Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
SEPTEMBER 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

JORDENS RESURSER SLUT FÖR I ÅR
Den 27 september inträffade Overshoot day – den dag då vi konsumerat naturens budget för det här året. Det innebär att vi överskridit jordens resurser och tjänster tre månader innan året är slut. Om vi fortsätter i dagens takt behöver vi två jordklot i mitten av seklet.
Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien och som samarbetar med WWF. Varje år beräknar forskarna vilken belastning som mänsklighetens konsumtion utgör för naturen – allt från vår odling av mat till våra koldioxidutsläpp. Beräkningarna för 2011 visar att vi använder resurser i en takt som skulle motsvara den biologiska kapaciteten för 1,2 till 1,5 planeter.
Overshoot Day är en varningsklocka till beslutsfattarna att agera nu.
– Särskilt de rika länderna har ett ansvar att driva på för en global omställning. Om alla skulle leva som svenskarna skulle vi behöva drygt tre jordklot och om den amerikanska infrastrukturen och livsstilen spred sig globalt skulle vi behöva nästan fem jordklot. Men vi har bara en planet. Om vi vill få en ekonomisk utveckling som håller i längden måste vi få lösningar som verkligen fungerar och leder till en resurs- och energieffektiv produktion och konsumtion, säger Carina Borgström-Hansson, projektledare för ekologiska fotavtryck på WWF.
Utvecklingen pekar på att Overshoot Day i snitt inträffar tre dagar tidigare för varje år som går.

SVERIGES HÖGSTA BERG KRYMPER
Sveriges högsta bergstopp, Kebnekaises sydtopp, har krympt. Nu har den passerat 2 100-metersstrecket. Den exakta höjden är nu 2 099,7 meter.
- En historisk mätning. Så här låg har toppen inte varit på tusen år och snösmältningen har gått snabbare än prognosen. År 2004 mätte toppen 2 104 meter. Den har alltså smält över fyra meter på tre år. Det är rekordsnabbt, säger Gunhild Rosqvist, professor i geografi.
Även stora glaciären i Tarfala har smält snabbare än vad forskarna räknat med. Där har man mätt och fotograferat i över 100 år. Bara i år har glaciären förlorat en meter i snitt.
- Det har varit flera år med väldigt mycket smältning. Det syns verkligen att vintrarna har varit snöfattiga, säger Gunhild Rosqvist.
Rapport

FORSKARE OM GMO: NU SLÅR NATUREN TILLBAKA
Företaget Monsanto genmodifierade en gång sin majs för att den skulle bli resistent mot majsrotbaggar. Nu slår naturen tillbaka och förra månaden rapporterade forskare från Iowa State University att man hittat majsrotbaggar som själva utvecklat resistens mot det insektsdödande protein som Monsanto genetiskt modifierat sina majsplantor med.
Upptäckten med resistenta majsrotbaggar ökar farhågorna för superskadeinsekter som är resistenta mot de genmodifierade grödornas inbyggda skydd. Sådana insekter skulle tvinga jordbruket till drastiskt höjd användning av kemiska insektsgifter.
Miljöaktuellt

FARLIGA KEMIKALIER SPRIDS I VANLIGT HUSHÅLLSDAMM
Många hälsofarliga ämnen som kan påverka vår reproduktionsförmåga negativt finns i vanligt hushållsdamm. Det skriver Naturskyddsföreningen i en ny rapport.
– Vi lever idag i en cocktail av kemikalier som sprids med helt vanliga konsumentprodukter, säger Mikael Karlsson som är ordförande i Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen har samlat in vanligt damm från tolv hushåll världen över - från Sverige i norr till Filippinerna i söder. Proverna har analyserats i Sverige och flera kända kemikalier som enligt Naturskyddsföreningen är direkt hälsofarliga återfanns. Det handlar till exempel om ämnen som bisfenol A, som numera är förbjudet i nappflaskor i EU, flamskyddsmedel och mjukgörande ftalater som finns i plast. Alla kan verka hormonstörande och påverka vår reproduktion.
SR Ekot

STARTFÖRBUD I RINGHALS
Ringhals fyra reaktorer, som har stoppats, får inte köras i gång innan företaget kontrollerat säkerheten i reaktorernas nödkylningssystem. Motsvarande säkerhetssystem ska också gås igenom vid Forsmark och Oskarshamns kärnkraftverk. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har beslutat om föreläggandena sedan rester från tidigare svetsarbeten hittats i sprinklersystemen till reaktorinneslutningen på Ringhals 2 och 4. Svetsresterna upptäcktes vid kontroller med fiberoptik i reaktor 2 efter en brand i maj i år.
– Vi ser allvarligt på att tidigare provningar och kontroller av säkerhetssystemen inte fungerat, säger Leif Karlsson, enhetschef vid SSM.
Dagens Nyheter

HÖSTBUDGETEN: MINDRE PENGAR TILL MILJÖN
Miljödepartementet portionerade i september ut nyheter om de stora satsningarna för miljön i den budget som blev offentlig i slutet av månaden. Det har till exempel handlat om 400 miljoner kronor till klimatanpassning och 2,4 miljarder kronor till havsplanering. Men mycket av detta kan betraktas som politisk PR. Summorna som har nämnts rör mångåriga perioder där man ibland har räknat bakåt och tagit med redan utbetalade anslag, och ibland räknat med tilltänkta anslag i framtida budgetar. Det senare är dock rena spekulationer då ingen kan säga med säkerhet vad det finns för utrymme i budgeterna 2013 och 2014.
En jämförelse krona för krona visar att det förra året avsattes 5 144 miljoner kronor till miljöbudgeten och att motsvarande siffra för 2012 nu föreslås minska till 5 025 miljoner kronor. Miljöbudgeten föreslås sedan minska med ytterligare 300 miljoner kronor till 2013.
Miljörapporten Direkt

LIVSMEDELSVERKETS MILJÖSMARTA KOSTRÅD STOPPAS
Svenskarnas miljöpåverkan från matkonsumtionen har på senare tid ökat kraftigt, visar en rapport från Naturvårdsverket. Livsmedelsverket har i uppdrag av regeringen att minska miljöpåverkan från matkonsumtionen och redan 2006 påbörjades arbetet med att ta fram miljösmarta kostråd. I maj 2009 var råden, som baserades helt på vetenskapliga studier, färdiga. Bland annat rekommenderades svenskarna att äta mindre kött och köpa mer närodlat.
Livsmedelsverket skickade in råden till EU-kommissionen för godkännande. Men där stötte de på patrull. EU-kommissionen tyckte inte om att Livsmedelsverket rekommenderade närproducerad mat och menade att det var ett handelshinder.
Istället tog Livsmedelsverket upp transportlängd, användningen av bekämpningsmedel, konstgödsel, energiåtgång och konkreta utsläpp. Kostråden omarbetades och nu skulle svenskarna till slut få sina miljösmarta matråd, hoppades Livsmedelsverket. Men då drog regeringen i bromsen. Jordbruksdepartementet som bland annat lyssnat på Kommerskollegiums alla invändningar oroades för att kostråden fortfarande kunde hindra frihandeln. De stöttes och blöttes ytterligare. Till slut blev de så urvattnade att de blev svåra att förstå. De miljösmarta kostråden skrotades.
SR Ekot

KLIMAT- OCH MILJÖFRÅGOR AFFÄRSKRITISKA FÖR MEDELSTORA FÖRETAG
SEB har frågat 1 390 företagare hur de ser på miljö- och klimatfrågans inverkan på affärerna, och undersökningen visar att frågan blir allt mer aktuell för många företag. Framför allt syns en tydlig påverkan hos de medelstora företagen, där 80 procent tror att klimatfrågan påverkar de egna affärerna – de flesta tror på ett positivt sätt. Även många av de allra minsta företagen tror att miljöfrågor kommer att påverka lönsamheten på sikt.
I första hand ser de medelstora företagen möjligheter som att de kan bidra till klimatfrågans lösning och att klimatfrågan kommer bidra till en ökad efterfrågan på företagets produkter och tjänster. Men många företag är också oroliga för att klimat- och miljöaspekter kan innebära ökade kostnader för transporter. De främsta drivkrafterna till att man ägnar sig åt miljö- och samhällsengagerat företagande, utöver att följa lagar och regler, är ett personligt engagemang hos ledningen. Andra orsaker är att det stärker varu-märket, ger möjlighet till nya affärer och att företagets kunder efterfrågar det.

NYTT REKORD FÖR VINDKRAFTEN
I år kommer minst 353 vindkraftverk, med en samlad effekt på 718 megawatt, att tas i bruk. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Vindenergi.
Under rekordåret 2010 installerades verk på totalt 603 megawatt. Även nästa år beräknas vindkraften expandera kraftigt. Under 2011 och 2012 väntas elproduktionen från vindkraftverk uppgå till cirka 5,8 respektive 8 terawattimmar.
Den svenska vindkraftens elproduktion har fördubblats från 2,5 terawattimmar 2009 till 5,1 terawattimmar under de senaste tolv månaderna. En genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor producerade 5,8 terawattimmar under samma period, enligt Svensk Vindenergi. Med nuvarande utbyggnadstakt kan vindkraften producera drygt 11 terawattimmar 2014.
Göteborgs-Posten

EKOLOGISKT SÄLJER BRA HOS ICA
Försäljningen av ekologiskt ökar hos Ica. Under första halvåret 2011 steg den totala försäljningen av ekologiskt med 7 procent. Det egna varumärket för ekologisk mat steg med 27 procent.
– Vi märker att våra kunder efterfrågar allt fler ekologiska alternativ, säger Maria Smith, miljöchef på Ica Sverige AB i ett pressmeddelande.
Miljöaktuellt

ALLT FLER TANKAR GAS
Leveranserna av fordonsgas fortsätter att öka, visar statistik från Statistiska centralbyrån. Under första halvåret ökade gasleveranserna med 35 procent jämfört med förra året. I snitt var drygt hälften biogas.
– Försäljningsökningen av fordonsgas är fantastisk och visar att allt fler bussbolag, taxiförare och bilister nu går över till gas. Det minskar våra utsläpp av växthusgaser och förbättrar vår stadsmiljö, säger Anders Mathiasson, vd på branschorganisationen Energigas Sverige i ett pressmeddelande.
Miljöaktuellt

H&M AVGIFTAR PRODUKTIONEN
Efter samtal med Greenpeace kommer H&M att fasa ut alla farliga kemikalier ur hela produktionskedjan till 2020. H&M är därmed det fjärde stora modeföretaget som sedan juli i år antagit Greenpeace utmaning att avgifta klädproduktionen.
– Vi är oerhört glada över H&M:s ansvarstagande beslut. Som en av världens största återförsäljare av kläder är H&M en mycket betydelsefull aktör. Genom att visa att klädproduktionen kan vara fri från farliga kemikalier sänder H&M en mycket viktig signal till hela textilbranschen, säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace, i en kommentar.
H&M har även åtagit sig att se till att deras underleverantörer offentliggör vilka farliga kemikalier som släpps ut från de fabriker där kläderna produceras.
– I ett land som Kina, där människor lever omkring fabriker utan att känna till vad
som släpps ut i deras floder, är det här början på något verkligt viktigt. Nu hoppas vi att andra större klädmärken följer H&M:s exempel, säger Patrik Eriksson.
Tidigare har Adidas, Nike och Puma åtagit sig att fasa ut alla farliga kemikalier ur produktionen till 2020.
Market

FORTUM FÄLLS FÖR VILSELEDANDE MILJÖREKLAM
Reklamombudsmannen fäller Fortums reklam – då den innehåller vilseledande miljöargument. I en annons skrev Fortum "Hos Fortum kan du göra Bra Miljöval, men om du inte vill betala extra för märkningen så ska du veta att vi ändå inte säljer el producerad av fossila bränslen."
Reklamen anmäldes av en person som påpekade att detta inte kan stämma, då Fortum äger ett kraftverk i Värtahamnen som eldas med kol. Fortum har för RO hävdat att det är "tydligt att annonsen syftar på försäljning av el märkt Bra Miljöval. Denna märkning är kopplat till elförsäljning till elkunder. Inget i annonsen syftar till försäljning av Fortums elproduktion till elbörsen Nordpool". Men det blidkade inte RO. ”Reklamombudsmannen finner att annonsören i brödtexten påstår att de inte säljer el producerad av fossila bränslen. Annonsören har inte styrkt att så är fallet och reklamen är därmed vilseledande och strider mot artikel 5 i ICC:s regler", skriver RO i sin fällning.
Dagens media

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.