FÖRETAGEN MISSADE ÅRETS TREND
2006 kan sammanfattas med klimat. Årets nyhet var klimatförändringarna, årets trend var klimatfrågan och årets alternativa julklapp var utsläppsrätter. Jag skulle därför vilja utse årets företag som anpassade sin verksamhet och marknadsföring till omvärlden. Tyvärr kan jag inte göra det eftersom inget företag hade nerver nog att bygga sitt varumärke runt denna självklara framgångsfaktor. Så skriver Anna Serner i en krönika i Dagens Nyheter.

 

TOYOTA INFÖR UTSLÄPPSGRÄNSER FÖR SINA BILHANDLARE
Som första bilbolag i världen sätter Toyota nu press på bilhandlarna för att bolaget ska kunna uppfylla de allt hårdare miljökraven. Säljer handlaren en törstig Landcruiser måste han eller hon samtidigt se till att också sälja en snål Yaris. En pålaga från EU säger att bilindustrin måste ta ett större ansvar för miljön. Från och med 2009 får inte bilarna släppa ut mer än 140 gram koldioxid per kilometer.
- Vi vill tydligt markera vår ambition att nå miljömålet 2009, som är en mycket svår och krävande utmaning, säger Hans-Eric Almebäck, vd på Toyota i Sverige.
Privata Affärer

 

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SKA HALVERA SIN KLIMATPÅVERKAN TILL 2012
Stockholms läns landsting ska halvera sina utsläpp av fossil koldioxid till år 2012. Det är en av punkterna i landstingets nya miljöpolitiska program. Detta ska bland annat ske genom att minst hälften av alla transporter, inklusive SL:s bussar, ska genomföras med förnybara drivmedel. De har också beslutat att enbart köpa in miljöfordon som tjänste- och förmånsfordon.
- Vårt klimatmål är mycket tuffare än regeringens, men det akuta klimathotet får aldrig innebära att andra miljöfrågor stryker på foten. Därför startar vi också en total översyn av vår kemikalieanvändning, säger Åke Wennmalm, miljödirektör för Stockholms läns landsting.
 Programmet innehåller även ett mål att 25 procent av all mat ska vara ekologisk till 2011.

 

LEASINGCYKLAR TILL DE ANSTÄLLDA PÅ TRAFIKKONTORET I GÖTEBORG
Trafikkontoret i Göteborg erbjuder sina anställda leasingcyklar och cykelservice. Kontoret kommer att stå för hela leasingkostnaden för dem som cyklar till arbetet minst nio månader om året.
- Den som ställer bilen och börjar cykla förbättrar sin hälsa och minskar sin miljöpåverkan, säger Eva Jansson, personalchef på Trafikkontoret.
- Det är lite märkligt att det är skattefritt för arbetsgivare att låta sina anställda trampa motionscykel på ett gym, medan det är en skattepliktig förmån att få en riktig cykel för att trampa till och från jobbet, säger Anders Roth, miljöchef på Trafikkontoret.

 

PREEM FÅR ANSVAR FÖR UTSLÄPP FRÅN SJÖTRANSPORTER
Miljödomstolen anser i en dom att bensinbolaget Preem ska ställa krav på användning av lågsvavligt bränsle vid upphandling av fartygstransporter av olja till och från Preem Petroleum AB:s raffinaderi i Göteborgs Hamn. Enligt Miljödomstolen framgår det att utsläppen från fartygstransporterna är betydande, vilket bidrar till nedfallet av svavel och kväve lokalt och därför ska lågsvavligt bränsle användas vid transporter till och från hamnen. Preem anser att Göteborgs Hamns ska ansvara för utsläppen från oljetransporterna.
Miljö Online

 

MARKNADEN FÖR PASSIVHUS TAR FART
En ny svensk marknadsöversikt visar att marknaden för energieffektiva byggnader, sk. passivhus, vilka länge funnits i Tyskland, nu också börjar ta fart i Sverige. År 2008 kommer det att finnas mer än 700 lägenheter i Sverige med möjlighet till mycket låg energianvändning jämfört med en normal lägenhet. Centralt för konceptet är att minimera värmeförlusterna genom klimatskalet och genom ventilationen. För att åstadkomma ett passivhus krävs i princip ingen ny teknik eller nya material, men ett nytt helhetstänkande.
Energimyndigheten

 

LÄGENHETER MED FOKUS PÅ ENERGI OCH MILJÖ
Sveriges största flerbostadshus som värms upp av solen, TV-apparaten, sänglampan och de boendes kroppsvärme byggs nu i Göteborg. Byggnaden Hamnhuset ska få 116 lägenheter med fokus på energi och miljö. Den beräknade energibesparingen blir minst 50 procent jämfört med konventionella flerbostadshus. Byggherren Älvstranden Utveckling AB arbetar också för att skapa en god boendemiljö och en låg belastning på naturen genom val av miljöanpassade material.
- Förhoppningsvis bidrar projektet till att det byggs fler passivhus, det vill säga hus utan konventionella radiatorer, säger NCC:s affärschef Markus Brink. NCC har fått i uppdrag att uppföra huset.

 

PARLAMENTET SÄTTER STOPP FÖR PFOS
Perfluorerande ämnen är reproduktionsstörande och giftiga för vattenlevande organismer. De skadar också ozonlagret. Med ett EU-direktiv stoppas användandet av PFOS för konsumentprodukter. All import av produkter innehållande PFOS stoppas och den fortsatta användningen inom industrin inskränks kraftigt. För brandskum blir det ett totalförbud.
- Genom uppgörelsen tillämpas substitutionsprincipen så att ett säkrare alternativ måste väljas när sådana finns. Det visar vägen för hur EU:s allmänna kemikaliepolitik Reach borde fungera, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.
miljö&utveckling

 

EU:S KLIMAT- OCH ENERGIPAKET
EU-kommissionen har presenterat ett förslag till EU:s klimat- och energipolitik. På klimatområdet sätter EU två mål, beroende på om man kan nå en internationell överenskommelse eller inte. EU ska i globala klimatförhandlingar sträva efter att alla i-länder ska minska sina utsläpp med 30 procent till 2020, jämfört med 1990 års nivå. Om man inte lyckas nå globala överenskommelser har EU som sitt eget mål att minska sina utsläpp med 20 procent. Förslaget får kritik för att vara svagt.
- Att villkora begränsningar av klimatutsläppen till vad resten av världen gör är passivt. EU måste sänka sina utsläpp med 30 procent till 2020 oavsett vad världen gör i övrigt, säger EU-parlamentarikern Anders Wijkman.
På drivmedelsområdet sätts målet till 10 procent förnybara drivmedel till 2020.

 

KÄRNKRAFT - MINST POPULÄRA ENERGIKÄLLAN I EU
En ny opinionsundersökning som EU-kommissionen har låtit göra visar att kärnkraft är den minst populära energikällan i EU. 37 procent av de tillfrågade var emot kärnkraft medan bara 20 procent var för. De energikällor som får starkast stöd enligt undersökningen var solenergi (80 procent för), vindkraft, vattenkraft och energi från havet (tidvatten, vågor och havsströmmar).

 

SCHWARZENEGGER LÄGGER GRUNDEN FÖR VÄRLDENS STÖRSTA VINDKRAFTSPARK
Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger lägger grunden till världens största vindkraftspark. Den förväntas kunna tas i bruk inom fem till tio år, med en kapacitet på 1 500 Megawatt. Schwarzenegger skrev i höstas på en lag som ska minska den kaliforniska statens utsläpp av växthusgaser med 25 procent till 2020. Guvernören går tvärs emot president Bush och Vita Huset, som i sin tur hävdar att påtvingande begränsningar av utsläppen skadar den amerikanska ekonomin.
E24

 

HYRBILSFÖRETAGEN SATSAR MILJÖANPASSAT
Biluthyrningsbranschens riksförbund, BURF, har antagit ett mål på 60 procent miljöbilar till år 2010. Idag är 26 procent av alla hyrbilar i Stockholmsregionen miljöbilar, vilket kan jämföras med 20 procent för ett år sedan.
Auto Motor & Sport

 

ETANOL - EN BLOMSTRANDE AFFÄR FÖR ALFA LAVAL-KONCERNEN
Alfa Laval, som arbetar med värmeöverföring, separering och flödeshantering, har fått en order på utrustning till två nya och större anläggningar för etanolproduktion i USA. En order som är värd cirka 140 miljoner kronor.
- Det är Alfa Lavals största etanolorder så här långt, säger Alfa Lavals vd Lars Renström. Vi är mycket stolta över att vara med i detta stora projekt, som kommer att tillfredställa en avsevärd del av USA:s framtida etanolbehov. Enligt amerikansk lagstiftning ska andelen etanol som måste tillsättas i bensinen fördubblas mellan 2006 och 2012.
Newsdesk

 

BÄTTRE KONTROLL EN RIKTIG SPARGRIS
Minst 40 procent av energin som används i bostäder och lokaler skulle kunna sparas, framförallt genom effektiviseringar av byggnadernas luft- och vattensystem. Sedan Stadsfastigheter i Malmö började mäta sin energianvändning 2002 har de sparat ungefär 25 procent av sin energi, i vissa byggnader mer än så.
- Främst har vi sparat genom att ställa in kurvor rätt och genom att sänka inomhustemperaturen till 20 grader, säger Krister Larson, chef för energigruppen på Stadsfastigheter. På byggnader med hög energianvändning görs livscykelkostnadsberäkningar, LCC, för att beräkna om en investering lönar sig.
- Vi godkänner ganska långa avbetalningstider, upp till tio år, men byggnaderna ska ju stå här ofta över hundra år, kommenterar Larson.
miljö&utveckling

 

SVERIGES UTSLÄPPSRÄTT BANTAS
Sverige får betydligt mindre tilldelning av utsläppsrätter av EU-kommissionen än vad regeringen hade hoppats på. Istället för begärda 25,2 miljoner ton växthusgaser får Sverige släppa ut 22,8 miljoner ton under perioden 2008-2010. Enligt EU-kommissionen går det inte att klara Kyotoprotokollets mål med de föreslagna utsläppsnivåerna. I EU var det tio länder som fick sina krav för handel bantade.
Svenska Dagbladet

 

FORDONSDATOR SPARAR DIESEL
Det började som ett projekt inom Chalmers Entreprenörskola och idag omsätter verksamheten 20 miljoner kronor. Vehco är namnet på det snabbväxande företaget som bidrar till minskade bränslekostnader genom en fordonsdator. I takt med stigande bränslekostnader har det blivit lönsamt att investera i fordonsdatorer. Idag använder cirka 20 procent av Sveriges åkerier någon form av mobilt uppkopplad fordonsdator, att jämföra med sex procent för tre år sedan.
- Vi kan garantera våra kunder en besparing på bränslet som ligger i snitt kring åtta procent, säger Martin Lackéus, Vehcos  vd.
Göteborgs-Posten

 

VOLVO VISAR HYBRIDLASTBIL I USA
Volvos dotterbolag Mack Trucks överlämnade idag den första hybriddrivna tunga lastbilen till amerikanska flygvapnet. Den drivs med hybridteknik från Volvo och man hoppas nå en bränslebesparing med 35 procent med den nya tekniken. Bilarna är än så länge prototyper och Volvo hoppas kunna ta tekniken i serieproduktion år 2009.
NyTeknik