EU-PARLAMENTET VILL HA SKÄRPTA BESTÄMMELSER FÖR AVFALL
Europaparlamentet vill ha en klar prioriteringsordning för olika sorters hantering av avfall i det nya direktivet om avfall. Det yrkar också på bindande mål med en stabilisering av avfallsproduktionen senast 2012 och minskad mängd till 2020 och kräver en rad andra skärpningar.
EU-parlamentet anser att avfall bara ska få brännas eller läggas på deponi om inga andra lösningar är möjliga. Förbränning av avfall förstör miljön och kan alltså inte betraktas som återvinning anser parlamentets majoritet.

 

HISTORISKT BESLUT OM KLIMATPOLITIK
Efter tuffa strider enades EU:s ledare om långtgående mål för att tackla den globala uppvärmningen. Den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt kallade överenskommelsen för historisk.
Europeiska rådet enades om att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 30 procent till år 2020 under förutsättning att andra industriländer förbinder sig till jämförbara minskningar. I avvaktan på en global uppgörelse åtar sig EU att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer.
Stats- och regeringscheferna enades också om bindande mål när det gäller förnybar energi och energieffektivisering: 20 procent av EU:s energianvändning ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020 och att andelen biodrivmedel samma år ska vara 10 procent. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till år 2020.

 

BRITTISKA KOLDIOXIDUTSLÄPP SKA NER
Storbritannien blir det första landet i världen som i en lag förbinder sig att sänka koldioxidutsläppen.
- Detta är ett revolutionerande steg för att stoppa klimatförändringen. Det är ett föredöme för resten av världen, sade premiärminister Tony Blair när klimatlagen presenterades.
Förslaget innehåller delmål vart femte år och lagligt bindande mål på 26-32 procents minskning till 2020 samt 60 procents minskning till 2050, jämfört med 1990 års nivå.
TT

 

DANMARK OCH SVERIGE FÅR NYCKELROLL I KLIMATDISKUSSION
Danmark står 2009 som värd för nästa stora FN-konferens om klimatet. USA och Kina ska med, slog den danska regeringen fast som sitt mål när den meddelade att klimatmötet hålls i Köpenhamn om två år. Ett mål för mötet är att få fram en överenskommelse för hur Kyotoavtalet ska förlängas efter 2012. Samtidigt håller Sverige i ordförandeklubban i EU-kommissionen under 2009. Därmed är det Andreas Carlgren som får leda klimatförhandlingarna mellan EU och övriga världen.
Svenska Dagbladet / Göteborgs-Posten

 

LOGGBOK FÖR BYGGNADER SKA MINSKA MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN
Vi vet för lite om vilka farliga ämnen som ingår i byggvaror och som alltså kan vara ett hot mot vår hälsa och vår miljö. Det säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Ethel Forsberg i en kommentar till rapporten "Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial".
Kemikalieinspektionen föreslår olika åtgärder för att öka kunskapen om och minska riskerna med dessa material och produkter. Bland förslagen finns en loggbok - en dokumentation av byggprodukter och material - som följer byggnaden under dess livstid.

 

GÖTEBORG I SMARTARE LJUS
Göteborg satsar på intelligent gatubelysning. Allt efter att årstid, väder och trafiksituation växlar styrs lyktorna automatiskt med sensorer och nätverksteknik. Om projektet lyckas och tekniken införs i större skala kan det ge Göteborgs stad 50 till 70 procent lägre elkostnader. Förutom att spara energi minskar också behovet att åka runt och manuellt inspektera trasiga gatlyktor.
Ny Teknik

 

ALLA HAR MILJÖ I TANKEN PÅ BILSALONGEN
Över 700 000 besökare och 80 bilpremiärer gör bilsalongen i Genève till en av de viktigaste i världen. Temat i år kan sammanfattas med ett ord: koldioxidjakt.
Alla pratade om miljö. Och Saab fick en enorm uppmärksamhet med sina miljöklassade biopower-bilar. En jättebild i fyrfärg i Financial Times - som verkligen inte slösar med bilder - och lika mycket glans i BBC Worlds kvällssändning.
GM-chefen Rick Wagoner pratade också bara om miljö, om vilka utmaningar branschen står inför och hur viktigt det är att utveckla olika tekniker för att bryta oljeberoendet och därmed få ned utsläppen av växthusgasen koldioxid.
Även Audi satsar på etanol. Vi ser ju hur den svenska marknaden utvecklas och vi vill självklart vara med, sa Jens Wetterfors på svenska Audi.
De som borde ha riktigt dåligt samvete är folket hos LandRover, Hummer och Porsche. De gör stora bränsleslukande bilar. Nu ertappas de med miljöbrallorna totalt nere, kommenterar Jonas Fröberg i Svenska Dagbladet.
Svenska Dagbladet / Göteborgs-Posten

 

PARIS STARTAR KRIG MOT BILISMEN
Parisarna ska lära sig att åka kollektivt. Eller ta cykeln till jobbet. Nyligen antog Paris en omstridd trafikplan, som ska göra att klimatpåverkande minskar med 60 procent fram till 2020.
Cyklar och bussar ska få företräde. Små passagerarbåtar ska gå i skytteltrafik över Seine och de väl trafikerade vägarna utmed kajerna bli tillgängligare för fotgängare. Parkeringarna blir dyrare för utsocknes, men däremot billigare för stans egna invånare, för att de ska lämna bilen hemma.
realtid.se

 

VOLVOKONCERNEN PRESENTERAR HYBRIDTEKNOLOGI I BRYSSEL
Vid ett evenemang i Bryssel presenterade Volvokoncernen nyligen sin egenutvecklade hybridlösning för tunga fordon som lastbilar och bussar. Konceptet I-SAM - Integrated Starter Alternator Motor kan be bränslebesparingar på upp till 35 procent, beroende på användningsområdet och körförhållanden. Volvokoncernen utvecklar också hybridteknik för anläggningsmaskiner, som till exempel hjullastare, där bränslebesparingen kan bli ända upp till 50 procent.

 

NY KAFEKEDJA MÖTER STARK ETISK KONSUMENTTREND
Skandinaviens första etiska kafé har öppnat med röd matta och bubbel i Malmö. Lokaler i tio orter är redan kontrakterade och planen är att öppna ett nytt "Barista" i månaden.
- Jag har varit frustrerad över att det varit dyrare att köpa ekologiska och rättvisemärkta produkter, säger vd Björn Almér.
- Vi har valt att inte vara dyrare och hoppas att vår minskade marginal ska vägas upp av att kunderna väljer att komma oftare till oss i stället, säger Björn Almér.
Det var från den stora engelska kedjan Marks & Spencer som Björn fick sin inspiration. När denna jättekedja ersatte allt sitt kaffe med Fair Trade insåg jag att detta inte är en nisch längre, utan en stark trend bland konsumenterna.
Dagens Miljö

 

GRÖN VÅG PÅ MANHATTAN
Avsikten är att göra tankarna på vad du äter och vad du har på dig till ett medvetet livsstilsval, säger Denise Mari i butiken Organic Avenu med enbart "gröna" livsmedel, kläder, hemtextiler och till och med möbler.
"Green" och "echo" har plötsligt blivit mycket vanliga rubrikord på näringslivssidorna i amerikansk press.
Svenska Dagbladet

 

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING
Regeringen har presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Miljöstyrningsrådet får ökade resurser för att stödja miljökraven i offentlig upphandling.
- Den offentliga sektorn ska skynda på utvecklingen. Miljökrav i offentlig upphandling är ett viktigt verktyg som också lägger grunden för att stärka konkurrenskraften för svenska företag, säger miljöminister Andreas Carlgren.

 

SVERIGE LÅNGT EFTER ÖVRIGA EUROPA
Det går att tjäna pengar på rättvis handel. Den svenska marknaden har ökat med 100 procent och omsatte drygt 80 miljoner kronor förra året. Trots det ligger Sverige långt efter andra länder i Europa. I Holand var omsättningen över 200 miljoner kronor och i Schweiz ungefär 1,3 miljarder.
Göteborgs-Posten

 

HET GORE TILLBAKA I POLITISKA KLIMATET
Förre vicepresidenten Al Gore är tillbaka i den politiska hetluften i Washington.
Han medverkade nyligen i två utfrågningar i kongressen om den globala uppvärmningen. Han överlämnade också en halv miljon e-postmeddelanden med krav på verklig handling och att USA ska visa ledarskap i klimatfrågan.

 

EN SOPHÄMTARE I HÄSTVÄG
Sopbilens tid är förbi. Nu tar sophästarna över.
- Det här är framtidens melodi, säger kusken Wåge Sjöberg.
Fastighetsägaren Vätterhem i Jönköping fick nog av lastbilarna som körde runt i pittoreska Råslätt och spydde ut avgaser. Från och med nu sköter hästarna transporten av returpapper från 2 600 lägenheter.
Det är väldigt uppskattat. Det är inte bara bra för miljön, det är trivsamt också, säger Ingvar Karlsson.
Aftonbladet