Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
OKTOBER 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA ETT HOT MOT VÅRT DRICKSVATTEN
I samband med klimatförändringarna, som för största delen av Sverige innebär ökad nederbörd, kommer våra vattensystem att utsättas för större prövningar. Nu efterlyser myndigheter, vattenbransch och forskare krafttag för att det svenska dricksvattnet ska vara rent i framtiden.
Världens bästa dricksvatten, det är vad vi brukar stoltsera med i internationella sammanhang. Och det är en självklarhet att kunna dricka direkt ur kranen.
Men sedan 2010 har det varit extremt många som blivit dåliga i magen, fått diarré och blivit inlagda på sjukhus på grund av dåligt dricksvatten. Och det är hundratusentals personer som fått koka kranvattnet innan de dricker det.
Ja, varje vecka, året om, rekommenderas faktiskt befolkningen i någon av Sveriges kommuner att koka vattnet på grund av störningar i dricksvattenproduktionen. Sedan 2010 är det fler människor som blivit sjuka av dricksvattnet än vad som någonsin tidigare har registrerats i Sverige.
Thomas Pettersson är dricksvattenforskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och han anser att vi inte längre kan luta oss tillbaka och tro att dricksvattnet är rent utan ansträngning.
Klimatförändringarna innebär för största delen av Sverige ökad nederbörd och det betyder att fler ämnen kan rinna ner och skada vattnet, till exempel från industrier, vägar och djur som betar och bajsar nära vattentäkter. Ökade vattenflöden kan också innebära översvämmade avloppssystem som hotar dricksvattnet.
SR Ekot

SKOGSSTYRELSEN HAR INTE RÅD ATT SKYDDA SKOGEN
I takt med att priset på skog ökar blir det allt svårare att bevara och skydda olika växter och djur i en välmående biologisk mångfald. De pengar som Skogstyrelsen och länsstyrelserna får för att kunna köpa upp skog för att skydda den hänger nämligen inte med i prisutvecklingen.
I dag har Skogsstyrelsen bara pengar till att skydda en fjärdedel så mycket skog jämfört med vad pengarna räckte till 2002.
SR Ekot

DANMARK: NY REGERING SATSAR PÅ MILJÖN
Danmarks nya trepartiregering lägger ribban högt på miljöområdet. Bland den nya regeringens politiska ambitioner märks en omfattande satsning på miljöområdet. År 2050 ska all dansk energi komma från förnybara källor. Senast 2030 ska landet ha fasat ut oljepannor. Fram till 2020 ska de danska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent. Miljöpolitiken ska samlas i en kommande ny klimatlagstiftning. Enligt Danmarks Radio har politiken mötts med gillande från danska miljöorganisationer.
Dagens Arena

DANSK MINISTER: VI MÅSTE SKYDDA BEFOLKNINGEN
Den nya danska regeringen vill satsa stort på vindkraft. Och det handlar inte bara om att värna klimatet, säger Danmarks nya klimat- och energiminister, Martin Lidegaard. Minst lika viktigt är att skydda danskarna från konsekvenserna av kraftigt stigande råvarupriser.
- När priserna på olja, kol och gas just nu ökar dramatiskt i omvärlden, kan vi till viss del skydda vår befolkning och den danska industrin, genom att göra den här satsningen på vindkraft, säger Danmarks nye klimat- och energiminister Martin Lidegaard.
Karl Hallding, forskare på Stockholm Environment Institute och expert på globala energi- och klimatfrågor, tror att det kan innebära ett genombrott i klimatfrågan när en minister i ett EU-land framhåller energisäkerhet som ett argument för snabb omställning.
SR Vetenskap

SVERIGE SATSAR MINST PÅ JÄRNVÄGEN
Sverige är på flera sätt sämst i klassen när det gäller underhåll av järnvägen jämfört med andra EU-länder, enligt en rapport från fackföreningen Seko.
Sverige satsar långt under EU-snittet på drift och underhåll av järnvägarna i relation till bruttonationalprodukten (BNP), minst av alla EU-länderna på reinvesteringar, näst minst i förhållande till antalet tågresor och allra minst i förhållande till banlängden.
- Det var värre än jag trodde. Jag visste ju att vi var dåliga på järnvägsunderhåll i Sverige men att vi är så extremt dåliga kom som en överraskning, säger Kristoffer Arvidsson, som utrett frågan på Seko, till Göteborgs-Posten.
- Järnvägarna i Sverige är hårt utnyttjade och underhållet har varit eftersatt i årtionden, säger Gunnar Malm, generaldirektör på Trafikverket, till GP. Men nu börjar politikerna förstå vad som krävs.
Göteborgs-Posten

INGEN KLIMATFÖRDEL ATT KÖPA NÄRODLAT
De flesta som köper närproducerad mat gör det i tron att det är bättre för klimatet. Men det är en myt, menar forskare på Lantbruksuniversitetet.
- Ur klimatsynpunkt kan man inte hävda att närproducerat är bättre, säger
Lena Ekelund Axelson, professor i hortikulturell ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Många tror att om man slipper de långa transporterna så blir miljöpåverkan mindre. Men sanningen är att transporter bara utgör en pytteliten del av de totala utsläppen.
- Närproducerat sätter fokus på transportsträckan, men när det gäller total miljöpåverkan är det bättre att köpa ekologiskt långt bortifrån än att köpa något som är konventionellt odlat i Sverige, säger Emelie Hansson, agronom och jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.
En annan lurighet med uttrycket "närproducerat" är att det inte är definierat. Därmed finns det inget som hindrar producenter och handlare från att kalla sina produkter närproducerade, oavsett om de är tillverkade runt knuten, 100 mil bort eller någonstans i Europa.
- Den som vill minska sin klimatpåverkan genom maten gör i stället förmodligen störst insats genom att äta mindre kött. Grönsaker och frukt har mindre än hälften så stor klimatpåverkan som kött, säger Emelie Hansson.
Svt Vetenskap

DET HÄR ÄR HEMMETS VÄRSTA ELTJUVAR
Modern teknik och inredningsprogram har satt sina spår på elförbrukningen i de svenska hushållen. I Energimyndighetens mätningar ligger belysning och hemelektronik i topp bland de saker som drar mest el, tillsammans med kyl och frys. Belysning står för 26 procent av elförbrukningen i ett genomsnittligt svenskt hushåll.
- Vi ser att mysbelysningen har slagit igenom. Man använder inte ljuset bara för att se, utan också för att inreda hemmet, säger Zinaida Kadic, ansvarig för elmätningar på Energimyndigheten. Förut var kylen och frysen det som förbrukade mest el i hemmet, men nu har belysningen seglat förbi.
Även hemelektroniken har gjort ett starkt intåg, förbrukningen där står för 23 procent av hemmets totala förbrukning. En förklaring är att många låter tv:n stå på i onödan, menar Energimyndigheten.
Att stänga av helt gäller många områden, inte bara tv-tittande. Datorer, tv-apparater, mobilladdare och ljudanläggningar drar stora mängder el när de står i standby-läge
Dagens Nyheter

8 AV 10 SVENSKAR TAR BILEN TILL MATAFFÄREN
Lantmännens senaste undersökning om svenskarna och deras resvanor i samband med matinköp, visar att 8 av 10 svenskar storhandlar, och majoriteten av de som storhandlar gör det varje vecka. Så många som 84 procent av alla svenskar kör bil till affären när de skall storhandla och nära hälften tar bilen för att kompletteringshandla och göra små inköp.
14 procent går till fots, 10 procent cyklar och 7 procent åker kommunalt när de ska storhandla. Ungdomar är flitigast när det gäller att ta cykeln eller att gå till affären och stockholmare är de som oftast tar kommunal transport till mataffären.
Lantmännens undersökning visar att den vanligaste orsaken till varför man inte tar cykeln till butiken, är att man måste ha med barnen. Mörker uppges också vara en orsak till att lämna cykeln hemma samt det faktum att man faktiskt inte äger en cykel.

EKOMATEN RÄCKER INTE TILL
Svenska bönder hinner inte producera ekologiskt i takt med att produkterna köps i butik. Nu vill regeringen utreda hur vi ska få fram mer ekomat.
Uppdraget har gått till Statens jordbruksverk som ska titta närmare på vilka åtgärder som krävs för att fler svenska bönder ska framställa ekologiska produkter.
Resultatet kommer att presenteras i landsbygdsprogrammet för 2014-2020.
Dagens Nyheter

MÖJLIGT ATT FÖRSÖRJA 9 MILJARDER MÄNNISKOR ÅR 2050 INOM HÅLLBARA GRÄNSER
"Vi kan klara av att producera tillräckligt med mat åt de nio miljarder människor som förväntas leva på jorden år 2050 utan att förbruka jordens naturtillgångar, men det förutsätter att vi anammar en mer hållbar strategi för livsmedelsproduktion."
Det är slutsatsen i en ny artikel som publicerats i Nature av ett internationellt forskarteam. I studien dras slutsatsen att vi kan föda den växande befolkningen i världen utan att förbruka planetens resurser om vi lyckas uppnå en hållbar livsmedelsproduktion på fem viktiga fronter: minskad expansion av jordbruksmark i tropikerna, förbättrad avkastning från redan existerande jordbruksmark, förändrade kostvanor, minskat matavfall och effektivare användning av insatsmedel (exempelvis vatten och gödningsmedel).
- Jordbruket är den enskilt största orsaken bakom den globala uppvärmningen och förlusterna av ekosystemtjänster, men samtidigt är det nyckeln till människors välbefinnande i våra samhällen. Genom investeringar i en global omvandling till hållbart lantbruk har vi nu möjlighet att bromsa uppvärmningen av planeten, samtidigt som vi bygger motståndskraftiga samhällen och stärker välfärden, säger Johan Rockström, medförfattare till artikeln i Nature och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute.

BIOENERGIN STÖRRE ÄN OLJAN
Bioenergianvändningen slår nya rekord i Sverige och bioenergin har nu gått om oljan som det största energislaget i landet. Biobränslet stod 2010 för 32 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Det är mer än energislagen olja, kärnkraft och vattenkraft vart och ett för sig. Beräkningen kommer från Svenska bioenergiföreningen - Svebio.
Miljöaktuellt

TYDLIGA VINSTER MED ATT GÅ FÖRE ANDRA LÄNDER I KLIMATARBETET
Både klimatet och ekonomin vinner på att Sverige går före andra länder med åtgärder för att minska utsläppen. Det visar en ny studie från FORES.
Studien, som författats av Johan Gars vid Beijerinstitutet, Stockholms universitet, har undersökt vilket stöd som ekonomisk forskning ger för att ett land ska gå före andra på miljöområdet. Att agera som föredöme är för mindre länder som Sverige den bästa möjligheten att påverka de globala utsläppen, samtidigt som det kan ha positiva effekter på den inhemska ekonomin, visar studien.
- Om Sverige och EU menar allvar med att minska utsläppen räcker det inte med de egna åtgärderna - man måste även influera och stimulera andra att gå samma väg. I Sveriges fall ger klimatåtgärderna fördelar såväl för vår inhemska produktivitet och teknikutveckling som för vår påverkan på de internationella förhandlingarna. Då finns det inga skäl till att stå och vänta in andra, säger Martin Ådahl, VD för FORES.
Studien tar även upp risken för att klimatåtgärder i ett land leder till koldioxidläckage; att utsläppen flyttar till andra länder.
- Den forskning som finns ger vid handen att mängden koldioxid som läcker i samband med nationella insatser är liten, avsevärt mindre än vad som ofta framhålls av industrin. Att gå före andra på klimatområdet kan ske genom prissättning på koldioxid. Men det kan också kompletteras med offentligt stöd till infrastruktur och forskning, som för maximal effekt med fördel koncentreras till några få områden där mindre länder kan göra skillnad, säger Daniel Engström Stenson, samordnare för FORES miljöprogram.

GODA AFFÄRER DRIVER NORDENS STÖRSTA FÖRETAG ATT MINSKA UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER
Nordiska företag ligger i framkant när det gäller att tackla klimatförändringen. Anledning är inte bara omtanke om planeten, det ligger även i företagens affärsintresse. Det är slutsatsen i 2011 års Carbon Disclosure Project (CDP) Nordic 260 Report, som publicerades nyligen.
Rapporten, som analyserar utsläppen av växthusgaser från 143 av de största företagen i Norden, visar att:
Åtgärder som energieffektivisering och minskning av affärsresor, till exempel genom att ersätta resor med videokonferenser, ofta återbetalar sig inom en treårsperiod och innebär en hög avkastning på investeringarna.
Flera företag ser utsläppsskatter och legala krav som affärsmöjligheter snarare än risker, eftersom det skapar ett försprång för teknik som minskar koldioxidutsläppen och ger fördelar när lagstiftningen blir striktare.

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.