Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
JANUARI 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

OVANLIGT MÅNGA NATURKATASTROFER 2010
Naturkatastrofer krävde betydligt fler liv och orsakade mer omfattade materiella skador 2010 än under ett genomsnittligt år. Det konstaterar det tyska återförsäkringsbolaget Munich Re. Under 2010 dödades 295 000 människor och de materiella skadorna kostade 130 miljarder dollar.
950 naturkatastrofer registrerades av återförsäkringsbolaget Munich Re under 2010. Det är betydligt fler än vad världens försäkringsbolag brukar rapportera in till företagen där de i sin tur är försäkrade. De senaste tio åren har i snitt 785 naturkatastrofer redovisats per år.
Många av de registrerade naturkatastroferna förra året hängde ihop med vädret, som värmeböljan och skogsbränderna i Ryssland i somras, och Munich Res talesman, Gerd Henghuber, säger till nyhetsbyrån AFP att det stora antalet väderrelaterade naturkatastrofer under 2010 tyder på tilltagande klimatförändringar. Huvuddelen av dödsfallen, ca 220 000, skedde dock i samband med jordbävningen i Tahiti som inte hade med klimatförändringen att göra.
Ekot

GRÖNLANDS IS SMÄLTER SNABBT.
2010 var ett av de varmaste åren sedan mätningarna började på 1870-talet. Medeltemperaturen har stigit mest vid polerna där det är särskilt intressant att följa hur inlandsisarna påverkas eftersom havsnivån stiger när de smälter. Enligt en ny undersökning var 2010 ett rekordår även för avsmältningen på ytan av Grönlands istäcke. Smältsäsongen startade redan i april efter en varm och snöfattig vinter och den varade 50 dagar längre än normalt. I maj var lufttemperaturen upp till fyra grader över medel och Grönlands huvudstad Nuuk upplevde den varmaste våren och sommaren sedan 1873.
Värmen gjorde att snötäcket på inlandsisarna sjönk ihop och blottade mer is, som ju är mörkare än snö. Det leder till att solens strålar inte reflekteras lika effektivt och isen angrips hårdare än om snön hade legat kvar. Dessutom var det ovanligt lite snöfall under sommaren, samtidigt som mängden smältvatten var ovanligt stor.
Forskarna bygger sin analys på satellitmätningar både av marktemperatur och av hastigheten på avsmältningen. De har även använt observationer vid automatiserade väderstationer och datamodeller.
Uppgifterna förvånar inte glaciärforskaren Margareta Hansson vid Stockholms universitet.
– De senaste åren har man sett tydliga spår på Arktis och Grönland att uppvärmningen går snabbt. Smältning på ytan som man har tittat på här reagerar direkt på klimatet, säger hon.
Rapporten bekräftar att det sker en uppvärmning.
– Den totala avsmältningen kan accelerera och då kan det få stor betydelse för havsnivån, säger Margareta Hansson.
Svenska Dagbladet

FÅGLAR MINSKAR I NORDSJÖN
Flera fågelarter i Nordsjön har minskat drastiskt de senaste 20 åren och nu vill Nordiska ministerrådet ha en aktionsplan för att rädda dem. Orsaken till nedgången hos fler fåglar tros vara att vattentemperaturen har stigit. Därmed har den mat som fåglarna äter mer eller mindre försvunnit.
I Skottland har antal ungar som kläckts hos vissa arter minskat med över en fjärdedel, liknande uppgifter finns från både Norge och Danmark.
SR Vetenskap

FÖRBJUDET I DANMARK - OKEJ I SVERIGE
Danmark förbjöd i och med årsskiftet en typ av konserveringsmedel i hygienprodukter avsedda för småbarn. Ämnena propyl- och butylparaben kan enligt Danmarks miljöminister ha hormonstörande effekter.
Hudkrämer, schampo, babypuder och babyolja är några exempel där det är förbjudet med propyl- och butylparaben från och med nästa år i Danmark. Den danska miljöministern Karen Ellemann säger att fler flickor kommer tidigare i puberteten och att pojkars spermakvalitet försämras. Därför vill hon förbjuda ämnet i produkter som riktar sig mot barn upp till tre år.
– Parabenerna misstänks vara hormonstörande och vi har länge väntat på att industrin ska komma med dokumentation på att det inte skadligt vilket den inte gjort.
P3 Nyheter

NESTE OIL KAN BLI "VÄRLDENS ONDASTE FÖRETAG"
Miljöorganisationerna Greenpeace och Berne Declaration har nominerat finska oljeföretaget Neste Oil till en tävling om titeln som det "ondaste företaget i världen". Det föga smickrande priset går under namnet Public Eye och tilldelas det företag som under gångna året gjort mest för att skada människan och naturen, samt spritt falsk information. Nestes nominering kommer sig av företagets verksamhet att tillverka dieselolja av palmolja, samt att man planerar att öka användningen av den omstridda råvaran.
Enligt miljörörelserna leder användningen av palmolja till brott mot mänskliga rättigheter, tvångsförflyttningar och ödeläggelse av regnskogar och sumpmarker.
Andra Public Eye-nominerade företag är tobakskonglomeratet Philip Morris, gruvbolaget Abglo Gold Ashanti, teknologiföretaget Foxconn och oljejätten BP. 
"Priset" delas ut i samband med Världsekonomiforumet i Davos i februari.
Processnet

EXPERTER: SKAPA GRÖN MINISTERPOST PÅ FINANSDEPARTEMENTET
Skapa en ministerpost för miljöräkenskaper och gör naturkapitalet till en del av statsbudgeten. Det rekommenderar experter från GLOBE International Commission som utfört en studie i samarbete med Zoological Society of London och the London School of Economics. Tidigare har både Världsbanken och FN:s Millenniegrupp (MA) uppmärksammat det ekonomiska värdet av biodiversitet och ekosystemtjänster. Något som saknar ett tydligt värde i många länders statsfinanser och överhuvudtaget vid ekonomiskt beslutsfattande. 
Forskarna från GLOBE International Commission kallar värdet av ekosystem för ”naturkapital” och menar att regeringarna kommer att fatta bättre och mer kostnadseffektiva beslut om de inkluderar detta i sitt beslutsfattande, rapporterar the GLOBE Capital Action plan. 
För att försäkra sig om att naturkapitalet verkligen tillmäts ett värde bör varje medlemsland i EU inrätta en ministerpost för naturkapital på finansdepartementen, menar forskarna. Denna minister får till uppgift att undersöka metoder och garantera att miljöräkenskaperna blir en del av statsbudgeten. 
I en debattartikel i Dagens Nyheter den 23 januari argumenterar även flera forskare från SEI (Stockholm Environment Institute), med Johan Rockström i täten, för att den svenska regeringen ska tillsätta en ”chief scientist” i regeringskansliet. Tanken är att denne ska stödja regeringen med vetenskapligt nytänkande för utveckling inom bl.a. energi, livsmedelsförsörjning, ekonomi och förvaltning.
Miljöaktuellt/Dagens Nyheter

NYA ENERGIKRAV FÖR LÅGT STÄLLDA
Boverkets skärpta krav på energiförbrukning i nya och ombyggda fastigheter är för låga. Det menar både Energimyndigheten och forskare, som jämför med Danmark där kraven är högre. 
”Det svenska förslaget är alldeles för tamt. Bygg- och fastighetsbranschen klarar strängare krav än så”, säger Ulla Janson, forskare vid Lunds tekniska högskola. 
De nya kraven gäller den energi som går åt till uppvärmning, varmvatten och eldrift av pumpar och aggregat i fastigheter.
I dag ligger energikravet på max 110 och 150 kilowattimmar per kvadratmeter och år beroende på vilken av tre klimatzoner i Sverige det handlar om.
Boverket föreslår att kravet höjs och gränsvärdena därmed sänks med omkring 20 procent. För ett hus i södra Sverige betyder det att den årliga förbrukningen inte får överstiga 90 kilowattimmar.
– Det känns som ett slappt krav eftersom man i dag kan tangera värden på 35 kilowattimmar i nybyggda hus. Boverket hade kunnat dra gränsen vid 70 kilowattimmar och fortfarande vara generösa, säger Ulla Janson, forskare vid Lunds tekniska högskola.
Svenska Dagbladet

ELBILARNA NÅR FRAMGÅNG I NORGE
Det går fortsatt trögt för de renodlade elbilarna att få fotfäste i Sverige. Jämfört med grannlandet Norge halkar Sverige allt längre efter i utvecklingen. I Trondheim använder kommunens förvaltningar elbilar sedan många år tillbaka. Björn Ove Berthelsen på miljöenheten berättar om fördelarna som framförallt hemtjänsten har nytta av.
– Elbilen har rätt att köra i bussfälten i Norge och det betyder för hemtjänsten att de har lättare att komma fram, lättare att ge hjälp och ta sig fram på avtalad tid, säger Björn Ove Berthelsen.
Listan över sådana här morötter för att få norrmän att byta till elbil kan göras lång:
Gratis vägtullar, fri parkering på offentliga p-platser, kostnadsfria färjetransporter och det kanske allra viktigaste: att norska elbilar är undantagna moms och en engångsavgift som gör att priset nästan halveras.
Per invånare har Norge nu flest renodlade elbilar i världen, efter Monaco. Totalt finns över 3 000 stycken i trafik. I Sverige finns ett par hundra i trafik.
Ekot

EMPIRE STATE BUILDING SATSAR PÅ VIND
Den kända New York-skrapan Empire State Building ska drivas med hundra procent vindenergi. Cirka 55 miljoner kilowattimmar förnybar energi årligen handlar det om, något man beräknar ska minska utsläppen av koldioxid med cirka 45 miljoner kilo varje år. Och man har jobbat hårt på energisidan för att förgröna skyskrapan. I maj förra året blev byggnaden klassad med Energy Star-märkning, ett amerikanskt program för energisnåla byggnader. Detta efter att ha satsat på bland annat ny ventilation, treglasfönster och ett kontrollsystem för hela byggnaden.
Empire State Buildings energiarbete sträcker sig till 2013. Då hoppas man på att ha minskat energianvändningen med mer än 38 procent.
Miljö och Utveckling

BRASILIEN HAR STORA VISIONER FÖR KLIMATET
Nyvalda brasilianska presidenten Dilma Rousseff ägnade i sitt öppningstal mycket tid åt att tala om sina klimatambitioner. Rousseff talade även om att det är Brasiliens uppdrag att visa världen att det går att utvecklas utan att förstöra miljön. Vidare lyfte hon att Brasilien idag är världsledande när det gäller miljöteknik och att hon kommer arbeta för att de ska förbli det. Att prioritera sol- och vindkraft, biomassa och skydd av regnskog var andra löften hon gav och att dessa kommer att gälla oavsett hur FN:s klimatmöten fungerar. Internationellt vill hon även att Brasilien ska ställa tuffare krav i förhandlingar.
Supermiljöbloggen

SUCCÉ FÖR LONDONS NYA CYKELBANOR
London har nyligen introducerat vad man kallar ”Cycle Superhighways” – tvåfiliga cykelbanor som sträcker sig från stadens centrum till olika förorter. De tre meter breda banorna har filer i båda riktningarna och är målade i klarblått för att sticka ut ordentligt.
Nu har Transport for London (TfL) publicerat en studie som visar en kraftig ökning av antalet cyklister på gatorna längs stadens två första ”Superhighways”. Man jämförde siffror från oktober 2009 (innan introduktionen) och oktober 2010 och upptäckte att antalet cyklister har ökat med mer än 70 procent längs båda sträckorna (inte bara på själva cykelbanorna), skriver nättidningen Good.
Miljöaktuellt

SOLCELLER KAPAR MILITÄR BRÄNSLEANVÄNDNING
Den amerikanska militären intresserar sig allt mer för greentech och alternativa energilösningar, och har under de senaste åren presenterat en rad framgångsrika projekt. En ny rapport från US Marines visar att ett regemente har sänkt dieselförbrukningen med nästan 30 liter per generator och dag.
Det Afghanistan-baserade Femte amfibieregementet använder sig av ett nytt program kallat ExFOB (Experiment Forward Operating Base), som bland annat innebär att man använder solpaneler för att driva sin utrustning, skriver GoodCleanTech. 
– Våra generatorer använder normalt sett mer än 75 liter bränsle per dag. Nu är vi nere på 9,5 liter. Systemet fungerar fantastiskt. Genom att minska bränslet till generatorerna, så kan vi skära ner på antalet konvojer, vilket minskar risken för våra fordon att köra på en vägbomb, säger sergeant David Doty.
Utrustningen inkluderar både flexibla bärbara paneler som soldaterna bär med sig och solpresenningar som placeras över tälten.
Teknik 360

FLER VILL HA EKOLOGISKT VIN I GLASEN
Allt fler svenskar väljer ekologiska viner. Systembolagets försäljning av ekologiska drycker ökade med hela 41 procent i fjol. Och många restauranger är inne på samma linje. Det är en generell trend i krogvärlden att köpa in biodynamiska och ekologiska viner, säger Per Eriksson, restaurangchef på Operakällaren i Stockholm.
Systembolagets försäljning av ekologiska drycker, i huvudsak viner, ökade också flerfaldigt mer än försäljningen av "vanligt" vin i fjol – upp 41 procent jämfört med 3,6 procent. Presschef Lennart Agén säger att intresset för och medvetenheten från kunderna att köpa vin som producerats under schyssta former bara ökar.
Göteborgs-Posten

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.