FN:S KLIMATPANEL: ARTER OCH MÄNNISKOR HOTAS
FN:s klimatpanel, IPCC, har presenterat den andra av de tre delrapporter som kommer att utgöra basen i IPCC:s fjärde utvärderingsrapport. Den tredje utvärderingsrapporten kom 2001. Den första delrapporten refereras i Ekosofias nyhetsbrev februari 2007. Den nya rapporten konstaterar att människans bidrag till klimatförändringen redan orsakar en märkbar påverkan på många biologiska system. Vid en fortsatt global uppvärmning ökar risken för att 20-30 procent av jordens växt- och djurarter kommer att dö ut. Afrika förutspås att drabbas av minskad matproduktion, minskade vattenresurser och effekter av stigande havsvattenyta. I Asien minskar tillgången av smältvatten från bergsglaciärer och vattentillgångarna kan minska i stora områden, med negativ inverkan på mer än en miljard människor år 2050. Kontinenten kan också drabbas av svårare översvämningar längs kusterna, särskilt i tätt bebodda "mega deltas". Även ! Europa drabbas. Bland annat kan vi förvänta oss mer kusterosion, påtagliga effekter på naturmiljön, fler klimatrelaterade naturolyckor, till exempel översvämningar och skogsbränder. 2,5 miljoner européer kommer att drabbas av översvämningar i kustområden. Även övriga kontinenter kommer att drabbas av klimatförändringarna. Dessutom pekas Arktis ut som ett speciellt utsatt område med tanke på de omfattande effekter som klimatförändringen kommer att innebära på naturliga system där.

 

KLIMAT OCH MILJÖ I MEDIAS FOKUS - FLERDUBBLING AV ANTALET ARTIKLAR
Det skrevs mer än tre gånger så många artiklar om miljö och klimat under november i höstas jämfört med tidigare. Efter en kort nedgång under jul- och nyårshelgerna ligger nivån nu på ungefär dubbelt så många artiklar som under tidigare år. Det här visar en sökning och sammanställning som Ekosofia AB gjort via mediebevakningsföretaget Meltwater News.
Ingen har väl kunnat undgå att notera att klimat- och miljöfrågan nu är i medias fokus på ett sätt som aldrig förr. Efter att ha lyst med sin frånvaro under höstens valrörelse skedde en dramatisk uppgång i månadsskiftet oktober-november. Bland förklaringarna finns den så kallade Stern-rapporten som behandlade klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser; den svenska klimat- och sårbarhetsutredningens första delbetänkande; Sveriges Televisions tv-serie "Planeten"; FN:s klimatkonferens i Nairobi. Något tidigare - under september hade ocks! å USA:s förre vicepresident Al Gores film "En obekväm sanning" Sverigepremiär. De flesta svenska dagstidningar hakade på med artiklar och reportage under rubriker som "Klimathotet" eller bara "KLIMATET".
Ett kuriosum i sammanhanget är att Miljöjournalisternas förening i december beslöt att inte dela ut priset till "Årets miljöjournalist" i brist på utmanande miljöjournalistik.

 

BAN KI-MOON JÄMFÖRDE KLIMATFÖRÄNDRINGAR MED KRIG
FN-chefen Ban Ki-Moon har sagt att klimatförändringar är lika farliga för mänskligheten som krig. Ki-Moon sade att torka, översvämningar och förlust av odlingsbar mark kommer att bli drivkrafter i konflikter och krig under de kommande decennierna.
Sveriges Radio

 

SVENSKAR VILL HA FÖRNYELSEBAR ENERGI
Stödet för sol, vind och vatten som energikällor är rekordstort bland svenska folket. Enligt en årlig undersökning från Göteborgs universitet vill 77 procent av befolkningen satsa mer på vindkraft, fem procent fler än 2005. Även stödet för vattenkraft, biobränslen och solenergi ökar. Motståndet mot kol och olja växer.
- Man vill bort från de nedsmutsande växthusdrivande energislagen och över till de mer långsiktigt hållbara. Det är en påtaglig förändring vi ser i vår mätning för 2006, säger Sören Holmberg, professor i statvetenskap på Göteborgs universitet.
Sveriges Radio

 

FYRA AV TIO BEREDDA ATT SÄNKA SIN LEVNADSSTANDARD
Sju av tio svenskar är ganska eller mycket oroade över klimatförändringarna. Fyra av tio kan tänka sig att sänka sin levnadsstandard för miljöns skull. Det visar en intervjuundersökning med 2 500 svenskar som gjorts av Demoskop, på uppdrag av TV4. Nio av tio tycker också att det är viktigt att själv göra något för att bidra till en bättre miljö.
- Benägenheten att vilja förändra sitt liv är större än man sett tidigare, säger Anders Lindholm, vd på Demoskop. I dag kan det också vara status att konsumera klimatmässigt, att köpa en miljöbil till exempel.
Dagens Nyheter

 

REGERINGEN INFÖR MILJÖBILSPREMIE
Regeringen har infört en premie på 10 000 kronor till privatpersoner som köper en ny miljöbil. Premien gäller till och med december 2009. Regeringen har totalt avsatt 250 miljoner kronor till premien.

 

KLIMATFLYKTINGAR I ALASKA
Eskimåerna på ön Shishmaref i Alaska har tagit beslutet att överge sin boplats. Den är inte längre beboelig på grund av permanent höjt vattenstånd. Även den permafrost som byn är byggd på smälter. Befolkningen har tagit beslutet att överge ön och de är därmed ett exempel på klimatflyktingar.
BBC

 

USA:S LUFTVÅRDSLAG GÄLLER KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN BILAR
USA:s högsta domstol har tagit ett av sina viktigaste miljöbeslut på många år. Den har slagit fast att miljömyndigheten EPA har auktoritet att reglera klimatpåverkande gaser, som koldioxid, i bilars utsläpp. Detta är ett bakslag för president Bush. Den amerikanska administrationen har hävdat att koldioxid och andra växthusgaser inte omfattas av luftvårdslagen. Flera delstater med Massachusetts i spetsen har krävt att EPA ändå tar tag i frågan och har stämt EPA för dess passivitet, vilket gett resultat.
"Det envisa motståndet mot att reglera utsläppen av växthusgaser utgör en verklig och omedelbar skaderisk för Massachusetts", heter det bland annat i domstolsutslaget.
New York Times

 

PASSIVHUSEN SLÅR IGENOM
Intresset för passivhus och andra energisnåla byggnader växer snabbt. 2002 bodde 20 hushåll i passivhus och år 2008 beräknas siffran vara uppe i 800 hushåll. Det finns ett stort intresse från bland annat Sveriges större byggherrar. Det är både miljöintressen och ekonomiska intressen bakom boomen för energieffektiva hus.
- Det blir en marginellt högre investering i byggnaden men en betydligt lägre energianvändning i huset. Så på sikt blir det billigare för byggherren, säger Per Åhman, ansvarig för forskning och utveckling på branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Fastighetsbolaget Älvstranden Utveckling AB har gjort en annan kalkyl:
- Det lönar sig från dag ett, säger Staffan Bolminger och hoppas att företaget kan bli en isbrytare.
Nästan 70 procent av de tillfrågade fastighetsbolagen anser att klimatfrågan kommer att påverka vilka investeringar de gör i fastigheter. Samtidigt saknar mer än 60 procent av bolagen ! kompetens om klimatanpassat byggande, enligt en undersökning från Skanska.
Miljöaktuellt

 

VÄRLDENS STÖRSTA SOLKRAFTVERK INVIGT
I Portugal har världens största solkraftverk invigts. Anläggningen, som består av 52 000 vridbara solpaneler, täcker en yta stor som 80 fotbollsplaner ska enligt beräkningarna försörja 8 000 portugisiska hushåll med el. Portugal är idag i princip helt beroende av fossila bränslen och har, enligt Svenska Dagbladet, satt upp målet att 45 procent av landets energibehov ska komma från förnybara energikällor till år 2010.
Sveriges Radio

 

EKO-VÄRLDSMARKNADEN VÄXER 35 MILJARDER ÅRLIGEN
Det ekologiska segmentet är den sektor som växer starkast inom den globala livsmedelsindustrin. Enligt beräkningar gjorda av Organic Monitor kommer värdet av försäljningen att öka med över 35 miljarder kronor årligen, eller cirka 15 procent.
Ekowebs nyhetsbrev

 

RUSNING EFTER TÅGCHARTER TILL SOLEN
Fritidsresor börjar sälja tågcharter till solen. I samarbete med SJ satsar man denna sommar på resepaket på räls till Verona och Gardasjön i Norditalien. Efter ett dygns försäljning var alla resorna slut och researrangören har satt in nya avgångar.
- Vi är fullständigt tagna på sängen, säger Lottie Knutson, informationsdirektör på Fritidsresor. I företagets historia har vi sällan mött ett så positivt bemötande på en nysatsning. Nu utökar vi platserna med 175 procent.
Dagens Nyheter

 

FORD-CHEFEN: VI TAR KLIMATHOTET PÅ ALLVAR
- Jag är övertygad om att vi kommit till en vändpunkt i världshistorien när det gäller klimatet och energiförsörjningen. Debatten om huruvida klimatförändringen är verklig, kan vi lägga bakom oss. Det är dags att tala om vad vi, som mänskligt samhälle, tänker göra åt saken. Det sa Fordchefen Alan Mulally i samband med utnämningen av Susan M. Cischke till högsta chef för miljö, uthållighet och säkerhetskonstruktion.
auto motor & sport

 

ÖKANDE INTRESSE FÖR MILJÖFONDER
Intresset för att investera i miljöfonder ökar, enligt fondbolagen. Miljö ses som ett tillväxtområde. Fonder som sysslar med miljö ger bra avkastning eftersom de uppfyller omvärldens krav. Hittills har det gått bäst för Öhman Nordiska Miljöfond, som också återfinns i toppen när Morningstar rankar de nordiska fonder som gått bäst.
Dagens Nyheter

 

EU VILL HA MILJÖSKATTER PÅ LUFTFÖRORENINGAR, AVFALL OCH ENERGI
EU-kommissionen vill införa marknadsbaserade miljöskatter för luftföroreningar, avfall och vatten. Det sade skattekommissionär Laszlo Kovacs och miljökommissionär Stavros Dimas vid en presskonferens. De lanserade också en grönbok om miljöskatter.
- Vi vill utöka den marknadsbaserade metoden, som redan används i EU:s system med handel för utsläppsrätter. Vi vill undersöka alternativ för ytterligare användning, sade Dimas.
Nyhetsbyrån Direkt - Dagens Industri