Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
JANUARI 2012 - TJUGONDE ÅRGÅNGEN

MEST KEMIKALIER PÅ FÖRSKOLOR
Hem och förskolor är fulla av miljögifter. Små barn är särskilt utsatta för kemikalier visar en ny studie. ”Skummadrasser och sittpuffar är stora kemikaliereservoarer”, säger Justina Björklund, som forskar om miljögifter i inomhusmiljö.
På uppdrag av Stockholms Stad har hon undersökt tio förskolor, tio arbetsplatser, 44 villor och lägenheter i Stockholm samt bilar från sju bilmärken i jakten på farliga kemikalier. Genom att dammsuga vardagsrumsgolv, vittja dammsugarpåsar och mäta luften på en meters höjd med kemikaliefilter har hon hittat mängder av giftiga kemikalier i samtliga miljöer.
– Det mest alarmerande är att barnen exponeras mycket mer än vuxna för kemikalierna. Det gäller både florföreningar och bromerade flamskyddsmedel som vi hittar höga halter av i både hem och på förskolor. Dessa ämnen gör att flickor får svårare att få barn och killar sämre spermier, säger Justina Björklund.
Dagens Nyheter

ÖKANDE GODSTRANSPORTER HOT MOT KLIMATET
De utsläppsminskningar som hittills uppnåtts genom bättre motorer och alternativa drivmedel är på väg att ätas upp. Orsaken är att lastbilstransporterna ökar.
– Ökningen av lastbilstrafik är såpass stor att den tar ut effekten av energieffektiviseringar och förnybar energi, säger Håkan Johansson, Trafikverkets samordnare för klimatfrågor.
I Sverige har utsläppen från tunga lastbilar ökat med 35 procent på 20 år.
– Vi ser att det behövs en kombination av olika åtgärder för att nå det målet. Det räcker inte med att byta bränsle till förnybart drivmedel. Man måste jobba väldigt mycket med energieffektivisering och med logistik. Det behövs en överflyttning till järnväg och sjöfart på lång sikt, berättar Håkan Johansson.
Ekot SR

MILJÖMINISTERN: VI MÅSTE KÖRA MINDRE
Regeringen svänger nu i synen på den ökande trafiken. -Vi måste åka mindre bil, trafiken måste minska, säger miljöminister Lena Ek (C) till SVT.
Statistik för de elva första månaderna av 2011 visar att vi fortsätter att åka mer och mer bil. Och utvecklingen mot snålare bilar och fler miljöbilar har inte gjort att utsläppen minskar, effekterna äts upp av mer trafik.
Förre miljöministern Andreas Carlgren (C) ansåg att nya bränslen och elbilar skulle lösa trafikens klimatutsläpp, och menade att det kunde vara bra om trafiken ökade. Men miljöminister Lena Ek har en helt annan inställning. Hon säger att hon inte tror att teknikutvecklingen räcker utan att det krävs annat också.
-Ja vi behöver minska trafiken, upprepar Lena Ek. Det behövs om vi ska klara våra ambitiösa klimatmål. Detta är vår tids ödesfråga.
Ek poängterar att regeringen har en bred arsenal av styrmedel som kan användas. Hon vill inte precisera om det är höjd skatt på bensin och diesel, färre nya vägar, eller jättesatsningar på kollektivtrafik som ligger närmast till hands. Men hon poängterar att klimatet är vår tids ödesfråga.
-Jag tror vi måste tala mer och bredare om klimatfrågorna. Jag är inte främmande att diskutera varken skatter eller teknik, bara vi når målen.
Rapport SVT

MYNDIGHETER FÖRVÄRRADE KATASTROFEN I FUKUSHIMA
Såväl de japanska myndigheterna som kärnkraftsindustrin får allvarlig kritik för hanteringen av kärnkraftskatastrofen i Fukushima för snart ett år sedan. Enligt den utredande kommissionen förvärrades katastrofen av en mängd missgrepp på praktiskt taget alla nivåer.
Expertpanelen nästan raljerar över kärnkraftsindustrins och de övervakande myndigheternas bruk av termen "soteigai" i försöken att förklara sina tillkortakommanden.
"Soteigai" är ett begrepp för det oförutsebara; att det inte gick att förutse ett jordskalv av magnituden 9,0, att det inte gick att förutse en 15 meter hög tsunami, att det inte gick att förutse att nödkylningen skulle kollapsa, och så vidare.
Expertpanelen konstaterar i sitt 500-sidiga preliminära utlåtande, att sysslar man med någonting så riskfyllt som kärnkraft då har man skyldighet att förutse också det oförutsebara.
I katastrofens varje led var de ansvariga bedrövligt oförberedda, det saknades manualer, inte ens katastrofhanterarnas högkvarter var byggt för att klara radioaktiv strålning, inte ens luftreningsfilter fanns.
Ekot SR

FRANSK KÄRNKRAFT MÅSTE SÄKRAS FÖR MILJARDBELOPP
Frankrike måste investera miljardbelopp för att göra sina kärnkraftverk säkrare. Det är slutsatsen i den granskning som den franska kärnkraftsinspektionen gjort efter Japans katastrof i Fukushima.
Frankrike måste installera översvämningssäkra dieselgeneratorer och säkrare kontrollrum för sina 19 kärnkraftsanläggningar runtom i landet, skriver ASN, kärnkraftsinspektionen. Annars måste regeringen stänga vissa reaktorer av de sammantaget 58 som är i drift.
Myndigheten manar också det statliga kärnkraftsföretaget, EDF, att organisera en akutstyrka som kan rycka ut till en olycksplats inom 24 timmar.
Frankrike är ett av världens mest kärnkraftsberoende länder och håller en tillräcklig säkerhetsnivå, men måste vara bättre förberett för olyckor och naturkatastrofer.
Miljölobbyorganisationen Greenpeace föreslår att de miljardbelopp, som behövs för att möta kärnkraftsinspektionens krav istället bör satsas på förnyelsebar energi, eftersom kärnkraft hur som helst aldrig kan bli en totalt säker energikälla.
Ekot SR

OBAMA SÄGER NEJ TILL OLJELEDNINGEN
Oljeledningen Keystone XL skulle sträckas från Kanada till Mexikanska Gulfen och har upprört många miljövänner. Nu säger också president Obama nej till planerna. Orsaken uppges vara miljöskäl.
Det var i mitten av januari som Barack Obama sa nej till det kontroversiella pipelineprojektet där olja från oljesandsbrotten i Kanadensiska Alberta skulle färdas genom hela USA till raffinaderier i Mexikanska Gulfen. Obamas beslut prisades av den amerikanska miljörörelsen, men väntas möta hårt motstånd från republikaner och fackförbund som menar att oljeledningsprojektet kan ge tusentals nya jobb.
TransCanada, företaget som lämnat in ansökan om att bygga oljeledningen, har också fått tillstånd att göra en ny ansökan.
Miljöaktuellt

SLUT FÖR GENPOTATISEN AMFLORA - OCH GMO-MAJS
Den tyska kemijätten och växtförädlaren BASF avbryter utvecklingen och kommersialiseringen av den genmodifierade stärkelsepotatisen Amflora, uppger Greenpeace. Amflora har sedan två år odlats kommersiellt i Sverige, som var ett de första länderna inom EU att tillåta kommersiell odling av potatisen. I flera andra EU-länder har däremot förbud rått. BASF avser nu att fokusera på Nord- och Sydamerika.
I januari meddelade även kemi- och växtförädlingsföretaget Monsanto att de slutar sälja GMO-majs i Frankrike. ”Monsanto upplever inte att det finns gynnsamma förutsättningar för att sälja MON810 i Frankrike under 2012 eller därefter”, sa en talesperson för företaget. Monsanto uppger att så länge det politiska klimatet inte gynnar dem så kommer de att begränsa sitt utbud till konventionella grödor.
Göteborgs-Posten/Miljörapporten Direkt

VINDKRAFTEN ÖKADE MED 74 PROCENT UNDER 2011
Under 2011 producerade vindkraften 6,1 terawattimmar (TWh) el, en ökning med 74 procent jämfört med 3,5 TWh 2010. I år förväntas vindkraften öka till cirka 8 TWh, enligt Svensk Vindenergis bedömning.
Vindkraften producerade under 2011, för första gången, mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Elproduktionen från vindkraft motsvarade 4,4 procent av elanvändningen i Sverige. Produktionen av vindkraft har tredubblats sedan 2008 och sexdubblats sedan 2006.
Under 2012 bedöms vindkraften öka från 6,1 till cirka 8 TWh.
– Vindkraften växer snabbt och i nuvarande takt når vi drygt 11 TWh redan 2014. Därefter kan det bli ett stopp för vindkraften, om inte riksdagen ökar ambitionsnivån i elcertifikatsystemet, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.
Sverige kan med rätt förutsättningar femdubbla och producera 30 TWh vindkraftsel år 2020, vilket motsvarar cirka 20 procent av den svenska elanvändningen.
– Vindkraften pressar inte bara elpriset, den ökar också konkurrensen på elmarknaden, skapar försörjningstrygghet och ger möjligheter för den enskilde att äga sin egen elproduktion, säger Annika Helker Lundström.

STORBRITANNIEN BYGGER HÖGHASTIGHETSTÅG
Om 14 år ska det bli möjligt att kliva på ett höghastighetståg och åka från centrala London till Birmingham, en sträcka som i dagsläget tar ca 1 tim och 25 min, på 49 minuter. Det hoppas i vilket fall den brittiska regeringen som nu gett klartecken till en mycket omdiskuterad satsning på höghastighetståg i Storbritannien.
Det handlar om ett enormt projekt som väntas gå på omkring 32 miljarder pund, där man från London tar sig norrut mot Manchester respektive Leeds. I en första fas ska sträckan London-Birmingham byggas för omkring 17 miljarder pund. Den sträckan väntas bli klar 2026.
Enligt de diskussioner som förts ska man sedan bygga vidare med en linje till Leeds och en annan till Manchester. De sträckorna beräknas i så fall bli klara omkring 2032 och tågen ska då kunna köra i omkring 400 kilometer i timmen.
Svenska Dagbladet

OMSTRIDD SKATT HAR REKORDSTORT STÖD
Hatad av många, sedan bortglömd och nu accepterad. Sex år har gått sedan trängselskatten infördes på försök i Stockholm. Trots att det kommer att bli tuffare och dyrare för stadens bilister visar en ny undersökning att stödet är rekordstort.
I en ny undersökning med 1800 stockholmare, som Carl J Hamilton, trafikforskare på Centrum för transportstudier genomfört, skulle 67 procent av invånarna i Storstockholm som har en åsikt rösta ja om det var omröstning i dag. Det kan jämföras med ett stöd på under 30 procent inför försöket.
Om intäkterna oavkortat skulle gå till kollektivtrafik säger 82 procent att de skulle rösta ja.
–Attityden har ändrats jättemycket. Dels lamslogs inte staden, dels accepterar vi ofta läget. Och så finns en förståelse för att saker är dyrare när alla vill ha dem, som med flygbiljetter, säger Carl J Hamilton.
Undersökningen visar även ett stort stöd för att anpassa avgifterna ännu mer efter trängseln, som att göra det dyrare in mot staden på morgonen.
Enligt Transportstyrelsen är antalet passager genom betalstationer fortfarande i snitt 18 procent färre. Det innebär att trängselskatten faktiskt har större påverkan i dag, eftersom trafiken är oförändrad, trots att invånarna blivit fler och att inflationen i praktiken sänkt avgiften.
Svenska Dagbladet

STOCKHOLMS STAD LYFTER FRAM HÅLLBAR ENERGIANVÄNDNING
Stockholms stad har antagit ett nytt miljöprogram för de kommande tre åren, med bland annat krav på att energianvändning i nybyggda hus ska ner till 55 kWh per kvadratmeter och år. Miljöprogrammet innehåller sex inriktningsmål och 31 detaljerade delmål som staden ska uppfylla.
– Det är ett ambitiöst program där vi fram till 2015 ska ner på en CO2-belastning på tre ton per stockholmare och år. Men för att nå dit krävs stora ansträngningar. Biltrafiken måsten minskas radikalt, vi måste resa kollektivt och cykla i en mycket större omfattning, säger Per Ankersjö (C), till MiljöRapporten Direkt.
De sex inriktningsmålen som identifierar vilka områden staden ska prioritera är miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering samt sund inomhusmiljö.

LED-BELYSNING SPARAR 93 PROCENT
Nyköpingshem har moderniserat belysningen i sex trapphus med LED-armatur, som innebär en årlig besparing på 93 procent.
Trappuppgångarna belystes tidigare av lysrörsarmaturer. Eftersom vissa av trapphusen saknar fönster och de boende inte ville ha det helt mörkt var belysningen alltid tänd. De långa drifttiderna innebar energi- och underhållskostnader på 86 000 kr per år.
Nyköpingshem valde en belysning med sensor och min-maxfunktion, som innebär att armaturerna ständigt står tända på 10 % sparlåga. När närvarosensorn aktiveras tänder armaturen upp till 100 % för att sedan återgå till 10 % sparlåga när boende eller besökare passerat

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.