Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
JUNI/JULI 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

ÅTTA AV NIO FISKAR NU UTFISKADE
I en studie från universitetet i British Columbia i Kanada har forskare studerat hur mycket fisk det finns i världshaven idag jämfört med år 1900. Resultatet är förbluffande. Åtta niondelar av fiskbestånden är utfiskade. Bara de senaste 50 åren har två tredjedelar av bestånden fiskats ut.
Villy Christensen och hans team av kollegor genomförde undersökningen genom att titta på ekologiska system, terrängkartor över havsbotten, fångstrapporter och statistisk analys av Atlantens tillgång på biomassa under århundradet.
Ett problem som belyses genom rapporten är det faktum att fiskerinäringens egna mål kring hur man ska begränsa fisket, så att nivåerna når ett önskvärt tillstånd, är baserade på data från bara några decennier. Även om man vill gå tillbaka till den nivå som rådde exempelvis på 70-talet så ser man genom rapporten att världshaven var relativt utfiskade redan då.
År 1900 var medellängden på den torsk som fiskades i Nordsjön mellan en och en och en halv meter, och åldern åtta till tio år. Idag är snittlängden 50 centimeter och dess ålder yngre än tre år.
1949 fångade man som mest blåfenad tonfisk av alla år i Nordeuropa: 5 485 ton. Idag fångar man ingen alls, fisket är stängt eftersom fisken är borta.
Rapport

HÄLSOFARLIGA PLASTMJUKGÖRARE FINNS INOMHUS
Ftalater som är farliga för hälsan har hittats i vanliga hem, daghem och kontor i Stockholm i en ny studie från Stockholms universitet. Ftalater används för att göra plast mjukt.
– Vi hittade ftalater i alla lägenheter och daghem som vi har undersökt, så man kan definitivt säga att de här föreningarna som betraktas som hälsomässigt skadliga finns i vår inomhusmiljö, säger Conny Östman, docent vid Institutionen för Analytisk kemi vid Stockholms universitet.
Ftalater är en kemisk förening som används för att göra plast mjukt. Ftalater påverkar hormonerna i kroppen vilket försämrar fortplantningsförmågan och anses även vara en bidragande orsak till att barnastma ökar.
Forskarna mätte halterna av ftalater i damm och i luften i 169 lägenheter och ett 30-tal villor, daghem och kontor i Stockholm och hittade alltså ämnet i alla hus.
SR P4 Stockholm

EN TREDJEDEL AV ALL MAT SOM PRODUCERAS SLÄNGS BORT
Varje år försvinner eller slängs 1,3 miljarder ton livsmedel, visar en ny studie. Det är en tredjedel av all mat som produceras i världen. Studien Global Food Losses and Food Waste har gjorts av Institutet för livsmedel och bioteknik, SIK, på uppdrag av FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) inför Save Food!, en internationell kongress som hölls i Düsseldorf, Tyskland 16-17 maj. Något förvånande slänger industrialiserade länder och utvecklingsländer ungefär lika mycket mat, 670 respektive 630 miljoner ton. Däremot är det stor skillnad på förlust och svinn mellan rika och fattiga länder.
Livsmedelsförluster, som uppkommer vid produktion, skörd, lagerhantering och under förädling, är främst ett problem i utvecklingsländerna. Förlusterna beror främst på bristande infrastruktur, låg teknologinivå och otillräckliga investeringar i livsmedelsproduktionen.
Matsvinn är mer av ett problem i industrialiserade länder och orsakas oftast av att både handlare och konsumenter slänger fullt ätbara livsmedel i soporna. Konsumenter i Europa och Nordamerika slänger varje år mellan 95 och 115 kg per person medan konsumenter i Afrika söder om Sahara och södra och sydöstra Asien bara slänger mellan 6 och 11 kg.
CSR i Praktiken

KLIMATFORSKARE DÖDSHOTAS – FLYTTAS TILL HEMLIG ORT
I Australien har flera klimatforskare efter dödshot tvingats skaffa sig bevakning, hemliga telefonnummer eller till och med flytta till hemlig ort.
Uppenbarligen har vissa blivit så uppretade av premiärminister Julia Gillards förslag att införa en koldioxidskatt från och med 2012 att både klimatforskare och inblandade politiker nu tvingas leva med beskydd.
De senaste veckorna har hoten via e-post och telefonsamtal ökat, i takt med att den offentliga debatten om Gillards koldioxidskatt blivit hetare, enligt Australian National Universitys vicerektor Dick Young.
Klimatforskarna vid toppuniversitet är skakade av hoten.
– Hela den vetenskapliga processen är öppen för debatt och diskussion, men konceptet att man hotas för sitt vetenskapliga perspektiv och arbete är fullständigt främmande för dem, säger han.
– Det här är fullständigt oacceptabelt.
Australiens chefsforskare Ian Chubb säger att hoten är upprörande och ett försök att skrämma klimatforskarna från att vara med och diskutera klimatförändringarna.
Australien är en av världens största utsläppare av koldioxid, sett till invånarantalet, och exporterar också stora mängder kol.
Ekot

TYSK JÄTTESATSNING PÅ FÖRNYBAR ENERGI
Nästan en fjärdedel av Tysklands elproduktion försvinner när världens fjärde största ekonomi stänger av kärnkraften inom tio år.
En förutsättning för avvecklingen är att det under de kommande tio åren satsas massivt på den förnybara energins infrastruktur. Bland annat måste Tyskland investera i uppåt 4 500 kilometer nya kraftledningar för att transportera energi från vindkraftverk utspridda över hela landet, framför allt från Östersjön till Sydtyskland där merparten av kärnkraftverken finns. Där ska också en av reaktorerna stå på stand by för att förhindra akut elbrist.
Avvecklingen följs av två nya lagar som i det ena fallet ska forcera investeringar i kraftledningar. Den andra lagen syftar till att snabba upp beslutsprocesser och få fram investeringar i förnybar energi innan kärnkraften stängs av.
I regeringens långtidsplanering svarar den förnybara energin för 80 procent av elproduktionen senast 2050, från i dag cirka 17 procent. Kolkraften som i dag står för nära 44 procent av elproduktionen spelar då ingen roll längre.
Företagen för förnybar energi räknar med att investera uppåt 200 miljarder euro fram till 2020.
Svenska Dagbladet

ITALIENSKT NEJ TILL KÄRNKRAFT BAKSLAG FÖR BERLUSCONI
Italien kommer inte att återvända till kärnkraft. Det blev utfallet i en folkomröstning, som hölls nyligen. Deltagandet var ovanligt högt och tillräckligt för att ge ett klart besked.
Debatten inför har haft fokus på kärnkraftens framtid i Italien. Redan 1987 folkomröstade italienarna och sa nej, påverkade av Tjernobylkatastrofen, och den sista av Italiens då fyra kärnreaktorer stängdes.
Landet har fått förlita sig på andra energikällor och framförallt import.
För tre år sedan tog högerregeringen Berlusconi upp idén att återuppväcka atomenergiprogrammet, men katastrofen i Japan satte åter käppar i hjulet. Planerna har under våren legat på is.
Nu har det italienska folket gett sitt besked. Kärnkraften har ingen framtid i Italien. Men många kommentatorer menar att italienarna så flitigt gått till valurnorna för att de minst lika mycket har velat protestera mot premiärminister Berlusconi och hans politik.
Berlusconi själv kommenterade utfallet med att man nu säger adjö till kärnkraften och att hans regering istället ska satsa fullt ut på förnybara energikällor.
SR Ekot/The Guardian

ALFA LAVAL: SOLKRAFT BLIR NY MILJARDMARKNAD
Under de närmaste fem åren kommer marknaden för storskaliga solkraftsanläggningar att växa till en miljardmarknad. Det enligt Alfa Laval som fått en genombrottsorder på området. Alfa Laval kommer att leverera värmeväxlare till det som bolaget beskriver som världens största anläggning för koncentrerad solkraft.
- Det är ett genombrott. Tidigare har vi bara levererat pilotanläggningar men den här är en storskalig anläggning på över 100 MW, säger Svante Karlsson, chef för divisionen processteknik inom Alfa Laval.
Han kan inte avslöja vem kunden är eller hur mycket ordern är värd. Men marknaden för storskaliga solkraftsanläggningar är på väg att ta fart. Nya anläggningar planeras på många håll i världen.
- Inom fem år är det en miljardmarknad, säger Svante Karlsson.
Ny teknik

FLYTTFÅGLAR VÄJER FÖR VINDKRAFTEN
Flyttfåglar är mycket skickliga på att väja undan för vindkraftsparker. Det visar den hittills största fågelstudien vid en landbaserad vindkraftspark vid Norrlandskusten. Efter att elva vindkraftverk uppfördes i Hörnefors valde fågelsträcken en väg vid sidan om kraftverken. Mats Andersson från Hushållningssällskapet i Västerbotten är en av de ornitologer som räknat fåglar från observationsplatsen uppe på vattentornet i Hörnefors. Trots att de sökt med fågelhundar har inte en enda vindkraftsdödad fågel hittats.
Men studien ska inte tolkas så att vinkraftverk är ofarliga för fåglar. Planerna på 1000-tals nya vindkraftverk kan komma att tvinga flyttsträcken till längre omvägar än de klarar av, säger Andreas Bernholt vid konsulten Enetjärn natur AB, som har arbetat med kontrollprogrammet för flyttfåglar i Hörnefors.
SR P4 Jämtland

PASSIVHUS STÅR SIG GOTT
Hur klarar sig Sveriges första passivhus energimässigt efter tio års drift? Bra, visar en ny rapport från SP som arbetar med att stödja byggsektorn i processen att producera energieffektiva byggnader med god innemiljö.
SP har med finansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen och företagen inom FoU-Väst följt upp Sveriges första passivhus i Lindås utanför Göteborg. Resultaten visar att de efter 9-10 års drift fortfarande har mycket låg energianvändning och samma goda lufttäthet som då husen var nya. De intervjuade husägarna är i det stora hela mycket nöjda med innemiljön och den låga energianvändningen.
SP

BILFÖRETAG FÅR BÖTER FÖR ORDET "MILJÖVÄNLIG"
Kia Motors Sweden döms att betala 400 000 kronor i vite sedan företaget brutit mot ett förbudsföreläggande, enligt Svea hovrätt. Därmed står tingsrättens dom från september 2010 fast.
Vitet utdömdes sedan Kia beskrivit modellen Kia Picanto Eco som "miljövänlig" trots ett förbudsföreläggande från konsumentombudsmannen (KO).
Dagens Industri

MILJÖBILSPREMIE KAN SLÅ FEL
Regeringen försvagar sin satsning på en supermiljöbilspremie genom att endast rikta den till privatpersoner. Det anser ett stort antal remissinstanser.
Regeringen planerar att införa en premie på 40 000 kronor för privatpersoner som köper en så kallad supermiljöbil, en bil som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. I praktiken innebär det elbilar eller laddhybrider.
Men remissinstans efter remissinstans som granskat förslaget ifrågasätter av flera orsaker valet att avgränsa målgruppen till enbart privatpersoner.
Hos kommuner, landsting, andra myndigheter, taxibolag och bilpooler skulle premien göra mycket större nytta, enligt remissinstanserna.
Riksdag och Departement

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN NÄR FÖLJEBIL ERSÄTTS MED HOPFÄLLBAR CYKEL
Med hjälp av en hopfällbar cykel ska Hertz Biluthyrning minska kostnaderna och företagets miljöpåverkan. Istället för att använda sig av följebilar ska medarbetarna vid kortare hyrbilsleveranser cykla tillbaka till uthyrningskontoret. Förhoppningen är att detta även ska bidra till en förbättrad hälsa och arbetsmiljö för medarbetarna.
– Även om det kanske är ett litet bidrag till helheten är leveranscyklarna ett bra exempel på hur man ganska enkelt kan göra skillnad och påverka såväl kostnader, miljön och medarbetarnas välmående i positiv riktning, säger Anders Tärnell, marknadschef på Hertz.
Engagemanget från Hertz medarbetare har varit stort och på de uthyrningskontor där leveranscyklarna idag finns tillgängliga har medarbetarna själva efterfrågat dem.
En cykeldator mäter alla resor för att kunna följa upp såväl miljövinster som tidsbesparing. En utvärdering av cyklarnas inverkan på bland annat koldioxidminskning, antal leveranser och eventuella hälsotal kommer att göras under hösten.

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.