KLIMAT OCH MILJÖ PÅ G8-MÖTE
Världens viktigaste ledare diskuterade världens viktigaste fråga, men utan att bli eniga. Framgångarna på klimatområdet var att G8-länderna enades om att en minskning av växthusgaserna är viktig och att förhandlingarna ska hållas inom ramen för FN. Toppmötet betraktas ändå som en framgång för Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Hon hyllas för att ha styrt mötet med fast hand och lyckats nå kompromisser många trodde var omöjliga. Miljögrupper betecknar däremot besluten som luddiga och till intet förpliktigande. Greenpeace påpekar att det som behövs, bindande mål, saknas.

 

MILJÖ ALLT VIKTIGARE I ÅRSREDOVISNINGAR
Miljö-, klimat- och energifrågor blir viktigare i företagens årsredovisningar. Det framgår av ett reportage i MiljöRapporten. Förra året skedde två stora förändringar på revisionsområdet. Dels skärpte finansanalytikernas förening rekommendationerna om hur miljöfrågor ska redovisas, dels kom en ny lagtext från EU med krav på att företag ska redovisa hur miljörelaterade risker påverkar företaget. Dessa förändringar avspeglar sig redan i årets miljöredovisningar men de största förändringarna kommer först i 2007 års redovisningar.
- Vi kommer få att se en kraftig ökning av redovisningen av data och strategier för klimat och energi nästa år, säger Anna Nilsson, ansvarig för miljö- och etikanalys på Swedbank Robur.

 

THE AIR CAR - SNART PÅ MARKNADEN
I ett projekt med namnet "The Air Car" har ett spansk-franskt forskarteam tagit fram en bil som går på komprimerad luft. Motorn är specialutvecklad för projektet. Funktionen är jämförbar med en bensinmotor, men kolvarna drivs med tryckluft från stora tankar längs botten av bilen. Nu verkar tekniken stå inför ett genombrott sedan Indiens största bilföretag, Tata Motors, lovat utvecklingshjälp och avtalat om licensförsäljning i Indien. Målet är att bilen ska finnas för försäljning inom 18 månader. Det krävs dock att elen, för att komprimera luften, kommer från förnyelsebara källor för att miljövinsten ska bli maximal.
Svenska Dagbladet

 

MILJÖMINISTERN VILL VARA TUFFARE ÄN EU
Sveriges utsläpp av växthusgaser ska minska med 30 procent fram till 2020. Det beskedet ger miljöminister Andreas Carlgren. I februari enades EU-ländernas miljöministrar om att få ner unionens gemensamma utsläpp av växthusgaser med 20 procent fram till 2020. Först om ett internationellt avtal kan blir verklighet höjs EU:s ambitioner till 30-procentiga reduktioner.
- Sverige är ju det land som har drivit det 30-procentiga målet inom EU. Det vore uteslutet att vi, som arbetat så hårt för den höga ambitionen i EU, skulle acceptera en lägre ambition för egen del här hemma, säger Carlgren.
Svenska Dagbladet

 

INGEN NÖDVÄNDIG KOPPLING MELLAN ÖKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH TILLVÄXT
Koldioxidutsläpp från de 27 EU-länderna minskade med 0,7 procent 2005 medan tillväxten var 1,8 procent.
- Detta visar att det inte finns någon länk mellan tillväxt och ökade koldioxidutsläpp, säger kommissionens miljötaleskvinna Barbara Helfferich vid en pressbriefing då statistik från EU:s miljöbyrå presenterades.

 

KO STOPPAR REKLAM FÖR "MILJÖVÄNLIG" BIL
Kia Motors Sweden förbjuds att fortsätta marknadsföra bilmodellen Picanto Eco som "miljövänlig". Enligt Konsumentombudsmannen, KO, är marknadsföringen vilseledande eftersom bilar normalt sett innebär en stor belastning på miljön. Kia Motors Sweden har lovat att inte fortsätta med den aktuella marknadsföringen.

 

FASTIGHETSBOLAG BYGGER EGNA VINDKRAFTVERK
Fastighetsbolaget Wallenstam gör en jättesatsning på vindkraftverk. Inom tre år ska samtliga 300 fastigheter försörjas av egen vindkraftsel, en investering på två miljarder kronor.
- Det här är både en miljösatsning och en satsning för att säkra vår energiförsörjning, säger Wallenstams energichef Bo Strandberg. Vi såg för några år sedan hur energipriserna började skena. Det är inte omöjligt att vi börjar sälja el externt. Möjligen kan vi börja med annat än vindkraft också framöver, bara det är förnybart, säger Bo Strandberg.
Byggindustrin

 

SVENSKAR RITAR HÅLLBAR STAD I KINA
En miljöanpassad tätort, stor som Uppsala, ska byggas. Swecos arkitekter planerar nu för högtryck en ny, miljö- och energimässigt hållbar stad vid kusten öster om Peking. Denna släkting till Hammarby Sjöstad blir det hittills största svenskritade projektet i Kina, och enligt Sweco är det ett exempel på ett snabbt växande kinesiskt intresse att bekämpa miljöproblemen i landet.
Svenska Dagbladet

 

KAMPANJ SKA LOCKA MILJÖMEDVETNA SVENSKAR
Svenska folket vill ha mat utan bekämpningsmedel. Hela 92 procent menar att ekologiska produkter är bättre för hälsan än konventionellt framtagna. Däremot är pris och svårigheten att hitta ekologiska varor hinder på vägen. Det visar färska siffror från Coop:s senaste undersökning, genomförd bland 2 600 medlemmar, ägare och konsumenter. Som ett svar på kundernas behov inleder nu Coop en rikstäckande kampanj.
- Resultaten från undersökningen är ett kvitto på att våra insatser är helt rätt, säger Magnus Frisk, informationsansvarig Coop Sverige.

 

FORTUM SATSAR PÅ MILJÖMÄRKT EL TILL FLER KUNDER
Fortum tar nu ett nytt initiativ för att uppmuntra konsumenterna att göra ett aktivt miljöval. Alla privatkunder som ny- eller omtecknar ett fastprisavtal får Bra Miljöval utan extra kostnad. Fortum gör bedömningen att det totalt rör sig om en sammanlagd förbrukning av 700 000 000 kWh, där varje kilowattimme innebär el från förnyelsebara källor. Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens märkning av förnyelsebar el.

 

KALIFORNIEN STORSATSAR PÅ SOLENERGI
Delstatens "miljonprogram", som går ut på att inom tio år bygga en miljon solenergitak i delstaten, har lett till skapandet av nya solenergiföretag. Existerande företag satsar också mer på solenergi.
- Vi expanderar stort. Det är en global marknad, där Europa fortsätter att vara ledande, men USA gör stora framsteg, säger Dr. Peter Borden, chef för solenergiverksamheten på Applied Materials i Santa Clara. Inte överraskande har företagen redan insett miljölagarnas potential. Enligt en ny rapport från Worldwatch Institute är solkraften även på frammarsch i andra delar av världen. Förra året stod solenergi visserligen fortfarande för mindre än en procent av världens elektricitet, men det var en femtioprocentig ökning från 2005.

 

SJÖFARTEN KAN TVINGAS BETALA FÖR UTSLÄPPSRÄTTER
Sjöfarten kan komma att inkluderas i handeln med utsläppsrätter. Det föreslog EU-kommissionen under ett möte i april. Trots att sjöfarten ofta klassas som relativt klimatanpassad, räknat per transporterat kilo, så släpper fartyg från EU ut nästan 200 miljoner ton koldioxid årligen, vilket kan jämföras med att vi i Sverige släpper ut 50 miljoner ton koldioxid per år.
Miljöaktuellt

 

FÖRBJUDET ATT DUMPA BARLASTVATTEN FRÅN 2009
Nya internationella bestämmelser gör att fartyg inte får släppa ut barlastvatten i Östersjön från år 2009. Enligt de nya internationella bestämmelserna krävs nämligen ett avstånd till land på 50 sjömil och ett djup på minst 200 meter för att få släppa ut barlastvatten. Barlastvatten innehåller främmande organismer som kan ställa till stor skada när de släpps ut. Vattnet tar fartygen upp och släpper ut för att balansera lasten. Årligen släpps 46 miljoner ton barlastvatten ut i svenska vatten.
Sveriges Radio

 

HETASTE BESPARINGEN - TA TILL VARA HUSETS EGEN VÄRME
De vanligaste värmesystemen idag utgår från utetemperaturen; när den sjunker ökas värmen inne i huset. Visar givaren utomhus att temperaturen är på nedgång slår systemet till och höjer temperaturen inne i huset. Utan fördröjning, och vare sig det behövs eller inte. Uppsalaföretaget Enreduce Energy Control utgår istället från den faktiska innetemperaturen. Givare placerade inomhus reagerar först när den faktiska temperaturen i huset börjar sjunka. Det brukar ge en energibesparing på uppemot 25 procent.
Ny Teknik

 

MILJÖGIFTER FUNNA I IMPREGNERINGSMEDEL
Naturskyddsföreningen har i analyser hittat fluorerade miljögifter i sprayflaskor med impregneringsmedel. Elva av de tretton testade produkterna innehåller miljögifter. De används för att vattenskydda skor, barnoveraller och fritidskläder. Sedan metoderna för att analysera fluorerade miljögifter utvecklats, har det strömmat in nya forskningsrapporter om fynd i människor och djur. Giftet kan idag hittas i isbjörnar, sälar och nyfödda barn. Redan små mängder har visat sig ge mycket skadliga effekter på fortplantning, cellfunktioner och hormonsystem. De halter som uppmätts i vilda djur ligger nära de som i laboratorieförsök gett skadliga effekter. De fluorerade miljögifterna bryts i stort sett inte ner i naturen och bör placeras i samma klass som de tidigare förbjudna PCB och DDT.
Svenska Naturskyddsföreningen

 

MILJÖBILSBOOM
Andelen miljöbilar nådde sin högsta notering någonsin under maj. Nära 17 procent av nyregistreringarna var miljöbilsklassade. En av orsakerna kan vara den nyligen införda miljöbilspremien.