DYSTRA BESKED FRÅN KÖPENHAMN
I början av mars träffades 2000 klimatforskare i Köpenhamn för att stämma av forskningsrönen inför FN:s stora klimatkonferens i december i år. Det var en minst sagt dyster bild av klimatet som målades upp. Till de rapporter som presenterades hörde en som varnade för att temperaturen inte kommer att stanna vid två graders höjning, utan som sa att 5-6 grader är mer realistiskt. En annan rapport varnade för att glaciärer vid polerna smälter snabbare än väntat, och att havsytan förmodligen kommer höjas med 1-2 meter innan seklet är slut. Som en följd av de ökade temperaturerna riskerar också regnskogen i Amazonas minska med 70 procent innan 2100. Ytterligare en bieffekt av klimatförändringen är att haven håller på att försuras, något som kommer att få långtgående konsekvenser för bland annat skaldjur.
För att lindra effekterna av klimatförändringarna manade forskarna världens ledare att agera snabbt och effektivt.


SVENSKA FOLKET VILL HA MER VINDKRAFT
En eventuell kärnkraftsutbyggnad har diskuterats flitigt den senaste tiden. Nyligen visade dock två opinionsundersökningar att svenskarna helst vill satsa på vindkraft och förnyelsebar energi. I den ena undersökningen, från SOM-institutet, sa 80 procent av de tillfrågade att de vill se en utbyggnad av vindkraften. Vattenkraft får stöd av 47 procent och biobränslen av 39 procent. Detta kan jämföras med 19 procent, som vill se en utbyggnad av kärnkraften. Den andra undersökningen, gjord av Synovate på uppdrag av Naturskydds-föreningen, frågade på vilka energislag eller åtgärder man vill satsa de första 20 miljarderna. Förnyelsebar energi (sol, vind, biobränslen) fick 63 procent, energieffektivisering fick 18 procent och nya kärnkraftverk endast 15 procent.


UTBRETT MOTSTÅND MOT URANBRYTNING
Efter att regeringen kom överens om att gamla kärnreaktorer ska få ersättas med nya har svensk uranbrytning kommit i ny dager. I dag finns det tillstånd för prospektering efter uran i 34 kommuner. Av dessa har 18 på ett eller annat sätt, till exempel genom beslut i kommunfullmäktige eller uttalanden av kommunstyrelsen, sagt nej till framtida uranbrytning. I de andra 16 har man inte tagit ställning. Ingen kommun förordar brytning. Kommuner som vill stoppa uranbrytning kan använda sig av det kommunala vetot.
Dagens Nyheter


DRÖMMEN OM SAHARAS SOL LEVER
Solen i Sahara kan förse hela Europa med tillräckligt mycket förnybar el för att klara klimatmålet 20 procent till 2020. Och bygger man vindkraft utefter Nordafrikas kust blir det ännu bättre. Detta budskap lades fram vid forskarkonferensen i Köpenhamn av forskaren Anthony Patt.
Han talade sig också varm för att bygga stora vindkraftsparker utefter den nordafrikanska kusten för att tillgodogöra sig den solgenererade vinden i Nordafrika under sommaren då det blåser mindre i Europa.
- De ekonomiska kalkylerna för både vindkraft och koncentrerad solenergi från Nordafrika börjar bli mycket intressanta. Särskilt har kostnaden för överföring på långa avstånd fallit, sade Dr Anthony Patt.
Ny Teknik


VATTENFALLS EXPANSION GÖR BOLAGET TILL KOLDIOXIDVÄRSTING
Energijätten Vattenfalls mångmiljardköp av kolkraft i Europa har förvandlat det statliga bolaget till en av Europas största utsläppare av koldioxid.
Med rekordförvärvet av nederländska Nuon ökar koldioxidutsläppen till 100 miljoner ton om året. Till Vattenfalls utsläpp på nästan 85 miljoner ton under 2007 ska nu läggas Nuons utsläpp på runt 14–15 miljoner ton per år. Storleksordningen 100 miljoner ton per år är ungefär dubbelt så mycket som Sveriges totala utsläpp kring 50 miljoner ton.
Dagens Industri


THINK VILL FLYTTA TILLVERKNINGEN TILL SVERIGE
Ägarna till den norska elbilen Think har erbjudit Sverige att ta över tillverkningen av Think. Idén är att med Think som bas bygga upp ett svenskt, konkurrenskraftigt elbilscenter i regionen Trollhättan-Uddevalla. En investering på 155 miljoner på tre år beräknas ge 500 jobb.
Utöver elbilar har också vindkraftsproduktion i SAAB:s lokaler diskuterats, något som fått stöd av industriexperter och vindkraftsbranschen.
– Att Saab börjar tillverka vindkraft är i varje fall mer realistiskt än att Saab någonsin blir en lönsam bilfabrik. Dessutom är det betydligt mer angeläget för Sverige. Detta säger Staffan Laestadius, professor i industriell ekonomi vid KTH. Affärsvärlden/Miljöaktuellt


NYTT REKORD FÖR RESANDE MED TÅG
Trots krisen blev 2008 ett nytt rekordår för svenska folkets tågresande. För godstågen vände trafikökningen under hösten, men totalt sett tangerades ändå 2007 års rekord för gods på järnväg.
Aldrig har svenska folket åkt så mycket tåg som 2008. Sammanlagt reste vi i Sverige 11 miljarder personkilometer på järnväg, en ökning med sex procent jämfört med det förra rekordåret 2007.


AFRIKA SOPTIPP FÖR EUROPEISKT ELEKTRONIKAVFALL
Ghana och andra länder i Västafrika håller på att förvandlas till soptippar för elektronikavfall från Europa och USA. Detta kan man läsa om i Skräp, som är en aktuell bok av journalisten Mattias Hagman. Elektronikavfallet kommer till Afrika under förespegling av att det ska återvinnas eller doneras, men i slutändan dumpas det olagligt. Eftersom avfallet är fullt med kemikalier och tungmetaller är export inte tillåten enligt EU-lagstiftning. Lagen kräver tvärtom att tillverkaren tar ansvar för uttjänta produkter.
Att den olagliga elektronikexporten är omfattande tydliggjordes även av Greenpeace nyligen. Organisationen fäste en GPS-sändare på en trasig tv som lämnades in för återvinning i England. Tv:n kunde sedan spåras ända till Nigeria.


BONUSBRÅKEN LYFTER EKOBANKEN
Efter avslöjandena om bankernas bonussystem ser sig allt fler kunder om efter alternativ. På lilla Ekobanken är man överrumplad över det enorma intresset. Ekobanken har inte målet att bli en stor bank, utan vill i stället verka som en pådrivare på andra banker att tänka mer långsiktigt. De försöker inte konkurrera genom att erbjuda de förmånligaste räntorna utan genom att leva efter en alternativ filosofi. Utöver att banken har en offentlighetsprincip och att man inte lånar upp på finansmarknaden är en av de mest säregna profilerna att kunderna måste verka för ett hållbart samhälle. Man kan inte få ett lån för vad som helst, utan det måste ge ett socialt, ekologiskt eller kulturellt mervärde.
Dagens Nyheter


TEKNIK FÖR GÖDSELPULVER TESTAS I SKÅNE
En ny teknik för att göra torrt pulver av urin och stallgödsel, som sen kan användas som gödningsmedel, ska nu testas i Skåne i en pilotanläggning. Urinpulvret skulle kunna ersätta en femtedel av all konstgödsel i Sverige. Med den här tekniken behöver inte avloppsnäten dras om för att skilja ut den värdefulla urinen. Urinen kan istället hämtas från reningsverkens slam, och de medicinrester som finns i urinen försvinner så att de inte sprids på åkermarken.
Vetenskapsradion


DET GÅR ATT FÖRENA BRA BILD OCH LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
Ett test av tio LCD-tv visar att det går att kombinera bra bild och låg energiförbrukning; den tv som har lägst energiförbrukning har också bäst bildkvalitet. Detta rapporterar Energimyndigheten, som har undersökt saken.


TANKA PÅ KAFFE
Ett forskarlag i USA har kommit på ett sätt att göra biodiesel av kaffesump, skriver The Economist. Enligt forskarna kräver en liter biodiesel ca 5-7 kg kaffesump. När dieseln har utvunnits går kaffesumpen fortfarande att kompostera. Tidningen skriver att kommersiell produktion borde vara möjlig, med tanke på att det i USA konsumeras 7 miljoner ton kaffe årligen.