KLIMATFÖRÄNDRINGAR TVINGAR MÄNNISKOR ATT FLYTTA
Under de närmaste årtiondena kommer ca 200 miljoner människor att tvingas flytta efter att deras hemområden drabbats av torka, höjda havsnivåer och översvämningar. Klimatförändringarna kommer att vara en starkt pådrivande faktor i den här utvecklingen. Även politiska konflikter och överutnyttjande i jordbruket som en följd av klimatförändringarna kommer att tvinga folk på flykt. Bland de som varnar för detta finns bland annat en forskargrupp med deltagare från Colombia University, men även flera organisationer, såsom International Organization for Migration.
Som en följd av denna problematik försöker nu en sammanslutning av ö-nationer föra upp frågan på högsta nivå inom FN, både för att peka på det akuta hotet och omvärldens ansvar – särskilt ifall konflikter uppstår.
Sveriges Radio Vetenskapsradion/Svenska Dagbladet


VATTENFALLS MILJÖBLUFF
Statliga energiföretaget Vattenfall framställer sig som ett miljöanpassat företag. I praktiken agerar Vattenfall stick i stäv mot sitt eget fagra tal. I själva verket har företagets investeringar i förnybar energi minskat. Och ännu värre ser det ut om man blickar framåt. Under 2007 gick 35,2 procent av företagets totala investeringar på 10,6 miljarder kronor inom el och värme till förnybar energi. Förra året hade den andelen sjunkit till 29,4 procent av totalt 19,6 miljarder. För åren 2009 till 2013 kommer endast 28 procent av Vattenfalls totala investeringar att gå till förnybar energi, som till exempel vindkraft, vågkraft, biomassa eller sol. Sammanlagt ska Vattenfall investera 191 miljarder kronor de närmaste fem åren.
Dagens Nyheter


MAUD OLOFSSON GER VATTENFALL BAKLÄXA
Någon dag efter Dagens Nyheters artikel om Vattenfalls miljöbluff sa näringsminister Maud Olofsson, till samma tidning, att hon är missnöjd med statliga Vattenfall och kommer att ändra företagets ägardirektiv. Hon menar att företaget måste bli mycket bättre på att satsa på miljöanpassade energikällor. Enligt Sveriges Radio Ekot har även miljöminister Andreas Carlgren uttalat sig om Vattenfalls satsningar på fossila bränslen, och sagt att företaget inte är någon tillgång för honom när han utomlands argumenterar för minskade koldioxidutsläpp.


KLIMATNOTA BILLIGARE ÄN FINANSKRISEN
I Bonn, Tyskland, hölls i början av juni en FN-konferens inför det stora klimatmötet i Köpenhamn om ett halvår. Oenigheten om hur minskade koldioxidutsläpp ska betalas och finansieras är fortfarande stor. Enligt Jeffrey Sachs behövs dock betydligt mindre medel än för att lösa finanskrisen. Jeffrey Sachs är rådgivare till FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon och ekonom på Earth Institute vid Columbia University.
- Det blir nog mindre än en procent av världens totala inkomster per år. Det är ingen obetydlig summa, men heller inte katastrofalt mycket. De finansiella chockvågor vi upplever är större än den årliga kostnaden för klimatförändringarna, säger Jeffrey Sachs.
SVT


REGION SKÅNE VILL BLI FOSSILFRI ÅR 2020
Region Skåne, som bland annat ansvarar för sjukvård och kollektivtrafik, ska bli helt fri från fossila bränslen i både transporter och energianvändning senast år 2020, enligt ett pressmeddelande från regionen. Regionstyrelsen har antagit en bränslestrategi som innebär att Region Skåne går längre i sitt klimatarbete än de nationella kraven på området.  Bränslestrategin innebär att alla fordon som ägs/används av Region Skåne ska drivas av förnyelsebara bränslen år 2020, och alla fastigheter som Region Skåne äger och/eller använder (totalt ca 1 700 000 kvm) ska värmas upp enbart av förnyelsebara bränslen år 2020.


STORSATSNING PÅ FÖRNYBAR ENERGI I KINA
Kina planerar för en stor ökning av vind- och solkraft för de närmsta tio åren och tror att man kommer att kunna producera en femtedel av sitt energibehov av förnybara källor 2020, enligt The Guardian som citerar en högt uppsatt officiell kinesisk källa. Bland annat räknar Kina med att kunna ha en effekt på 100 GW vindkraft och 3 GW solkraft om tio år.


SOL FRÅN SAHARA
Den gamla visionen om att hämta Europas energi från solen i Sahara kan vara på väg mot sitt förverkligande. En tysk företagsgrupp, där bland annat försäkringsbolaget Munich Re ingår, planerar en investering på 400 miljarder euro i projektet Desertec. Solenergiinstallationer i politiskt stabila nordafrikanska länder ska enligt Desertec kunna stå för 15 procent av Europas energibehov. De första leveranserna väntas inom tio år.
Miljörapporten Direkt


LYSANDE TIDER FÖR SOL-EL
Regeringen har beslutat att avsätta minst 150 miljoner kronor under 2,5 år som stöd till de som installerar solceller. Stödet gäller för både företag, organisationer och privatpersoner som vill installera solceller. Men staten står för maximalt 60 procent av investeringskostnaden. I en enkätundersökning som Fortum har gjort säger sig också 9 av 10 svenskar vara intresserade av att producera och sälja egen el.  8 av 10 skulle köpa solpaneler och sätta på tak eller balkonger om de såldes på exempelvis IKEA eller Bauhaus och om de var lätta att installera.


IKEA TAR FRAM SOLCELLSLAMPA FÖR UTVECKLINGSLÄNDER
Ikea har tagit fram en specialdesignad solcellslampa som ska göra det möjligt för barn i utvecklingsländer att läsa och skriva även på kvällstid. Den har särskilt anpassats för att klara höga temperaturer.
 – Flickor är speciellt utsatta eftersom de måste hjälpa till hemma efter skolan och deras enda chans att kunna göra läxorna är på kvällen, säger Marianne Barner, chef för Ikea social initiative.
Miljö och Utveckling


VÄXTHUS FÖR STORSTADEN SNART VERKLIGHET
Ett växthus mitt i Stockholm – som kommer att producera tre gånger så många tomater som ett vanligt drivhus. Om svenska företaget Plantagon får bestämma blir det verklighet inom några år. Företaget har konstruerat en modell för ett växthus i vilket man odlar på höjden. För detta arbete korades Plantagon till vinnare i innovationstävlingen Innovator 100 under årets Globe Forum som hölls i Stockholm i början av juni.
Dagens Nyheter/Miljö och Utveckling


SIGTUNA SATSAR PÅ BAD UTAN KLORRENING
Sigtuna kommun gör vad de menar är en unik satsning och bygger Nordens första utomhusbad med biologisk rening. Badet kommer att ha en reningsanläggning där inget klor används utan reningen sker helt på biologisk väg.
SR P4 Stockholm

AXFOOD SATSAR PÅ KRAV FÖR EKOLOGISKT KÖTT
I ett pressmeddelande skriver Axfood att de nu breddar sortimentet inom ekologiskt nöt- och fläskkött och tar in mer än dubbelt så många artiklar. Istället för EU-ekologiskt satsar Axfood på KRAV-märkta produkter.
- Den viktigaste skillnaden mellan KRAV och EU-ekologiskt är djurskyddet, säger Åsa Domeij, miljöchef på Axfood. Där är kriterierna för KRAV betydligt mer långtgående än för EU-ekologiskt.


LÄKEMEDEL RINNER RAKT UT I NATUREN
Läkemedelsrester som ansamlas ute i naturen börjar bli ett stort miljöproblem. Forskning har visat att flera olika djurarter påverkas på ett allvarligt sätt. Som det är nu så väntar man med att lagstifta om att stoppa ett läkemedel till efter det att man har sett skadorna av det i naturen. Nu vill forskare att läkemedel ska testas innan de kommer ut i naturen, alltså under tiden de tas fram. Och stoppas om de visar sig vara skadliga.
Nästan alla läkemedel som vi får i oss eller använder, kommer ut i naturen. Våra kroppar kan inte bryta ner alla läkemedel som vi äter och reningsverken kan inte ta hand om läkemedelsrester.
Sveriges Radio P4 Jönköping


SJÖFARTENS HÄLSORISKER UNDERSKATTADE
Ett containerfartyg kan släppa ut lika mycket cancer- och astmaframkallande ämnen som motsvarande 50 miljoner bilar. Om detta skriver The Guardian och hänvisar till källor inom sjöfartsindustrin. Att sjöfarten tillåts släppa ut så stora mängder farliga ämnen beror på att det nästan inte alls finns några regleringar av dess utsläpp. De flesta fartyg kör på så kallad bunkerolja, som kan innehålla upp till 2 000 gånger så mycket svavel som bilbränsle.


STENA UTVECKLAR GRÖNARE FARTYG
Dagens Industri skriver att Stena har utvecklat en ny fartygstyp som flyter på en luftkudde, vilket ger dramatiskt sänkt bränsleförbrukning och upp till 40 procent lägre koldioxidutsläpp. Fartyget kommer dessutom att drivas på naturgas istället för bunkerolja, vilket kommer att ge 90 procent mindre kväveutsläpp, 99 procent lägre partikelutsläpp och helt ta bort svaveldioxidutsläppen. Fartyget är inte byggt ännu, och det som väntar härnäst är att bygga en tio meter lång modell av det. Stena säger sig dock hoppas kunna lägga beställning på fyra båtar innan året är slut.


FORTSATT FÖRSÄLJNING AV TROPISKT TRÄ
Trots de senaste årens debatt om avverkningen av regnskogen och dess konsekvenser för bland annat klimatförändringen, har bara ett av de sex svenska trävaruföretag, som Swedwatch har undersökt, slutat sälja tropiska trävaror. Företagen har därtill bristande kontroll över det tropiska skogsträdets ursprung, konstaterar Naturskyddsföreningen och SwedWatch i en rapport.
Varje år försvinner eller förstörs över 12 miljoner hektar tropisk skog, vilket motsvarar mer än en tredjedel av Sveriges yta. En stor del av avverkningarna bryter mot lokala lagar och internationella överenskommelser. En studie gjord av miljöorganisationer i Indonesien visar att uppemot 80 procent av avverkningarna i landet var olagliga.