Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
FEBRUARI 2012 - TJUGONDE ÅRGÅNGEN
DJUPHAVEN PÅVERKAS AV KLIMATFÖRÄNDRINGEN
Livet i djuphaven påverkas mer av klimatförändringen än vad som tidigare framkommit. Hittills har man mest studerat klimateffekterna i ytvattnen i havet, men nyare forskning visar att uppvärmningen får effekter långt nere i djupen. Bland annat varmare vatten, försurning och en ökande syrebrist i haven påverkar. Det varnade forskare för vid den pågående vetenskapliga AAAS-konferensen i Vancouver. Professorn och havsexperten Lisa Levin från Scripps-Institutet i Oceanografi i Kalifornien var en av dem.
– Det är ett nytt problem, vi har tidigare fokuserat mest på ytvattnen, men vi har upptäckt att vi måste börja tänka på klimatförändring i djuphaven också, säger Lisa Levin.
SR Vetenskapsradion

RYSKA FOSFORUTSLÄPP I ÖSTERSJÖN HUNDRA GÅNGER STÖRRE ÄN RAPPORTERAT
Ryska utsläpp av gödande ämnen i Östersjön är betydligt större än vad de officiella siffrorna säger. En ny rapport visar att stora källor i Ryssland helt saknas i rapporteringen till Östersjöländernas samarbets-organisation Helcom, Kommissionen för skydd av Östersjön. Helcom har länge efterlyst mer tillförlitliga data från Ryssland. Två konsultbolag, finska Syke och ryska Ilras, fick i uppgift att kartlägga bristerna. Undersökningen visade bland annat att utsläppen av fosfor från en gödselfabrik är hundra gånger större än vad ryska myndigheter har rapporterat (1 000 ton istället för rapporterade 10 ton). De visade också att en tredjedel av utflödet från Kaliningrad inte mäts alls, och att det som mäts inte följer Helcoms rekommendationer om hur mätningar ska gå till. Uppskattningsvis mäts ej 900 ton fosfor och 8 000 ton kväve från Kaliningrad.
Som en jämförelse ska Sverige enligt överenskommelsen ”Baltic Sea action plan” minska utsläppen med 290 ton
Svenska Dagbladet

FORTSATT RISK ETT ÅR EFTER FUKUSHIMA
Experter och lokala myndigheter i Fukushima är överens: Ett år efter kärnkraftskatastrofen i Japan lever en miljon människor i ett område där strålningen är farligt hög. Det handlar om ett område stort som halva Sörmland. Både staden Fukushima, sex mil från kärnkraftverket, och grannstaden Koriyama anses så drabbade att människor inte bör bo där. Poliser patrullerar dagligen området. Mätaren visar upp mot 200 gånger högre strålning än den normala bakgrundsstrålningen.
Fukushimas universitet har startat en rad projekt med anknytning till kärnkraftsolyckan. Resultaten står i flera fall i motsats till de officiella uppgifterna från regeringen och kärnkraftsbolaget Tepco.
Enligt vice rektorn Akira Watanabe, professor i klimatologi och medlem i det statliga rådet för kärnkraftssäkerhet tillsammans med Tepco, begicks tidigt misstag som aldrig rättats till.
– Vätgasexplosionen spred radioaktiva ämnen med extremt hög temperatur så högt att nedfallet skedde långt bort. Det skulle man ha sett när data analyserades. Men datasystemet fungerade inte. Därför beordrades bara evakuering inom två mil från kärnkraftverket, säger Watanabe.
Zonen borde enligt forskare vid universitetet ha omfattat i stort sett hela Fukushima län. Men då hade myndigheterna tvingats evakuera en miljon människor – i stället för som nu 100 000.
Vilka medicinska följder nedfallet kan få flera årtionden framöver, och hur höga kostnaderna till slut blir för att få stopp på reaktorerna och sanera de enorma områdena, kan ingen svara på i dag.
Göteborgs-Posten

OECD: STOPPA STATLIGT STÖD TILL FOSSILA BRÄNSLEN
Trots att klimatfrågan är i fokus internationellt spenderar världens regeringar tusentals miljarder kronor varje år på att subventionera fossila bränslen, enligt statistik från OECD. Organisationens klimatchef, nyzee-ländaren Simon Upton, besökte nyligen Stockholm och talade om betydelsen av att få bort dessa statliga stöd.
– Våra beräkningar visar att utsläppen av koldioxid skulle minska med sex procent om alla subventioner till fossila bränslen slopades, säger Upton, tidigare miljöminister i Nya Zeeland.
Ungefär 80 procent av subventionerna finns i utvecklingsländer som inte ingår i OECD. Upton menar att det är i dessa länder som den stora utmaningen finns.
– Jag ser inte många problemområden i Sverige men man har vissa skatteundantag. Det främsta exemplet, som är mycket vanligt i OECD-länder, är att diesel skattas lägre än bensin. Vi ser inga miljöskäl till att det ska vara på det sättet, säger Upton.
Ekot

POTENTIELLT MILJÖSKADLIGA STÖD FÖR MÅNGMILJARDBELOPP
En ny rapport från Naturvårdsverket visar att Sverige gav subventioner på runt 50 miljarder kronor år 2010 till verksamheter som kan vara miljöskadliga. Det handlar om olika skatterabatter och bidrag och summan är nästan lika stor som statens budget till utbildning och forskning.
Och de områden som rapporten lyfter fram är transporter, energiområdet, jordbruk och fisket. Sektorer som får miljardbelopp i statliga subventioner varje år, i form av tex bidrag eller lägre koldioxid- och bränsleskatter.
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg välkomnar genomgången även om han tycker det finns en del subventioner man inte räknat in, tex försäkringar för kärnkraftsolyckor och statliga vägsatsningar.
SR Vetenskapsradion

BÅTFOLKET FÅR MILJÖKRITIK
Den nya Havs- och vattenmyndigheten går till attack mot båtbranschen och Göteborgs båtmässa.
– De måste ta mer ansvar för miljön, säger enhetschefen Thomas Johansson.
Bottenfärg och bränsleutsläpp från fritidsbåtar gör varenda småbåtshamn till en tickande miljöbomb, det visar flera mätningar av bottenslam.
När Thomas Johansson och Havs- och vattenmyndigheten besökte båtmässan i Göteborg för första gången blev han förvånad över att det fanns så få alternativ.
– Vi gick runt och tittade för att se om det fanns någon monter som profilerade sig på miljö och fritidsbåtsliv.
Vi hittade bara några stycken. Jag kommer att ta initiativ till ett miljötorg på nästa mässa där utställare med miljöanpassade produkter kan visa upp sina varor.
Göteborgs-Posten

SVÅRT FÅ REDA PÅ PRODUKTIONSVILLKOR FÖR BENSIN
Det är svårt att få veta under vilka omständigheter bensin har producerats. Det upplever Stockholms stad när man ställer krav på att få veta mer om hur produktionen sett ut för de drivmedel man köper in till kommunens fordon.
I februari infördes hållbarhetskrav på produktionen av biodrivmedel. De kraven kommer att vara till hjälp, tror Eva Sunnerstedt på Stockholms stads miljöförvaltning. Men hon saknar liknande riktlinjer för fossila bränslen.
– När vi försöker få information om varifrån de fossila bränslena kommer så hamnar man i något raffinaderi, antingen i Sverige eller någon annanstans i Europa, och sedan är det väldigt svårt att veta varifrån det kommer, säger Eva Sunnerstedt.
Ekot

DÅLIG KUNSKAP OM BIOENERGINS ROLL
Svenska folket underskattar mycket kraftigt bioenergins roll i den svenska energiförsörjningen. Det visar en Sifo-undersökning som tidningen Bioenergi låtit genomföra.
En mycket stor del av svenska folket tror att bioenergin står för mindre än tio procent av energianvändningen i Sverige. Mycket få kan ge rätt svar – att bioenergin idag svarar för nära en tredjedel av den svenska energianvändningen (cirka 32 procent av slutanvändningen av energi).
– Det är tredje året i rad som vi genomför den här undersökningen, och kunskapen om bioenergins roll är lika dålig som tidigare år, berättar Anders Haaker, chefredaktör på Bioenergi. De som underskattar bioenergins roll har till och med blivit fler. Hela 59 procent anger värden under 25 procent, medan mindre än en fjärdedel av de tillfrågade anger värden som ligger någorlunda rätt. En stor andel svarar ”vet ej”.
– Kunskapen om bioenergins roll är särskilt dålig bland personer med högre utbildning, bland medelålders män och bland storstadsbor. I de här grupperna är det också få som svarar ”vet ej”. De som vet minst är också de som tror sig veta bäst, konstaterar Anders Haaker.

VINDKRAFT BIDRAR TILL LÄGRE ELPRIS
Fördubblad vindkraftsproduktion har för första gången bidragit till att hålla elpriserna nere i vinter. Efter den snabba utbyggnaden av vindkraft i fjol har den svenska vindkraftsproduktionen fördubblats. Enligt en ny prognos kommer den att producera 7,7 terawattimmar el i år om det blir ett normalt vindår.
Och den kraftiga expansionen kommer att fortsätta även nästa år, då cirka 11 terawattimmar el produceras av vindkraft, spår Svensk Vindenergi.
Elpriserna fördubblades i början av februari när kärnkraften krånglade som mest och vintern kom. Under de blåsiga månaderna november och december kunde man se en direkt korrelation mellan vindkraftsproduktionen och de låga elpriserna, menar Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström.
Svt

JAPAN TESTAR VINDKRAFT I FUKUSHIMA
Det japanska företaget Marubeni har planer på att bygga en flytande vindkraftanläggning utanför Fukushimas kust, skriver Windpower Monthly. Projektet får stöd av Japans rekonstruktionsbudget som ska gå till återuppbyggnaden efter fjolårets tsunami. Marubenis havspark blir en testanläggning med en effekt på 12 megawatt och man hoppas på att den ska stå klar till år 2016.
Projektet är ett test inför en större havsbaserad vindpark. Japan har planer på att till år 2020 ha anlagt en flytande vindpark med en effekt på 1 gigawatt.
Vindkraftsnytt.se

– BIOPLASTEN ÄR INTE EN ÅTERVINNINGSBOV
För tre år sedan rapporterade Ny Teknik om miljöpåsen som spred oro bland återvinningsföretagen. Tillverkare av återvunnen plast hävdade att de tillsatser som gör materialen bionedbrytbara minskade hållbarheten hos den återvunna plasten. Påståendet fick nyligen stöd i en debattartikel i Dagens Industri. Men materialexperten Ignacy Jakubowicz på SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, anser att konstaterandet saknar vetenskaplig grund.
– Som forskare vill vi få fram sanningen. Vi undersökte saken och hittade inga objektiva eller vetenskapliga studier, bara en massa tyckande, säger han.
Det var därför han för tre år sedan startade en studie tillsammans med det norska företaget NOR-X och japanska P-Life, bägge tillverkare av bionedbrytbara plaster. Resultatet publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Polymer Degradation and Stability.
– Trots så pass höga inblandningar som 10 procent påverkas varken livslängd eller mekaniska egenskaper hos plasten, säger Ignacy Jakubowicz, som påpekar att maximalt 0,5 procent bionedbrytbar plast rent teoretiskt hamnar i dagens återvinningssystem.
Ny Teknik

UNITEDS BUDSKAP TILL FANSEN: ÅK BUSS TILL MATCHERNA!
Premier League är inte allt för den engelska storklubben. Manchester United satsar hårt på att bli bästa fotbollslag även utanför planen. I veckan mottog tidigare ytterbacken och lagkaptenen Gary Neville en ISO 14001-certifiering som bevis för att klubben uppfyller internationella krav på god miljöförvaltning, skriver Business Green.
Det är ett i raden av ”gröna” utspel från den populära storklubben. Tidigare har man infört reducerad belysning, energismarta system för uppvärmning och luftkonditionering och inte minst startat ett arbete för att få supportrarna att åka kollektivt till matcherna.
”Det är ett fantastiskt erkännande av klubbens miljöarbete” sade Gary Neville under ceremonin.
Miljöaktuellt
Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.