DET ÄR VÄRRE ÄN VI TROTT
Al Gore varnade för att isen runt Nordpolen kan försvinna helt under somrarna inom bara sju år, när han tog emot årets fredspris tillsammans med ledaren för FN:s klimatpanel, Rajendra Pachauri. Det är tre gånger snabbare än tidigare prognoser. Den förre amerikanske vicepresidenten utnyttjade sitt Nobel-föredrag till att uppmana alla världens ledare, men framförallt USA och Kina, att djärvt angripa klimatproblemen.
SvD

 

VÄDERKATASTROFERNA FYRDUBBLADE PÅ 20 ÅR
I mitten av 1980-talet höll sig antalet väderrelaterade katastrofer till cirka 120 stycken per år. I dag är det så många som 500 enligt den internationella biståndsorganisationen Oxfams rapport "Climate Alarm".

 

AUSTRALIEN HAR SKRIVIT UNDER KYOTO-AVTALET
Detta är den nya regeringens första åtgärd vilket visar hur angelägen min regering är om att bekämpa klimatförändringarna, säger Australiens nyvalde premiärminister Kevin Rudd.
svt.se

 

TYSKLAND LÄGGER FRAM NY KLIMATPLAN
EU har krävt att koldioxidutsläppen ska minska med 20 procent till 2020. Men den tyska regeringens nya klimatplan utlovar en minskning med hela 40 procent.
SR

 

VÄLJ RÄTT VID KLIMATKOMPENSATION
Allt fler företag, organisationer och privatpersoner i Sverige väljer att frivilligt kompensera för de utsläpp av växthusgaser som deras aktiviteter bidrar till. Men delar av marknaden för så kallad klimatkompensation saknar kontrollsystem och inrymmer oseriösa aktörer, menar Energimyndigheten. En granskning som DN Ekonomi gjort visar att flera av de oreglerade företagen som erbjuder klimatneutralisering har så höga kostnader att majoriteten av pengarna som kunderna investerar inte kommer fram till de trädplantager och andra klimatprojekt som pengarna är menade för. Två exempel är Svenska företaget Consito Klimatbalans och Brittiska Climate Care.
Energimyndigheten rekommenderar istället att den som idag vill kompensera för egna utsläpp använder de reduktionsenheter som omfattas av FN- eller EU-systemens regelverk.

 

MARKNADSEKONOMIN HAR MISSLYCKATS
Naturens cirklar är allvarligt rubbade. Näringslivet får inte än en gång förkasta miljöfrågan och tro att miljökampen bara förs av flummare och tokvänster. Näringslivet måste ställa sig i spetsen för ett hållbart samhälle, skriver Hans-Olov Olsson, ordförande i Teknikföretagen tillsammans med Tällberg Foundations ordförande Bo Ekman i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

 

SVENSKA TURISTER DYRA FÖR MILJÖN
Tio procent av Sveriges samlade utsläpp av koldioxid kommer från turismen. För första gången har forskare gjort beräkningar av hur stor del av koldioxiden som turistbranschen står för. Och utsläppen är inte försumbara. Den svenska turistnäringen står för 10 procent av landets totala utsläpp av koldioxid. Det är dubbelt så mycket som från turismen i världen som helhet, som står för 5 procent enligt WTO (FN-organet World Tourism Organization).
SvD

 

SJ VINNER FRAMFÖR FLYGET
SAS varslar 230 om uppsägning. SJ anställer 1 000 personer. Marknadstrenden är tydlig. Resenärerna väljer tåget istället för flyget. I SJ:s senaste kundundersökning uppgav hela 43 procent miljön som främsta anledning till att de väljer tåget.
- Jag skulle inte bli förvånad om flyget drar sig ur sträckan Stockholm-Göteborg inom fem år, säger SJ:s vd Jan Forsberg.
E24

 

NY STRATEGI FÖR EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING OCH TRANSPORTER
Sex svenska myndigheter - Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Vägverket - har idag överlämnat en gemensam rapport med en strategi och ett 50-tal konkreta förslag för effektivare energianvändning och transporter till Miljömålsrådet.
- Att sex myndigheter gemensamt står bakom denna strategi bådar gott inför det fortsatta arbetet med att nå miljömålen, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör för Naturvårdsverket.

 

NU FINNS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN REJÄL SATSNING PÅ CYKLING
Av alla bilresor är mer än hälften kortare än fem kilometer, så det finns en stor potential för ökad cykling. Men de flesta vill inte cykla i blandad trafik. Cyklingen tar fart först när den bilfria infrastrukturen finns på plats, skriver Per Kågeson i en debattartikel i GP.

 

KÖRKORTET SKALL BLI "GRÖNARE"
Reglerna för att ta körkort skärps från och med början av december. De nya reglerna ingår i en ny kursplan för körkort för personbil. - Den som kör upp ska kunna köra på ett miljöanpassat sätt, säger Tom Ramstedt som är chef för Vägverkets förarenhet. Om man visar en genomgående brist när det gäller sparsam körning, är det naturligtvis en negativ del i helhetsbedömningen av elevens förmåga att köra bil. Vilket kan leda till att man nekas körkort.

 

MÄRK NYA BILAR PÅ SAMMA SÄTT SOM KYLSKÅP
Konsumentverket föreslår en ny märkning för att göra det lättare för konsumenter att välja energi- och miljöeffektivare fordon. Att köpa en ny bil ska, enligt förslaget, bli lika lätt som att köpa en ny kyl eller frys. Konsumenten ska snabbt och enkelt kunna se hur energi- och miljöeffektiv bilen är genom en märkning som lånats från vitvarumarknaden.

 

TUNGA BÖRSDIREKTÖRER RATAR MILJÖBILAR PRIVAT
Hållbar utveckling har blivit obligatoriskt honnörsord för de svenska företagsledarna. Privat verkar dock inte miljöengagemanget ha slagit igenom lika hårt. Bara två av nitton personer, som är vd eller styrelseordförande, kör miljöbil.
DN

 

USA SATSAR PÅ TRÄETANOL
Redan nästa år ska företaget Range Fuel börja tillverka etanol av träråvara. Fabriken som byggs i Georgia ska göra 75 miljoner liter träetanol om året. Sverige ligger också långt framme, men kan inte komma igång med storskalig produktion förrän tidigast 2015.
GP

 

GRÖNA RIDDARE MED FOKUS PÅ PENGAR
Sjunde AP-fonden fördubblar sina investeringar i svenska företag som satsar på miljöteknik. Det är bra för miljön, för svenska företag och för spararna.
CSR i praktiken

 

KEDJEBREV MOT KATALOGSLÖSERIET
Internet har gjort det lätt att skapa folkliga uppror mot orättvisor och felaktigheter, antingen via communities som Facebook eller via e-post. Under hösten har denna nya generationens kommunikationskanaler bidragit till att sprida uppmaningen att avbeställa sin telefonkatalog till mängder av människor. DN skriver att kedjebreven om katalogslöseriet resulterat i en väsentlig ökning av antalet avbeställningar och fått Eniro att korrigera uppgifterna om hur mycket skog som egentligen går åt. Oavsett vilket så gör varje företagare en liten miljöinsats genom att avbeställa katalogerna. Dessutom sparar man arbetstid på att leta nummer på nätet istället.

 

FYRA AV FEM LÄKEMEDEL GÅR RAKT IGENOM RENINGSVERKEN
Innehållet i p-piller, östrogenplåster, antidepressiva och lugnande medel med mera som kissas eller spolas ner i avloppsvattnet går tämligen oskadat igenom reningsverken. Stockholm Vatten har analyserat 70 läkemedel och funnit att 50 finns i avloppsvattnet före rening och att 40 är kvar direkt efter reningen. De Svenska reningsverken är inte gjorda för att ta bort rester från läkemedel och läkemedlen i sin tur är inte designade för att brytas ned av reningsverken.
Läkartidningen

 

FOSFATER  I TVÄTTMEDEL FÖRBJUDS
Regeringen har beslutat att förbjuda fosfater i tvättmedel. Förbudet träder i kraft
1 mars, 2008. Tvättmedel tillverkat innan förordningen träder i kraft får säljas till och med 31 augusti, 2008.  Förbudet förbättrar havsmiljön genom att begränsa utsläppen av fosfor från de fosfathaltiga tvättmedlen. Fosforn bidrar till övergödningen av sjöar, vattendrag och hav.
- Att alla Östersjöstater tidigare i höst kom överens om att ersätta fosfater i tvättmedel var en viktig svensk framgång för Östersjöns miljö. Sverige går nu före med att införa ett förbud, säger miljöminister Andreas Carlgren.

 

NY BELYSNING I SVERIGES SKOLOR MOTSVARAR CA 1 000 LÄRARTJÄNSTER
En ny omfattande studie från Energimyndigheten och Boverket visar att potentialen för att spara energi i Sveriges skolor är stor. En fjärdedel av Sveriges skolors energiförbrukning går till belysning. 72 procent av skolorna har gammal belysning och om den skulle bytas ut skulle totalt 346,8 miljoner kronor kunna sparas. Det motsvarar 1 029 förskolelärare, 929 grundskolelärare eller 38 miljoner portioner skolluncher/år.
Newsdesk

 

VÄRLDENS STÖRSTA BIOKRAFTVERK BYGGS I WALES
Storbritanniens energiminister John Hutton godkände i dag planerna på att bygga världens största fliseldade kraftverk utanför Port Talbot i södra Wales. Verket ska få en effekt på 350 megawatt och kommer att genera tillräckligt med ren energi för att försörja hälften av hushållen i Wales. Hela anläggningen ska stå klar 2010.
Processnet.se

 

GOOGLE SATSAR PÅ BILLIG REN EL
Google som är en av USA:s största elanvändare ska investera hundratals miljoner dollar för att utveckla billig förnybar energi nästa år. Målet är att nå ner till ett pris på 19 öre/kWh i kraftverk med kapaciteten 1 Gigawatt. De tre teknikerna som prioriteras är sol-, vind- och geotermisk energi.
NyTeknik

 

GREENPEACE: SVENSK LAG TILLÅTER LÖGNER OM KLIMATET
Greenpeace måste betala 392 500 kronor i rättegångskostnader efter att ha förlorat ett miljömål mot Vattenfall. Frågan gällde om Vattenfall får lov att kalla sin brunkolseldade pilotanläggning för koldioxidlagring i Tyskland för koldioxidfri. Greenpeace menade att Vattenfalls marknadsföring kring det "koldioxidfria" kolkraftverket är vilseledande då utsläppen i bästa fall kommer att reduceras men inte upphöra. Marknadsdomstolen bedömde dock att Vattenfalls hemsida i detta fall inte var av "en utpräglat kommersiell natur" och därför får bolaget fortsätta att använda ordet.
- Domen visar att man som ett storföretag får ljuga hur mycket som helst om vad som helst i sin öppna marknadskommunikation så länge lögnerna inte är direkt kopplade till försäljningen av en specifik vara, säger Greenpeace generalsekreterare Lennart Daléus. Det är således fritt fram att på sin hemsida ljuga om barnarbete, giftiga produktionsprocesser och miljöskador osv.
I Tyskland däremot förbjöds Vattenfall nyligen av Berlins domstol att använda ordet "koldioxidfri" om sin testanläggning för koldioxidlagring med hänvisning till att termen är vilseledande. - Jämför man den svenska och den tyska domen blir det tydligt att regeringens kommande proposition om en ny marknadsföringslag måste rätta till de här kryphålen. I en tid av webbaserad marknadskommunikation är det inte rimligt att ett företag som Vattenfall i skydd av tryckfriheten i marknadsföringssyfte ska kunna sprida osanningar om vår tids viktigaste miljöfråga, säger Lennart Daléus.

 

JULSPECIAL

 

VI MÅSTE BÖRJA KONSUMERA MINDRE
I år förväntas julhandeln passera 60-miljardersvallen. Vi konsumerar som aldrig förr. Lika viktigt som att inte överkonsumera är att vara medveten om vad vi faktiskt köper. Men att hitta bland virrvarret av miljömärkta varor kan vara svårt.
- Självklart måste vi börja konsumera mindre. Det behövs grundläggande beteendeförändringar i samhället, säger Krister Andréason, som driver bloggen Handla ekologiskt i Göteborg. Det är en slags shoppingblogg som handlar om ekologisk och miljöanpassad handel, ur ett lokalt perspektiv. Länk till bloggen
GP

 

DET BLIR EN GRÖNARE JULHANDEL I ÅR
Kravmärkt julmat och rättvisemärkta julklappar. Det är årets hetaste jultrender i handeln - om man ska tro på handlarna själva. Branschorganisationen Svensk Handel har frågat sina medlemmar om vad de tror kommer att dominera julhandeln i år. Varannan handlare räknar med att försäljningen av ekologiska och miljömärkta varor kommer att öka. - Det är första gången som handlarna tror att det slår igenom i julhandeln, säger Margareta Ternell, pressansvarig på Svensk Handel.
DN

 

ÅRETS JULKLAPP 2007
Glöm de tekniska prylarna. Årets julklapp är en tröja i ekologisk bomull. I alla fall om GP:s läsare får bestämma!
GP

 

EKOLOGISK GLÖGG TILL JULHELGEN
Den första KRAV-märkta glöggen har i år presenterats på marknaden. Det är företaget Saturnus som lanserar Tindra, en hel serie med olika glöggsorter där två KRAV-märkta produkter ingår. Det är en ekologisk vinglögg som säljs på Systembolaget (nr 82061) och en lättglögg som finns att hitta i dagligvaruhandeln.

 

VILL DU OCKSÅ HA EN GRÖN JUL?
Julbordet är en bra början: att t.ex. välja en KRAV-märkt skinka till julbordet är bättre både för grisen och för miljön i stort. Men varför nöja sig med skinka? Det finns även KRAV-märkt lax, både rökt, gravad och som frysta filéer. Sedan några år finns också KRAV-märkt inlagd sill från Abba. Snaps och öl till maten? Pröva ett KRAV-märkt brännvin, till exempel Rånäs, Läckö, Stockholm Akvavit eller Tällbergs festbrännvin. Eko-öl finns i flera sorter, t ex från Åbro Bryggeri. Naturskyddsföreningen har fler tips på ekologisk julmat och även miljövänliga julklappar och julpyssel. Här kan du läsa mer!

 

GOD JUL FRÅN NYHETSBREVSREDAKTIONEN