GREENPEACE ANMÄLER 25 BILFÖRETAG FÖR VILSELEDANDE MILJÖREKLAM
25 av världens internationella stora bilföretag har anmälts för vilseledande reklam till Konsumentverket. Bakom anmälan står Greenpeace. I ett pressmeddelande skriver organisationen att tidigare domar och förelägganden har gjort klart att generella miljöpåståenden för fordon är förbjudet. Ändå marknadsförs bilar med ord som ”miljökämpe”, ”miljösnäll” och ”miljövänlig”.
I ett tidigt uttalande från Konsumentverket verkar man hålla med Greenpeace.
– Marknadsdomstolen har fastställt att man inte får använda ord som ”miljövänlig” när det är frågan om bilar eftersom de i sig är skadliga för miljön. Så även om en modell är lite mindre skadlig gör det ju inte att den är miljövänlig, säger Henrik Hoffmeister på Konsumentverket till TT.

MILJÖBUDGETEN FÅR KRITIK
Regeringen spelar ut miljömål mot varandra, klimatsatningen är för liten och fattiga länder få betala för effekterna av de utsläpp som den rika världen orsakat. Det är något av kritiken mot regeringens miljöbudget.
Mest kritik får regeringen för att många av de satsningar som görs på exempelvis havsmiljön och klimatåtgärder samtidigt sker på bekostnad av andra miljömål. Bland annat tas de så kallade Klimp-bidragen bort, miljöbilspremien avvecklas i förtid och miljömålen för skydd av värdefull skog får minskade resurser.
Naturskyddsföreningen är inte oväntat en av dem som reagerat starkt negativt på förslaget.
 – Det är ohållbart att regeringen på detta sätt spelar ut olika miljömål mot varandra. Miljömålsrådet, som regeringen kortslutit med en ny utredning, visade tydligt att miljöanslagen bör öka två till tre gånger, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

MER ASFALT ÄN JÄRNVÄGSSPÅR
Även infrastruktursatsningarna i årets budget får kritik från miljöhåll. Av de 24 miljarder kronor som satsas på kommunikationer får vägbyggena 17 miljarder kronor, en betydligt större del än spårtrafiken som får 6-7 miljarder kronor. Miljöpartiet står för en av de kritiska rösterna:
– Det här stämmer dåligt överens med vad man skrev i regeringsförklaringen, nämligen att klimathotet är vår tids största utmaning, säger Karin Svensson Smith (mp) till Svenska Dagbladet.

”KLIV FRAM, FÖRETAGSLEDARE”
Klimatprofessorn Christian Azar dömer ut det svenska näringslivets miljöengagemang.
 – Men vi kan ta på oss ledartröjan, säger han till Veckans Affärer.
– Vi behöver fler företagsledare som går ut och tar ställning i miljöfrågan. Christian Azar menar att det inte är tillräckligt många i näringslivet som vågar ställa krav.
- Fler företagsledare måste säga: 'Vi behöver se över spelreglerna på marknaden och regelverket måste skärpas mera'. Det måste skapas ett tryck på politikerna för att det ska hända något, säger han.


VÄRLDENS STÖRSTA FÖRETAG ENGAGERAR SIG MER I KLIMATFRÅGAN
Stora företag världen över blir mer engagerade i klimatfrågan, enligt den senaste årliga undersökningen från Carbon Disclosure Project, CDP, rapporterar ENDS Europe Daily. Tre fjärdedelar av de 500 företag som ingår i undersökningen har satt upp mål för utsläppsreduktioner.
En annan rapport, från UK Carbon Trust, hävdar att företag som är väl positionerade och proaktiva kan öka företagsvärdet med upp till 80 procent, genom affärsmöjligheter kopplade till att motverka klimatförändringen.

KLIMATFRÅGAN OROAR EUROPÉER
En majoritet av Europas befolkning är mycket oroad av klimatförändringarna. Det visar en enkät från Eurobarometern där drygt 30.000 européer tillfrågats. Nästan två av tre anser att miljöfrågan är en av de viktigaste för världen. Bara fattigdom, svält och vattenbrist ses som allvarligare. Högutbildade och yngre människor ser mest allvarligt på klimatförändringar men det skiljer stort mellan länder. 96 procent av cyprioterna ser klimatfrågan som den viktigaste men bland britterna är det endast 59 procent.
Svt

KUNGEN UPPMANAR USA ATT TÄNKA EFTER
I ett möte med amerikansk press uppmanade kung Carl XVI Gustaf amerikaner att ta klimatförändringen på större allvar, och poängterade att han själv aktivt arbetar med att sänka sina koldioxidutsläpp. Uttalandet, som citeras av International Herald Tribune, gjordes inför ett USA-besök som kungen ska göra i slutet av september. 

KONSUMTIONEN ÄR DEN STÖRSTA MILJÖBOVEN
Göteborgarna konsumerar för mycket och sopsorterar för lite. Utan förändring kan miljömålen inte uppnås. Det visar miljöförvaltningens årliga rapport. Av det skräp som slängs är det endast 39 procent som egentligen behöver förbrännas. Resten skulle kunna återvinnas eller komposteras.
– Miljöförstöring och koldioxidutsläpp i Göteborg har en brutal sammankoppling med avfallshanteringen. Vi sorterar inte en bråkdel av vad vi skulle kunna göra, säger Anne Svensson på miljöförvaltningen till Göteborgs-Posten.

INTE PENGAR SOM STYR NÄR VI HANDLAR EKOLOGISKT
Enligt Lantbrukets Affärstidning hänger viljan att betala mer för ekologiskt producerad mat inte nödvändigtvis samman med storleken på plånboken. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar låtit göra. Istället för kopplingen månadslön och köpvilja visar undersökningen snarare att kunskap kan vara avgörande för intresset att köpa ekomat.

MÅNGDUBBLING FÖR RÄTTVISEMÄRKT
Försäljningen av rättvisemärkta produkter ökar kraftigt. Mängden varor har i värde ökat från 50 miljoner kronor år 2004 till 400 miljoner kronor år 2007. Som skäl för ökningen anges bland annat ökat utbud och lägre priser, men också ökat medvetande i spåret av klimatdebatten.
I m-plus kan man också läsa att 9 av 10 kommunpolitiker är positiva till att ställa etiska krav i offentlig upphandling. Redan nu ställer var tredje kommun etiska krav i någon form i sina upphandlingar.

ENERGIEFFEKTIVISERING MINST LIKA VIKTIG SOM ALTERNATIV ENERGI
Det går att spara 1.3 miljarder liter olja per dag eller motsvarande hälften av all el som hela EU konsumerade 2003 med teknik som redan finns tillgänglig. Bäst resultat ger energieffektivare utrustning, uppvärmning och kylning i bostadshus. Sedan kommer kommersiella lokaler och transporter och sist tung industri. Förbättringar i dessa sektorer kan under ett år minska utsläppen av klimatpåverkande gaser med lika mycket som Storbritannien och Frankrike släpper ut tillsammans.
Miljörapporten

MERCEDES SATSAR PÅ ELBILAR I BERLIN
Om ett år kan man köra en helt elektriskt driven bil i Berlin utan risk för att bli stående med tomt batteri. Då finns 500 laddstationer runt om i staden. Elleverantören RWE står för laddmackarna och Daimler ställer upp med de första 100 elbilarna i projektet.
Automotorsport.se

GRÖNA TAK – EN BYGGLÖSNING SOM VÄXER
Försäljningen av levande växttak har fördubblats de senaste åren. Längtan efter harmoniska stadsmiljöer och tuffare bygglovskrav ligger bakom trenden med allt fler gröna tak.
Till fördelarna med levande växttak hör bland annat att de isolerar bra mot kyla och värme, att de tar upp växthusgaser och att de förbättrar stadsklimatet genom att bl a bidra till lägre temperaturer och högre luftfuktighet.
Miljörapporten

JORDENS RESURSER SLUT FÖR I ÅR
Tisdagen den 23 september tog jordens resurser slut. Då inträffade "Earth overshoot day", den dagen då mänskligheten konsumerat allt som jorden förmår att producera under ett år. Resten av året kommer vi att tära på reserverna. Bakom begreppet Overshoot day står den internationella miljöorganisationen Global footprint network. Varje år beräknar organisationen vilken belastning som mänsklighetens konsumtion har haft på världens odlingsmark, betesfält, skogar och fiskevatten. Detta jämförs med hur mycket jordens ekologiska resurser klarar av att producera på ett år. Mellanskillnaden visar på vilken överkonsumtion som ägt rum - och hur många dagar som lånats av framtiden.
Dagens Nyheter