KLÄDKEDJOR SATSAR EKOLOGISKT MEN FÅ HÅLLER MÅTTET
Ingen klädkedja är riktigt bra när det gäller miljöarbete och etiskt arbete. Men skillnaderna är stora. H&M ligger i framkanten, medan Esprit inte ens har kommit igång. Det visar Råd & Röns granskning av klädkedjor. Totalt 35 klädtillverkare har granskats, varav elva finns i Sverige. Hälften av de 35 företagen får omdömet "dåligt" och inget företag får toppresultat, även de som får bäst betyg har lång väg kvar. Ett sätt för oss konsumenter att välja miljöanpassade alternativ är att köpa miljömärkta kläder. Men H&M och Kapp-Ahl är de enda företag som erbjuder någon form av miljömärkning. Inget av de granskade företagen har någon rättvisemärkning.
Råd&Rön


 

GIFTMYSTERIUM LÖST: HANDDUK ÄR MILJÖBOV
I nästan tio år har svenska reningsverk stått frågande till varifrån de höga halterna av det farliga miljögiftet nonylfenol kommer. Analyser som Naturskyddsföreningen har gjort av handdukar, visar att dessa innehåller så höga halter av giftet att det kan förklara halterna i avloppsvattnet. Analyserna visade också att handdukarna innehöll flera olika tungmetaller, bland annat bly, kadmium och krom.
Listan på de 20 analyserade handdukarna som innehöll miljögifter:
http://www.snf.se/pdf/handdukar_tabell.pdf


 

BUSH STORINVESTERAR I ETANOL FRÅN CELLULOSA
Världsmarknadspriset på majs har ökat dramatiskt sedan majsen började användas för att göra etanol och det är främst USA som har fått ta skulden. Men President George W Bush har tagit åt sig av kritiken och den amerikanska regeringen satsar nu miljarder i sex nya bioraffinaderier för cellulosa-etanol. Istället för att använda ätbar majs skall etanolen utvinnas ur majsblast, träflis eller energigrödor. De nya raffinaderierna skall, fullt utbyggda, producera närmare 500 miljoner liter om året. Bushs mål är att etanol ur cellulosa ska konkurrera prismässigt med bensin senast år 2012.
Ny Teknik


 

OLJEINDUSTRIN BAKOM MYTER
Oljeindustrin lobbar mot etanol, enligt GM:s koncernchef, Rick Wagoner. Han bekämpade några myter om etanolen när GP träffade honom i Frankfurt.
"Det påstås att tacosbröden i Mexico blir dyrare för att USA:s majs används till etanol. Mexico importerar inte ens amerikansk majs! Det påstås att amerikansk mjölk blir dyrare. Det stämmer inte heller."  Han fortsätter:
"Varje gång det dyker upp en sådan där studie, och man börjar kontrollera vem som ligger bakom, så visar det sig vara oljeindustrin som betalat studien."
Göteborgs-Posten


 

VOLVOS NYA LASTBILAR KOLDIOXIDFRIA
Volvokoncernen har som första fordonstillverkare tagit fram sju olika demonstrationslastbilar som alla kan köras utan några utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Lastbilarna visades nyligen i Stockholm och har dieselmotorer som modifierats för att kunna köras på sju olika typer av förnyelsebara bränslen, både vätske- och gasformiga. "Volvo är en del av klimatproblemet, men idag har vi visat att koldioxidfria transporter är en möjlighet och att vi som fordonstillverkare både kan och vill vara en del av lösningen på klimatfrågan," säger Volvos koncernchef Leif Johansson.
Men Volvo får kritik av Miljöförbundet Jordens Vänner: Att lastbilarna drivs av olika slags biobränslen gör dem inte automatiskt koldioxidfria. Dagens biobränslen produceras med stora insatser av fossil energi, t.ex. till konstgödning, skörd, tillverkning och transport. Miljöförbundets Jordens Vänner tycker dock att det är bra att Volvo experimenterar med olika sorts drivmedel och en av de nya lastbilarna är speciellt intressant. Den drivs av biogas som har framställts av bland annat hushållsavfall och avloppsslam.


 

KLIMATET I FOKUS PÅ TYSK BILMÄSSA
Dagen Nyheter rapporterar om bilsalongen där alla vill ligga lågt: Aldrig har så många biltillverkare försökt prestera så lite på en bilsalong. Lite i termer av utsläpp. GP skriver om hur GM skryter med sin miljöprofil och nu plötsligt använder sig av sitt dotterbolag Saab som bästa exemplet på etanolsatsningen.
Klimatfrågan dominerade den gigantiska Frankfurtsalongen totalt. Det brukar vara en hästkrafternas fest. I synnerhet tyska bilar konkurrerar traditionellt med fart och acceleration. Men i år är det inte hästkrafternas år i Frankfurt. Nu framhäver bilföretagen istället hur lite bränsle deras bilar drar och hur klimatanpassade de är. Det är en bred palett som presenteras. På kort sikt finslipas diesel- och bensinmotorerna och på lång sikt kommer bland annat plug-inhybrider. Detta speglade hela mässan: Biltillverkarna slår nu på stora trumman för miljönyheterna.


 

"EUROPAS GRÖNASTE STAD" LOCKAR VÄRLDSPRESSEN
Den brittiska tidningen The Independent har varit där och rapporterat om den lilla staden i södra Sverige som enligt dem har kommit långt i sitt miljöarbete. Det har också tidningar och tv-team från Tyskland, Australien, Kanada, Taiwan, Nya Zeeland och fler därtill gjort. På Växjö kommun poängterar man att det inte är kommunen själv som har lanserat sloganen Europas grönaste stad. Men sedan Växjö fick EU-kommissionens pris Sustainable  energy award för sitt arbete för ett fossilbränslefritt Växjö tidigare i år har media runt om i världen lanserat Växjö som den grönaste av städer.
Smålandsposten


 

SONY HAR MINSKAT ENERGIANVÄNDNINGEN MED 90 PROCENT
Sony har minskat energianvändningen i sina europeiska produkter med 90 procent under 2006 och tidigare i år fick Sony EU:s pris för hållbar energianvändning. Energieffektivitet är ett av bolagets prioriteringsområden inom konsument-elektroniken. Från och med februari så har alla Sonys Bravia LCD tv-apparater som säljs inom EU en standbyanvändning på mindre än 1 watt och de flesta mindre än 0,3 watt. I Sonys datorer finns också ett energieffektivitetsprogram som hjälper användarna att spara energi.
CSR i praktiken


 

GRÖNA LANDNINGAR DUBBELT SÅ EFFEKTIVA
I ett års tid har SAS provflugit sk gröna inflygningar. En grön inflygning innebär att planet glidflyger, med motorerna på lägre varvtal, den sista sträckan under landningen. I stället för att gå ner i etapper - med gaspådrag i varje etapp - kommunicerar flygledarna på marken med planet i ett helt nytt system, vilket gör att piloten får en exakt inflygning och slipper cirkla eller landa i flera steg. På det sättet förbrukar planet mindre bränsle och utsläppen av koldioxid minskar. Samtidigt blir också bullret kring flygplatserna mindre. Om samtliga SAS-plan skulle börja landa grönt kommer koldioxidutsläppen minska med 90 000 ton per år. Det motsvarar utsläppen från 20 000 personbildar som kör 1500 mil per år i snitt. Miljöprojektet med gröna inflygningar är det första i sitt slag i världen.


 

INTER-FOODMÄSSAN VISAR ATT UNGA ÄR DE NYA EKO-KÖPARNA
Den traditionella köparen av ekologiska livsmedel har länge varit en kvinna med högre utbildning och med god inkomst. Men nu slår den nya generationens miljömedvetenhet igenom. Unga köpare under 29 år ökar snabbast. Det visar en ny undersökning som undersökningsföretaget Gfk presenterade på Interfood-mässan i Göteborg


 

KRAV EFTERFRÅGAR TROVÄRDIGHET HOS EKOKROGAR
Haka på ekotrenden - men glöm inte trovärdigheten! Det skriver KRAV i en debattartikel som nyligen publicerats i tidningen Restauratören. Alarmerande rapporter om klimatförändringar har gett en extra skjuts till intresset för ekologiskt. Allt fler restauranger har börjat profilera sig åt det ekologiska hållet under diverse beteckningar. Man vill gärna framställa sin mat som naturlig, lokalproducerad eller eko. Men det finns ingen utomstående part som kontrollerar att restaurangerna lever upp till sina egna påståenden.


 

VARTANNAT FÖRETAG UTAN MILJÖPOLICY
I tre av fyra små och medelstora företag är engagemanget i klimatfrågan stort. Men drygt hälften har inte någon miljöpolicy. Detta är en del av resultatet från en undersökning gjord av SEB. I undersökningen har 730 svenska små och medelstora företag gett sin syn på klimat- och miljöfrågor. Som den främsta drivkraften att arbeta med miljöfrågor nämner företagarna att det varit för att följa lagar och regleringar.  På andra plats kommer svarsalternativet "våra kunders önskemål" och på tredje "nya affärsmöjligheter".
Göteborgs-Posten


 

SÄLENFJÄLLEN FINNS INTE LÄNGRE
Professor Leif Kullman vid Umeå universitet har granskat trädgränsen i de svenska fjällen i nästan 40 år och han har just avslutat forskning i Sälenfjällen. Resultaten är dramatiska. Det finns inte längre, i botanisk, mening några fjäll kvar där. Det växer numera träd på fjälltopparna och det har det aldrig gjort tidigare. "Det här har skett främst under de senaste 20 åren och man är väl helt övertygad om att människan ligger bakom det", säger Kullman.
Turismen i Sälenfjällen omsätter varje år mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. "Högfjällshotellet är väl lite missvisande, det finns ju inte ens ett vanligt fjäll där, kanske Sälens Bergshotell passar bättre", säger Kullman som tror att skidföretagen får förbereda sig på annan turism i framtiden.
Sveriges Television


 

TRENDIGT MILJÖHOT
Vi svenskar dricker vatten på flaska som aldrig förr. Samtidigt håller svenskt kranvatten världsklass, enligt Livsmedelsverket. Vattendrickandet har mer än fördubblats på tio år och förra året klunkade vi i oss nästan 250 miljoner liter buteljerat vatten. Ca 80 miljoner liter var importerat. Drickandet av källvatten är dock inget nytt fenomen, utan en gammal symbol för renhet och friskhet. Men till skillnad från drickandet av brunnsvatten under 1800-talet har dagens förpackningar av källvattnet blivit en trend i sig. Vattenflaskan har idag blivit något av en modeaccessoar och symboliserar tyvärr ingen större renhet. Till skillnad från kranvattnet måste flaskorna transporteras med lastbil eller tåg innan de når konsumenterna. Över 15 000 svenska lastbilstransporter krävs varje år för att få flaskorna till våra butiker och drygt en fjärdedel av dessa transporter kommer från utlandet. Alla tusentals transporter plus produktionen av själva vattenflaskorna genererar ett sammanlagt koldioxidutsläpp på uppskattningsvis 34 000 ton.
Svenska Dagbladet