Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
NOVEMBER 2009 - SJUTTONDE ÅRGÅNGEN
KOLDIOXIDEN SLÅR REKORD
Koldioxiden i atmosfären slår nya rekord. Halterna förra året var de högsta någonsin visar nya siffror från meteorologiska världsorganisationen WMO. Halten av koldioxid är nu uppe i 385,2 miljondelar (ppm), vilket är den högsta nivån på åtminstone 650 000 år. Fram till industrialismen låg nivån länge konstant på 280 ppm. Ökningstakten går dessutom allt snabbare. Uppvärmningen följer just nu det värsta scenariot av de alternativa utvecklingar som FN:s klimatpanel IPCC la fram i sin senaste rapport 2007. Detta scenario leder till en uppvärmning på ca sex grader de närmaste hundra åren.
Dagens Nyheter

KILIMANJAROS GLACIÄR-IS BORTA OM 20 ÅR
All is på toppen av Kilimanjaro i Tanzania kan vara borta om 20 år. Det visar amerikanska forskare, som sedan år 2000 följt glaciärisens utveckling på berget. År 2000 borrade forskarna för första gången ut flera långa iskärnor ur glaciärerna och har nu jämfört istjockleken med dem. Nu visar det sig att en fjärdedel av isen är borta. Värst är det för Furtwangler-glaciären som förtunnats med 50 procent sen år 2000. Resultaten är publicerade i Amerikanska vetenskapsakademins tidskrift, PNAS.
SR Vetenskapsradion

... OCH SIBIRIENS PERMAFROST HAR BÖRJAT TINA
I nordöstra Sibirien växer oron för vad ett varmare klimat innebär för regionen.
Om temperaturerna fortsätter att stiga riskerar marken att bli så sank att byggnaderna är i fara. Staden Jakutsk med 300 000 invånare är byggd ovanpå permafrosten. I staden har flera hus redan sjunkit ned i marken. Tillsammans med forskare från Permafrostinstitutet i Jakutsk har Greenpeace skrivit en rapport om uppvärmningens effekt på miljö och ekonomi i Sibirien. I den betonas de effekter på infrastrukturen som förväntas. Vägar och ledningssystem för el, gas och olja riskerar att brytas sönder.
Dagens Nyheter

VÄRME KAN LEDA TILL VÄPNADE KONFLIKTER
Klimatförändringarna kan leda till fler väpnade konflikter i Afrika, enligt en studie som publiceras i den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift.
Forskarna bakom studien undersökte sambandet mellan ovanligt varma år i Afrika söder om Sahara mellan år 1981 och år 2002, och utbrott av konflikter med minst 1000 döda i samma område. Och de fann att risken för konflikter ökade med hela 50 procent under varma år.
Maten är förklaringen, tror forskarna. Även små temperaturökningar har nämligen väldigt stor effekt på skördarna i regionen, och matbristen kan sedan utlösa konflikter.
SR Vetenskapsradion

FLER VILL KÖPA AV KLIMATENGAGERADE FÖRETAG
69 procent av svenskarna föredrar att köpa varor och tjänster från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen, en ökning från 62 procent för ett år sedan. Andelen som kan tänka sig att betala fem procent extra för detta har samtidigt ökat från 76 till 81 procent. Det framgår av en ny attitydmätning från Naturvårdsverket. Mätningen visar också att sju av tio svenskar anser att företagen är dåliga på att i sin marknadsföring berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser, och nio av tio anser att det vore bra om det fanns en miljömärkning så att man kan se vilka varor och tjänster som är producerade med låga utsläpp av växthusgaser.

ENERGISATSNING KAN GE TUSENTALS NYA JOBB
Med en stor satsning på förnybara energikällor skulle 60 000 nya jobb kunna skapas, enligt en rapport från Naturskyddsföreningen och Lantbrukarnas Riksförbund LRF, som tycker att klimatkrisen och jobbkrisen ska lösas samtidigt, med mycket stora satsningar på förnybara energislag. Det handlar om jobb inom biobränslen, vindkraft och solenergi till exempel.

SPANSK VINDKRAFT SATTE REKORD I ELPRODUKTION
Goda vindförhållanden ledde till att vindkraft stod för mer än hälften av Spaniens totala elanvändning under flera timmar i sträck i början av november. Vid ett tillfälle uppgick vindkraftsandelen till 53 procent av den totala elanvändningen, eller motsvarade elproduktionen från 11 kärnkraftsreaktorer. Spanien har världens tredje största vindkraftspark, efter USA och Tyskland.
Enligt José Donoso, chef för den spanska vindkraftsföreningen, sa kritiker bara för några år sedan att Spanien aldrig skulle kunna få mer än 14 procent av eltillförseln från vindkraft.
The Guardian

HÄR ÄR GIFTFÄLLORNA DU UTSÄTTER DINA BARN FÖR
Våra barn får i sig en cocktail av farliga kemikalier varje dag. Och gifterna finns i våra hem, i exempelvis duschdraperier, leksaker, elektronikprodukter, kläder, solkrämer, plastkassar och schampo. Enligt en dansk studie från Miljöstyrelsen, motsvarigheten till svenska Naturvårdsverket, får barn i tvåårsåldern i sig en cocktail av kemikalierna varje dag. De vanligaste och kanske farligaste kemikalierna är så kallade parabener, ftalater och PCB. Alla är hormonstörande och kan påverka flickornas pubertet och försämra pojkarnas spermiekvalitet.
Aftonbladet

SVENSK VÄXTHUSODLING LÄCKER BEKÄMPNINGSMEDEL
Undersökningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet visar att rester av bekämpningsmedel påträffats i vattendrag i närheten av växthusodlingar. Under förra året granskade SLU för första gången läckage från växthus. Undersökningen gällde odling av grönsaker, bär och frukt.
I nästan alla prov därifrån överskreds Kemikalieinspektionens riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten. Proverna från områden med frilandsodling av grönsaker, frukt och bär innehöll färre ämnen i förhöjda halter.
ATL Nyheter

EN TREDJEDEL AV ARTERNA HOTAS AV UTROTNING
En tredjedel av jordens arter av växter och djur hotas av utrotning. Det visar den senaste uppdateringen av riskerna för den biologiska mångfalden, som har gjorts av den Internationella naturvårdsunionen, IUCN. Utvärderingen visar att 20 procent av däggdjuren, 12 procent av fåglarna, 30 procent av kräldjuren och 70 procent av växtarterna är under mer eller mindre hot.
- Vi räknar med att takten i artutrotning är mellan hundra och tusen gånger snabbare än den naturliga förändringen av artsammansättningen, säger Simon Stuart, som arbetar med utvärderingen på IUCN.
Det är förlust av naturmiljöer som är huvudorsaken till hotet, men också alltför intensiv jakt och invasion av främmande arter i fel område. Klimatförändringen spelar stor roll.
SR Ekot

SÅ LÖNSAMT ÄR DET ATT RÄDDA EKOSYSTEMEN
Att investera i naturskydd kan ge pengarna tillbaka tio gånger om. Det menar ekonomen Pavan Sukdev som jobbar för FN, EU och Deutsche bank, och som nyligen skrivit en rapport om det ekonomiska värdet av så kallade ekosystemtjänster. Han uppmanar politiker att investera i naturskydd. Att undsätta och behålla ekosystemen kan ge pengarna tillbaka flera gånger om, menar Pavan Sukdev. Ett exempel är de thailändska mangroveträsken som ger intäkter på cirka 1 200 dollar per hektar om de används för att odla jätteräkor - men hela 12 000 dollar per hektar om de lämnas orörda för att fungera som skyddsbuffert och ge inkomster till lokala fiskare.
Miljöaktuellt

GÖTEBORGSPRISET TILL HÅLLBARA STÄDER
Bidrag till arbetet att skapa hållbara städer – både miljömässigt och socialt. Det är bakgrunden till valet av årets mottagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling. Tre personer från olika världsdelar delade på prissumman en miljon kronor. Mottagarna är Anna Kajumulo Tibaiujuka, Tanzania, Enrique Peñalosa, Colombia och Sören Herrmansen, Danmark. Tibaijuka är undergeneralsekreterare i FN och jobbar framgångsrikt med organisationens millenniedeklaration att till år 2020 ha lyft 100 miljoner människor ur slum och fattigdom. Peñalosa har varit borgmästare i Bogotá och ledde under den tiden uppbyggnaden av ett effektivt kollektivtrafiknät i den colombianska huvudstaden. Hermansen är den drivande kraften bakom Samsö-projektet som blivit den första danska ön som är självförsörjande på förnybar energi.

NU BYGGS KINAS FÖRSTA GRÖNA STAD
Den tidigare oljeingenjören Huang Ming är motorn i en grön revolution som nu sveper över Mittens rike. Hans företag Himin Group har sedan starten 1994 producerat sex miljoner solvärmeanläggningar och varit starkt bidragande till att uppemot 150 miljoner kineser i dag får värme och varmvatten från solfångare på taken. Hans bolag har hittills utvecklat över 600 gröna patent, alltifrån soldriven luftkonditionering till soldrivna avsaltningsanläggningar. Just nu bygger Himin en hel stad söder om Peking. Den heter Solar Valley och ska innehålla kontor, fabriker, universitet och bostäder för 100 000 människor. Dessutom en nöjespark, givetvis med solenergi som tema.
Dagens Nyheter
Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.