Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
JANUARI 2010 - ARTONDE ÅRGÅNGEN

WORLDWATCH INSTITUTE: DÄRFÖR ÄR KONSUMTIONSHETSEN DET STÖRSTA HOTET
Den genomsnittlige amerikanen konsumerar mer än sin egen kroppsvikt i produkter - varje dag. Nu sprider sig den kulturen över världen. I den årliga rapporten från Worldwatch Institute berättar upphovsmännen att konsumtionskulturen kan komma att slå ut alla politiska försök att komma åt klimatförändringarna och alla typer av skiften mot en grön ekonomi. Enligt rapporten är den överdrivna konsumtionskulturen snart det absolut största hotet mot planeten jorden.
- Om vi inte inser att våra miljöproblem, allt från klimatförändringar till avskogning, drivs av ohållbara vanor så kommer vi inte kunna lösa den ekologiska kris som hotar vår civilisation, säger studiens huvudförfattare, Erik Assadourian.
I och med att konsumtionen hela tiden ökar blir det enligt rapporten också allt svårare att bli av med beroendet av fossila bränslen.
Miljöaktuellt

NASA: VARMASTE DECENNIET NÅGONSIN
Det gångna decenniet var det varmaste någonsin på jorden, visar en ny analys av temperaturer jorden runt som USA:s rymdstyrelse Nasa gjort. 2009 var även ett av de varmaste åren som förekommit sedan moderna mätningar startade på 1880-talet. Fjolåret var bara något litet kallare än 2005, som är varmast hittills. Därmed sällar sig 2009 till raden av rekordvarma år, av vilka nästan alla återfinns under perioden 1998 och framåt.
Dagens Nyheter

VARGAVINTERN ETT UNDANTAG
Den vita vintern och det kyliga vädret i Sverige är ett undantag. I framtiden kommer växthuseffekten leda till att de kalla vintrarna blir allt mer sällsynta, säger Sten Bergström, professor på SMHI och expert på klimatförändringar och dess konsekvenser.
- Detta är en tillfällighet och det kan man säga med bestämdhet, säger han, och fortsätter:  - Tittar man ut och märker att det är 20-30 grader kallt undrar man kanske var uppvärmningen blev av, men man måste hålla huvudet kallt sådana här gånger och titta på den långsiktiga statistiken. Vi går mot en uppvärmning som inte bara återspeglas i temperaturerna utan även märks då polarisarna påverkas och havet blir varmare och stiger snabbare.
 - Det kanske låter konstigt med de senaste dagarnas rekord, men medelvärdet av de lägsta temperaturerna stiger snabbare än medeltemperaturerna, så observationerna visar tydligt på en uppåtgående trend, säger Sten Bergström.
Dagens Nyheter

FN MANAR TILL HANDLING MOT UTROTNING AV ARTER
2010 var året då förlusten av biologisk mångfald skulle ha avstannat. Detta enades världens regeringar om i Johannesburg 2002. Målet är dock långt ifrån nått och vissa forskare menar att artförlusterna snarare har ökat sedan dess. Exploatering för städer, jordbruk och infrastruktur anges som de viktigaste skälen till detta.
För att uppmärksamma problematiken har FN utsett 2010 till det Internationella året för biologisk mångfald. I oktober kommer ett toppmöte om förlusten av biologisk mångfald att hållas i Japan. Många hoppas att mötet kommer att resultera i en vetenskaplig panel för biologisk mångfald, motsvarande IPCC för klimatfrågor.
Utrotningen av arter sker för närvarande ca 1 000 gånger snabbare än den ”naturliga” utrotnings-hastigheten. Endast avskogningen beräknas enligt en pågående FN-stödd studie att kosta den globala ekonomin 2-5 biljoner dollar årligen.
BBC

TIODUBBLING AV VINDKRAFT TILL HAVS
Storbritannien storsatsar på vindkraft till havs. Nio områden kring Storbritanniens blåsiga kuster ska framöver kunna leverera 32 gigawatt vindkraft, enligt ett beslut av den brittiska regeringen. Det kommer att utgöra nästan en tredjedel av all den havsbaserade vindkraft som planeras inom hela Europa just nu, med en sammanlagd kapacitet av 100 gigawatt. Det i sin tur utgör tio procent av Europas elbehov. Den brittiska satsningen kan ge så mycket som 70 000 jobb i Storbritannien enligt ett uttalande av premiärminister Gordon Brown.
Processnet.se

VINDKRAFT OCH VÅGKRAFT SKAPAR KONSTGJORDA REV
Vind- och vågkraftsfundament placerade i havsmiljö kan lokalt öka förekomsten av fisk och krabbor. Den revliknande konstruktionen gynnar också utvecklingen av filtrerande fastsittande djur som till exempel blåmusslor och havstulpaner. Det visar en avhandling från Stockholms Universitet som nyligen presenterades.
- Genom vind- och vågkraftparker skulle man kunna skapa stora områden med biologiskt produktiva revstrukturer, som dessutom är skyddade från skadlig bottentrålning. Med en genomtänkt design av fundamenten skulle man kunna gynna och skydda viktiga arter, eller kanske tvärtom minska reveffekterna för att minimera påverkan på ett område, säger Dan Wilhelmsson som har skrivit rapporten.
Forskning.se

KÄRNKRAFT INGET FÖR NY KOMMISSIONÄR
EU:s tilltänkta klimatkommissionär Connie Hedegaard är skeptisk till kärnkraft. Hon vill i stället att EU investerar mer i förnybar energi.
– I min värld är kärnkraft ingen förnybar energikälla, sade Hedegaard under utfrågningen i EU-parlamentet.
Hedegaard, som i dag är Danmarks miljöminister, underströk att EU bör lägga mer resurser på investeringar och forskning om förnybara energikällor istället för kärnkraft. Förnybar energi är det bästa sätet att rädda klimatet och att öka EU:s konkurrenskraft i förhållande till övriga världen där investeringar i ny teknik ökar, enligt Hedegaard.
Riksdag & Departement

ENORMT SLÖSERI HOS SSAB
Kolossala energimängder går förlorade från SSAB:s anläggningar i Luleå. Förlusterna motsvarar vad en kärnkraftsreaktor producerar. Spillet kan dessutom komma att bli än större inför den produktionsökning som står för dörren. Om ingenting görs kommer det att leda till ännu större energiförluster och dessutom till ökade utsläpp av koldioxid. Och det är definitivt inte frågan om några fjuttiga energimängder som går förlorade. Vid nuvarande produktion så uppgår förlusterna till 4,4 terawattimmar (TWh). Det motsvarar tio procent av hela Sveriges fjärrvärmeproduktion. - Det är frågan om hiskeliga energimängder och givetvis ett enormt slöseri, säger David Berggård på länsstyrelsen i Norrbottens läns miljöenhet.
NSD

NU FÖRSVINNER DE DOLDA ENERGISLUKARNA
Från januari gäller ekodesignkrav på standby hos hushållsapparater och hemelektronik. Detta innebär att produkter som drar mer än 1 W i standby inte längre får säljas i EU. Ekodesignkraven för standby gäller produkter som tv-apparater, stereoanläggningar, tvättmaskiner, datorer och leksaker. De nya kraven trädde i kraft den 7 januari och innebär att de mest energislukande modellerna inte längre får importeras eller tillverkas för försäljning inom EU. EU-kommissionen uppskattar att standby-förordningen kan minska energianvändningen inom EU med 35 TWh per år vid 2020, vilket motsvarar hela Danmarks elanvändning. Standby i svenska hushåll står för 1 TWh/år av elanvändningen som totalt ligger på 129 TWh/år. Ekodesignförordningen för standby beräknas spara 0,7 TWh/år i Sverige vid 2020, vilket motsvarar användningen av hushållsel i Göteborgs alla lägenheter. 
Energimyndigheten

INTRESSET FÖR MILJÖFONDER VÄXER
Oron för klimatet har ökat intresset för fonder som placerar i företag som arbetar med miljöteknik och förnybar energi. Men miljöoron kan också speglas i ett större intresse för företag som hanterar miljöfrågor bra.
Medan intresset för miljöfonder har ökat är ökningen för etikfonder inte lika stor. Samtidigt har många etiska fonder gått bättre än genomsnittet.
Miljöteknikfonder investerar i bolag som konkret arbetar för en förbättrad miljö, ex. avfalls- och vatten-hantering eller sol- och vindenergi. Etiska fonder tar avstånd från vissa branscher och/eller tittar på hur företagen hanterar etiska frågor.
– Miljöteknik är en sektor som många tror kommer att bli nästa stora investeringsområde. Både ur investerings- och miljösynpunkt finns stora incitament, säger Martin Almblad på Fondmarknaden.
Svenska Dagbladet

VAR TREDJE MATKASSE SLÄNGS BORT
Vi importerar mycket mat i Sverige. Det går åt mer än tre gånger landets yta att producera all den mat vi handlar. Och var tredje matkasse slänger vi. Varje år hamnar alltså mat som det gått åt ett helt Sverige att producera, i soptunnan.
Konsumentföreningen Stockholm har gjort en undersökning som visar att de allra flesta, 8 av 10 svenskar vet om att vi slänger mycket mat i onödan. Men bara en av tio har ändrat sitt beteende. För att försöka ändra detta släpps i dagarna en ny bok; ”100 sätt att rädda maten”, av Annika Triberg.
– Bara för att det står att datum på mjölkpaketet, det är ju ingen tidsinställd bomb som exploderar och blir sur precis det datum som står på paketet. Öppna, smaka, lukta. Lita på dina sinnen, säger Annika Triberg.
SVT Rapport

HYBRIDER PÅ FRAMMARSCH I DETROIT
Flera tillverkare kommer att satsa stort på hybriddrift och elbilar de närmaste åren. Och bilarna har krympt. Det är några av de viktigaste trenderna på årets bilmässa i Detroit.
Mycket tyder på att hybriddriften kommer att slå igenom ordentligt under det här decenniet. Toyota satsar stort och ska tillverka åtta helt nya hybridmodeller. Bland andra Volkswagen, Audi, Mercedes och BMW lanserar också hybriddrivna bilar. Hyundai visar upp plug-in hybriden Blue Will. Den lilla bilen ska kunna rulla 64 kilometer på enbart eldrift. Flera tillverkare har också rena elbilar på gång. Bland annat flaggar Toyota för en serieproducerad elbil som kommer ut på marknaden 2012.
Allt om motor 

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.