AL GORE FÅR NOBELS FREDSPRIS
Nobels fredspris går till USA:s förre vicepresident och miljökämpen Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
"Jag känner mig djupt hedrad över att ha fått Nobels fredspris... Men denna utmärkelse är så mycket mer meningsfull eftersom jag har äran att dela priset med IPCC, världens mest framträdande vetenskapliga grupp, vars medlemmar outtröttligt och osjälviskt i många år arbetat för att förbättra vår förståelse för klimatkrisen", säger Gore i ett pressuttalande.


VÄRLDENS LEDARE MÅSTE VÅGA TA SVÅRA KLIMATBESLUT
- I år står vi inför ett vägval. Medvetenheten om klimatförändringarna har dominerat den politiska agendan i hela världen och jag uppmanar nu världens ledare att agera och visa ledarskap. Att fortsätta som tidigare är inget alternativ. Jag är mycket oroad över att vi inte gör tillräckligt för att stoppa utvecklingen, skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.
GP


 

1 000 ETANOLMACKAR - DAGS FÖR SOCIALA KRAV PÅ ETANOLEN
- Det är dags att vi konsumenter begär en etanol som tagits fram med god respekt för mänskliga rättigheter i hela produktionskedjan. Men också bensin och diesel bör omfattas av krav på rimliga arbetsvillkor och minimerad miljöbelastning. 
De fossila bränslena glöms bort i debatten, trots att oljan på marginalen kommer från Nigeria eller Mellanösterns diktaturer, där arbetsvillkoren är sämre, fackförbund förbjudna och rösträtten obefintlig. Ett minimikrav gentemot bensinbolagen borde vara att den bensin och diesel de säljer uppfyller demokratiska baskrav, säger Jakob Lagercrantz på Gröna Bilister.


 

SCANDICS UTSLÄPP FRÅN HUNDRA TILL NOLL
År 2025 ska hotellkedjan Scandics fossila koldioxidutsläpp vara noll. Ett delmål är att utsläppen 2011 ska ha halverats jämfört med 1996, då Scandic började sitt miljöarbete. För att nå målet ska hotellkedjan fortsätta att påverka partners och andra aktörer, genom att till exempel få lokala fjärrvärmeleverantörer att fasa ut fossila energikällor. Hittills har Scandic minskat utsläppen av fossil CO2 med 30%.


 

TELIASONERA OCH CLOETTA I TOPP I KLIMATLIGA
Svenska företag har rankats efter hur öppet de redovisar sin egen klimatpåverkan. Majoriteten av de stora svenska företagen har klimatfrågan högt på dagordningen, men bara 23 procent har satt upp tydliga tidsbestämda mål för sina utsläpp.
MiljöAktuellt


 

SOLEN - DIN NYA STORA ELLEVERANTÖR
Under tio år har världsmarknaden för solceller vuxit med 40 procent per år och omsätter över 100 miljarder kronor. En stor industriell våg av solcellsenergi byggs i många länder. Potentialerna och miljövinsterna är enorma. Jordytan träffas varje år av 10 000 gånger mer solenergi än vad vi gör av med i fossila bränslen. Tyskland satsar stort, men Sverige tvekar. Det är hög tid att förbereda ett kraftfullt och smart marknadsstöd för solceller. Det gäller klimatet och Sveriges industriella utveckling.
SvD


 

TÅGCHARTER VÄXER REJÄLT NÄSTA ÅR
Tågcharter får nästa år ett rejält uppsving. Fritidsresor utökar tågcharter-programmet med 7 000 resor till bland annat Italien, Kroatien och Frankrike. Konkurrenten Ving hakar på med att erbjuda 1 500 tågcharterbiljetter till Italien, Slovenien och Ungern.
Svt.se

 

 

SATSNINGEN PÅ INFRASTRUKTUR BÖR INTE ÖKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Nya satsningar på vägar och järnvägar bör bidra till - inte motverka - att Sverige uppnår klimatmålen. Vägverkets förslag till nya vägar ökar koldioxidutsläppen, medan utsläppen kan minska genom en kraftig utbyggnad av spårsystemet och överföring av gods från väg till järnväg.
Naturvårdsverket


 

INTERNET LIKA STOR KLIMATBOV SOM FLYGET!
Alla datorer och servrar som används för Internet i världen förbrukar nu lika mycket energi som flyget. Bara den populära videosajten YouTube anses idag resultera i en energiförbrukning som är lika stor som förbrukningen för hela Internet för två år sedan. Datoranvändare som vill skona miljön rekommenderas helt enkelt att stänga av sina datorer när de inte används.
Ny Teknik


 

TELIA GÅR ÖVER TILL BRA MILJÖVAL EL
Från och med oktober börjar Telia driva sina tele- och datanät samt all övrig produktion i Sverige enbart med Bra Miljöval-märkt el. Genom denna återgärd räknar företaget med att sänka sina CO2-utsläpp med cirka 20 procent.


 

FÖRSÄLJNINGEN AV BRA MILJÖVAL-MÄRKT EL ÖKAR
Leveranserna av Bra Miljöval-märkt el ökar för tredje året i rad. Under 2006 såldes totalt 4,9 TWh Bra Miljöval-märkt el i Sverige och prognosen för 2007 visar på fortsatt ökning. Om allt fler konsumenter väljer el som är märkt med Bra Miljöval stimuleras produktionen av förnybar energi och utbyggnaden av både vindkraft, bioel och solcellsel.
Naturskyddsföreningen


 

ELBILARNAS ÅTERKOMST
Glöm hybriderna. Nu utmanas biljättarna av små oberoende tillverkare av elbilar. Klimatdebatten, det höga oljepriset och bättre batterier gör att tiden nu är mogen, hävdar uppstickarna. Ett exempel är den norska stadselbilen Think City. Den har en maxfart på 100 kilometer i timmen, kostar 240 000 kronor och kan rulla 18 mil innan den måste laddas i ett eluttag. Den dyraste delen, batteriet, får ägaren hyra för månadshyra på ca 1400 kronor. I städer där de flesta bara kör max fyra mil om dagen finns ett behov av elbilar, anser Thinks vd Jan-Olaf Willums.
Ny Teknik


 

AVFALLSNOTAN NÄSTAN 100 MILJARDER
Avfallet från de svenska kärnkraftsreaktorerna är livsfarligt i 100 000 år. Att ta hand om det högaktiva utbrända kärnbränslet och att på ett säkert sätt avveckla de tolv reaktorerna är ett av de dyraste och otvivelaktigt viktigaste projekten i Sveriges historia. Totalnotan för att ta hand om det svenska kärnavfallet har nu ökat dramatiskt och närmar sig snabbt 100 miljarder kronor. De framtida kostnaderna har rusat med 15 miljarder bara det senaste året. Anledningen är främst kärnkraftsbolagens planer att förlänga de kvarvarande reaktorernas livslängd med flera decennier till 60 år. Den förlängda drifttiden innebär bland annat att mängden utbränt kärnbränsle som måste tas om hand ökar med nästan 3 000 ton.
Dagens Industri


 

KONSUMENTJÄTTAR TAR KLIMATINITIATIV
Sex av världens största konsumentvaruföretag har börjat samarbeta för att sätta press på sina underleverantörer om att rapportera sina utsläpp av växthusgaser.
Världens största detaljhandlare Wal-Mart tänker också pressa sina leverantörer på information om utsläpp och energianvändning. Wal-Mart kommer också sluta sälja okoncentrerat flytande tvättmedel i ett försök att få detaljhandeln och industrin att minska användningen av plast och vatten i sina produkter.
DagensHandel.se / CSR i Praktiken


 

GÖTEBORGSHUSHÅLL FÖRST MED UNIK METOD FÖR ATT TORKA MATAVFALL
Under det närmaste året kommer hyresgästerna i omkring 180 av Bostadsbolagets lägenheter på Guldheden i Göteborg att testa en helt ny hantering av matavfall. Den nya så kallade Somnus-metoden innebär att man konserverar matavfall genom att torka det. Det torrkonserverade materialet blir nästan helt luktfritt och dess vikt och volym blir ca 75 procent mindre. Det torkade matavfallet kan sedan användas för att framställa biogas eller som jordförbättringsmedel på de egna grönytorna.


 

VARANNAN SVENSK VILL KÖRA DUBBFRITT
Synovate har på uppdrag av däckföretaget Continental frågat bilägare om de kan tänka sig att byta till dubbfria vinterdäck. Undersökningen visar att varannan svensk antingen har, eller kan tänka sig att byta till, dubbfria däck. 61 procent av dem som vill byta anger miljömässiga skäl som den främsta anledningen. Skillnaderna är dock stora i olika delar av landet. Endast 13 procent av glesbygdsborna i undersökningen kör dubbfritt idag och 67 procent av dem säger blankt nej till att byta från dubbdäck.
DN


 

ANSTÄLLDA I GÖTEBORGS STAD FÅR CYKELPOOL
Cykelpoolen som består av 10 Skeppshultcyklar är placerad på Traktörens innergård och kommer kunna användas av ca 1 000 anställda. Bokningen av cyklarna görs via Internet, nycklar och hjälm hämtas sedan ut i receptionen.


 

NU KAN TORSK OCH KOLJA KRAV-MÄRKAS
Linfångad nordostarktisk torsk och kolja utanför Vesterålen i Norska havet har godkänts av KRAV.
- Det känns fantastiskt roligt att kunna ge det här beskedet till alla konsumenter. Man kan äta torsk med gott samvete, bara den är fiskad på rätt ställe och med rätt metoder, säger Lena Söderberg, vd för KRAV.


 

MILJÖSKATT STRAFFAR FÖRPACKNINGAR
Vid årsskiftet inför Holland en skatt på förpackningar som baserar sig på utsläpp
av koldioxid. Skatten införs för att sätta press på företag så att de tar hänsyn till utsläppen som förpackningar genererar och kan på sikt påverka förpackningskonverterare i hela Europa.
Mentoronline.se