VARNING FÖR GREENWASHING I KLIMATDEBATTEN
I den amerikanska klimatdebatten har ordet "Greenwashing" börjat användas allt mer frekvent. I korthet betyder det att man sätter ett Svanen-märke på den mest klimatvänliga SUV-en. Sant i grunden, att det är den bästa av SUV:arna. Men inte särskilt klimatvänlig. Bättre att låta bli överhuvudtaget. Det skriver Veckans Affärers chefredaktör Pontus Schultz i sin blogg på va.se.
Nyligen skrev svenska storföretags tungviktare med Svenskt Näringsliv i spetsen en debattartikel i Dagens Industri om hur näringslivet bäst kan bidra till att minska koldioxidutsläppen.
Att Lars G Josefsson, som slåss för att få fortsätta bygga brunkolskraftverk i Tyskland, Olof Faxander på SSAB, som själv generar tretton (13!) procent av de svenska koldioxidutsläppen och Anders Ehrling, vars SAS i allra högsta grad riskerar att drabbas av eventuella politiska regleringar kring koldioxidutsläpp, sätter sina namn under en sådan debattartikel är inte speciellt underligt.
Men varning: Det handlar om greenwashing på hög nivå. Att ha en strikt ekonomistisk syn på klimatfrågan, som dessutom begränsar sig till Sverige är mycket farligt.
I slutändan tror jag att greenwashing är en farlig strategi för svenska bolag. Det är en aning strutslikt, att tro att om vi bara putsar fasaden så kommer frågan att försvinna från dagordningen. Så blir det inte. Hur grönt vi än gör det. Det är dags för svenska företag att börja fundera kring klimatfrågan inte bara som något som maximalt blir ännu en faktor i exel-arken, lika för alla, utan som något som kommer att ställa det mesta på huvudet. Konsumenternas krav, politiska regleringar, kanske hela vår syn på tillväxt.
va.se

MCDONALDS FUSKAR MED SOPSORTERINGEN
Källsortering är en del av snabbmatjätten McDonalds koncept. Men företagets sorteringsrutiner har brister. Endast en av fyra restauranger i Stockholms innerstad sorterar happy meal-kartonger och företaget lever inte som det lär. På McDonalds hemsida skriver företaget: "Systemet för källsortering innebär att tomma muggar och happy meal-kartonger läggs i var sitt fack och övrigt avfall i ett tredje fack."
Enligt Mattias Grundström, byrådirektör på Konsumentverket, är det vanligt att företag drar nytta av miljöargument för att marknadsföra sig.
- Men miljöargumenten får absolut inte vara vilseledande. Påstår man något ska det vara sant, oavsett framställning. Man får inte ge sken av att man källsorterar om man inte gör det, säger Mattias Grundström.
Dagens Nyheter

VÄNLIGT FÖR MILJÖN - MEN INTE FÖR MAGEN
I reklamkampanjen för Flygbussarna dricker folk rapsolja ur bränslemunstycken på annonserna. Nu kommer kritiken från bl a Svenska Petroleuminstitutet.
Flygbussarna i Stockholm vill slå ett slag för miljön genom att ett antal bussar körs på rapsolja (RME).
- Vi vill väcka uppmärksamhet med starka bilder och visa att vi agerar här och nu genom att införa bussar som enbart kör på biobränsle, säger Mikael Bergkvist, VD för Flygbussarna.
Men trots att budskapet är väl menat, har Flygbussarnas kampanj mötts av kritik från flera håll. Både Energimyndigheten och Svenska Petroleuminstitutet har hört av sig för att poängtera att det är ohälsosamt att dricka rapsolja.
Svenska Dagbladet

VI GÖR GEMENSAM SAK FÖR SKÄRPT KLIMATPOLITIK
Nu startar våra tre folkrörelser en gemensam klimatkampanj med ett viktigt budskap till regering och riksdag: Minska de svenska utsläppen med minst 40 procent till år 2020 och avsätt samtidigt stora belopp för stöd till klimatarbetet i utvecklingsländer, vid sidan om biståndsbudgeten, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet och Anders Weiryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

KALL PERIOD KAN KYLA AV KLIMATDEBATTEN
Enligt en studie publicerad i tidningen Nature kommer världen att drabbas av en kallperiod som håller i fram till 2015. Forskarna bakom rapportern ifrågasätter inte teorin om en långsiktig uppvärmning. Orsaken till den kalla perioden står att finna i havsströmmarna. Rapporten har dock väckt oro för att opinionen för klimatåtgärder ska svalna. Bob Watson, tidigare chef för FN:s klimatpanel och nu rådgivare i klimatfrågor till den brittiska regeringen, säger till Reuters att han oroar sig för hur politiker och allmänhet kommer att reagera.
MiljöRapporten Direkt

STOCKHOLMAREN MER MILJÖINTRESSERAD
En återkommande enkätundersökning där 3 000 stockholmare ger sin syn på miljön visar att intresset för miljöfrågor ökat med 10 procent sedan föregående mätning. Andelen ganska eller mycket intresserade av miljön är 71 procent. 80 procent oroas av utvecklingen, skriver Dagens Nyheter.

INGEN ÅTERVINNING - INGEN SOPHÄMTNING
Den unge, dynamiske borgmästaren i San Francisco, Gavin Newsom, vill ta i med hårdhandskarna för att få bättre miljö i staden. Han har redan infört flera stränga miljöregler. Nu väntar obligatorisk återvinning.
San Francisco är känt för sin offensiva politik när det gäller miljö i allmänhet och sopor i synnerhet. Gavin Newsom vill nu ta ytterligare ett steg: den frivilliga sortering av hushållsavfall - burkar, papper, trädgårdsavfall och matrester - ska bli obligatorisk. De hushåll som inte ställer upp får ingen sophämtning.
Om förslaget går igenom i kommunstyrelsen blir San Francisco den första staden i USA som tvingar sina invånare att sopsortera.
Ny Teknik

RENAULT-NISSAN SATSAR PÅ ELBILAR I DANMARK
Medan många bilfabrikanter funderar på om elbilar är något att satsa på, så har Nissans, tillika Renaults vd Carlos Ghosn redan bestämt sig: "Det är ett område som vi vill äga", sa han vid en presskonferens i Portugal nyligen. Ett steg på den vägen är ett samarbete med NEC om batterier och ett elbolag i Danmark om ett system för laddning.
"Vi tror på elbilar eftersom det finns en stark social trend bland framförallt yngre", sa Carlos Ghosn häromdagen.
Han ser potential för omkring 10 miljoner elbilar årligen i framförallt storstäder som New York, London och Bombay. Det handlar om bilar som körs korta sträckor varje dag, exempelvis till och från arbetsplatser.
Ghosn tänker sig elbilar inom alla segment, från småbilsklassen till riktiga sportbilar. Det blir ett brett spektrum av nollutsläppsbilar som anpassas efter respektive marknad.
Auto Motor & Sport

GÖTEBORGS STAD SLUTAR MED FLASKVATTEN
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad förväntas ta ett beslut som förbjuder flaskvatten. Staden och dess förvaltningar, som berörs av beslutet, köper in cirka 110 000 flaskor mineralvatten per år. En motivering till det förväntade beslutet är att staden har ett utmärkt kranvatten.
Göteborgs-Posten

NATURVÅRDSVERKET FÖRESLÅR; MYNDIGHETER BÖR MÄTA SINA KOLDIOXIDUTSLÄPP
Samtliga myndigheter som har miljöledningssystem ska från och med nästa år följa upp effekterna av sitt miljöarbete, det föreslår Naturvårdsverket i en ny rapport. Det innebär att staten för första gången kommer att kunna mäta sin direkta miljöbelastning inom tre olika områden. De utpekade områdena är tjänsteresor (mäts i koldioxidutsläpp), energianvändning (mäts i kWh) och andel miljökrav i upphandling.

90 PROCENT EKOLOGISKT I KÖPENHAMN ÅR 2015
Köpenhamns kommun har omnämnts som världsbäst på ekologi. För tre år sedan var en tredjedel av kommunens livsmedelsanvändning ekologisk. Idag är mer än hälften av livsmedlen ekologiska. Köpenhamns kommun har nu satt upp ett nytt mål för 2015, då skall 90 procent av de livsmedel som konsumeras inom den offentliga sektorn vara ekologiska. Flera daghem har redan uppnått det målet.
EkoWeb

TRENDBROTT: TREDUBBLAD FÖRSÄLJNING AV EKO-GLASS
Nu slår eko-boomen igenom hos svenska glasstillverkare. SIA Glass rapporterar att bolaget ökat försäljningen av kravmärkta produkter med 340 procent sedan förra året.
- 170 000 människor har burit hem en bytta med ekologisk glass i år, det ger ju en indikation på att något har hänt, säger Rolf Frid, vd SIA Glass, som tror att ökningen i mångt och mycket beror på handelns inställning till ekologiska produkter - att man i butikerna lyfter in varorna i butikerna på ett annat sätt.
MiljöAktuellt

EKO-FÖRSÄLJNINGEN PÅ COOP HAR ÖKAT 43 PROCENT 2008
Under 2007 ökade Coops försäljning av ekologiska produkter med 22 procent och försäljningen har fortsatt att öka starkt in i 2008. Mätningarna för årets tre första månader visar på en försäljningsökning med 43 procent. Om den siffran håller i sig under resten av året betyder det att värdet av Coops försäljning av ekologiska varor kommer att passera 1,3 miljarder kronor i år, enligt Ekowebs beräkning.

FÖRETAG LÄMNAR LÅGLÖNELÄNDER
Det kommer att bli en kraftig expansion av den svenska industrin. Många företag som flyttat sin produktion till låglöneländer har redan börjat flytta tillbaka tillverkning.
- Nu när även transportsektorn börjar få betala sina kostnader för miljöbelastningen så blir det allt mer intressant att producera där marknaden finns. Det sa Thomas Karlsson, vd på ingenjörskonsultföretaget Mercon, vid ett industriellt utvecklingsseminarium i Kalmar nyligen.
Sveriges Radio

HEJDA KLIMATKRISEN? JA DET GÅR, SA GORE!
För att hejda den globala uppvärmningen måste världen slå in på en radikalt ny kurs, tekniskt och etiskt. Olyckskorparna kraxar att det är för sent. Men jag lyssnar hellre till klimathjälten från Tennessee som säger att det går. Tack, Gore!
Det skriver Stefan Edman i sin krönika i Svenska Mässans tidning.