KEMISK COCKTAIL SKADAR POJKFOSTER
Vanliga kemikalier i mat, kosmetika och rengöringsprodukter kan skada mäns fortplantningsförmåga. Kemikalierna påverkar pojkarnas nivå av det manliga könshormonet testosteron, de blir kvinnligare, säger professor Richard Sharpe vid det brittiska forskningsrådet Medical Research Council. Han sätter kemikalierna i samband med ett ökande antal nyfödda med deformerade penisar, allt fler fall av testikelcancer och sjunkande spermieproduktion hos de vuxna männen. Problemet behöver inte hänga ihop med enstaka kemikalier utan uppstår i samband med att människor utsätts för en cocktail av kemiska ämnen. Exempel på sådana ämnen som rubbar hormonbalansen är ftalater, bisfenoler och bekämpningsmedel. Ftalater finns bland annat i plaster och kosmetika. Bisfenoler finns i vällingflaskor, mobiltelefoner och datorer. Spår av gifter från bekämpningsmedel kan finnas kvar i besprutade frukter och grönsaker.
Svenska Dagbladet/TT

KONSTGJORT SOCKER ETT MÖJLIGT MILJÖGIFT
Allt fler livsmedel innehåller det konstgjorda sötningsmedlet sukralos (E 955). Hit hör light-varianter av läsk, juice, godis och desserter. Sukralos är så stabilt att det rinner rakt igenom människokroppen, utan att ge några kalorier. Problemet är bara att ämnet också rinner rakt igenom reningsverken och hamnar i sjöar och andra vattendrag. Varje år når ca 7 ton sukralos svenska vattendrag. På Naturvårdsverket oroas man nu över att de stabila egenskaperna hos sötningsmedlet kan göra substansen till en potentiell långlivad organisk förening, som inte bör spridas till miljön.
Ny Teknik


KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG STORSATSAR PÅ VINDKRAFTEN
Runt 15-20 procent av Sveriges kommunala fastighetsbolag överväger att investera i vindkraft. Av dessa är det många som kommer att investera i sådan omfattning att det täcker företagens hela elförbrukning. Det visar en färsk undersökning från SABO.
– Intresset för vindkraft är stort bland våra medlemsföretag. Det handlar om investeringar i miljardklassen, säger Kurt Eliasson, vd på SABO. Högre elpriser och hänsyn om klimatet är några av de orsaker som ligger bakom företagens intresse. I över 90 procent av fallen är det bolagen själva och inte deras ägare, kommunerna, som driver frågan om investeringar i vindkraften, visar undersökningen.
Energinyheter.se


KLIMATET VIKTIGAST FÖR VÄLJARNA
Klimatet, finanskrisen och jobben är de viktigaste frågorna för väljarna när de ska bestämma sig för vilket parti de ska rösta på i EU-valet. Samtliga partiers väljare placerar klimatfrågorna och finanskrisen bland de tre viktigaste inför EU-valet. Detta framgår av en undersökning som Dagens Nyheter och Synovate har gjort.


KLIMAT OCH ÖSTERSJÖN I FOKUS FÖR MILJÖARBETET UNDER SVERIGES ORDFÖRANDESKAP
Den 15 maj presenterade regeringen de miljöfrågor som kommer att vara centrala under det svenska ordförandeskapet i EU. De är klimat, Östersjön, biologisk mångfald och eko-effektiv ekonomi.


FONDMILJARDER GÅR TILL KLIMATHOT
Svenska pensionsfonder har satsat över tjugo miljarder kronor i oljebolag som bedriver utvinning av oljesand i ett kanadensiskt indianterritorium, en produktion som hotar ett område stort som England. Världens förmodligen största fyndighet av oljesand, som är en låggradig typ av olja, ligger dold under skogar och torvmossar vid Athabascafloden i Alberta. Totalt beräknas dessa oljesandsfält innehålla 1 700 miljarder fat olja. Dagbrytning av oljesand förvandlar landskapet till en kemisk öken, med enorma bassänger fyllda med giftigt vatten som hotar att läcka ut i intilliggande vattendrag. Utvinnandet av oljesand ger också upphov till stora koldioxidutsläpp, ca 100 kilo släpps ut per fat olja.
Dagens Nyheter


MÅNGA GRÖNA HÖJDPUNKTER PÅ MÖBELMÄSSAN I MILANO
Möbelmässan i Milano avslutades i början av maj och som ett tecken i tiden visades fler produkter och lösningar än någonsin som tog hänsyn till planeten.
CSR i praktiken.


BYGGSPILL - EN NY AFFÄRSIDÉ
I tidningen Byggindustrin berättas om ett nytt företag, vars affärsidé går ut på att hämta byggspill (som annars hade slängts), sälja det vidare och dela förtjänsten med den ursprunglige byggaren. Något liknande finns inte i nuläget och personerna bakom företaget är entusiastiska. ”På varje bygge slängs fem till tio procent av allt inköpt material. Varför inte ta reda på det? Vi hämtar och säljer och alla tjänar på det”, säger vd:n Niclas Landin. ”Det är win-win-win-win; för oss, för säljaren, för köparen och för miljön.”


AUSTRALIEN PLANERAR STORSATSNING PÅ SOL
Australiens premiärminister Kevin Rudd har offentliggjort att landet planerar att bygga världens största solkraftverk. Anläggningen ska ha en effekt på 1000 MW, och kommer vara tre gånger så stor som det solkraftverk som är störst i världen idag.
Reuters


OBAMA SÄTTER TAK FÖR BILARS UTSLÄPP
USA:s president Barack Obama föreslår nya, hårda klimatkrav som ska gälla för bilindustrin från år 2016. Enligt förslaget ska amerikanska bilar år 2016 dra i genomsnitt 0,65 liter milen. Tack vare de nya kraven ska utsläpp från bilar och lastbilar minska med 30 procent, eller som Obama själv uttryckte det; motsvarande stängningen av 194 kolkraftverk eller borttagandet av 58 miljoner bilar från trafiken.
The Guardian/Svenska Dagbladet


MILJÖVINST NÄR BIOMASSA OCH KOL SAMSAS
Genom att byta ut en del av kolet i kolkraftverkens bränsle till biomassa, så kallad sameldning, kan dagens kraftverk användas samtidigt som fossila koldioxidutsläpp minskar och förnybar el produceras. Det visar forskning på Chalmers. Det kan ha stor betydelse för att nå till exempel EU:s mål för förnybar energi till 2020. Länderna måste inte förlita sig på inhemsk biomassa. ”Nästan hälften av dagens kolkraftverk ligger relativt nära kusten eller större farbara vattenvägar och har därmed möjlighet att importera biomassa", säger Julia Hansson vid Chalmers.


EKOLOGISKT FORTSÄTTER ATT GÅ BRA
Ekoförsäljningen ökade med 46 procent 2008. Detta uppger KRAV i ett pressmeddelande. En rundringning till de stora matvarukedjorna som KRAV har gjort visar att ekologiskt fortsätter att gå bra. Hos Coop ökade ekoförsäljningen med 15-20 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Motsvarande jämförelse för Axfood visar 38 procents ökning.


RÄTTELSE
I förra månadens nyhetsbrev uppgav vi, under rubriken ” Minskande isar på Arktis och Antarktis”, att medeltemperaturen på Antarktis har ökat med tre grader på femtio år. Denna uppgift, som kom från TT och som var publicerad i Göteborgs-Posten, stämmer inte. Medeltemperaturen har däremot ökat med tre grader lokalt på den antarktiska halvön. Ekosofia beklagar den felaktiga uppgiften.