Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
DECEMBER 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

KLIMATPLAN ANTOGS PÅ ÖVERTID
Efter förhandlingar som pågick i 36 timmar på övertid nåddes slutligen en överenskommelse vid klimatmötet COP 17 i Durban.
Nu ska en kommitté ta vid våren 2012 och arbeta fram ett förslag till nytt klimatavtal 2015. Det ska ha fått full effekt 2020 i de stater som då gått med.
FN:s klimatmöte i Sydafrika har enats om att arbeta för att ha ett avtal klart som ska börja gälla 2020, och som ersätter det nuvarande Kyotoprotokollet för begränsning av växthusgaser.
I det avtalet ska det inte finnas några undantag för länder som Kina, Indien och Brasilien. För första gången ingår alla länder under samma ramverk men det finns skrivningar som slår fast att rika, industrialiserade länder har ett större ansvar än utvecklingsländer.
Avtalet som är på 200 sidor innebär att EU skriver på en förlängning av Kyotoprotokollet. Också Norge och Schweiz ansluter sig tillsammans med ett 90-tal av världens fattigaste länder. Men avtalet innebär inga uppoffringar för EU som helt enkelt lyfter redan fattade beslut på att minska koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020.
Kyotoprotokollet ska sedan ersättas av ett globalt klimatavtal som ska börja gälla 2020. Där är alla 194 länder med, inklusive USA, Kina och Indien som fram tills nu vägrat ansluta sig.
En så kallad färdplan med ett ramverk för hur ett globalt klimatavtal ska utformas är på plats. Förhandlingarna ska börja nästa år och vara klara 2015.
Beslut togs även om att sjösätta den gröna klimatfonden men det är ännu oklart hur den ska finansieras.
SVT

KRITIKERNA: "OACCEPTABELT OCH OTILLRÄCKLIGT"
- Det är en seger för klimatförhandlingarna men inte för klimatet, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson om den färdplan som beslutades på klimatmötet i Durban.
Han säger att färdplanen saknar innehåll och konkreta beslut för att stoppa den globala uppvärmningen. Axelsson anser att det mötet framför allt lyckats med är att hitta fortsatta samarbetsformer som kanske kan resultera i kvalitet och innehåll.
- Det är helt oacceptabelt utifrån klimatsynpunkt men det är ändå en seger eftersom kollaps skulle vara det andra alternativet.
Även Miljöpartiet är kritiskt mot avtalet. "Besluten i Durban är små steg i rätt riktning, men samtidigt helt otillräckliga för att klara tvågradersmålet. För att det ska vara möjligt måste de globala utsläppen börja minska tidigare än 2020", säger Miljöpartiets språkrör Åsa Romson i en skriftlig kommentar.
SVT

SVERIGES UTSLÄPP ÖKAR KRAFTIGT
De svenska utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt 2010, jämfört med året innan. Ökningen var elva procent. Orsaken är delvis att ekonomin återhämtade sig. Men miljöminister Lena Ek anser ändå att siffrorna är "oroande".
- Det är en allvarlig påminnelse om att det inte kommer att bli lätt att nå de mål vi satt upp, säger hon.
Siffrorna, som presenterades av Naturvårdsverket, visar att utsläppen ökade från 59,7 miljoner ton till 66,2 miljoner ton. Det är första gången sedan 2003 som utsläppen ökar i stället för minskar.
Verket påpekar att en av orsakerna är att utsläppen minskade rekordartat under 2009, en effekt av den dåvarande lågkonjunkturen. Dessutom gick kärnkraften dåligt under 2010, och vi hade två kalla vintrar i följd.
Jämför man siffran för 2010 med 1990 har de svenska utsläppen minskat med cirka nio procent. Sedan 2005, det vill säga de senaste sex åren, har dock utsläppsnivån stått nästan helt stilla.
SVT Rapport

GIGANTISKA METANUTSLÄPP FUNNA I ARKTIS
De första bevisen har upptäckts för att stora mängder metan är på väg att spridas från den arktiska havsbottnen. Metan är en växthusgas med 21 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. Deltagarna på ett forskningsfartyg som har seglat längs hela Rysslands norra kust har funnit flera platser med höga mängder av metan – ibland 100 gånger högre än normal nivå. Forskarna rapporterar om så kallade ”metanskorstenar”; platser där havet bubblar av den stora mängd metan som stiger från bottnen. Man tror att metangasen har släppts fri på grund av att det lager av permafrost som har legat strax under havsbottnen har smält som en följd av den globala uppvärmningen. Frosten har fungerat som ett slags lock för de stora mängder metan som finns längre ner under havsbottnen.
The Independent

AVLOPPSSYSTEMEN KNÄCKS AV NYA OVÄDER
De kommunala avloppssystemen klarar inte av vårt nya extremväder. Antalet översvämningsskador har fyrdubblats på kort tid. ”Det här kommer att bli ett större problem i framtiden”, säger en expert på naturkatastrofer.
Problemet enligt SMHI är inte bara en ökad regnmängd och mer vatten från hav och sjöar utan det kommunala vatten- och avloppssystemets oförmåga att svälja stora mängder vatten. Och med klimatförändringar kommer det här att öka.
När SvD går igenom konsekvenserna av fler häftiga skyfall sedan i somras visar det sig i hundratals skadeanmälningar runtom i landet. Siffror från Länsförsäkringar visar att antalet översvämningsskador fyrdubblats. I år har 3427 översvämningsskador anmälts, mot tidigare 830 år 2008.
Svenska Dagbladet

"DUBBELT SÅ DYRT ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA"
Klimatmötet i Durban, var ett litet men viktigt steg framåt, men nu krävs snabba insatser, säger Nicholas Stern, professor på London School of Economics. För fem år sedan lade han fram den uppmärksammade Sternrapporten, om klimatförändringarnas ekonomiska effekter. Då sade han att det skulle kosta en procent av världens BNP per år att åtgärda klimatförändringarna. Idag är prislappen mycket större.
– Det skulle kosta ungefär två procent av världens årliga BNP att begränsa klimatförändringarna i dag. Det är dubbelt så mycket som 2006, och att det blir dyrare beror på fem års dröjsmål och på att utsläppen påverkar klimatet mer än man visste då, säger Nicholas Stern.
Men vad det kostar att fortsätta att påverka klimatet som i dag, går inte att analysera, menar han. Det kan leda till kanske fyra, fem grader högre global temperatur, och det vore en katastrof som måste undvikas.
Och den ekonomiska krisen i Europa är inte ett skäl mot klimatinvesteringar, säger Nicholas Stern.
– Det är faktiskt en handikappande intellektuell defekt att bara kunna tänka på en sak åt gången. För att komma ur krisen behövs tillväxt, en hållbar tillväxt. Då måste vi investera i en tillväxt med låga koldioxidutsläpp, säger han.
Och det finns faktiskt regeringar som gör på det sättet:
– Kina, Etiopien, Danmark, Costa Rica, det finns länder på alla kontinenter som agerar. Samtidigt är det hela världen som räknas, och den rör sig för långsamt. Men allt fler förstår problemet i dag, säger professor Nicholas Stern.
SR Ekot

TVÅ MILJONER NYA GRÖNA JOBB MÖJLIGA I EU
Danmark vill att EU fokuserar på kris, miljö och säkerhet när de nästa år tar över EU:s ordförandeskap efter Polen.
Miljön är en hjärtefråga för danskarna som för ordet i unionen för sjunde gången.
- Vi måste avgöra om gröna jobb ska skapas i Kina, Indien, Sydkorea, USA eller här i Europa, säger den danske EU-ministern Nicolai Wammen.
Han vill använda mer av EU-budgeten till att främja grön tillväxt. Wammen ser även möjligheter att skapa miljöanpassade arbeten i de förslag till energieffektivisering som diskuteras i EU.
- Det skulle kunna skapa två miljoner gröna jobb.
Europaportalen

INGEN EXTRA KOSTNAD ATT STÄLLA OM TILL FÖRNYBAR ENERGI VISAR NY EU-PLAN
EU-kommissionen har presenterat en ny färdplan som visar olika energipolitiska scenarier för EU fram till 2050. Färdplanen innehåller fem olika scenarier: ett baseras främst på energieffektiviseringar, ett på en mix av olika teknologier, ett på förnybar energi, ett på kärnkraft, och ett på kol och gas tillsammans med koldioxidlagring (CCS). Färdplanen visar att oavsett vilket av scenarierna som väljs uppgår investeringskostnaderna till samma nivåer (inklusive elpriser, bränslekostnader, investeringar i effektiviseringar och andra strukturella kostnader).
- EU-kommissionens färdplan visar att en hållbar, förnybar energiframtid inte skulle kosta EU-medborgarna mer än att välja en framtid med smutsig kol och farlig kärnkraft, säger Martina Krüger, energipolitiskt ansvarig för Greenpeace i Norden.
Greenpeace

LUKTFRIA KLÄDER LÄCKER MILJÖGIFTER
Många av de kläder som behandlats för att förhindra dålig lukt läcker miljögifter. Dessutom fungerar de inte särskilt bra. Det visar en färsk studie från Kemikalieinspektionen och forskning från Textilhögskolan i Borås.
- Resultatet är nedslående, säger Ann-Marie Johansson som ansvarat för studien på Kemikalieinspektionen.
I 16 av de 30 plagg som köptes fanns silver i varuproverna och i två av proverna fanns en kombination av triklosan och triklokarban.
- Silver bryts ner mycket långsamt i miljön och är giftigt för vattenlevande organismer. Studier har också visat att triklokarban och triklosan har fortplantnings- respektive hormonstörande egenskaper, säger Ann-Marie Johansson.
- Det här ställer till stora problem för oss på reningsverken. Restprodukterna som blir vid reningen innehåller för mycket silver och kan därför inte användas som gödning, säger Ander Finnson som är vice VD på Svenskt vatten.
Han hänvisar också till en rapport från Textilhögskolan i Borås där de pekar på att de antibakteriella kläderna inte har någon direkt påvisad positiv effekt.
- Konsumenten blir grundligt lurad då kläderna snabbt tappar de utlovade egenskaperna då effekten tvättas ur. Köp inte de här produkterna, vädjar han.
Ett plagg som läckte väldigt mycket silver är Crafts långkalsong Pro Zero som efter tre tvättar förlorade 95 procent.
SVT Rapport

BILAR SKA GE PLATS FÖR GÅENDE, CYKLISTER OCH KOLLEKTIVTRAFIK
Stockholms innerstad och många andra delar av huvudstaden kommer att vara helt igenkorkade av trafik om 20–30 år – om inget radikalt görs.
–? Vi har gjort många analyser av vad som händer om vi inget gör. Då blir det kaos på riktigt, säger Daniel Firth, trafikplanerare på Stockholms trafikkontor och ansvarig för den framkomlighetsstrategi som ska ut på en bred remiss de närmaste månaderna.
Huvudbudskapet i strategin är att gatorna inte på långt när räcker till för alla behov de ska fylla.
– ?Det vi säger är att människor och leveranser ska komma fram så smidigt
som möjligt. Det betyder att kollektivtrafiken måste få större utrymme. Människor som cyklar och går tar ganska liten plats. Av det följer att det är viktigt att bygga fler cykelbanor och att satsa på trottoarer, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton, (M).
Hon vill inte gå med på att framkomlighetsstrategin är bilfientlig men anser att bilen i innerstaden bara ska användas när det är absolut nödvändigt.
Dagens Nyheter

HALVERAT MATSVINN GER BRED VINST
Förra året förlorade Ica Supermarket i Skurup 2,5 miljoner på att behöva slänga varor. Genom krafttag har man under 2011 lyckats halverat svinnet och vinsten blir inte bara ekonomisk. "Det sparar både miljö och ger bättre samvete", säger vd:n.
- Matsvinnet är ett globalt problem. Det är oacceptabelt att slänga bra mat oavsett anledning. Barn svälter, miljön blir lidande av alla leverans- och soptransporter och ekonomin påverkas negativt. Med mindre svinn kan vi sälja billigare varor, säger Mikael Karlsson, köpman/vd på Ica Supermarket i Skurup.
Han och resten av personalen har sedan butiken öppnade kunnat se exakt vilka varor som slängs.
- Man måste ta det här på allvar. Vi satte upp tydliga mål kring att minska svinnet och det har fungerat, säger han.
2010 slängdes 2,4 procent av all mat som togs in till affären. I år ligger samma siffra på 1,2 procent. För att lyckas med det har man varit noga med att förankra alla åtgärder och engagera personalen. En svinngrupp med representanter från varje avdelning har startats och allt som slängs registreras och analyseras. Även beställningsrutinerna har setts över för att inte lagret ska bli överfullt med varor som står och blir dåliga.
För att inte behöva slänga frukt och grönt brukar man på Ica Supermarket skänka bort kantstötta bananer till barn i sällskap av föräldrar. Man skänker även en del frukt till djurägare och buntar ihop fläckiga frukter i en påse som reas ut för en femma.
I butiken sorterar man organiskt avfall i en separat sopkomprimator och svinnet går till biogasanläggningar.
- Det känns bra att det blir något av det, menar Mikael Karlsson.
Ystads Allehanda

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.