MILJÖMÅLSRÅDET VILL ÖKA TAKTEN
Över hälften av de svenska miljömålen är i princip omöjliga att nå till 2020. Det slås fast i en ny utvärdering från Miljömålsrådet, som föreslår att staten satsar ytterligare 5-10 miljarder för att skynda på arbetet.
- Det är bråttom nu. Vad som krävs är politisk beslutskraft, säger ordföranden i rådet, Bengt K Å Johansson, tidigare biträdande finansminister.
- Vi är på rätt väg i de flesta fall. Problemet är att det går alltför långsamt, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör på Naturvårdsverket.

MILJÖBOVAR RIDER PÅ "GRÖN REKLAM"
Billtillverkare, flygbolag och elföretag är typiska miljöbovar, men i reklam gör de allt för att se ut som om de värnar om miljön. Greenpeace menar att "greenwashing" är något som blivit allt mer populärt i en tid då klimatfrågan finns i allas medvetande.
- Jag är oroad över att det finns så mycket greenwashing. Att en stor del använder marknadsföring i stället för att faktiskt göra någonting, som att det vore deras affärsidé att rädda planeten, säger Martina Krüger, som arbetar med klimatfrågor på Greenpeace.
Sajten Greenwashing index försöker genomskåda annonskampanjer. Där kan du ladda upp reklamfilmer som sedan betygssätts av alla besökare utifrån hur lögnaktiga de anses vara.
I Sverige lanserades förra året Badbuster, en sajt som också avslöjar miljöbovar.
Nyligen lanserade Google en sajt för att samla folks tips och idéer för att värna om miljön. Men de är långt ifrån först. Internet kryllar av sidor som vill varna för företag och produkter som bör undvikas.
Metro Teknik

SVENSKA STORBOLAG ÖKADE SINA UTSLÄPP
Flera av Sveriges tyngsta börsbolag har ökat sina koldioxidutsläpp rejält det senaste året. Atlas Copco och Ericsson ökade sina utsläpp med 45 respektive 20 procent mellan 2006 och 2007, trots uttalade ambitioner att minska sin klimatpåverkan. Atlas Copco förklarar ökningen med att man tvingats lägga om många transporter från båt till flyg.
En del bolag har tydliga mål för hur man vill minska sina utsläpp, vilket totalt saknas i andra. Flygbolaget SAS - som släpper ut mest koldioxid av alla bolag - ökade sina utsläpp med 1,3 procent. Här behöver man göra betydligt mer om man ska nå målet på 50 procent lägre utsläpp per producerad enhet fram till 2020.
E24 / SvD Näringsliv

NYVAKNAT INTRESSE FÖR MILJÖFRÅGOR
Att bokproduktion påverkar miljön är ingen nyhet. Ändå saknar de flesta förlag ett övergripande miljöarbete och bara ett enda är certifierat. Men allt fler förlag lägger sig i startgroparna.
- Inom hela den grafiska branschen finns en stor miljöbelastning. Så alla som beställer trycksaker har möjlighet att påverka, säger Ingela Hellström, marknadsansvarig på Svanen, som i höstas höll ett miljöseminarium på bokmässan. Det fick nog många förlag att öppna ögonen för att det handlar om mer än bara papper.
Göteborgs-Posten


FORSKARE KRÄVER TUFFARE TAG FÖR KLIMATET
Det finns risk för att en rad vitala klimat- och ekosystem på jorden plötsligt flippar ur, varnar forskare vid ett stort tvärvetenskapligt möte i Stockholm. De anser att det måste ställas mycket tuffare krav på världens regeringar inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn nästa år.
- Att ekosystemen är friska och i balans är ett nyckelelement om vi ska kunna stå emot de chocker som klimatförändringarna innebär, säger John Rockström, chef för Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute.
Göteborgs-Posten

AL GORE LANSERAR KLIMATKAMPANJ
Al Gore lanserar en miljökampanj för 300 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,7 miljarder kronor. Enligt Washington Post kommer den att vara en av USA:s mest påkostade och ambitiösa offentliga kampanjer någonsin. Kampanjens syfte är att minska utsläppen av växthusgaser och den kommer bland annat att presenteras i samband med populära tv-program som American Idol.
- Det enda sättet att förändra krisen är genom att förändra allmänhetens syn på den, säger Al Gore till Washington Post.

REDARE RÄDS EU-KRAV
Den växande rederibranschen har hittills kunnat släppa ut koldioxid oreglerat, men nu är det snart slut på detta. EU förbereder tuffa krav på rederierna när det gäller sänkta utsläpp av koldioxid från fartyg till havs och pressar på för en global reglering. Bedömare tror att EU:s krav på rederibranschen kommer att bli en 20-procentig minskning.
Dagens Industri

VÄXJÖ FÖRST MED ATT KLIMATDIFFERENTIERA P-AVGIFTEN
- STARKT STÖD FRÅN GRÖNA BILISTER
Växjö kommunledning föreslår en klimatdifferentierad p-avgift, så att man betalar mer för parkeringen ju högre klimatpåverkan bilen har.
- En klimatdifferentierad p-avgift kommer att påskynda omställningen till bilar med riktigt låg klimatpåverkan och ger kommuninnevånarna helt nya möjligheter att påverka sina egna p-avgifter. Samtidigt blir Växjö först ut att fullt ut anpassa p-avgiften till förorenare betalar-principen, som såväl riksdag och regering som EU och FN ställt sig bakom, säger Mattias Goldman från Gröna bilister.

DANSKA ELBILAR SKALL LADDAS MED BILLIG VINDKRAFT OM NATTEN
Danskarna utlovas ett nytt trafiksystem om tre år: elbilar skall laddas med vindkraftsel. Så vill företag och forskare vända hot om klimatförändringar till löften och affärsmöjligheter.
Göteborgs-Posten

MAJS I DÄCK SKA MINSKA UTSLÄPPEN
Inom tre år ska bilar kunna rulla på däck där rullmotståndet minskas med 30 procent och den fossila råvaran ersatts med majsstärkelse. Det säger Philippe Degeer, vice ordförande inom Good Year Dunlop Europe.
Dagens Nyheter

LÄTTFOTADE BÖNDER SPARAR DIESEL
Ecodriving har gjort entré i lantbruket. Det miljöanpassade körsättet sparar minst 15 procent av traktorns dieselförbrukning. Principen är enkel, det gäller att trampa lätt på gasen. Med dagens dieselpriser finns det dessutom pengar att tjäna.
Land Lantbruk

SVERIGE KAN BLI ÄNNU BÄTTRE PÅ ATT SPARA ENERGI
Företag och hushåll vinner på att spara energi. Det anser energieffektiviseringsutredningen. Mer information, höjd bensinskatt, lägre hastigheter och energikrav på byggnader är några steg på vägen mot ett energismartare Sverige.
Utredningens huvuduppgift är att se till att Sverige når EU:s direktiv om att minska energianvändningen med minst 9 procent till 2016.
- Det målet är redan i hamn. Med de åtgärder som redan finns når Sverige drygt 10 procent. Men vi ska inte nöja oss med det. Det finns en stor potential till ytterligare energieffektiviseringar, som dessutom är lönsamma, säger utredaren Tomas Bruce.

LOKALER KAN SPARA EL GENOM BÄTTRE BELYSNING OCH VENTILATION
Kontor, skolor och vårdlokaler skulle kunna spara cirka 2 TWh per år genom bättre belysningsteknik och ventilationssystem. Det visar resultat från Energimyndighetens undersökning STIL2. Besparingen motsvarar ungefär 30 procent av elanvändningen i kontor, skolor och vårdlokaler.

KUNDERNA TRÖTTNAR PÅ LÅGPRIS
Att varorna är miljöanpassade blir allt viktigare för konsumenterna. Däremot är det färre som bryr sig om låga priser.
- Nästan alla har lågprisprodukter idag. Kundernas intresse har tippat över till hög kvalitet och miljöanpassning, säger Yvonne Ingman, vice VD för svensk Handel.
Det senaste året har miljön och klimatet varit i fokus. Nu märks det tydligt ute på butiksgolvet. Stora grupper har insett att det bara finns en jord. Klimatsmart har blivit ett av de mest använda orden. Det är en stor rörelse i konsumentledet, säger Yvonne Ingman.
DN.se

KLIMATHOTET HAR NÅTT MODEVÄRLDEN
Klimathotet har under de senaste månaderna diskuterats flitigt på fikaraster, i tidningar och i styrelserum. Även modeindustrin har vaknat till och de flesta stora klädkedjor har presenterat eko-kollektioner under året.
Stefan Nilsson, trendanalytiker, tror dock inte att det räcker med att bara byta ut den vanliga bomullen mot ekologisk och fortsätta som alltid. Snart vill konsumenter även ha koll på hur prylar fraktas och varifrån energin man tillverkat dem med kommer. Dessutom har secondhand blivit stort samtidigt som folk uppenbarligen inte längre känner för att betala för allt.
Göteborgs-Posten

VEM VILL BLI LURAD PÅ NYTT?
Vill klädkunden köpa en t-shirt med kemikalier som förgiftar naturen? Frågan formuleras sannolikt inte så i de stora klädkedjornas styrelserum, men kanske är det dags att göra det.
Naturskyddsföreningen avslöjade nyligen att av 17 olika t-shirtar som de har testat för innehåll av nonylfenoletoxylater, var det bara en som var ren.
Cheap Monday, vars t-shirt hade absolut högst värden av alla i undersökningen, gjorde det enda rätta. Försäljningen av tröjan stoppades och alla som har köpt en tröja får lämna tillbaka den.
Svenska Dagbladet