KLIMATHOTET VÄRRE ÄN BEFARAT
Mängden växthusgaser i atmosfären växer snabbare än befarat, varnar forskaren Chris Field som är ordförande vid en av arbetsgrupperna inom FN:s klimatpanel IPCC. Ett skäl till ökningen är att Indien och Kina släpper ut mer koldioxid än förväntat. Ett annat är att den arktiska tundran börjar tina upp. Bundet i tundran ligger stora mängder biomassa i frusen form. När marken tinar upp kan biomassan släppa ifrån sig växthusgaser. Enligt Field ligger motsvarande 1 000 miljarder ton kol bundet i tundran. Detta kan jämföras med de 350 miljarder ton kol som har släppts ut i atmosfären på grund av förbränning av fossila bränslen sedan början av den industriella revolutionen.


SKOGSBRÄNDER BIDRAR TILL VÄXTHUSEFFEKTEN
Varje år bränns en yta 92 gånger så stor som Schweiz, vilket beräknas ge upphov till ca 40 procent av de årliga utsläppen av koldioxid i världen. Den överväldigande delen (ca 90 procent) av bränderna orsakas på ett eller annat sätt av människan, bland annat för att bereda mer jordbruksmark. I vad man kan likna vid en ond cirkel bidrar bränderna till växthuseffekten samtidigt som klimatförändringarna kan förvärra bränderna.
Sveriges Radio, Ekot


SÅ KAN VI RÄDDA JORDENS KLIMAT
Det går att minska utsläppen av växthusgaser, bromsa klimatförändringarna och ändå skapa ett anständigt liv för människor på jorden. Det visar två rapporter från McKinsey och Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Konsultfirman McKinseys perspektiv har varit det globala, medan IVA har hållit sig till svenska utsläpp. Ändå är deras slutsatser likartade. Med hjälp av energibesparingar, förnybara energikällor och ett klimatsmartare jord- och skogsbruk kan vi minska utsläppen av växthusgaser så mycket att den globala temperaturen inte stiger mer än två grader. Kostnaden för åtgärderna är inte så höga heller. McKinsey räknar med en kostnad motsvarande mindre än en procent av den globala bruttonationalprodukten.
Dagens Nyheter


GRÖN AMERIKANSK SATSNING
Det amerikanska stimulanspaketet innehåller gott om gröna satsningar, rapporterar den amerikanska miljösajten Grist. Av de 789 miljarder dollar som paketet innehåller omfattar 62.2 miljarder dollar gröna initiativ, och 20 miljarder dollar gröna skatteinitiativ. Miljövänner är också nöjda över det faktum att varken kärnkraft eller kollagring (CCS) inkluderades i det slutgiltiga paketet.


MEST NY VINDKRAFT I USA
REGERINGEN VILL FÖRENKLA SVENSK VINDKRAFTSUTBYGGNAD
Vindkraften stod för 43 procent av all nytillkommen energiproduktion i EU under 2008 och den installerade effekten slutade på 65 GW. Globalt sett har USA gått om Tyskland som vindkraftsetta. Även Kina kommer starkt.
Den svenska vindkraften ligger bara på en blygsam niondeplats i Europa, men för att förhindra utdragna överklagandeprocesser och öka utbyggnadstakten vill regeringen slopa kravet på detaljplan och bygglov enligt plan- och bygglagen och enbart pröva ett vindkraftsbygge enligt miljöbalken. I dag kan ett ärende överklagas både hos kommun och hos länsstyrelse. Förslaget ska först ut på remiss, men en proposition beräknas komma senare i vår.
Miljörapporten Direkt/Ny Teknik


LISEBERG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT
Liseberg har köpt ett eget vindkraftverk, beläget vid E6:an strax utanför Falkenberg. Vindkraftverket kommer täcka ca 5 procent av nöjesparkens elbehov. Man räknar dock med att täcka all elanvändning med vindkraft innan året är slut. Man rapporterar också att kraftverket vid E6:an kommer prydas av en Lisebergskanin.
Göteborgs-Posten


SAMTLIGA COOP-BUTIKER ÄR NU KRAV-MÄRKTA
Samtliga Coops butiker och stormarknader är numera KRAV-märkta. För att godkännas krävs att butikerna har ett brett sortiment av KRAV-produkter och att personalen har goda kunskaper om KRAV och ekologisk produktion.


EKOLOGISKA HJÄRTAN GJORDE VALENTINSUCCÉ
Lagom till Alla hjärtans dag lanserades ekologiska gelehjärtan av Skåneföretaget Sjölunda Gård. Hjärtana är gjorda på ekologiskt odlade hallon, ekologiskt oraffinerat rörsocker och färgsatta med ekologiska fläderbär. 60 000 sålda askar tyder på ganska god efterfrågan. Dagens Industri rapporterar.


EKOLOGISKT ÖKADE 36 PROCENT 2008
Den ekologiska livsmedelsförsäljningen ökade med 36 procent under 2008, eller från ett värde på 4,5 miljarder 2007 till cirka 6,1 miljarder 2008. Totalt omsatte den svenska livsmedelsförsäljningen ca 180 miljarder kronor under året, vilket betyder att den ekologiska försäljningen stod för en andel om ca 3,4 procent. Detta rapporterar hemsidan Ekoweb. Även Metro rapporterar om att svenskarna slår rekord i konsumtion av ekologiska varor, trots den ekonomiska krisen.


DÅLIGA UTSIKTER FÖR FRAMTIDA FISKEBESTÅND
Världens fiskebestånd riskerar att utarmas på grund av den globala uppvärmningen, rapporterar BBC. På grund av stigande havstemperaturer kommer tusentals fiskarter söka sig mot kallare vatten. År 2050 räknar man med att torskbestånden i Atlanten ska ha minskat med 50 procent. Även om svenska fiskare lokalt kommer att kunna dra nytta av ökade fiskebestånd varnar forskare för att konsekvenserna i varmare länder kan bli allvarliga, med bland annat långtgående sociala följder.


ÖKAT INTRESSE FÖR GAS AV TÅNG
Planer för att använda tång som råvara till biogas sprider sig bland allt fler kommuner. I Laholm, Trelleborg, och Vellinge pågår just nu diskussioner kring tånganvändning. Kommunerna måste rensa sina stränder från flera hundra ton tång om året. Om tången i stället för att dumpas tillbaka i havet kan användas som råvara för biogasproduktion kan tången ge intäkter. Enligt planerna ska tång, alger, matavfall, gödsel, gräsklipp och annat organiskt material omvandlas till biogas i en rötningsanläggning.
Processnet.se


KONSTGJORD ANDNING SKA GÖRA ÖSTERSJÖN FRISKARE
För att råda bot på problematiken med syrefattiga bottnar i Östersjön ska man nu prova två metoder att pumpa ner syre i havet. Bägge metoderna går ut på att pumpa ned syrerikt vatten till bottnarna, den ena drivs med en vindsnurra, den andra pumplösningen drivs med el från elnätet. Bristen på syre i vattnet är en viktig orsak till övergödningen i Östersjön. När syret tar slut frigörs stora mängder fosfor som har varit bundet i bottnarna, vilket gör att övergödningen blir självgenererande.
Svenska Dagbladet


ENERGIMYNDIGHETEN TVEKAR OM LÖNSAMHET
Med regeringens nya kärnkraftspolitik kommer gamla reaktorer att kunna ersättas med nya i framtiden. Tomas Kåberger, generaldirektör på Energi-myndigheten är dock skeptisk till om några nya reaktorer kommer bli av.
– Den erfarenhet man har från Nordamerika är att reaktorerna ofta har blivit dyrare än planerat och de har tagit längre tid att bygga än man hade tänkt sig. Det gör att i dag är många ekonomer skeptiska till kärnkraftsprojekt.
Sveriges Radio, Ekot


VOLVO XC60: SNÅLAST I KLASSEN - ELLER?
Volvo kör hårt med utomhusreklam för nya Volvo XC60. Slagorden är: Säkrast i världen och Snålast i klassen. Men är det egentligen riktigt sant? Auto Motor & Sport har undersökt saken och funnit att påståendet att Volvo XC60 är klassens snålaste bil är en sanning med ganska rymligt samvete. Tidningen har kommit fram till att en mängd nya bilar av samma klass har lägre förbrukningssiffror än XC60. Frågar man Volvo om en förklaring är den att när Volvo XC60 kommer med den nya snålare dieselfemman i kombination med en framhjulsdriven version så blir XC60 just snålast i klassen. 6,0 l/100 km, eller 159 gram/km, är siffrorna. Det finns dock ett "men"... den versionen ska börja tillverkas vecka 20 och kommer inte ut till kund förrän tidigast i sommar. Då kan XC60 vara snålast i klassen - om det inte har kommit någon ny, ännu snålare konkurrent vid det laget, skriver Auto Motor & Sport.


CYKELN SLÅR ALLA BILMÄRKEN I KRISTIDER
I stressens, finanskrisens och hälsovågens spår väljer allt fler att ta cykeln till jobbet. Både Svensk Cykling och Cykelfrämjandet förutspår ett cykelpendlandets år.  Enligt en undersökning är tidsvinsten det vanligaste skälen till varför fler cyklar. Miljömedvetande kommer först på en tredjeplats, efter hälsoskälet. Utbyggda cykelbanor runt om i landet är också en anledning till ökningen.
Dagens Industri