Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
APRIL 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

MÖRKA UTSIKTER FÖR GLOBAL KLIMATÖVERENSKOMMELSE
Efter FN:s klimatmöte i Cancún i vintras växte hoppet om att kunna förhandla fram ett avtal om att hejda utsläppsökningen av växthusgaser. Men nu har det gått grus i maskineriet. En del länder vill gå längre, andra tycker att kraven från Cancun är för hårda.
Ett möte i Bangkok nyligen som skulle gå vidare med redan beslutade åtgärder landade i en träta om dagordningen.
– Alltså en diskussion om vad vi ska diskutera. Det var onödigt och olyckligt. Vi hade behövt gå in på substansen, säger Staffan Tillander, Sveriges klimatambassadör.
– Det är viktigt att vara realistisk. Det är svåra frågor och det finns stora motsättningar. Det berör ländernas allra viktigaste nationella angelägenheter: ekonomi, utveckling och miljö. Det finns svårigheter, men också ett stort antal länder som är mycket angelägna om att gå vidare och driva på en förändring.
– Med den här pressen, där EU är en av de ledande aktörerna, ska det gå att nå framsteg. I alla fall är det den ambitionen vi har.
Hur mycket högre ambitionsnivå är det realistiskt att hoppas på?
– Ja, på kort sikt kommer det nog inte att vara så mycket. Till Durban tror jag det blir svårt att få höjda ambitionsnivåer när det gäller utsläppsbegränsningar. Men på några års sikt bör det vara möjligt att nå längre.
Ekot

ÄNNU FLYTER OLJA IN ÖVER LOUISIANAS STRÄNDER
Den 20 april var det ett år sen oljeriggen Deep Water Horizon exploderade i Mexikanska Golfen, utanför Louisianas kust. Explosionen ledde till det största oljeutsläppet i USA:s historia. Oljejätten BP har sen dess betalat ut mångmiljardbelopp för att sanera och kompensera för skadorna oljan orsakat. Men många kustbor är fortfarande oroliga för de långsiktiga konsekvenserna av oljeläckan.
Fortfarande flyter olja in över Louisianas stränder och sköljs in i de ömtåliga träskmarkerna. Vissa forskare menar att miljöskadorna inte blev så allvarliga som man kunde befara. Men det är en klen tröst för många kustbor, vars hela tillvaro förändrats.
Fisket brukade ge en stabil inkomst, men nu har hela vår framtid blivit osäker, säger Tommy Verdin, som är räkfiskare. Oljan finns kvar därute, under ytan, det är han övertygad om - och samma sak säger nästan alla jag träffar.
Ekot

TRANSOCEAN DELAR UT BONUSAR TROTS OLJEKATASTROFEN
Transocean, borrföretaget som ansvarade för driften av Deep Water Horizon, har gett sina toppchefer bonusar för ”best year in safety”.
En officiell amerikansk utredning slog fast att olyckan i Mexikanska Golfen var en följd av dålig säkerhet och pekade ut Transocean, Halliburton och BP som ansvariga för olyckan. Trots olyckan menar Transocean att man lyckades uppnå sina uppsatta säkerhetsmål.
BBC

VATTENFALL FORTSÄTTER ATT ÖKA UTSLÄPPEN
Vattenfalls koldioxidutsläpp bara fortsätter att öka. Det visar nya siffror. Även om bolaget når sina långsiktiga klimatmål är de sämre än sina europeiska konkurrenter.
Enligt EU:s klimatmål ska koldioxidutsläppen minska med 20 procent till 2020, utifrån 1990 års nivåer. Samtidigt har Vattenfall ett eget långsiktigt mål att minska utsläppen med 29 procent till ungefär 65 miljoner ton till 2020.
Nya siffror visar att Vattenfalls koldioxidutsläpp fortsätter att öka. Förra året släppte bolaget ut 91,5 miljoner ton koldioxid. Det är en ökning på ungefär två procent jämfört med 2009 och med elva procent jämfört med 2008 då de var 82,5 miljoner ton. Dessutom spår bolaget i hållbarhetsredovisningen att utsläppen kommer att fortsätta öka under de närmaste åren.
Att utsläppen har ökat under det senaste året beror på det kalla vädret. Året innan var det förvärv av kolkraftsintensiva bolag i länder som Tyskland, Polen och Nederländerna som var förklaringen. När Vattenfall presenterar utsläppen i sin hållbarhetsrapport väljer bolaget emellertid att inkludera utsläppen för de förvärvade bolagen även för tidigare år, då bolagen hade andra ägare. Då visar siffrorna att utsläppen 2010 är i nivå med 2008.   
Oavsett hur man räknar är Vattenfalls totala koldioxidutsläpp större än hela Sveriges utsläpp.
Dagens Industri

NATURENS TJÄNSTER ALLT HETARE TILLGÅNG
I april höll den norska finansaktören Storebrand för tionde gången sin årliga konferens om hållbara investeringar.
Huvudtalare på konferensen var Pavan Sukhdev, Teeb-studiens ledare (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) och chef för FN:s miljöprograms gröna initiativ. Han inledde med ett tydligt exempel på hur naturen förser företag med sina tjänster. Rio de la Platas flodområde förser hela Latinamerikas jordbruk med vatten och är värderat till ungefär en triljon USA-dollar per år. Nederbörden i flodområdet är dock beroende av en vattencykel som tillhandahålls av Amazonas regnskog. Men jordbrukarna betalar ingenting för det vatten som de får genom en fortsatt intakt regnskog.
Ett annat exempel är kollapsen av bisamhällen som år 2007 kostade producenter i USA 15 miljarder USA-dollar på grund av utebliven pollinering – en annan ekosystemstjänst som naturen tillhandahåller.
Sukhdev ser det som ett stort problem att den globala ekonomin inte tar hänsyn till naturen och dess tjänster. Företag både påverkar och är beroende av ekosystemtjänster och detta bör därför synliggöras i företagens balansräkningar. Inte bara nämnas i deras hållbarhetsrapporter.
Svenska Dagbladet

HALVA SOPPÅSEN SKULLE KUNNA ÅTERVINNAS
Mer än hälften av det som svensken slänger i soppåsen skulle kunna återvinnas. Det visar en ny undersökning från Avfall Sverige.
Trots att svenskarna kanske är världsmästare på återvinning är det fortfarande 60 procent av det som hamnar i soppåsen som skulle kunna återvinnas i stället. Det visar en sammanställning av närmare 250 plockanalyser som genomförts i Sveriges kommuner sedan 2007 - den största sopstudien hittills.
- Det optimala hade varit om det bara var lite grann kvar i den här påsen som gick till avfallsförbränning och energiåtervinning, säger Jessica Christiansen på Avfall Sverige.
Svt Rapport

KURZWEIL: SOLENERGI SNART BILLIGARE ÄN FOSSILBRÄNSLE
Framtidsgurun Ray Kurzweil förutsåg internet och Sovjetunionens fall långt före de flesta experter. Ray Kurzweils förutsägelser härrör från hans teori som kallas "the law of accelerating returns" som bygger på idén om att informationsteknologi utvecklas exponentiellt där varje utvecklingssteg hjälper nästa steg att byggas snabbare, bättre och billigare.
Nu menar Ray Kurzweil att hans teori också kan appliceras på solenergi. Enligt Kurzweil utvecklas solenergitekniken i en sådan takt att den snart kan komma att konkurrera med fossila bränslen. Kurzweil menar att solenergi fortfarande är långt dyrare än fossila bränslen, men att kostnaderna minskar kraftigt hela tiden.
Bara inom några år kommer solenergin att kunna konkurrera med fossil energi i pris, och därefter kommer solenergin att fortsätta bli billigare. Det kommer knappast de fossila bränslena att bli.
Teknik 360

JAPANSK VINDKRAFT ÖVERLEVDE KATASTROFERNA
Inget av Japans 1 746 vindkraftverk skadades till följd av jordbävningen. Även vindparken Kamisu utanför den japanska kusten klarade sig - trots tsunamin.
Det uppger WWEA, World Wind Energy Association.  Merparten av de japanska vindkraftverken är nu i drift.
- Nu måste vi ta krafttag i Japan och fokusera mycket mer på förnybar energi, speciellt vindkraft, inför nästa steg inom energi och miljö. Flera studier har visat att Japan är välsignat med ett överflöd av vind och andra förnybara energikällor som kan användas för att återuppbygga och stärka vårt land. Nu behöver vi lite tid att summera situationen och ta hänsyn till den japanska kulturen. Emellertid är jag viss om att Japan kommer fram till nödvändiga slutsatser utifrån de nyligen inträffade händelserna och förhoppningsvis blir en nation för och med förnybar energi, säger professor Chuichi Arakawa, vice ordförande i WWEA, i en kommentar.
Teknik 360

NÄRA ÅTTA AV TIO MISSBEDÖMER UTBYGGNAD AV KÄRNKRAFT RESPEKTIVE VINDKRAFT
En ny SIFO-undersökning som beställts av vindkraftbolaget O2 avslöjar att de flesta svenskar har stora kunskapsluckor när det gäller ökningen av kärnkraft respektive vindkraft i Europa. Åtta av tio missbedömer utbyggnaden av kärnkraft och vindkraft. Tre av tio har en gravt felaktig bild, då de tror att kärnkraften ökar, när den i själva verket minskar.
Sedan många år tillbaka minskar den installerade effekten av kärnkraften i Europa och världen. I EU togs inga nya kärnkraftverk i drift under 2010 och tre gånger så mycket kärnkraft togs ur drift än vad som tillfördes. Samtidigt sker en snabb utbyggnad av vindkraften som är 64 gånger större än kärnkraften (källa EWEA). Detta förhållande är okänt för de flesta svenskar. Endast två av tio har en korrekt kunskap.
- Bristen på kunskap är anmärkningsvärd. Den uppenbara risken är att svenskarna på grund av okunskap tenderar att överskatta kärnkraften och underskatta den förnybara energins möjligheter, säger Linda Magnusson, VD på O2 Vindel. 

RYANAIR UTKONKURRERADE AV SNABBTÅG
Ryanair lägger ned sin rutt mellan Madrid och Valencia i Spanien, skriver Spaniaavisen. Orsaken är enligt flygbolagets chef Michael O'Leary att man inte klarar av att konkurrera med det nya höghastighetståget AVE som startades i början av året. 
O'Leary säger att det är tydligt att flygbolag i framtiden inte kan konkurrera på korta distanser när förbindelser med höghastighetståg startas. Även Iberia har lagt ner sina flygningar på samma rutt. Det tar 90 min mellan Madrid och Valencia med snabbtåget.
Ecoprofile

GÖTEBORG ENERGI FÄLLT FÖR VILSELEDANDE REKLAM
I ett tidigare nyhetsbrev har vi nämnt att KO kritiserat Göteborg Energi för användandet av ordet ”miljövänlig” i reklamen. Nu har även Reklamombudsmannen, RO, fällt Göteborg Energi för samma reklam.
Reklamen består av en utomhusaffisch med en bild på en snöig park. Rubriken lyder ”Vi brinner för vitare pulkabackar i Slottsskogen”. Därunder står ”Därför värmer vi stan med miljövänlig fjärrvärme”.
I RO:s motivering står:
”Enligt artikel E1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara så utformad att konsumenternas oro och känsla för miljön inte missbrukas och att deras eventuella brist på kunskap i miljöfrågor inte utnyttjas. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning som är ägnad att på något sätt vilseleda konsumenterna om produkters miljöaspekter eller miljöfördelar eller om miljöfrämjande åtgärder som vidtas av marknadsföraren.
Vaga eller ospecifika påståenden om en viss positiv miljöpåverkan, vilka kan ha en rad olika betydelser för konsumenterna, får användas endast om de utan reservation är giltiga under alla rimligen förutsägbara förhållanden. Om så inte är fallet, ska ett sådant generellt miljöpåstående antingen kvalificeras eller inte användas alls. Särskilt gäller att uttryck som ”miljövänlig” eller ”ekologiskt säker”, vilka ger intryck av att en produkt eller verksamhet inte har någon eller endast en positiv miljöpåverkan, får användas bara om de kan verifieras med mycket betryggande bevisning. Endast där det finns utarbetade, generellt accepterade metoder för att mäta hållbarhet eller för att bekräfta att hållbarhet har uppnåtts, får påståenden som hävdar detta användas.
Reklamombudsmannen finner att reklamen ger intryck av att annonsörens fjärrvärme är miljövänlig. Eftersom annonsören inte har styrkt att så är fallet är reklamen ett vilseledande miljöpåstående och strider mot ICC:s regler.”

SVANBERG: "VÄRLDEN TÅL ETT PAR GRADERS UPPVÄRMNING"
Den 20:e april uppmärksammades årsdagen av BP:s oljekatastrof i Mexikanska golfen.  Inför årsdagen av olyckan har BP: s ordförande Carl-Henric Svanberg låtit sig intervjuas av Svenska Dagbladet.
– Det är klart att alla sådana här erfarenheter leder till att man blir försiktig med hur man uttrycker sig, säger Carl-Henric Svanberg till tidningen. Samtidigt uttalar han sig angående den globala uppvärmningen:
– De flesta är nog överens om att världen kan tåla ett par graders uppvärmning, sedan får vi större effekter. Dessutom handlar det inte om att sluta med fossila bränslen utan att hitta rätt balans.
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, vet inte var han ska börja.
– Det är häpnadsväckande. Det Carl-Henric Svanberg säger är djupt ovetenskapligt och visar på en kunskapsnivå som inte når över gymnasiet. Om kunskapen och omsorgen om miljöpåverkan ligger på den här nivån är det skrämmande. Det är så att man kan förstå hur Deep Water Horizon-olyckan kunde hända.
Aftonbladet

 

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.