EKOSOFINS FADER ARNE NAESS DÖD
Den norske filosofen Arne Naess avled den 12 januari, 96 år gammal. Arne Naess är mest känd för att ha lanserat ekosofin, en filosofisk inriktning som betonar det inneboende värdet i allt levande. Naess understryker att det är genom praktisk handling som man visar sin klokhet och visdom – sin miljö-medvetenhet. Han ser tanke och handling som ett och samma. Naess och hans verk har varit mycket centrala för de delar av miljörörelsen som kallas djupekologi. Arne Naess var professor i filosofi vid Oslo universitet från 1939 till 1970. Naess var även känd som miljöaktivist och för att ha tillhört den norska motståndsrörelsen under andra världskriget, samt som bergsbestigare.


BARACK OBAMAS FÄLTROP: - VAD SKA IN? SOL OCH VIND!
”Vi ska bygga solpaneler och vindturbiner, bränslesnåla bilar och hus och utveckla ny teknik som leder till fler jobb”, sade den nyvalde USA-presidenten i ett flammande tal i början av januari. ”Vi ska fördubbla produktionen av alternativ energi i USA under de närmaste tre åren. Vi ska modernisera mer än 75 procent av alla statliga byggnader och energieffektivisera två miljoner amerikanska hem.”
Obama har tagit intryck av diskussionen om ”negawatt” – energisparandet som den billigaste och snabbaste vägen att lösa energiproblemen. Med dagens bästa teknik för energisparande kan man, enligt energiprofessorn Amory B Lovins, halvera USA:s olje- och gasförbrukning och tre fjärdedelar av elförbrukningen utan att ge avkall på standard och bekvämlighet.
Ny teknik


IRAN SATSAR PÅ SOLENERGI
Oljelandet Iran satsar på solenergi enligt The Guardian. En CSP-anläggning (Concentrated Solar Power) har uppförts och fler ska vara på gång. CSP bygger på att en stor mängd speglar riktar solstrålar mot ett torn där temperaturen följaktligen blir väldigt hög. Ångan som uppkommer driver turbiner som generar el. Enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr ska landet fortsätta att satsa på alternativa energikällor.


MINITURBINER GER LONDON GRÖN EL
Små turbiner, bara 20 cm i diameter, ska installeras i Londons gasnät där de omvandlar det höga trycket till förnybar elenergi. Nästa år räknar man med att generera 20 megawatt med metoden – "geo-pressure". På sikt kan miniturbinerna bidra med lika mycket el som ett normalt kärnkraftverk.
Ny Teknik


SKENANDE KOLDIOXIDUTSLÄPP OROAR FORSKARNA
Koldioxidutsläppen fortsätter att öka kraftigt. År 2030 kommer utsläppen att ha ökat med 59 procent om inte utvecklingen vänds. ”Utvecklingen som vi ser är faktiskt betydligt värre än de business as usual-scenarior som används i klimatmodellerna”, säger den amerikanske klimatforskaren och IPCC-ledamoten Kevin Trenberth. Ett av de viktigaste skälen till detta är den kraftiga utbyggnaden av kolkraft i Kina och Indien. Bara i Kina byggdes 560 kolkraftverk under åren 2002-2006, vilket innebär ett nytt verk var tredje dag.
Miljörapporten


FINANSBOLAG GÄSPAR ÅT KLIMATET
Svenska finansbolag blundar för debatten om miljöproblemen när det kommer till sin egen verksamhet. Samtidigt som klimathotet anses som en av våra största utmaningar struntar de flesta finansbolag i att redovisa hur deras investeringar påverkar miljön. Exempelvis har fortfarande bara fyra av 26 undersökta bolag någon som är ansvarig för miljö- och klimataspekter. Detta framkommer i en undersökning från fondbolaget Banco, som refereras i DN.


GRÖNA FÖRETAG VÄXER SNABBT OCH EXPORTERAR MILJÖTEKNIK
TROTS KONJUNKTUREN
Företag inom miljösektorn växer snabbt, oavsett om man räknar omsättning eller antal anställda. Enligt en rapport från SCB har antalet arbetsställen inom miljösektorn sedan år 2003 ökat med 10 procent och antalet sysselsatta med 20 procent. I fjol jobbade runt 75 000 personer inom miljösektorn, och deras arbete omsatte drygt 230 miljarder kronor. Enligt en annan rapport, från Business Region Göteborg, planerar fyra av tio miljöteknikföretag i Västsverige att anställa personal, trots lågkonjunkturen. Framför allt är det företag med en stor andel export som ser ljust på framtiden. 44 procent av de exporterande miljöteknikföretagen tror på en fortsatt omsättningsökning framöver.
Dagens Industri


LÄTTA FARTYG GER MINDRE EFFEKTER PÅ MILJÖN
En färja där överbyggnaden av stål ersätts med plastkompositer och patrullbåtar med kompositer som alternativ till aluminium är två exempel på miljöanpassade fartygsprojekt som kan komma att bli verklighet. De har utvecklats inom ett Vinnova-finaniserat program som syftar till att ta fram mindre miljöbelastande sjöfart. Fördelarna med lätta fartyg är flera. De drar mindre bränsle, tar mer intäktsgivande last och kräver mindre underhåll.
Teknik och Forskning


REGERINGEN SKÄRPER KRAVEN PÅ MYNDIGHETERS BILKÖP
Regeringen har beslutat att alla tjänstebilar som köps in till statliga myndigheter ska vara miljöfordon från och med första februari 2009. Samma krav ska ställas på hyrbilar och taxiresor. Man har också beslutat att minst 50 procent av uttryckningsfordonen ska vara miljöbilar.


DUBBDÄCKFRIA ZONER KAN BLI VERKLIGHET
Vägverket föreslår nu att kommuner som har problem med dålig luft ska få möjlighet att förbjuda dubbdäck för att förbättra luften. Kommuner ska kunna förbjuda dubbade däck inom vissa områden eller på vissa gator. Dubbdäck river upp asfalt och frigör skadliga partiklar. Framförallt på våren är halterna höga på hårt trafikerade gator.


TATA SATSAR PÅ ELBILAR I NORGE OCH VOLT UTVECKLAS ENLIGT PLANERNA
Den indiske biltillverkaren Tata har köpt 50,3 procent av aktierna i det norska företaget Miljø Grenland/Innovasjon. Den första bil som norrmännen kommer att vara med och utveckla är Tata Indica EV - en eldriven version av företagets mindre mellanklassmodell. Bilen, som rymmer fyra personer och har en räckvidd på 20 mil beräknas vara ute på marknaden senare i år.
Från USA meddelar också GM att utvecklingen av företagets omtalade laddhybrid Volt går vidare som planerat, trots GM:s ekonomiska svårigheter. När Volt börjar levereras i november 2010 ska man kunna köra 6 mil på bilens batteri innan förbränningsmotorn kopplas in.
DN / Auto motor sport

 

SVERIGES STÖRSTA MUSSELODLARE KRAV-MÄRKER ALL EGEN ODLING
Efter årsskiftet börjar företaget Scanfjord, Sveriges största leverantör av odlade musslor, att sälja repodlade KRAV-märkta blåmusslor. Hela den egna odlingen, som producerar 2 000 ton musslor bruttovikt, konverteras och kommer att säljas med KRAV-loggan.
-Vi gör det här därför att vi har fått signaler från marknaden om att man efterfrågar KRAV-märkta musslor, säger Scanfjords VD Anders Granhed till Ekoweb.


KUNGEN SLÄCKER LJUSET
Under "Earth hour" mellan 20.30 och 21.30 den 28 mars uppmanar WWF med flera alla att släcka sin belysning som en manifestation för ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn i december 2009. Bland de framträdande personligheterna i initiativet märks inte bara Sveriges kung utan även Al Gore, Richard Branson, Nicholas Stern och Christian Azar. En rad städer i Sverige och världen runt har tillsammans med många företag beslutat att delta i den mörka timmen.
Miljörapporten Direkt


BUSH SKAPAR GIGANTISKT HAVSRESERVAT
George W Bush, som inte direkt är känd som en miljövän, förvånade många när han nyligen beslutade att skapa ett jättelikt marint reservat i södra Stilla Havet. Det avsatta området är lika stort som delstaterna Washington och Oregon tillsammans. Det rymmer flera känsliga korallrev och atoller och är hemvist för flera hotade fisk- och fågelarter. Även delar av Marianergraven, världens djupaste djuphavsgrav, ryms inom reservatet.
NY Times


FÄRGA HÅRET GRÖNT
En av de senaste ekotrenderna är miljöanpassad hårvård, skriver Metro. Hos en eko-frisör i Stockholm kan man bland annat få en hårfärgning innehållandes endast naturliga ämnen, såsom malen nässla, rabarber och ekbark. Färgen uppges se naturlig ut och sitter i tills den växer bort.