Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
NOVEMBER 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

REKORDHALT AV KOLDIOXID I ATMOSFÄREN
Halten av växthusgaser i atmosfären nådde 2010 en ny topp, sedan industrialismens början, och öknings-hastigheten har dessutom ökat. Detta rapporterar World Meteorological Organizaton, WMO.
Koldioxidhalten i atmosfären uppgår för närvarande till 389 ppm. Det är en ökning med 39 procent sedan år 1750, då den låg på 280 ppm.

MER EXTREMT VÄDER ATT VÄNTA I VÄRLDEN
Extrema väderhändelser har ökat i alla världsdelar och än värre väder är att vänta på grund av klimat-förändringarnas effekter. Det visar en rapport från FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC som presenterats nyligen.
För första gången visar klimatpanelen på tydliga kopplingar mellan klimatförändringarna och extrema väderhändelser och dess effekter.
Riktigt heta värmeböljor som tidigare bara inträffat vart 20:e år bedöms att i framtiden istället dra fram så ofta som vart annat eller vart tredje år i vissa delar av världen. Kraftiga översvämningar som inte minst hotar livsmedelsförsörjningen för många människor kommer också att bli fler. Likaså kommer styrkan på de tropiska cyklonerna att bli kraftigare.
Det är den dystra framtiden som visas upp i klimatpanelens rapport.
Befolkningsökningen och den stora inflyttningen till redan utsatta områden och städer innebär också att det är allt fler som kommer att drabbas av väderkatastroferna.
Att planera och bygga samhällen som är mer motståndskraftiga, resilienta, för ett värre väder är därför viktigt enligt klimatpanelen. Både för att samhällena ska vara bättre skyddade för oväder och för att kunna återhämta sig bättre när katastrofen redan har inträffat.
SR Ekot

LÅGA FÖRHOPPNINGAR NÄR FN:S KLIMATMÖTE INLEDS
Den 28 november startade FN:s klimatmöte i sydafrikanska Durban där representanter för alla världens länder möts för att diskutera hur världens utsläpp ska minska för att förhindra att klimatförändringarna skenar.
Men det är få som är optimistiska. Ett nytt globalt avtal om minskade utsläpp ligger långt bort enligt de flesta bedömare. I förhandlingarna är det splittringar mellan i- och u-länder men också inom de olika grupperingarna av länderna. Vem ska minska med hur mycket och vem ska betala för omställningen?
Diskussionerna kommer också att hantera en rad andra frågor som till exempel tekniköverföring från rika till fattigare länder, för både energiomställning och anpassning till klimatförändringarnas konsekvenser.
SR Ekot

VÄRLDENS BIDRAG FEM GÅNGER STÖRRE TILL FOSSIL ENERGI ÄN TILL FÖRNYBAR
Något är snedvridet i energibidragens värld. Tvärtemot vad man kan tro visar statistik från IEA (International Energy Agency) att de globala bidragen till användning av fossila bränslen är betydligt större än de till förnybar energi. Under 2009 gick inte mindre än 300 miljarder US dollar till bidrag för fossilbränsle-användning, medan de globala bidragen till förnybar energi var närmare 60 miljarder US dollar. Det innebär att världens länder totalt spenderade fem gånger mer pengar på bidrag till fossila bränslen än till koldioxidneutral förnybar energi.
Svebio/Elmia AB

RINGHALS KAN TVINGAS STÄNGA
Strålsäkerhetsmyndigheten hotar nu med att dra in tillståndet för Ringhals. Detta rapporterar Svt:s Rapport. Branden i Ringhals reaktor nummer 2 som orsakades av en bortglömd dammsugare är en av anledningarna till att Ringhals inte får godkänt då det gäller säkerheten.
Ringhals har redan stått under särskild tillsyn i 2,5 år och med det senaste beslutet får kärnkrafts-anläggningen ytterligare ett halvår på sig att få ordning på verksamheten. Men nu börjar Strålsäkerhets-myndigheten tappa tålamodet.
- Det kan komma en situation där vi helt enkelt säger att vi inte har förtroende för Ringhals att driva verksamheten, säger Leif Karlsson, som är enhetschef för den avdelning inom Strålsäkerhetsmyndigheten som har hand om drifttillsynen.
- Och då får de inte köra kraftverket.
Ett nedläggningsbeslut skulle vara sensationellt och visar hur allvarligt Strålsäkerhetsmyndigheten ser på situationen. Men även om Ringhals får ordning på sin verksamhet så kommer anläggningen att stå under särskild tillsyn i minst tre år. Och det är rekord i Sverige.
Även SR:s Ekot rapporterar om att Strålsäkerhetsmyndigheten är kritisk till att de flesta åtgärder som Ringhals vidtagit för att förbättra säkerhetsarbetet riktar sig mot ”medarbetare längre ner i organisationen”. Myndigheten anser att det inte går att bedöma hur Ringhals som företag följer upp ”ledningens efterlevnad av Ringhals värdegrund”.

FRANSKA KÄRNKRAFTVERK SÄKERHETSRISK
Säkerheten på kärnkraftverken i Frankrike bör omedelbart förbättras för att undvika svåra olyckor vid naturkatastrofer. I en rapport från kärnkraftsorganisation IRSN påtalas brister i skyddet vid landets 58 reaktorer för översvämningar, jordbävningar, strömavbrott eller andra händelser som kan hota bland annat kärnkraftverkens kylsystem.
Enligt IRSN:s chef Jacques Repussard behöver Frankrike dock inte stänga några kärnkraftverk på grund av säkerhetsproblemen.
Göteborgs-Posten

STATOIL MEDLEM I KLIMATSKEPTISK LOBBYGRUPP
Statoil är medlem i en amerikansk branschorganisation som bedriver lobbyverksamhet mot klimatåtgärder i USA. På sin hemsida skriver organisationen American Petrolium Institute (API) att det är osäkert i vilken utsträckning den globala uppvärmningen är skapad av människan, enligt den norska tidningen Dagens Näringsliv.
I linje med detta synsätt har API länge bedrivit lobbyverksamhet för att förhindra införandet av handel med koldioxidkvoter i USA. Organisationen tar också ställning i en rad andra inflammerade politiska frågor, och de senaste fem åren har lobbyverksamheten haft en budget på nästan 200 miljoner.
- Man kan mycket väl vara med i en organisation utan att nödvändigtvis hålla med om absolut alla åsikter som förekommer. Vi är med där eftersom vi totalt sett tror att det gagnar Statoil, säger företagets vd Helge Lund till Dagens Näringsliv.
Statoil betalade över en halv miljon dollar i medlemsavgifter till API förra året. 67 procent av aktierna i Statoil ägs av den norska regeringen.
Aftenbladet.no

MÅNGA AV STORFÖRETAGEN SLARVAR MED MILJÖFRÅGOR
Drygt vart tionde börsbolag saknar fortfarande beredskap att hantera sina miljörisker. Det är femte gången som Folksam lusläst och värderat samtliga börsföretags information om vilket ansvar de tar för miljö och mänskliga rättigheter. Senast sammanställningen gjordes var 2009 och enligt Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, har en del framsteg gjorts under de två år som gått.
Men av de totalt 245 noterade företag som ingår i undersökningen redovisar fortfarande 25 stycken inte någon information alls där miljöriskerna tas upp.
Dagens Nyheter

GRÖNT LJUS FÖR VÅGKRAFTSPARK
Efter många års planering och turer kring finansiering ser den hittills största vågkraftsparken i Sverige och Europa ut att bli av. Det handlar om 420 stycken vågkraftverk som kommer att producera ca 25 GWh el om året.
Satsningen som bland annat Uppsala universitet och ett par privata företag ligger bakom har länge väntat på ekonomiskt stöd. Nu har EU-kommissionen godkänt att projektet får 139 miljoner kronor i statligt bidrag för att utveckla parken som kommer placeras i havet nordväst om Smögen.
Förutom att vågkraftverken kommer producera elström ut på nätet så handlar det också om forskning för att testa tekniken i större sammanhang.
Stödet täcker 40 procent av den totala kostnaden på 340 miljoner kronor.
SR Vetenskap

VATTENFALL INVESTERAR STORT I STORBRITANNIEN
Vattenfall investerar miljarder i brittisk vindkraft, som pekas ut som den marknad som just nu har bäst förutsättningar, rapporterar Dagens industri.
Fram till 2015 ska bolaget investera 26 miljarder kronor i vindkraft, varav en stor del kommer att hamna i just Storbritannien.
- Vi växer kraftigt i flera länder, och det land som har bäst förutsättningar är Storbritannien. Här finns ett brett politiskt stöd för alternativ energi, det är goda vindförhållanden och myndigheterna driver på hårt, inte minst när det gäller vindkraft ute till havs, säger Anders Dahl, som är chef över förnybar energi inom Vattenfall, till Dagens industri.

MAROCKO STORSATSAR PÅ SOLENERGI
Marockos storsatsning på solenergi några mil sydost om turiststaden Marrakech blir en av de mest ambitiösa i världen hittills, rapporterar Financial Times.
Den nya solpanelsanläggningen i Ouarzazate är stor som flera fotbollsplaner. Och kommer att ha en kapacitet på 500 MW – tillräckligt för att förse 90 000 hushåll med el, enligt Financial Times. Effekten är lika stor som kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1.
Nyligen gav Världsbanken grönt ljus för att delta i finansieringen. Banken har fått kritik för att inte göra tillräckligt för att främja förnyelsebar energi. Nu skjuts lån till på motsvarande 2 miljarder kronor till i projektet i ett första skede.
Marocko har tagit fram en nationell plan för att bygga totalt fem stora solenergianläggningar fram till 2020. Investeringarna kommer att uppgå till motsvarande 64 miljarder dollar, cirka 434 miljarder kronor.
Dagens Industri

FÖRSÄKRINGAR MED BRA MILJÖVAL
Från och med den 29 november kan den miljömedvetna kunden välja sakförsäkringar som är märkta med Bra Miljöval. Det är Folksams bil-, villa- och fritidshusförsäkringar det handlar om och miljömärkningen innebär att försäkringarna uppfyller Naturskyddsföreningens krav på att skadereparationerna görs med miljösmart teknik och bra produkter.
- Det känns fantastiskt kul att från och med idag kunna vägleda konsumenter som vill försöka agera miljönyttigt med miljömärkta försäkringar. Det är vi bland de första i världen med. Försäkringsbolagen omsätter stora resurser,
2 564 miljarder förra året, så miljömärkningen kan bidra till en stor miljöinsats och nu börjar vi med bil och småhusförsäkringar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.
Totalt omsatte svenska skadeförsäkringar 60,4 miljarder kronor 2010. Bra kemikalier, miljömärkta inköp och återanvändning av begagnade delar är några av kraven som ställs på skadereparationer för de som har Bra Miljöval-märkta försäkringar. Försäkringsbolaget ska också vara ett föredöme i sin energianvändning genom att använda el som är märkt med Bra Miljöval och också hjälpa kunderna med energieffektivisering, sparsam körning och skadeförebyggande arbete. Försäkringspremierna som kunderna betalar in ska förvaltas med krav på miljö och etik, vilket bland annat innebär att pengarna inte får investeras i vapen, alkohol, tobak, pornografi, kärnkraft, uran och kolkraft. Hur försäkringsbolaget arbetar med dessa frågor måste vara redovisat på dess webbplats.

HUR VET MAN NÄR EN REAKTOR SKA HAVERERA?
I en krönika i tidningen MiljöAktuellt skriver Tomas Kåberger, ordförande i stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation och fd generaldirektör för Energimyndigheten, om erfarenheterna efter kärnkraftsolyckan i Fukushima.
”I en rapport till japanska atomenergikommissionen angavs att kärnkraftsolyckans kostnader kan bli 2 000 miljarder kronor, oräknat kostnader för kontaminerad mat eller marksanering. Skattebetalarna och de drabbade får betala nästan allt. Som vanligt tar det privata kraftbolaget vinsterna när kärnreaktorerna går bra, men man har inte förmåga att betala för kostnaderna vid olyckor.”
”En tiondel av den reaktorkapacitet som stängts i världen har stängts efter bränslesmältor eller explosioner. Med cirka 500 reaktorer i drift eller under byggande måste denna kvot bli bättre. Reaktorer måste stängas innan de havererar. Frågan är bara hur man gör för att driva reaktorerna till just innan de havererar.”, slutar Tomas Kåberger.

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.