BARROSO: LÅT INTE FINANSKRISEN FLYTTA KLIMATET FRÅN AGENDAN
Eu-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso vill inte att den ekonomiska krisen ska ta fokus och krafter från kampen mot klimatförändringarna.
- Det här är inte en lyx vi kan undvara oss. Att rädda planeten är inte en efter-middagen-drink, som man kan välja bort. Klimatförändringarna försvinner inte på grund av den ekonomiska krisen, sa Barroso på en presskonferens i samband med ett möte med ledare för EU-länderna.
Reuters

FÖRLUSTEN AV BIOLOGISKT MÅNGFALD MYCKET VÄRRE ÄN FINANSKRISEN
Under den pågående finanskrisen har Wall Street hittills förlorat 1 000 – 1 500 miljarder dollar. Förlorad biologisk mångfald kostar idag minst 2 000 – 5 000 miljarder dollar – varje år! Det säger Pavan Sukhdev som leder en EU-studie om ekosystemtjänster.
Pavan Sukhdev är ekonom och chef inom globala marknader på Deutsche Bank med specialkunskaper inom miljöekonomi. Och han är övertygad om att vi kommer att se omfattande förändringar av dagens ekonomiska system.
- Det ekonomiska systemet kommer att reformeras av sig själv för det är ett inkomplett system. Idag är det en stol med två ben, men det behöver fyra ben: mänskligt kapital, naturligt kapital, socialt kapital och finansiellt kapital, säger han.
MiljöAktuellt

DÄGGDJUREN HOTAS AV UTROTNING
Mer än vart fjärde däggdjur i världen är utrotningshotat. Värst är läget för aporna. Närmare 80 procent av alla primater i Sydostasien är på väg bort från jordens yta. För de landlevande däggdjuren är minskat levnadsutrymme och hård jakt de främsta skälen till utrotningshoten. För de havslevande däggdjuren är det yrkesfisket och sjöfarten som utgör de största hoten.
DN

NU ÄR DET TID ATT ARBETA MOT DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN
I en intervju i tidningen Guardian säger Lord Stern, mannen bakom den uppmärksammade Stern-rapporten, att man bör betrakta åtgärder mot klimatförändringar som ett sätt att motverka den finansiella krisen. Eftersom oljepriset är högt och ekonomin på tillbakagång kan satsningar på förnyelsebar energi och gröna jobb vara ett sätt att både gynna ekonomin och styra in samhället mot en mer hållbar utveckling.

LÅGKONJUNKTUR INGET HOT MOT MILJÖSATSNINGAR
Mer än hälften av alla storföretag i Sverige anser att de kan bli mer lönsamma genom miljömässig anpassning. De kommer inte heller att nedprioritera sina miljöinvesteringar under en kommande lågkonjunktur. Detta skriver Miljö och Utveckling. Där kan man också läsa att 4,2 miljoner "gröna jobb" kan skapas i USA under de kommande trettio åren. Beräkningen baseras på antagandet att 40 procent av elproduktionen i USA år 2038 kommer från förnybara källor, att 30 procent av drivmedlen kommer från annat än bensin och diesel och att elanvändningen i existerande byggnader kommer minska med 35 procent genom energieffektivisering.


BILKRISEN SKA LÖSAS MED VINDKRAFT
Regeringens två samordningsmän för bilindustrikrisen föreslår att man ser till att skapa nya jobb inom vindkraftsindustrin som en del av lösningen.
Vindkraften ska byggas ut till 30 terawattimmar till 2020 enligt det nya mål Energimyndigheten föreslår.
Det här handlar om investeringar på 35 miljarder. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi skulle det kunna innebära att sysselsättningen i vindkraftbranschen ökar från 2 000 till 11 000. Omkring 6 000 är varslade i bilindustrin och dess underleverantörer i Västsverige.
DN.se

VÄRLDENS STÖRSTA VARV SATSAR PÅ VINDKRAFT
Världens största varv ska slå sig på vindkraftverk. Det är sydkoreanska Hyundai Heavy Industries som nu satsar på att ta sig in på den stora amerikanska vindmarknaden. Hyundai Heavy Industries, med en omsättning på nästan 22 miljarder svenska kronor och 25 000 anställda över hela världen, satsar stora pengar på att slå sig in på marknaden för förnybar energi. Förutom vindkraftverken har koncernen även tillverkning av solceller. Hyundai bygger just nu en andra solcellsfabrik söder om den sydkoreanska huvudstaden Seoul.
Ny Teknik

VOLVO MISSADE MILJÖSPÅRET MEN KAN KOMMA ATT SATSA PÅ GASBILAR IGEN
”Volvo missade miljöspåret”. Det säger Volvos nye vd, Stephen Odell till Göteborgs-Posten som en kommentar till bolagets kräftgång. I en annan intervju, i DN, säger han dock att företaget kan komma att tillverka gasbilar igen. ”Det är ett intressant alternativ. Det kan gå snabbt när vi väl bestämt oss”

KOLDIOXIDKRIG I PARIS
Jakten på koldioxidgram var i fokus för årets bilsalong i Paris, rapporterar flera medier. Med bränslesnåla bilar, nya tekniker som minskar koldioxidutsläppen och hybrider försökte biltillverkarna övertrumfa varandra i fråga om begränsad klimatpåverkan. En av de mest uppmärksammade bilmodellerna var GMs laddhybrid Volt, som planeras vara ute på marknaden 2011.

GÖTEBORG VÄLJER THINKS ELBILAR
Göteborgs kommun köper 25 exemplar av den norska elbilen Think. På sikt kommer man att köpa flera hundra el- och hybridbilar. Redan till årsskiftet kommer det att rulla 25 elbilar av fabrikatet Think på gator och vägar i Göteborg. Varje kommunal förvaltning ska ha tillgång till en elbil – som leasas ut.
Även en privat elbilspool, som riktar sig mot privatpersoner och företag, planeras i Göteborg.
Ny Teknik

PORTUGAL PLANERAR FÖR EN STOR ÖKNING AV ELBILAR
Den portugisiska regeringen ska införa långtgående ekonomiska lättnader för elbilsköpare, enligt ENDS Europe. Att främja elbilsförsäljningen är ett av de sätt som den portugisiska regeringen vill minska koldioxidutsläppen på. Man jobbar även för att ett landsomfattande nätverk av laddstationer ska finnas på plats senast 2010.

HP PUBLICERAR UNDERLEVERANTÖRERNAS KOLDIOXIDUTSLÄPP SOM FÖRSTA FÖRETAG I IT-BRANSCHEN
HP tror på fullständig öppenhet vad gäller miljöstandarder och har nu publicerat information om sina största underleverantörers koldioxidutsläpp. Underleverantörerna som omfattas motsvarar över 80 procent av HPs globala kostnader för material, tillverkning och montering.

KLÄDERNAS URSPRUNG MÖRKAS
Sex av tretton klädföretag vill inte svara på frågor om vilka underleverantörer som anlitas och vilka gifter som används i produktionen. Det visar en undersökning som Naturskyddsföreningen och Swedwatch har gjort.
– Företagens öppenhet är mycket viktigt för att konsumenterna ska kunna göra medvetna val. Det är möjligt att dessa företag har ett bra miljöarbete men det är i så fall inte något de vill att deras kunder ska känna till, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

SCANIA SÄMST I KLIMATKLASSEN
Scania är sämst av de svenska storföretagen med att redovisa strategier för klimathotet. Bästa svenska företag är Telia Sonera. Det visar en ny undersökning av Carbon Disclosure Project om hur storbolagen i Norden redovisar och jobbar strategisk med att få ner klimatgasutsläppen. Det är inte miljörörelsen som står bakom SCP, utan 385 stora investeringsfirmor som anar kommande lagstiftning och hårdare regler. De vill nu veta svart på vitt vilka bolag som kommer att klara klimathotet – och vilka som kan bli en besvärlig risk i portföljen.
E24

EMMAUS BÖRJAR MED MILJÖMÄRKNING
Emmaus Björkå blir först i landet med att förse second hand-kläder och textilier med Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.
– Produktionen av nya kläder och textilier skapar stora miljöproblem. Det går åt stora resurser och mycket vatten och kemikalier. Därför vill vi att folk byter kläder med varandra när de ledsnat på det de har eller väljer att köpa second hand eller nya miljömärkta kläder, säger Eva Eiderström, chef för Handla Miljövänligt hos Naturskyddsföreningen till Göteborgs-Posten.
Enligt Naturskyddsföreningen går det åt ett halvt kilo kemikalier för att tillverka ett par jeans. För att odla bomullen samma jeans är gjorda av går det åt drygt 8 000 liter vatten. Att återanvända kläder jämfört med att tillverka nya innebär dessutom en energibesparing på 97 procent.

MASSIVT METANUTSLÄPP UPPTÄCKT I ARKTIS
Forskare vid Stockholms universitet har väckt internationell uppmärksamhet för ett fynd av så kallade "metanskorstenar". Miljontals ton metangas - en växthusgas 20 gånger starkare än koldioxid - bubblar upp från havsbottnen i Arktis. Det som skrämmer forskarna är att de tror att utsläppet är en följd av att permafrosten i havsbottnen har smält. Den metangas som lagras under Arktis skulle om den kom ut ge upphov till större utsläpp än världens samlade kolreserver.
MiljöAktuellt

DANSEN HÅLLER IGÅNG DISKOT
Upp på dansgolvet och förena nytta med nöje. Det är tanken bakom klubben Surya, där energin från de dansande tas tillvara. En bra diskjockey ser till att 60 procent av klubbens energibehov alstras på dansgolvet, resten från solfångare och ett vindkraftverk.
Ny Teknik