FN:S KLIMATPANEL: AGERA NU ELLER DET BLIR MER KOSTSAMT
FN:s klimatpanel, IPCC, presenterade i början av maj sin tredje delrapport. Den visar att en stabilisering av växthusgaskoncentrationen i atmosfären vid 450 ppm CO2-ekvivalenter är möjlig. Men endast om de globala utsläppen når sitt maximum 2015 och därefter minskar kraftigt. Vilka ansträngningar som görs för minskade utsläpp de närmaste två till tre decennierna avgör i stor utsträckning den långsiktiga temperaturökningen och därmed förväntade effekter. För att nå EU:s mål på max två graders uppvärmning måste koldioxidutsläppen minska med 50-80 procent till 2050. Kostnaden blir enligt studier så lite som mindre än 0,12 procentenheter årligen av den globala BNP-tillväxten.
- Ett annat positivt konstaterande är att kostnaderna blir lägre om man tar hänsyn till minskade kostnader för hälsoeffekter av en klimatförändring. Dessutom reduceras luftföroreningar vid minskade utsläpp och det har en positiv inverkan både för människans hälsa, biologisk mångfald och miljöproblem som försurning och övergödning, säger Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket, svensk kontaktperson för IPCC.

 

KOMMENTARER PÅ KLIMATPANELENS RAPPORT
FN:s klimatrapport har fått stor uppmärksamhet och en rad aktörer har kommenterat den.
- Det glädjande budskapet från FN:s forskarpanel är att det är möjligt att begränsa temperaturhöjningen till två grader och att det kommer att bli billigare att kraftigt minska utsläppen än att inte göra något alls, säger Svante Axelsson generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.
Stadsminister Fredrik Reinfeldt anser att Sverige redan gör mycket av det som klimatrapporten nämner. Det viktigaste, enligt honom, är att få andra länder att göra mer.
EU:s miljökommissionär Stavros Dimas varnar för att använda kärnkraften för att hejda klimatförändringarna. Kärnkraften har fortfarande många olösta problem och orsakar koldioxidutsläpp, säger Dimas.
När forskarna står allt mer enade och kunderna blir allt mer medvetna om klimatfrågan ökar trycket på företagen.
- Vi har blivit stärkta i tron att det är och förblir en marknadsfördel att ta ännu mer hänsyn till energi- och klimatfrågor när vi anpassar produkt och process, säger Staffan Söderberg, Skanska.

 

SVENSKA FÖRETAG TJÄNAR EN HALV MILJARD PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING
Den svenska industrin åtar sig att investera en miljard kronor till 2009 för att spara en TWh. I gengäld spar den runt 500 miljoner kronor i form av minskad elnota och skatter. Energieffektiviseringar betalar sig ofta på två år eller kortare tid.
- Ett problem är att många av bolagen är börsnoterade och har en återbetalningstid på max ett år för den här typen av investeringar, säger Karolina Petersson på Energimyndigheten.
MiljöRapporten

 

TREND: VINSTER ATT HÄMTA PÅ MILJÖDEBATTEN
ABB, SKF och Alfa Laval är inte de första bolagen man tänker på som miljöinriktade bolag. Men i den nya utbredda klimatmedvetenheten kan företag som sysslar med tekniska effektiviseringar bli aktiemarknadens största kelgrisar.
SKF:s friktionsreducering, ABB:s teknik för kraftöverföring och Alfa Lavals temperaturhantering är exempel på tekniker som är oumbärliga.
Dagens Industri

 

NCC INFÖR KOLDIOXIDDEKLARATION
NCC har tagit fram ett sätt att räkna ut utsläppen av växthusgaser under byggproduktionen. Fortsättningsvis kommer bolaget att koldioxiddeklarera alla bostadshus, som ett led i arbetet för hållbar utveckling.

 

BORGMÄSTARE OCH DELSTATER EMOT BUSHS MILJÖPOLITIK
Över 500 amerikanska borgmästare går emot president Bushs miljöpolitik och lovar att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med Kyotofördraget.
- Borgmästarna grep in därför att vi måste, därför att den federala regeringen tiger, sade Douglas Palmer som leder den amerikanska borgmästarkonferens där åtagandet presenterades.
Detta är ett av flera initiativ som kommit från USA:s delstater och borgmästare. Redan för ett par år sedan kom ett tiotal delstater överens om att skapa ett gemensamt handelssystem för kraftverkens koldioxidutsläpp. I februari tog fem delstater, bland annat Kalifornien, ett initiativ där man ska skapa ett gemensamt tak för utsläpp och utveckla ett handelssystem för utsläppsrätter. Ytterligare en delstat har anslutit sig sedan dess. Den senaste i raden av utspel kommer från Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger. Han anklagar Bushadministrationen för förnekelse och beteende som är på gränsen till tjänstefel. Tolv delstater vill införa tuffare utsläppskrav för bilar, men den federala miljömyndigheten, EPA, måste godkänna utsläppsnivåerna, vilket den inte gjort, trots att ansökan lämnades in för 16 månader sedan.

 

KLIMATFRÅGAN GÖR DEBUT I SÄKERHETSRÅDET
Den 17 april diskuterades jordens förändrade klimat för första gången i FN:s säkerhetsråd. Frågan togs upp på initiativ av den brittiska regeringen, som pekar ut hur konflikter kan uppstå när tillgången till vatten, mat och energi hotas av klimatförändringar. Inför debatten pekade den brittiska delegationen ut sex konfliktområden: gränskonflikter, flyktingar, energiförsörjning, resursbrist, fattigdom och katastrofer.
Svenska Dagbladet

 

REGERINGEN FÖRBJUDER FOSFATER
Regeringen har som avsikt att införa ett nationellt förbud mot fosfater i tvättmedel för enskilt bruk.
- Händer inget oförutsätt kommer beslutet att gälla från 1 januari 2008, säger miljöminister Andreas Carlgren.
Regeringen har även beslutat att ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att presentera förslag till nationell reglering av fosfater i maskindiskmedel för konsumenters enskilda bruk. Förslaget syftar till att motverka övergödningen i sjöar och hav. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 7 september 2007.

 

OKQ8 LANSERAR MILJÖDIESEL
I oktober lanserar OKQ8 som första bensinbolag ett nytt drivmedel - Diesel ECO 20. Bränslet fungerar i alla dieselbilar, det består av 20 procent biobränsle och 80 procent "vanlig" fossil diesel. Totalt kommer ca 40 procent av dieselvolymen (ca 300 miljoner liter i dagsläget) att vara Diesel ECO 20. Den förnyelsebara biodelen av bränslet består i dagsläget av animaliska fetter och malaysisk palmolja. Palmolja kan utgöra ett hot mot världens regnskogar i främst Indonesien och på Borneo. Därför kräver OKQ8 och tillverkaren Nestle Oil palmolja som är odlad och pressad enligt hållbarhetskriterierna från Round Table on Sustainable Palm Oil, RSPO.

 

VIRGIN SATSAR PÅ BIOBRÄNSLE I LUFTEN
Flygbolaget Virgin Atlantic tänker testflyga en Boeing 747 med biobränsle i tanken nästa år. Bränslet görs av bland annat majs och soja.
ATL

 

NORGE VILL FÖRBJUDA NYA BENSINBILAR
Den norska regeringen överväger att förbjuda försäljningen av nya bilar som bara kan drivas med bensin. Förbudet kan införas redan om sju år.
Svenska Dagbladet

 

ETANOLSATSNING BONUS FÖR SAAB
Saabs framgångsrika satsning på etanolbilar har gett extra bonus på taxibilsmarknaden. Med dubblerad försäljning av E85-bilar till droskägare har Saab nu passerat Mercedes och ligger tvåa i taxiligan efter Volvo.
ATL

 

KLIMATMÄRKNING FÖR MAT
Snart kommer konsumenter att kunna köpa klimatanpassad mat i butiken. KRAV utvecklar nu en tilläggsmärkning för klimat som ska finnas på plats till årsskiftet.
- Det finns ett stort intresse hos konsumenterna. Vi får dagligen frågor om detta, säger Johan Cejie, regelutvecklingschef vid KRAV.

 

EFTERFRÅGAN STÖRRE ÄN TILLGÅNGEN PÅ KRAV-ODLAT
De stora matleverantörerna har blivit tagna på sängen. Därför är det svårt att få tag på KRAV-odlade produkter när storköken vill laga alltmer ekologisk mat. Det säger Dirk van Der Krogt på ekologiska böndernas fack- och intresseorganisation Ekologiska Lantbrukarna.
Sveriges Radio

 

CAROLAS EKO
Under Sustainability Day i Folkets hus i Stockholm fick Carola Magnusson, som driver Carolas Eko priset "Utmärkt miljöledarskap" av Näringslivets miljöchefer. Carolas Eko är en verksamhet med catering till skolkök, äldrevård och näringsliv. Priset delades ut med bland annat följande motivering: "Med kunskap, engagemang och kreativitet tydliggör Carola Magnusson sambandet mellan vår miljö och vad vi äter."
Dagens Miljö