IPCC: STORA FÖRÄNDRINGAR KRÄVS INOM KLIMATARBETET
FN:s klimatpanel presenterade nyligen sin fjärde rapport - en syntes av tidigare rapporter om klimatförändringarna. IPCC:s rapport slår fast att bevisen för att människan har del i planetens uppvärmning är "otvetydiga". Rapporten beskriver även klimatförändringen, dess allvarliga framtida konsekvenser för ekosystem och samhällen och beskriver nödvändiga åtgärder för att minska sårbarheten för regioner och sektorer. Den beskriver också riskerna för storskaliga förändringar i framtiden. Länk till svensk sammanfattning av rapporten.

Medias reaktioner på IPCC:s rapport
Äntligen en deadline
, GP
Miljöministern: Rapporten ökar trycket på politiker, Tv4nyheterna
I-länderna är ansvariga, SvD
Världen på randen till katastrof, TT
At the tipping point, International Herald Tribune

 

 

ALLT FLER VILL MINSKA SIN EGEN KLIMATPÅVERKAN
Två attitydundersökningar som Naturvårdsverket låtit göra visar att den omfattande bevakningen av klimatfrågan inte har lett till uppgivenhet utan till en ökad insikt. Samtidigt som kunskapen om klimatförändringen har ökat vill allmänheten ha information om hur utsläppen kan reduceras. Åtta av tio tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen. Men nästan lika stor andel anser att företag är dåliga på att berätta vad de gör för att begränsa sin klimatpåverkan.
Länk till attitydundersökning1 och attitydundersökning2

 

 

MÅNGA VILLIGA ÄNDRA SITT LIV FÖR MILJÖN
Fyra av fem personer är villiga att förändra sin livsstil om det kan hjälpa till mot klimatförändringarna. Brittiska BBC intervjuade 22 000 människor i 21 länder och enligt BBC visar studien att enskilda människor är mer beredda på att göra stora förändringar i sin vardag än vad deras regeringar vill.
Länk till hela studien
SR (BBC)


HILARY HÖJER KLIMATRIBBAN I VALKAMPANJEN
USA:s koldioxidutsläpp ska ner 80 procent och oljeimporten minska med två tredjedelar. Dessutom ska det sättas press på de amerikanska biltillverkarna att före 2030 få ner bensinförbrukningen till 0,43 liter per mil.
"Detta är den största utmaning vi har mött under en generation, en utmaning för vår ekonomi, vår säkerhet, vår hälsa och vår planet... Det är dags för USA att anta den", säger Hilary Clinton.


UTMÄRKELSER I ALL ÄRA - SKAPA EN HÅLLBARHETSRAPPORT SOM ENGAGERAR!
Nyligen har flera företag belönats för sina hållbarhetsrapporter. Så här kommenterar CSR i Praktiken dessa utmärkelser:
Visst är Vattenfalls rapport helt okej, SAS är lagom transparenta och Swedish Match uppfyller minimikraven. Problemet är jämförelsematerialet - övriga svenska hållbarhetsrapporter. I en klass av medelmåttor krävs det nämligen inte mycket för att bli lärarens favorit. De belönade rapporterna är allt annat än engagerande. Informationen rapas upp helt utan engagerande bilder (svartvita bildbyråbilder är inte engagerande), citat eller kursiveringar. En hållbarhetsredovisning måste engagera och inspirera på samma sätt som alla annan kundkommunikation. Det är ett stort misstag att anta att de som läser hållbarhetsrapporterna bara är etikanalytiker men ändå verkar de oftast vara skrivna för dem. Räkna snarare med att rapporten läses av alla som söker jobb och är födda efter 1970, av journalister och bloggare som undrar vad bolaget gör och av vanliga konsumenter som i valet mellan två leverantörer vill bilda sig en uppfattning om vem som är schysstast.
Föredömen inom hållbarhetsredovisning är bland annat Timberland, Nike och GE. Timberland inkluderar t.ex. kommentarer från såväl frivilligorganisationer som konkurrenter i sin hållbarhetsrapport. Samtliga tre bolags rapporter fungerar lika bra som en broschyr för företaget som en hållbarhetsrapport.
CSR i praktiken


 

GREENPEACE ANMÄLDE - NU SÄGER OKQ8 NEJ TILL PALMOLJA
OKQ8 marknadsförde sitt nya bränsle Diesel Eco 20 i en broschyr till sina medlemmar. Budskapen löd "En grön världsnyhet", "Miljödieseln som alla tjänar på" och "Bra för klimatet". Greenpeace anmälde då OKQ8 för vilseledande reklam; eftersom bränslet inte bidrar till en hållbar utveckling utan att det innebär allvarliga miljörisker. Diesel Eco 20 består bland annat av palmolja som kräver en expansion av oljepalmsplantager framför allt i Sydostasien. Enligt Greenpeace leder användandet av palmolja direkt eller indirekt till skövling och bränning av skog för att ge plats åt nya odlingar. I och med avskogningen följer en ökad förlust av biologisk mångfald samt enorma utsläpp av växthusgaser. Efter anmälan till KO och andra påtryckningar från Greenpeace tog OKQ8 ett beslut att sluta använda sig av palmolja. "Risken är för stor att regnskogen i Indonesien kan komma till skada. Därför måste vi avstå från palmolja". Rapsolja och slakteriavfall är två tänkbara kandidater till palmoljan, enligt OKQ8:s miljöchef.


 

ANDELEN MILJÖTAXI VÄXER
Taxi 020 har de senaste två åren ökat sin andel miljöbilar i Göteborg från 27% till 70%. Målet är att 80% av bolagets 1 100 bilar skall bytas till miljöbilar senast 2010. Ett betydligare tuffare mål än t.ex. Taxi Göteborg vars miljömål är att "Minst 20% av bilflottan skall under 2007 bestå av fordon med miljöanpassat drivmedel".


 

HYRBATTERI SKA GE BILLIGARE ELBILAR
Batteriet är den dyraste delen i en modern elbil. Nu pratar allt fler om att sälja elbilar utan batteri och istället låta köparen abonnera på batteriet. En av dem är it-kometen Shai Agassi, som bytt fokus från it till elbil. Shai Agassis företag Better Place har som mål att teckna avtal med elbilstillverkare och bygga upp en infrastruktur för att ladda och byta batterier över hela världen. Men även GM, Nissan och norska Think har planer på att leasa ut batterierna till sina framtida elbilar och plug-in hybrider.
NyTeknik


 

VOLVOS MILJÖPRIS 2007 GÅR TILL ENERGIGURUN LOVINS
Miljöprisets jury skriver att Amory Lovins åsikter, förslag och tekniska lösningar ofta varit ifrågasatta, men "tiden har visat att han är en föregångare och en positiv framtidskraft". Lovins byggde redan på 80-talet ett energieffektiviserat hus, han har även myntat begreppet negawatt och utvecklade under 90-talets början konceptbilen Hypercar som blivit en förebild för moderna energisnåla bilar.


 

MYCKET BEKÄMPNINGSMEDEL I FRUKT
46 procent av all frukt och grönt innehåller spår av bekämpningsmedel. Det visar en ny kartläggning av EU som har sammanställt provtagningarna som medlemsländerna gjorde 2005. Andelen med så hög halt att de överskrider gränsvärden har fördubblats under perioden 1998- 2005.
Miljörapporten Direkt


 

GAMLA KEMTVÄTTAR LÄCKER GIFT
Det cancerframkallande lösningsmedlet Perkloretylen, som misstänks komma från en gammal kemtvätt, hotar dricksvattnet i Enköping. Samma problem finns på andra platser runt om i landet och områdena måste saneras för miljonbelopp.
DN


MILJÖANPASSAD KEMTVÄTT SKA ERÖVRA EUROPA
Stoppa in kläderna i tvättmaskinen och få dem rena med hjälp av koldioxid. Det är det nya miljöanpassade sättet att kemtvätta. Den Svanenmärkta metoden är utvecklad i Sverige av AGA och Electrolux står för de speciella tvättmaskinerna. Fred Butler är den kemtvättskedja som etablerats för att driva konceptet. Hittills har cirka 200 företag avtal med kedjan för att få sina textilier kemtvättade.
- Allt fler vill ta ansvar för klimatet och miljön... vi är övertygade om att även privatkunder kommer att välja det här, säger marknadschefen Erik Arnberg.
DN

 

KTH: BÄTTRE ÅTERVINNA ÄN BRÄNNA AVFALLET
Återvinning av hushållsavfall innebär i allmänhet att man sparar energi och påverkar miljön mindre än om man bränner avfallet för att få energi. Det visar en nyligen avslutad studie som gjorts vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH. I studien har forskarna analyserat och sammanställt resultaten från 18 systemanalyser där man mätt hur olika sätt att ta hand om avfall påverkar miljön och energianvändningen. Studien visar genomgående att återvinning leder till minskad energianvändning jämfört med om man bränner avfallet för att få energi.
KTH


SE MILJÖBOVARNA DIREKT I WEBBLÄSAREN
Den som vill veta hur miljöanpassat ett företag är har fått ett nytt redskap. Färska sajten Badbuster sammanställer miljöbetyg för över 650 globala storbolag. Bolag som sköter sig relativt bra grönmärks, de som ligger i divisionen under gulmärks och de som får låga betyg får röd markering. Miljöbetyget bygger på sammanställningar av seriösa och publicerade undersökningar. Badbuster hänvisar dessutom både till källorna och till företagens egen miljöpolicy.
DN


 

FÖRETAGEN ÅKER TÅG AV MILJÖSKÄL - MEN RIKSDAGSLEDAMÖTER VÄLJER FLYGET
Inrikesflyget får färre passagerare medan SJ vinner marknadsandelar. En viktig förklaring är att allt fler företag rekommenderar sina anställda att ta tåget av miljöskäl. Affärsresandet hos SJ har ökat med tolv procent från 2006 till hösten 2007. Tydligast märks förändringen hos de stora internationella bolagen och hos myndigheter. Men våra folkvalda är tyvärr inga förebilder då nästan var fjärde riksdagsledamot utanför Stockholmsområdet flyger till jobbet istället för att ta tåget. Enligt riksdagens reseregler så ska de resa så billigt som möjligt, men också planera sina resor så att "största möjliga hänsyn tas till miljön". Det dyraste årskortet på SJ kostar 70 000 kronor. Men trots detta har 65 ledamöter, som bor utanför Stockholms län, flygkort för 100 000 kronor vardera.


 

DEN FRANSKA GRÖNA REVOLUTIONEN
Hittills har miljöengagemang setts lite över axeln i Frankrike och landet ligger sämre till än många andra EU-länder. Men nu vill Frankrike, med President Sarkozy i spetsen, gå från att vara bland de sämsta i Europa, till att bli en av de mest initiativrika. I slutet av oktober avslutades flera månaders överläggningar mellan regeringen, de politiska partierna, företag, vetenskapsmän och olika miljöorganisationer för att formulera en ny fransk miljöpolitik.
"Med denna satsning är vi på väg att koppla ihop miljöfrågorna med ekonomisk utveckling", säger den franske premiärministern François Fillon. De nya franska initiativen hyllas bland annat av miljökämpen och fredsprisvinnaren Al Gore:
"Jag vill gratulera det franska folket... Detta är början på en historisk process".