Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
AUGUSTI 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

SKYFALL TECKEN PÅ ÄNDRAT KLIMAT
De trender som klimatforskarna pekat ut för framtiden är redan här. Häftiga skyfall och regnkaos blir allt vanligare i Sverige. Värst är det i Götaland, visar en ännu inte publicerad rapport från SMHI. Enligt rapporten har den extrema nederbörden över Sverige ökat sedan 1950-talet och fram till i dag.
– Vi saknar fortfarande en del data, men trenden är helt klar. Den extrema nederbörden har ökat i Sverige, säger Lennart Wern, meteorolog på SMHI.
Det är dåliga nyheter i en redan känslig region. Göta älv är Sveriges största vattendrag. Samtidigt kan västvindar i kombination med kraftiga lågtryck få havet utanför staden att stiga kraftigt, och då får Göteborg svårt göra sig av med det regn som faller.
Ett problem är att de kommunala va-verken inte är byggda för att kunna ta emot allt dagvatten som bildas under ett häftigt skyfall. Vattnet hamnar i stället i viadukter, tunnlar och källarvåningar.
De regionala klimatscenarierna talar om att medeltemperaturen i regionen kommer att stiga med fem till sex grader fram till år 2100. Perioden fram till dess kommer också att präglas av ökad nederbörd, upp emot 20 procent, och skyfallen blir vanligare.
Dagens Nyheter

FN-RAPPORT SPÅR REKORDSTOR SANERING I NIGERIA
Utbredd miljöförstöring i oljeutvinningens spår i nigerianska Ogoniland innebär enorma hälsorisker för människor där. Och kan kräva världshistoriens största sanering, till en kostnad av minst en miljard dollar. Det slår FN:s miljöprogram fast i en ny rapport.
Oljeutsläpp under de drygt 50 år som man har utvunnit olja i Ogoniland i sydöstra Nigeria har förgiftat både växter, vattendrag och brunnar där folk hämtar sitt dricksvatten.
– I en by uppmättes i flera brunnar mycket höga halter av det cancerframkallande ämnet bensen, upp till 900 gånger mer än den gräns som världshälsoorganisationen WHO satt, säger Nick Nutall, talesperson för FN:s miljöprogram, på telefon från Abuya.
Under 14 månader har FN-organets forskare vetenskapligt dokumenterat skadorna efter de senaste årtiondenas oljeproduktion på 200 olika ställen i Ogoniland och de tror att det kan ta upp till 30 år att rena regionen.
Nick Nutall menar att både oljebolagen, främst då Shell, och den nigerianska staten måste vara med och finansiera saneringsarbetet.
Ekot

AVSLÖJANDE: KÄND KLIMATSKEPTIKER FINANSIERAD AV OLJEFÖRETAG
Greenpeace avslöjar ytterligare en klimatskeptiker som fått tung finansiering från kol- och oljeindustrin. Dr Willie Soon är astrofysiker vid "Solar, Stellar and Planetary Sciences Division" vid Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics, och han är öppet skeptisk till klimatförändringen.
Dokument som organisationen Greenpeace kommit över visar att Willie Soon mottagit över 1 miljon dollar från olika stora amerikanska olje- och kolbolag sedan 2001, bland annat från Exxon Mobil, det Amerikanska petroleuminstitutet och Koch Industries. Den globala uppvärmningen och de smältande polarisarna är enligt Dr Willie Soon orsakade av variationer i solen snarare än av mänskliga koldioxidutsläpp. Dr Willie Soon har också hävdat att isbjörnar inte är allvarligt hotade av klimatförändringen.
Miljöaktuellt

FYRA AV SEX TESTADE H&M-PLAGG INNEHÅLLER FÖRBJUDNA KEMIKALIER
Flera stora internationella klädmärken, däribland Adidas och H&M, har inte kontroll över vilka miljögifter som används i deras produktionskedjor visar en rapport från Greenpeace. Organisationen har analyserat totalt 78 produkter från 15 globala klädmärken (Abercombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein, Converse, GAP, G-Star RAW, H&M, Kappa, Lacoste, Li Ning, Nike, Puma, Ralph Lauren, Uniqlo and Youngor), varav två tredjedelar innehöll mätbara mängder av nonylfenoletoxylater (gäller ej GAP:s produkter).
Ämnet används vid klädtillverkning och bryts ner till det mycket giftiga ämnet nonylfenol. Nonylfenol eller nonylfenoletoxylat är förbjudet att använda för textilproduktion inom EU på grund av dess hormonstörande och svårnedbrytbara egenskaper. Miljögifterna ansamlas i levande organismer. Relativt små mängder nonylfenoletoxylater är en indikation på att det har använts i produktionen och troligtvis i stora koncentrationer, eftersom de tvättas bort redan på fabriken innan de kommer ut i butiken.

SOPFÖRBRÄNNING KAN HINDRA ÅTERVINNING
Soptippsförbudet i EU har lett till att flera nya förbränningsanläggningar har byggts runtom i landet, samtidigt som det har blivit svårare att bedriva återvinning.
– Till exempel eldas idag plast, som skulle kunna återvinnas, säger Britt Sahleström, VD på Återvinningsindustrierna. Vi har även matavfall som eldas, som skulle kunna gå till att producera biogas.
De senaste åren har det i snitt tillkommit nästan en sopförbränningsanläggning per år. I dag finns det cirka 30 förbränningsanläggningar. På flera av dem finns dessutom planer på att bygga ut och två helt nya anläggningar står snart färdiga.
Lars Bernhardsen, VD på Halmstad Energi och Miljö, berättar att deras anläggning var en dyr investering, så den får inte stå still.
– Vi noterar att vår mottagningsavgift på avfall sjunker, och går väl ner kanske 20 procent nu.
När det blir allt billigare att förbränna avfall, då vänder sig kunderna dit med soporna istället för att återvinna. Kommunernas förbränningsanläggningar riskerar därmed att konkurrera ut de privata återvinningsföretagen, säger Britt Sahleström.
Britt Sahleström hoppas nu att den utredning på avfallsområdet som regering tillsatt leder fram till någon form av styrmedel för att uppmuntra återvinning.
Ekot

BUTIKER RATAR FUL MAT
Nästan en tredjedel av den mat vi köper hamnar i soporna. Nu rapporterar Jordbruksverket dessutom att stora mängder fullt ätbar mat kasseras redan innan den når konsumenterna – för att den är för ful.
– Matsvinnet är ett stort miljöproblem, säger Christel Gustafsson, chef på Jordbruksverkets klimatenhet.
Ett skäl till att fullt dugliga matvaror ratas är att de inte ser tillräckligt attraktiva ut. Det kan handla om allt ifrån bröd som inte har den perfekta limpformen till gurkor som är för små eller för krokiga.
– Butikerna har lärt sig att det inte är någon mening att lägga fram krokiga gurkor. Det är ändå ingen som köper dem, säger Christel Gustafsson.
Enligt handlarna är en av anledningarna kundernas beteende. Konsumenterna vill ha färsk frukt och grönt, fyllda hyllor med färskt bröd och många märken att välja mellan ihop med långa öppettider. För att locka kunder behöver därför butikerna räkna med ett visst överinköp för att tillgodose kundkraven. Intervjuer med butiker visar till exempel att inköpen av bröd ligger sju procent över förväntad försäljning.
DN/Naturvårdsverket

”BNP HÅLLER INTE MÅTTET LÄNGRE”
Alla riksdagspartier utom Moderaterna och Sverigedemokraterna anser att BNP-måttet behöver utredas. Men utredningen måste inte göras i Sverige. Förslaget kommer från SEB-ekonomen Klas Eklund, som pekar på att BNP inte visar vad tillväxten kostar för miljö, människors hälsa och klimat. När våra koldioxidutsläpp minskar, beror det till stor del på att vår konsumtion från importerade varor har ökat kraftigt. Utsläppen sker i något annat land i stället. Exempelvis växer de svenska koldioxidutsläppen från 48 miljoner ton till 80 miljoner ton om de dolda utsläppen från importen räknas in.
En debatt om konsumtion och den ekonomiska tillväxtens baksidor spirar runt om i världen. Frankrikes och Storbritanniens regeringar har låtit utreda det i särklass mest använda måttet för ekonomisk tillväxt – ?bruttonationalprodukten BNP – eftersom det helt bortser från effekterna på människor och miljö.
Det borde Sveriges regering också göra, anser SEB-ekonomen Klas Eklund.
–? Nu när mänsklighetens påverkan har blivit så stor, och produktionen också, så är det tydligt vilka problem tillväxten medför. Verkligheten tränger sig på, helt enkelt, säger Klas Eklund.
SvD

VI KLARAR DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN
Tyskland kommer inte att bli mer beroende av andra för sin energiförsörjning när kärnkraften nu avvecklas. Den förnybara energin kommer att utgöra 50 procent av landets elproduktion år 2030. Det skriver Tysklands utrikesminister Guido Westerwelle i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Enligt Westerwelle stöds beslutet av en bred majoritet i det tyska samhället. Han skriver att diskussionen om kärnkraft för civilt bruk rörde upp känslorna i politiken och samhället under många år, men att det i dag råder bred demokratisk konsensus om att den energipolitiska övergången är möjlig – tekniskt, konceptuellt och ekonomiskt.
2010 svarade den förnybara energin för 17 procent av Tysklands elproduktion. Enligt Westerwelle ska det till 2020 vara 35 procent och till 2030 50 procent. Genom vändpunkten i energipolitiken blir Tyskland inte mer beroende av andra. För att säkerställa självförsörjningen skriver han att förbundsregeringen ska investera mer än någonsin tidigare i tre centrala verktyg: En utbyggnad av nätet, en utbyggnad av förnybara energikällor och en ökning av energieffektiviteten.

AUSTRALIEN FÖRESLÅR KLIMATSKATT
Australiens regering vill införa en i landet kontroversiell skatt på utsläpp av växthusgaser. Förslaget kritiseras av oppositionen och den mäktiga stål- och gruvindustrin.
Enligt premiärminister Julia Gillard ska 500 företag, inklusive stål- och aluminiumbolag, ska beläggas med en skatt beräknad på utsläppsmängden räknat i ton. Skatten är föreslagen att bli 23 australiska dollar per ton, vilket motsvarar knappt 160 kronor per ton.
- Australien vill göra det som är bäst för miljön, sade Gillard när hon presenterade förslaget. Australien tillhör de länder som har störst utsläppsmängd per capita. Förutom industriella utsläpp och en omfattande gruvnäring så har Australien ett stort beroende av energi från kolkraftverk som börjar bli föråldrade.
SvD

90 PROCENT AV SVENSKARNA ÄR FÖR VINDKRAFT
Andelen svenskar som vill ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör idag ökade från 70 procent till 75 procent under perioden 2005-2010 jämfört med perioden 1999-2004. Om man också inkluderar dem som anser att vi bör ”satsa som idag” ökade andelen från 88 till 90 procent. Det framgår av en ny rapport från SOM-institutet som beställts av Svensk Vindenergi.
Invånarna i Västerbotten och Jämtland var, under den senaste sexårsperioden, mest positiva till ökade satsningar på vindkraft. Hela 82 procent av västerbottningarna och jämtlänningarna ansåg att Sverige under de kommande 5-10 åren ska satsa mer på vindkraft än vad vi gör idag, medan bara 3 respektive 4 procent av länsinvånarna ville att Sverige ska satsa mindre eller helt avstå från vindkraft.
Också i de tre län där det, i relation till landytan, finns mest vindkraft var det en kraftig majoritet för ökade satsningar på vindkraft. I Skåne, Gotland och Halland ville ca 65 procent att vi ska satsa mer än vad vi gör idag, medan bara ca 9 procent ansåg att vi bör satsa mindre eller helt avstå från vindkraft
– Under förra året var det alltså 10 gånger så många som ville fortsätta satsningen på vindkraft, jämfört med hur många som ville dra ned på takten, säger Annika Helker Lundström.
Den nya SOM-rapporten baseras på totalt 9 828 intervjuer perioden 1999-2004 och 9 452 intervjuer perioden 2005-2010.

STADENS ANSTÄLLDA SKA FÅ CYKELFÖRMÅNER
Betald cykelservice på den egna cykeln, möjlighet till lånecykel och rabatterat pris för den som vill köpa nytt. Det är de tre delarna i ett paket av cykelförmåner som snart ska erbjudas alla anställda inom Göteborgs Stad. Enligt ett beslut i Göteborgs kommunstyrelse.
? Det viktigaste är att få fler att börja cykla, men det handlar också om att profilera Göteborg som cykelstad och visa att det är ett prioriterat område, säger Anders Roth på trafikkontoret.
Han säger att det finns både miljö- och trafiksäkerhetsmässiga vinster med cykelförmånerna. Inte minst när det gäller den betalda cykelservicen på upp till 1 500 kronor per år och anställd.
? Förmånen bygger på att man cyklar till och från jobbet. Genom fri service får man även en säkrare cykel, säger Anders Roth.
Vårt Göteborg

DÄRFÖR LITAR INTE SVENSKARNA PÅ FÖRETAGENS KLIMATINFORMATION
En ny undersökning visar att 57 procent lägger märke till om företag beskriver sin klimatpåverkan. Men 47 procent av svenskarna berättar också att de inte litar på företags klimatinformation. Det är klimatnätverket Hagainitiativet som låtit genomföra en SIFO-undersökning med namnet "Svenska folkets syn på greenwash i näringslivet". Undersökningen visar också att 7 procent bara den senaste månaden fått miljöinformation de inte ansett trovärdig från företag.
En intressant slutsats som Hagainitiativet drar i undersökningen är att företagen i ökad utsträckning bör hänvisa till myndigheters och vetenskapliga bedömningar, använda oberoende klimatmärkningar och ge mer exakta uppgifter om företagets klimatpåverkan.
- Att nästan varannan svensk har svårt att lita på företagens klimatinformation betyder att de måste bli mer transparenta och tydliga. Ett första steg skulle kunna vara att alla använde samma beräkningsstandard för klimatberäkningar, säger Nina Ekelund som är projektledare för Hagainitiativet
Miljöaktuellt

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.