FN:S KLIMATCHEF: RISK ATT KLIMATFÖRHANDLINGARNA MISSLYCKAS
Ett nytt klimatavtal är osannolikt om inte förhandlingstaken ökar, varnade chefen för FN:s klimatsekretariat Yvo de Boer i samband med att en veckolång förhandlingsomgång i Bonn avslutades i mitten av augusti. Enligt de Boer ledde mötet i Bonn endast till små framsteg. Innan huvudförhandlingarna i Köpenhamn börjar i december återstår nu endast 15 dagar av förhandlingar, i Bangkok i september och oktober samt i Barcelona i november.
De främsta stötestenarna i förhandlingarna berör de industrialiserade ländernas utsläppsminskningar samt hur finansieringen av utvecklingsländernas anpassningsåtgärder ska gå till.
The Guardian


JÄTTEGLACIÄR HOTAR SPRICKA
När som helst väntas ett isblock stort som nästan två Manhattan lossa från en av världens största glaciärer, Petermannglaciären på nordvästra Grönland. Det block som nu väntas lossa är 100 kvadratkilometer stort och väger fem miljarder ton. Skälet till denna jättelika kalvning tros vara att nedsmältningen numera inte bara sker uppifrån utan också underifrån som en effekt av att varma subtropiska havsströmmar har nått glaciären. Nedsmältningen underifrån uppskattas ske upp till 20 gånger snabbare än smältningen från ytan. Detta är ett relativt nytt fenomen som inte har varit synligt tidigare.
SvD


”POLLUTION-AS-USUAL” FÖR SHELL
I en ny rapport från bl.a. Friends of the Earth International och Greenpeace UK kritiseras oljebolaget Shell på flera punkter. Samtidigt som Shell genom reklamkampanjer och PR-arbete försöker framstå som ett miljöanpassat energibolag visar rapporten att det i själva verket är det mest klimatpåverkande oljebolaget. Shell får bland annat kritik för stora investeringar i mycket förorenande oljesandsutvinning i Kanada, samt för sin omfattande gasfackling i Nigeria. I facklingen bränns gas, som är en biprodukt vid oljeutvinning. Facklandet släpper ut en stor mängd gifter och föroreningar. Enligt rapporten skulle en kostnad motsvarande tiondel av Shells vinster för 2008 räcka för att stoppa facklandet.
The Ecologist


RINGHALS SATT UNDER MYNDIGHETSPRESS
Efter ett stort antal incidenter vid Ringhals under kort tid, varav två mycket allvarliga, beslöt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i början av juli att kärnkraftverket måste underkasta sig särskilda villkor. Dessutom kräver myndigheten ett nytt åtgärdsprogram. SSM kritiserar bland annat svagheter i ledningen och styrningen av säkerhetsarbetet, efterlevnad av rutiner samt otydliga beslutsvägar.
Bristerna anses inte vara så allvarliga att reaktorerna måste stoppas, utan driften får fortsätta. Däremot måste Ringhals rapportera mer till SSM och granskningen blir mer omfattande. Dessutom kommer myndigheten att vara på plats på Ringhals oftare. En liknande särskild tillsyn har endast vidtagits två gånger tidigare mot svenska kärnkraftverk; Barsebäck 2000 och den hittills mest omfattande tillsynen, mot Forsmark 2006.
SvD


SKOMÄRKEN BLIR TUFFARE MOT LÄDERPRODUCENTER FÖR ATT SKYDDA AMAZONAS
Några av världens största skomärken, bl.a. Adidas, Nike och Clarks, har enats om att kräva sina brasilianska läderproducenter på ett omedelbart moratorium för avverkning i Amazonas. Åtgärden kommer sedan Greenpeace i en rapport avslöjat att kött- och läderprodukter som säljs över hela världen kommer från brasilianska farmer som ligger på illegalt nedhuggen regnskogsmark. Enligt Greenpeace är boskapsskötsel det största hotet mot Amazonas, vilken på grund av avverkning har krympt med en femtedel sedan 1970. Skomärkena har också enats om att kräva ett system för ursprungsmärkning av läderprodukter från Amazonasregionen, för att kunna undvika illegalt producerat läder.
The Guardian


TVÅ TREDJEDELAR AV ENERGIN GÅR TILL SPILLO
Vi slösar med mer energi än de flesta av oss är medvetna om. Två tredjedelar av all energi som vi använder för att få el, värma upp våra hus eller driva våra bilar försvinner till ingen nytta. Detta berättade Sven Werner, professor i energiteknik för EU:s samlade energi- och miljöministrar som hade samlats i Åre för att diskutera energieffektivisering.
Dagens Nyheter


FÖRSÄLJNINGSBOOM FÖR GASBILAR
Gasbilar ökar i popularitet medan intresset för elhybridbilar minskar. Det visar statistik från Bil Sweden. Under första halvåret 2009 minskade antalet elhybridbilar från 2113 bilar första halvåret 2008 till 920 bilar under samma period i år. Antalet gasbilar ökade däremot från 519 första halvåret 2008 till 2853 under första halvåret i år.
Miljörapporten Direkt


STORT INTRESSE FÖR SOLCELLSSTÖD
Ett nytt ekonomiskt stöd för installation av solceller introducerades den 1 juli 2009. Redan första veckan kom det till länsstyrelserna in över 100 ansökningar till ett totalt belopp av cirka 100 miljoner kronor - vilket är dubbelt så mycket som finns avsatt för 2009. Detta rapporterar Energimyndigheten.


SPRIDNING AV FRÄMMANDE ARTER I HAVET ORSAKAR MILJARDFÖRLUSTER
Marina främmande arter som sprids mellan världshaven via fartygs barlastvatten orsakar varje år skador för tiotals miljarder kronor, skriver WWF i en ny rapport.
Såväl fiskenäringen, industrier, infrastruktur som kustnära samhällen drabbas negativt, enligt WWF. Cirka 7 000 marinaarter åker varje dag snålskjuts i barlasttankarna. Totalt fraktas 80 miljoner ton barlastvatten årligen över världshaven och skadorna beräknas till drygt 50 miljarder kronor.
Ett exempel är den nordamerikanska kammaneten - som i princip slog ut det värdefulla ansjovisfisket i Svarta havet på 90-talet. Den har nu spritt sig till Kaspiska havet, Nordsjön och Östersjön. Ullhandskrabban har etablerat sig på båda sidor av Nordatlanten där den orsakat stora problem. Bara i Tyskland uppgår kostnaderna till mer än 800 miljoner kronor.


STORA MÄNGDER PLAST I SVENSKA VATTEN
Det finns stora mängder plastpartiklar, upptill 10 000 fibrer per kubikmeter, i haven utanför Sverige enligt en pågående studie från Naturvårdsverket. Enligt forskare bakom studien kan partiklarna dra till sig miljögifter som sedan hamnar hos djur och människor. En tes är att partiklarna kommer från slitage av bildäck eller är fibrer från syntetiska material i kläder. Problemet är att de ansamlar miljögifter som sedan hamnar hos oss människor, säger Fredrik Norén som jobbar med studien.
- Vi vet att sådana här små partiklar är av samma storlek som det som djurplankton äter, eller som äts upp av bottenlevande kräftdjur och maskar som i sin tur är föda för småfisk, som är föda för stora fiskar och så har vi det inne i ekosystemet.
Sveriges Radio


FLICKOR HAMNAR I PUBERTETEN ALLT TIDIGARE
En ny studie vid Rigshospitalet i Köpenhamn visar att danska flickor i dag hamnar i puberteten ett år tidigare än för 15 år sedan. Hormonstörande kemikalier i bland annat smink kan vara en förklaring, tror forskningsledare Lise Askglaede. Hon misstänker att det kan röra sig om konserveringsmedel, flamskyddsmedel och mjukgörare. Kemikalier som finns överallt: i kosmetika, krämer, nappflaskor, textilier och elektroniska produkter. För att ge några exempel.
Dagens Nyheter


BRASILIEN SKICKAR TILLBAKA GIFTIGT AVFALL TILL STORBRITANNIEN
Cirka 1 500 ton farligt avfall, som skickades till Brasilien märkt som återvinnbar plast, ska skickas tillbaka till ursprungslandet Storbritannien. Avfallet, som låg i 81 containrar, skickades till olika brasilianska hamnar under våren 2009. Tre män har gripits i Storbritannien, misstänkta för avfallssmugglingen. Enligt Baselkonventionen är export av farligt avfall från industrialiserade länder till utvecklingsländer förbjudet, men för att kringgå konventionen märks farligt avfall ofta som återvinningsmaterial.
BBC News


PRISSÄNKNING PÅ KÖTT SKA DRIVA PÅ EKOLOGISK PRODUKTION
Matkedjan City Gross har beslutat att sänka priset på ekologiskt kött till samma nivå som traditionellt kött. Syftet med sänkningen är att driva på utvecklingen mot en ökad andel ekologiskt kött. City Gross hoppas att prissänkningen ska leda till att fler människor köper ekologiskt kött. Man räknar även med att fler kedjor ska hänga på.
ATL Lantbrukets Affärstidning


ICA ÖKAR 15 PROCENT PÅ EKO
Hittills i år har Ica ökat försäljningen av ekologiska produkter med 15 procent, jämfört med samma period förra året. Frukt och grönt ökar med mer än 20 procent och är den kategori som går starkast bland de större ekologiska kategorierna just nu. Mejeri ökar med 5 procent.
– Om det fanns fler ekologiska mejerivaror skulle vi troligtvis sälja dem också. Vi säljer det som finns, säger Kerstin Lindvall som är miljöchef hos ICA.
Ekoweb


KRAV-MÄRKT FISK RAKET I HANDELN
De senaste månaderna har KRAV-märkt fisk lanserats på bred front i handeln. Antalet produkter har ökat i rask takt på kort tid och från att sortimentet varit så gott som obefintligt för två år sedan omfattar det nu ett 80-tal fisk- och skaldjursprodukter, som oftast säljs djupfrysta. Försäljningen av KRAV-märkta fisk fyrdubblades under det första kvartalet 2009, jämfört med samma period under 2008.
Ekoweb


EKOLOGISK WHISKY PÅ GOTLAND
År 2013 kan de första flaskorna av den ekologiska whiskeyn Isle of lime vara färdiga för försäljning. Whiskyn kommer att produceras på Gotland av gotländsk ekologisk malt i en anläggning i gamla Roma sockerbruk. Totalt har 600 aktieägare gått in med kapital för att få fram den första whiskyn som kan komma att kosta upp till 1300 kronor litern.
Ekoweb


MISSA INTE EKOSOFIAS ÖPPNA SEMINARIER I HÖST!
Grundläggande miljöseminarium, den 24 september
Att prata och skriva om miljö – ett seminarium om intern och extern miljökommunikation, den 8 oktober