Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
MARS 2012 - TJUGONDE ÅRGÅNGEN


EXTREMT VÄDER BLIR ALLT VANLIGARE
Mer extremt väder med skyfall, värmeböljor och torka väntar i framtiden. Länder måste förbereda sig på hantering av fler klimatkatastrofer. Det skriver FN:s klimatpanel IPCC i den hittills mest omfattande studien om extrema väderhändelser. Nära 600 sidor med tusentals studier av över 200 vetenskapsmän från ett 60-tal länder och inte mindre än nära 19 000 expertkommentarer. Delar av rapporten presenterades i november förra året, och i mars släpptes hela dokumentet.
– Jag hoppas att rapporten blir en väckarklocka för att länder ska bli mer medvetna om att extrema väderhändelser väntar, och att man måste förbereda sig bättre inför framtida klimatkatastrofer, säger Richard Klein, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) och en av huvudförfattarna till rapporten.
Slutsatsen i IPCC-rapporten är tydlig: Klimatförändringarna har lett till mer extremt väder som värmeböljor, rekordhöga temperaturer och kraftiga skyfall i många regioner under de senaste 50 åren. Några exempel från den senaste tiden är översvämningarna i Bangkok, torkkatastrofen på Afrikas Horn, värmeböljan i Texas och skogsbränderna i Ryssland.
SvD

KLIMATFÖRÄNDRINGAR KAN TVINGA HEL NATION ATT FLYTTA
Den lilla önationen Kiribati i Stilla havet planerar att flytta hela befolkningen till Fiji, omkring 200 mil därifrån, på grund av att havsnivåerna stiger. Om Kiribati evakueras blir det första gången som klimatförändringarna tvingar ett helt lands invånare att flytta.
– Jag tror att de funderingarna är allvarligt menade. Landet ligger högst en eller ett par meter ovanför havsnivån - och då är det nivåns medelvärde, sen tillkommer stormar och vågor, så att marginalerna är väldigt små, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi på Rossby center, som tror att den drastiska åtgärden kan komma att förverkligas.
Det betyder att de ungefär 40 centimeter som vattennivån väntas höjas fram till år 2100 kan få förödande effekter. Kiribatis president finner alltså läget så akut att han har börjat förhandla om att köpa 20 kvadratkilometer mark på en av de högre belägna Fijiöarna. Dit tänker han sig att landets 113 000 invånare skulle kunna flytta.
Ekot

SURARE VÄRLDSHAV HOTAR MARINT LIV
Bara en gång under de senaste 300 miljoner åren har världshaven försurats lika snabbt som i dag. Det var under en extrem värmeperiod för 56 miljoner år sedan då jordens snittemperatur steg med fem–sex grader, enligt en ny studie.
Haven fungerar som en svamp och suger åt sig runt en fjärdedel av den koldioxid som släpps ut i atmosfären. När växthusgasen blandas med havsvattnet bildas kolsyra och havsvattnet blir surare.
Havsforskare från fem länder har nu fingranskat hundratals studier om hur världshavens pH-värde förändrats under årmiljonernas lopp. Det är första gången som forskare gått igenom alla tillgängliga data om havsförsurningen under en så lång tidsperiod.
Forskarna vet inte hur den snabba försurningen kommer att påverka havens pH-värde. Men en rad tidigare studier varnar för att försurningen kan skada rader av marina växter och djur. I värsta fall kan den allt surare miljön bidra till att slå ut många havslevande arter.
Göteborgs-Posten


RISK FÖR BYGGFUSK OROAR KÄRNAVFALLSRÅDET
Slutförvaret för kärnbränsle tar ett halvt sekel att bygga och ska hålla i 100 000 år. Men Svensk kärnbränslehantering, SKB, har inte tagit risken för fusk på tillräckligt allvar, anser Kärnavfallsrådet. För knappt ett år sedan lämnade SKB in sin ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark.
Då hade företaget, som ägs av de svenska kärnkraftsbolagen, letat efter en lämplig plats i två decennier. Men nu höjer Kärnavfallsrådet ett uppmanande finger för att SKB ska ta projektstyrningen och sin organisationsanalys till en högre nivå. Det är ett stort bygge, SKB planerar för ett sju mil långt tunnelsystem, som kommer att pågå under många år och involvera många entreprenörer. Det är ett bygge som ska hålla för att möta både en ny istid och jordbävningar.
Hur ska organisationen försäkra sig mot risken för slarv och fusk som visar sig först om tiotusen år, frågar sig Kärnavfallsrådet i sin rapport Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012.
Riksdag och departement

SKARP KRITIK I TYSKLAND MOT SVENSKA VATTENFALL
På det Vattenfallsägda stängda kärnkraftverket Brunsbüttel har tillsynsmyndigheten hittat sönderrostade stålfat med lågstrålande kärnavfall. Ingen radioaktivitet har dock läckt ut.
Kritiken från tyska politiker gäller att Vattenfall underlåtit att rapportera detta till myndigheterna trots att man visste om det redan i december. Delstatspolitikern Robert Habeck, gruppledare för de Gröna i Landtag i Kiel, kräver att Vattenfall förbjuds att driva kärnanläggningar. Så här sa han i den tyska public service tv-kanalen NDR:
– Vi känner ju igen det här från tidigare. I lagerområdena Asse och Gorleben hade man ju bara tippat radioaktivt material rakt ner i schaktet. Vattenfall har upprepade gånger underlåtit att informera allmänheten eller informerat felaktigt. Därför anser jag att Vattenfall inte är en pålitlig kärnkraftsoperatör. De underskattar gravt vilka risker som finns med kärnkraft och även hur känslig allmänheten är för säkerhetsfrågor.
SR International

OLJEJÄTTAR SATTE NYTT VINSTREKORD
Vinsten för fem av världens största oljebolag satte nytt rekord 2011. Den blev sammanlagt 137 miljarder dollar efter skatt. Trots försök att framstå som mer miljöanpassade satsar oljebolagen 200 gånger mer på fossil energi än på förnyelsebara energikällor.
De fem företagen Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron och ConocoPhillips drog alla fördel av att oljepriset i genomsnitt för hela året aldrig har varit så högt som under 2011.
Störst vinst gjorde Exxon Mobil, med 41 miljarder dollar. Enligt företagets långsiktiga prognoser kommer den fossila energin att stå för 80 procent av världens konsumtion av energi så långt fram i tiden som år 2050. Oljebolagen själva gör i alla fall inte mycket för att ändra den utvecklingen. De föredrar att investera 50 gånger mer i att utvinna olja ur tjärsand, som leder till ännu större utsläpp av klimatgaser, än vad de satsar på förnyelsebara energikällor. Det visar en sammanställning som den amerikanska miljöorganisationen Natural Resources Defence Council, NRDC gjort.
SvD

LÄRARE FÅR LAGLIG RÄTT ATT LÄRA UT "KLIMATSKEPTICISM"
Det är i den amerikanska södern, närmare bestämt i Tennessee som en ny lag klubbats igenom som ger delstatens lärare rätt att utmana vetenskapens slutsatser om klimathot och evolution. Den nya lagen gör gällande att lärare i publika skolor, som inte delar vetenskapens uppfattning om evolutionslära eller om att människan påverkar klimatet, ska ha rätt att undervisa "vetenskapliga styrkor och svagheten i existerande vetenskapliga teorier" som det står i lagen.
USA har länge haft en debatt om lämpligheten i att föra in religiösa eller ideologiska trosuppfattningar i vetenskaplig undervisning. Det nya lagförslaget kommer också strax innan en ny uppsättning med federala utbildningsstandarder lanseras, där klimatförändring getts en stor plats. De nya utbildningsstandarderna är inte obligatoriska för alla delstater, men har redan provocerat en rad delstater som till exempel Tennessee. Också Utah har meddelat att man inte kommer att följa de nya standarderna. I Utah har man också slagit fast att antropogena klimatförändringar inte har stöd i vetenskapen.
Miljöaktuellt

SVERIGE GÅR EMOT DANMARKS ENERGIFÖRSLAG
Sverige vill inte stödja Danmark, som är EU:s nuvarande ordförandeland, i försöken att skapa en gemensam tvingande överenskommelse om att alla EU-länder ska minska energianvändningen med 1,5 procent per år fram till 2020.
Energiminister Anna-Karin Hatt säger att svensk energiintensiv industri, som gruvor, stål och pappersindustrin skulle skadas.
Danmarks energiminister Martin Lidegaard har beklagat att bland andra Sverige inte ställer upp på kravet om en gemensam tvingande överenskommelse. Det har EU-parlamentet tidigare i år ställt sig bakom och Danmarks regering försöker nu nå framgång i förhandlingar för att senast vid halvårsskiftet få en förnyad EU-överenskommelse. EU har redan som mål att effektivisera energianvändningen med 20 procent fram till 2020.
Naturskyddsföreningen är mycket kritisk och menar att Sverige visar upp en bakåtsträvande attityd som gör det svårare att få med andra EU-länder.
Ekot

DANMARK STORSATSAR PÅ GRÖN ENERGI
Såväl vindkraft som biogas får centrala roller när Danmark satsar på grön energi. Det framgår av den historiska energiöverenskommelse för åren 2012-2020 som folketinget klubbat.
År 2020 ska vindkraftsproduktionen motsvara halva Danmarks elanvändning. Även biogas prioriteras. Stödet till biogas är uppdelat i en investeringsdel, som ska öka antalet nya produktionsanläggningar, och en produktionsdel.
Biogas producerad av gödsel från lantbruket som uppgraderas till naturgaskvalitet får högst bidrag.
– Nu kan de nå riktigt stora volymer biogas, som kan distribueras via det danska gasnätet. Det visar på en politisk vilja till omställning och på att man förstått biogasens potential, säger Anders Mathiasson vid Energigas Sverige.
ATL

VINDKRAFT MYCKET BILLIGARE ÄN KOL
El från vindkraft och andra förnybara källor är cirka 30 procent billigare än el från ett nytt kolkraftverk.
Enligt en rapport av Michigan Public Service Commission är de genomsnittliga kostnaderna för el genererad av förnybara energisystem, över hela livscykeln, 91 dollar per megawattimme. För kolkraftverk är siffran 133 dollar per megawattimme, skriver American Wind Energy Association (AWEA) på sin blogg.
Organisationen ger tummen upp för rapporten och menar att ”experter” betalda av företag som producerar fossila bränslen ofta överdriver kostnaderna för vindkraft och förnybar el.
Miljöaktuellt

SVENSKAR VILL HELLRE SATSA PÅ KOLLEKTIVTRAFIK ÄN MOTORVÄGAR
Inför klimatmanifestationen Earth Hour, som äger rum den 31 mars, har WWF med hjälp av undersökningsföretaget Cint frågat över 2 000 svenskar i åldrarna 18-75 år vad de vill att politikerna ska göra för att skapa hållbara städer.
Varannan svensk tycker att det är viktigast att satsa på kollektivtrafiken i arbetet för att skapa en hållbar stad. Knappt var femte vill att politikerna satsar på motorvägar.
Tre av fyra invånare tycker att det är viktigt att politikerna satsar på en miljöanpassad och hållbar stadsutveckling.


BÄTTRE POLLINERING PÅ EKOLOGISKA GÅRDAR
Ekologiska jordgubbar pollineras bättre och håller högre kvalitet än de som odlas konventionellt. ”Forskningsresultaten visar värdet av ekologiskt lantbruk”, säger Henrik Smith.
Han är professor i biologisk mångfald vid Lunds universitet och har handlett en studie som är baserad på undersökningar av jordgubbsblommornas pollinering på tolv olika gårdar runt om i Skåne.
Studien visar att 45 procent av jordgubbsblommorna på de ekologiska gårdarna blev fullt pollinerade – på de gårdarna har varken konstgödsel eller bekämpningsmedel använts. På de konventionella gårdarna var det däremot bara 17 procent som blev fullt pollinerade.
Utan den naturliga produktionen blir man i stället beroende av olika typer av konstgjorda lösningar.
– Till exempel för pollination blir man helt beroende av tama bin. Genom att använda sig av de naturliga tjänsterna har man en tjänst som är gratis.
Dagens Nyheter

HÄNGANDE SOLPANELER DRIVER SCHWEIZISK SKIDLIFT
Hur gör man om man vill driva en skidlift med solkraft, men inte har tillräckligt med takyta att fylla med paneler? I schweiziska skidorten Tenna löste man problemet genom att bygga ett slags hängbro med rörliga solpaneler, eller ”solvingar”, ovanför skidliften – som är över 450 meter lång.
Panelerna roterar för att följa solen och kan enkelt lutas för att rensa undan snö, skriver Discovery News.
Under soliga dagar producerar de 82 ”solvingarna” dubbelt så mycket energi som det krävs för att driva liften. Och när skidsäsongen är över kan staden dra nytta av all energi som det lilla solkraftverket producerar – totalt 90 000 kilowattimmar om året, varav endast 21 000 krävs för liften.
Solkraftsliften, som kostade runt 10 miljoner kronor att bygga, öppnade i december.
Miljöaktuellt

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.