Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
SEPTEMBER 2010 - ARTONDE ÅRGÅNGEN

GRÖNLANDSISEN SMÄLTER SNABBARE ÄN NÅGONSIN
Inlandsisen på Grönland smälter fortare än någon förutspått. Mycket fortare.
Värmerekord i området har gjort att hela 540 kubikkilometer is försvann den här sommaren.
De illavarslande uppgifterna om avsmältningen kommer från den danska klimat- och polarforskaren Sebastian H. Mernild, vid University of Alaska Fairbanks.
Avsmältningen är den kraftigaste sedan mätningarna började på Grönland 1873 och beräknas vara mellan 25 och 50 procent större än normalt.
– Det är riktigt läskigt med Grönlandsisen. Den har börjat smälta underifrån vilket gör att den rör sig mycket snabbare mot havet än vad man tidigare förutspått, säger Tom Arnbom, arktisexpert på Världsnaturfonden.
År 2080 räknar Sebastian H. Mernilds forskningsteam med att avsmältningen kommer att bli 80 procent större på Grönland än idag. Det skulle innebära att den globala havsnivån kommer att stiga med knappt 11 centimeter.
I ett längre perspektiv hotar smältvattnet att påverka havströmmar, bland annat golfströmmen. Ingen forskare har dock vågat ge något tidsperspektiv på när sådana drastiska förändringar kan bli aktuella.
Aftonbladet

INTE BARA ISBJÖRNAR HOTAS I ARKTIS
Forskare slår larm om att flera arter håller på att dö ut kring Arktis på grund av den globala uppvärmningen. Rapporten ”Utrotning hotar inte bara isbjörnar”, lyfter fram 17 arter som är utrotningshotade på grund av det förändrade klimatet. Forskarna menar att såväl plankton som stora valar riskerar att dö ut av klimateffekterna.
Ett av de mest hotade djuren är valrossen som är beroende av isflak att vila på då den dyker efter föda. I rapporten beskrivs hur valrossens kalvar krossas under djurens massflykt i samband med islossning. Det är det amerikanska Centret för biologisk mångfald, CBD, som tillsammans med den brittiska naturvårdsorganisationen Care for the wild international, CWI, ligger bakom miljörapporten.
Forskarna spår att Arktis ismassor under sommartid kommer att vara helt nedsmälta år 2030.
Dagens Nyheter

NYA KLIMATBERÄKNINGAR VISAR PÅ MER EXTREMT VÄDER
Helt nya beräkningar för framtidens extrema vädersituationer i Europa har tagits fram inom SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre. De nya scenarierna visar tydligare på effekterna av den globala uppvärmningen jämfört med tidigare, tack vare utökad datorkraft och hög geografisk upplösning.
Enligt beräkningarna kommer extremt väder att bli vanligare i Europa, skyfall och värmeböljor inträffa oftare och med högre intensitet jämfört med idag. Beräkningarna för påfrestande vädersituationer om hundra år visar också att de riktigt kalla dagarna praktiskt taget försvinner.
När det gäller nederbörd har tidigare klimatscenarier visat att den totala nederbörden kommer att minska långsiktigt i en del regioner som södra Europa. Men för extrem nederbörd blir mönstret på många av dessa platser annorlunda med ökad frekvens och intensitet. I Skandinavien kan extrem nederbörd som inträffat vart tjugonde år bli verklighet vart åttonde år, och till och med så ofta som vart tredje år på vissa platser under vintertid.
SMHI

DYSTERT INFÖR KLIMATMÖTENA I MEXICO OCH SYDAFRIKA
I början av september höll miljöminister Andreas Carlgren och hans syafrikanska kollega Patience Sonjica, en pressträff inför det stundande klimatmötet i Cancun i Mexico. Ingen av dem trodde att man kan nå till ett nytt avtal där, men de lät inte så optimistiska inför nästa träff i Sydafrika 2011 heller...
Den sydafrikanska miljöministern Patience Sonjica verkade överens med Andreas Carlgren om att eftersom inte USA:s president Barack Obama kan skriva på ett nytt bindande klimatavtal så länge den amerikanska kongressen vägrar godkänna hans klimatlagstiftning, så kan det inte bli ett bindande avtal påskrivet i Cancun som kan ta över när Kyoto-protokollet löper ut år 2012. Det gäller dessutom att få med Kina på ett nytt avtal och USA:s och Kinas rivalitet försvårar processen avsevärt enligt Sonjica och Carlgren.
Möjligen kan man på toppmötet i Cancun i december lösa några svåra knäckfrågor. Det måste till system för säker mätning och rapportering av vilka åtgärder olika länder gör så att man vet om de uppfyllt sina löften i ett nytt klimatavtal eller inte. En annan svår nöt att knäcka är att se till att stora summor överförs från rika till fattiga länder för att stödja anpassning till ett förändrat klimat och hur de ska få råd med förnyelsebar energiteknik istället för billigt kol.
SR Klotet

MOT ETT DANMARK UTAN KOL OCH OLJA
Genom i huvudsak en mångdubbling av vindkraften ska Danmark bli helt fritt från fossila bränslen till 2050. Efter två års arbete lade regeringens klimat-kommission fram sina långtgående förslag, som påstås bli förvånansvärt billiga. Varje år mellan 2015 och 2025 ska en vindkraftspark till havs som genererar 200 megawatt vardera uppföras. Vindkraftens andel av energiproduktionen ska ökas från 20 procent till 60-80 procent 2050. Energibehovet ska även täckas av bland annat biobränsle, sol och värmepumpar.
Omställning till elbilar görs och oljepannor förbjuds från 2015. Därutöver kan åtskilligt göras för att spara på energi, har de tio forskarna i kommissionen kommit fram till. Industri och lantbruk kan drivas med hälften så mycket energi, och ett genomsnittligt hus kan minska sin energianvändning med 60 procent genom bättre isolering och effektivare energisystem.
Omläggningen blir inte heller så dyr: en halv procent av BNP år 2050, tror forskarna.
- Danska politikerna har nu fått den hållbara färdplan som även svenska politiker måste beställa om man har långsiktiga visioner. Rapporten visar att ett fossiltfritt samhälle med 100 procent förnybar energi faktiskt kan åstadkommas till lägre kostnad, utan att ta en riskfylld omväg via kärnkraft eller falska klimatlösningar. Sveriges energiutveckling framstår som bakåtsträvande i jämförelse, säger Isadora Wronski på Greenpeace.
Svt Vetenskap/Greenpeace

HÄLSO- OCH MILJÖRISKER VID VATTENFALLS URANKÄLLA I NAMIBIA
Arbetare vid Rössinggruvan i Namibia och befolkningen i omgivningen riskerar att drabbas av svåra hälsa- och miljöproblem på grund av uranbrytning. Det råder ovisshet kring hur nedläggningen av gruvan ska hanteras på lång sikt och det finns uppenbara brister i Vattenfalls kontrollsystem. Det visar en ny rapport som Swedwatch gjort i samverkan med Naturskyddsföreningen. Uran från gruvan importeras av Vattenfall och används som bränsle i svenska kärnkraftverk.
Uppgifter från arbetare vid Rössinggruvan vittnar om dålig eller bristfällig information om hälso- och miljöproblemen vid uranbrytning. Vid intervjuer med lokalbefolkningen framkommer uppgifter om mångåriga luftvägsproblem, cancer och diffus ohälsa, enligt rapporten som bland annat baseras på studier på plats i Namibia. Undersökningar av andra organisationer har tidigare rapporterat om samma problem.

HÅRDARE REGLER VÄNTAR ”GREENWASHING” I USA
Det är inte bara i Sverige som uppmärksamheten ökar kring marknadsföring av produkter med miljöargument. I USA har nu den federala myndigheten Federal Trade Commission, FTC, dragit flera företag inför domstol och skickat varningsbrev till närmare hundra företag för vad myndigheten anser vara oseriös marknadsföring med miljöargument. Användningen av begrepp som ”nedbrytbar”, ”hållbar” eller ”klimatneutral” sker på ett sätt som kan verka förvirrande för konsumenterna anser FTC, som snart kommer att producera nya riktlinjer, ”Guides for the Use of Environmental Marketing Claims”, snabbare än tidigare aviserat.
Detta eftersom det enligt FTC, ”skett en explosion av marknadsföring med miljöargument”. Som så ofta i USA är Kalifornien den delstat som snabbast agerat med miljökrav. Varje företag som marknadsför med miljöargument, måste så fort en medborgare så kräver, uppvisa tydlig skriftlig dokumentation som styrker företagens påståenden inom miljöområdet. FTC är den amerikanska motsvarigheten till Konsumentverket.
Miljörapporten Direkt

KIA SWEDEN DÖMS ATT BETALA 400 000 I VITE
Stockholms tingsrätt dömer Kia Motors Sweden att betala 400 000 kronor i vite. Detta sedan företaget brutit mot ett förbudsföreläggande.
I juni 2007 utfärdade Konsumentombudsmannen, KO, ett förbudsföreläggande mot Kia Motors Sweden AB. Föreläggandet innebar att Kia förbjöds att använda formuleringar som ger intryck av att bilen Kia Picanto ECO har fördelar för miljön. Kia hade bland annat skrivit att bilen ”är en riktigt miljövänlig bil” i sin marknadsföring. KO ansåg att detta var vilseledande och förbjöd alltså marknadsföringen. Sedan dess har Kia i annonsering och på sin webbplats marknadsfört Kia Picanto ECO med liknande uttryck. I en annons i Dagens Nyheter stod; ”…en riktigt bra affär – inte bara för miljön utan även för plånboken.” På sin webbplats har man bland annat kunnat läsa; ”snäll mot plånbok och miljö”.
KO ansåg att påståendena i annonsen och på webbplatsen stred mot förbudsföreläggandet. KO stämde därför Kia i Stockholms tingsrätt och begärde att vitet, som föreläggandet var förenat med, på 400 000 kronor skulle dömas ut.
Konsumentverket

EON I BLÅSVÄDER IGEN - NU FÖR BIOGASREKLAM
Energikoncernen Eons kampanj för fordonsgas på stortavlor och på webbplatsen gillas inte av Konsumentverket/KO. Myndigheten har bett Eon att förklara sig. I annonserna används begreppen fordonsgas och biogas på ett inkonsekvent sätt, enligt KO. Ord som miljövänlig och grönare anses vaga och ska enligt KO inte användas i marknadsföring vilket Eon gör.
Det här är tredje gången på kort tid som Eons marknadsföring får negativ publicitet. För några veckor sedan anmälde föreningen Älvräddarna Eon till KO för en kampanjtext där bolaget skriver att; "Vattenkraft ger precis som vindkraft utsläppsfri el som minimalt påverkar växthuseffekten och den biologiska mångfalden".
I våras erbjöd Eon och Volkswagen samtliga politiska riksdagspartier att under valrörelsen gratis testa biogasbilar som bar Eons logga. Miljöpartiet i Sörmanland, ett av de partidistrikt som nappade på erbjudandet, hoppade under uppmärksammade former av samarbetet och lämnade tillbaka bilen.
Eon har på sig fram till den 17 september att bemöta KO:s synpunkter.
Miljörapporten Direkt

GRÖNT FÖR STÖRSTA SOLKRAFTVERKET
Världens största solkraftverk ska byggas i den kaliforniska öknen. effekten blir 1 000 MW, vilket är ungefär en tredjedel av effekten från en svensk kärnreaktor. Projektet som heter Blythe Solar Power Project har nu fått klartecken för att starta bygget från myndigheterna i Kalifornien. I praktiken består kraftverket av fyra enheter som vardera genererar 250 MW med hjälp av solfångare som värmer vatten för att driva ångturbiner som i sin tur driver elgeneratorer. Den totala årsproduktionen av el beräknas till 2 200 GWh, vilket sägs spara två miljoner ton koldioxid per år.
Ny teknik

BIOGAS TILL FORDON ÖKADE MED ÖVER 40 PROCENT
Fordonsgasen fortsätter att öka i Sverige. Det visar nya siffror från SCB. I juli såldes 6,9 miljoner kubikmeter gas till bilar och bussar. Av denna volym var drygt 4,5 miljoner kubikmeter biogas. Det är en ökning med 40,1 procent jämfört med såld biogas i juli 2009. Fordonsgasen tar marknadsandelar från konventionella bränslen vilket minskar oljeberoendet och utsläppen från trafiken.
Energigas Sverige

VINDKRAFTEN FORTSÄTTER ATT EXPANDERA KRAFTIGT
Det pågår en fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraft i Sverige. Detta visar en sammanställning av de vindkraftverk som ingår i Elcertifikatsystemet i mitten av augusti. Under årets första åtta månader har cirka 150 nya vindkraftverk anslutit sig till systemet och tillsammans står de för ett tillskott på 280 MW. Enligt denna statistik finns nu drygt 1 500 vindkraftverk med en installerad effekt på nästan 1 730 MW.
Energimyndigheten

SMÅHUSPRISERNA GENERELLT INTE LÄGRE NÄRA VINDKRAFTVERK
Konsultföretaget ÅF har på uppdrag av Svensk Vindenergi tagit fram rapporten "Vindkraft i sikte", en studie av vindkraftens påverkan på fastighetspriserna.  Uppdraget har medfinansierats av Energimyndigheten.
- Tvärt emot vad folk i allmänhet tror så har genomsnittspriset för de småhus som ligger inom 5 kilometer från en ny vindkraftanläggning i genomsnitt faktiskt stigit drygt 30 procent mer än riksgenomsnittet, säger Tryggve Sigurdson sektionschef Infraplan/Vindkraft, ÅF.
Den färska studien har bland annat samlat in uppgifter om cirka 42 000 försäljningar av småhus inom 5 kilometer från 120 nya vindkraftanläggningar som driftsattes mellan åren 2001 och 2007.
Svensk vindenergi  

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.