Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
JUNI-JULI  2010 - ARTONDE ÅRGÅNGEN

VÄRMEREKORD PÅ GÅNG, MEN ENGAGEMANGET SJUNKER
Världen går mot sitt varmaste år sedan mätningarna startade, enligt nya prognoser. Samtidigt sjunker paradoxalt nog intresset för klimatfrågan — och det är högst osäkert om det blir något nytt klimatavtal.
Att den gångna vintern var kall i USA och Europa ändrar inte heller på något. För faktum är att temperaturerna i övriga världen var högre än normalt.
Dessutom talar allt för att 2010 blir ett av de tre varmaste åren, kanske det allra varmaste, sedan mätningarna startade på 1800-talet. Det framgår av de senaste prognoserna från den brittiska vädertjänsten Hadley Center och dess amerikanska motsvarighet NOAA.
Samtidigt sjunker, ironiskt nog, allmänhetens engagemang i de flesta länder. I Storbritannien tror numera bara 26 procent att klimatet blivit varmare, och att förändringen orsakats av människan. För ett halvår sedan var siffran 41 procent. I Tyskland oroar sig 42 procent för uppvärmningen, mot 62 procent för fyra år sedan. I USA tror 48 procent att farorna med uppvärmningen överdrivits, en uppgång från 41 procent i fjol.
Dagens Nyheter

KLIMATSKEPTISKA FORSKARE FÅ OCH LÅGT RANKADE
De klimatskeptiska forskarna är få och har jämförelsevis lågt vetenskapligt renommé. Det är slutsatsen i en ny studie publicerad i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS. Studien omfattar 1372 forskare. Enligt den stödjer 97-98 procent av de forskare som publicerar mest vetenskapliga artiklar de etablerade slutsatserna om global uppvärmning. Endast 2,5 procent av de 200 främst rankade klimatforskarna (det vill säga de med allra flest publicerade forskningsartiklar) utgörs av "skeptiker".
Författarna till studien i PNAS menar att resultaten pekar på en påtaglig skillnad i vetenskaplig renommé och expertis mellan klimatforskare generellt och så kallade "klimatskeptiker" - och menar att det är en avgörande skillnad som bör tas i beaktande av journalister och beslutsfattare som utifrån försöker bedöma debatten mellan fåtalet procent "skeptiker" och övriga klimatforskare.
Svt Vetenskap

BP SNABBADE PÅ BORRNINGEN TROTS SÄKERHETSPROBLEM
BP satte rutinmässigt produktivitet och snabbhet före säkerhet, enligt arbetare som överlevde explosionen på oljeriggen i Mexikanska golfen.
Samma dag som olyckan inträffade beordrade en BP-representant arbetarna att utföra åtgärder för att snabba på borrningsarbetet, trots att det kunde vara farligt, enligt vittnen. BP ville att arbetarna skulle byta ut den lera som användes för att hålla nere trycket i källan mot lättare havsvatten. Detta skulle snabba på borrningsprocessen, som kostade runt 750 000 dollar om dagen och redan var fem veckor försenad. Representanten för Transocean, det företag som äger olycksriggen Deepwater Horizon var emot det hela, men BP vann.
Flera överlevande som CNN intervjuat vittnar om den företagskultur som rådde på riggen. De berättar hur man skar ner på personal och ignorerade varningstecken före olyckan, och att BP rutinmässigt tog genvägar och skyndade på arbetet trots att det fanns problem med säkerheten.
Arbetarna säger också att det var underförstått att man kunde få sparken om man tog upp säkerhetsproblem, och att det var många problem med borrningsarbetet på riggen innan olyckan inträffade.
I ett internt mail skrivet veckan innan olyckan varnade en av BP:s egna ingenjörer för problemen vid plattformen. I mailet kallas oljekällan ”nightmare well”.
Svenska Dagbladet/Rapport

OBAMA JÄMFÖR OLJEKATASTROFEN MED 11 SEPTEMBER
USA:s president Barack Obama jämför oljekatastrofen i Mexikanska golfen med terrorattacken mot World Trade Center i New York 2001.
-På samma sätt som vår utrikespolitik formades av 11 september kommer den här katastrofen att påverka hur vi ser på miljön och energipolitiken i många år framöver, sade han i en intervju i webbtidningen Politico.
Rapport

STÄNDIG OLJEKATASTROF I NIGERDELTAT
Oljan som väller ut på havsbotten har riktat världens ögon mot Mexikanska golfen. Samtidigt, utanför strålkastarljuset, sker ständigt pågående oljekatastrofer på andra håll i världen. I Nigerdeltat sker motsvarande en Exxon Valdez-läcka varje år.
Dricksvatten, fiskevatten, jordbruksmarker och våtmarker blir ofta förorenat av olja när någon av de 40 år gamla ledningarna eller pumpstationerna går sönder. Exakt hur mycket olja som spys ut i Nigerdeltat är svårt att veta eftersom varken oljebolagen, främst Shell, eller myndigheterna har intresse av att redovisa det. Men organisationerna Världsnaturfonden WWF och Amnesty har gjort varsin uppskattning av läget. WWF kom fram till att 1,5 miljoner ton olja har runnit ut i deltat de senaste 50 åren. Amnesty har liknande siffror, skriver Guardian.
Det innebär att deltat utsatts för ungefär lika mycket olja som läckte ut i Exxon Valdez-katastrofen i Alaska – varje år i ett halvt århundrade. Det är också mer än som beräknas ha vällt ut i Mexikanska golfen.
- Läckorna beror främst på bristande underhåll. Visserligen förlorar bolagen pengar på svinnet, men eftersom det finns mer olja att pumpa upp märks inte det så mycket. Det är först när oljan tappas upp på fat och i tankbilar som den blir värd något, säger Jonas Fejes på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Svenska Dagbladet

SVENSKT OLJEBOLAG ANKLAGAS FÖR DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN
I början av juni offentliggjordes en rapport som anklagar Lundin Petroleum AB, och det konsortium som företaget tillhörde i Sudan, för att ha varit delaktiga i krigsbrott och brott mot mänskligheten.
ECOS, European Coalition on Oil in Sudan, en sammanslutning av fler än 50 europeiska frivilligorganisationer står bakom rapporten Unpaid Debt - Obetald skuld. Under åren 1997-2003 ska över 10 000 människor i Unity-provinsen i södra Sudan ha dödats, och nästan 200 000 tvingats på flykt. Sudanesiska soldater ska enligt rapporten i samarbete med milisgrupper urskillningslöst ha anfallit civilbefolkningen i det område där oljebolag utvunnit olja.
Rapportförfattarna har intervjuat flera ögonvittnen, men också tagit flygfoton, och presenterat satellitkartor som ska visa hur en del av södra Sudan avfolkades när invånarna i det oljerika området med våld jagades bort från sina ägor. Egbert Wesselink, en av rapportförfattarna, poängterar att Lundin Oil inte självt utfört de misstänkta övergreppen utan att Lundin bidragit till att det blev krig i området.
Ekot

KONSUMTION ORSAKAR MILJÖPROBLEM UTOMLANDS
Allt mer av de varor vi köper produceras i andra länder. Nu vill det av regeringen tillsatta Miljömålsrådet se att Sverige tar ett större ansvar för de här utsläppen, och att det ska vara en del av regeringens miljömål. Det framhålls i rådets senaste rapport till regeringen.
Kläder är ett exempel på miljöbelastande varor som vi importerar mycket av. Mest importerar vi från Kina, Bangladesh och Indien. 66 000 ton kläder fraktas till Sverige varje år. Utslaget på befolkningen betyder det att varje svensk köper ungefär 7 kilo nya kläder per person och år som kommer från andra länder. Tom Hedlund, chef för miljömålskansliet vid Naturvårdsverket, ger exempel på hur klädproduktionen utomlands påverkar miljön:
– Vid tillverkningen av bomullskläder så går det för det första åt väldigt mycket vatten. Man har väldigt mycket bekämpningsmedel vid bomullsodling. Man har mycket kemikalier när man färgar och impregnerar kläder. Det är en rätt så kemikalietät bransch. I många länder använder man fortfarande medel som är förbjudna i Sverige, säger Tom Hedlund
– Det är klart att u-länderna har nytta av att producera varor för oss, men det ska inte gå ut över att det inte är en hållbar produktion. Utan man måste ju se till att man håller samma standard som i övriga världen, säger Tom Hedlund chef för miljömålskansliet vid Naturvårdsverket.
Ekot

FINSKA REAKTORN FÖRSENAS IGEN
Än en gång tvingas energibolaget TVO meddela att starten av den nya kärnreaktorn Olkiluoto 3 försenas. Orsaken är att rördragningen i reaktorn går långsammare än planerat.
Enligt den ursprungliga planeringen var det meningen att reaktorn skulle tas i drift i maj 2009. Senare sköt man på starttiden till sommaren 2011, därefter juni 2012 och nu säger TVO och byggaren Areva att bygget blir klart först i slutet av 2012, och att man behöver flera månader för att starta driften. Därför kan den tredje reaktorn inte fasas in på nätet förrän en bit in på 2013.
Ny teknik

HALVERING AV VÄXTHUSGASER MED KRAV-FISKE
Utsläppen av växthusgaser från KRAV-torsk är cirka 54 procent mindre än torsk som inte är miljömärkt, enligt en rapport som KRAV tagit fram tillsammans med SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Ett 400 grams KRAV-torskblock har från det att det fiskas till dess det fraktats till butik släppt ut cirka 0,6 kg koldioxid medan det genomsnittliga torskblocket släpper ut cirka 1,3 kg koldioxid.
– Eftersom KRAV-godkänt fiske bara sker på fiskbestånd med gott om fisk behöver fiskebåtarna inte köra så länge för att fånga fisken. Dessutom används energisnåla metoder och utrustning. Sammantaget innebär det en ordentlig minskning av utsläppet av klimatgaser, säger Johan Cejie, klimatexpert hos KRAV.
Alla tolv KRAV-godkända linfiskebåtar håller på att anpassas till de nya klimatreglerna. Bland annat byts frysutrustningen eftersom freoner inte tillåts som köldmedel. Bara naturliga medel som till exempel ammoniak och koldioxid får användas. I det KRAV-märkta fisket kontrolleras även eventuella miljögifter i fiskbeståndet. För höga halter av dioxiner och tungmetaller innebär att fiskbeståndet inte godkänns. Fisket sker med redskap som begränsar bifångster och effekter på ekosystemen

FÅ LITAR PÅ ANNONSÖRERNAS KLIMATLÖFTEN
”Klimatneutral” är ett ord som en annonsör inte bör använda i marknadsföringen, enligt en rapport från Yttra Konsumentkommunikation samt YouGov. Undersökningen visar att endast en tiondel av konsumenterna upplever påståenden som "klimatkompenserad" och "klimatneutral" som trovärdiga.
–  En möjlig orsak till den låga trovärdigheten kan vara att många företag som säger sig vara klimatneutrala saknar ett helhetsgrepp när det gäller sin miljöpåverkan, säger Lars Jonsson, vd på Yttra, i ett pressmeddelande.
Istället är det ord som ”komposterbar” och ”återvinningsbar” som man litar på, visar rapporten.
– Vill man nå de miljömedvetna konsumenterna ska man ha i åtanke att vaga miljöuttalanden med svepande formuleringar har låg trovärdighet, säger Lars Jonsson.
Dagens Media

SÅ FIRAR DU MIDSOMMAR KLIMATSMART
Emelie Hansson är jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen. Här är hennes bästa tips för dig som vill fira midsommar klimatsmart:
? Sill
Välj KRAV-märkt sill. Den kostar inte så mycket mer än vanlig sill, så det är ett enkelt val. I KRAV-märkningen ingår dessutom både krav på ett hållbart fiske och en rimlig energiförbrukning på fiskebåten.
? Potatis
Här är det viktigt att välja ekologisk potatis. Genom att välja obesprutad potatis minskar du drastiskt påverkan på miljön. Potatis - som inte är ekologisk - är den gröda i Sverige som bekämpas med mest kemiska bekämpningsmedel.
? Jordgubbar
Det finns fler och fler ekologiska jordgubbsproducenter, kolla KRAVs lista.
? Nubbe
Det finns numera ekologisk snaps, öl och vin att välja mellan på Systembolaget.
? På grillen
Gör köttbitarna mindre och lägg till mer grönt. Jag tycker inte att man ska ha dåligt samvete för att man äter kött, men vi borde äta mindre kött. Det är hälsosammare och bidrar till en bättre miljö.
Rapport

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.