med EXTRA MYCKET LÄSNING INFÖR SOMMAR OCH SEMESTER!


DEBATT: SLÄPP KLIMATÅNGESTEN OCH GÖR NÅGOT I STÄLLET 
"I stället för att tycka synd om oss själva och passiviseras av uppgivenhet bör alla företag jobba aktivt med att minska sin klimatpåverkan", skriver Göran Holm, vd för Coca-Cola Sverige, i en debattartikel i Dagens Industri.
"Varför inte skifta fokus och i stället söka konstruktiva sätt att vara del av lösningen? Många företag har börjat förstå att miljöarbete leder till ökad konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till nya kunder, minskade risker och ökad sysselsättning. Först när också de stora industriföretagen visar äkta vilja att vara lösningsorienterade kan politiker, myndigheter och organisationer motiveras till att sitta ner med företagen och gemensamt arbeta mot verkliga, hållbara lösningar på en väldigt verklig och viktig utmaning", skriver Göran Holm. 

NATURVÅRDSVERKET VILL HA TUFFARE KLIMATPOLITIK PÅ HEMMAPLAN
Naturvårdsverket stöder Klimatberedningens förslag från i februari. Men Sverige måste vara ännu tuffare med att genomföra åtgärderna på hemmaplan, skriver Naturvårdsverket i sitt remissvar. Särskilt starkt stöd får Klimatberedningens förslag till ny transportstrategi, förslagen för att minska utsläppen från sjöfart och flyg, en trafikövergripande planering av infrastrukturen, utveckling av miljöbildsdefinitionen och justering av bilförmånsreglerna.
M-plus

UPPROP FÖR MINSKADE UTSLÄPP
Det gränsvärde för koldioxid i jordens atmosfär som diskuteras i de pågående klimatförhandlingarna, är för högt. Det räcker inte för att stoppa höjningen av havsnivå och temperaturer.
Det säger Tällberg Foundation och Stockholm Environment Institute i ett upprop tillsammans med 150 av världens främsta klimatforskare, politiker och företagsledare, skriver Dagens Nyheter. Uppropet publicerades nyligen i en rad internationella tidningar och budskapet riktar sig till de länder som är delaktiga i de pågående klimatförhandlingarna inför Köpenhamnsfördraget i december 2009.
- Vi är rädda att förhandlingarna är på väg åt fel håll. Forskarna har en ganska klar bild av vilket ppm-värde vår atmosfär tål, och det finns nu en ökande insikt om att 350 ppm är det gränsvärde vi måste ned till, snarare än 450, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute, till Dagens Nyheter.

VÄXLA TILL KLIMATSKATT PÅ BOSTÄDER
Vi vill ha en beskattning som gör det lönsamt för fastighetsägare att effektivisera energianvändning, reducera utsläppen av växthusgaser och i övrigt minska klimatbelastningen. Den som betalar skatten ska själv kunna påverka storleken genom att investera för ett bättre klimat.
Naturskyddsföreningen, Riksbyggen och HSB anser sig ha stöd av opinionen när de nu lägger fram ett gemensamt förslag.
Svenska Dagbladet

MALMÖ SER FRAMTIDEN MED HJÄLP AV SOLCELLER 
De breda vingarna på taken i Sege Park signalerar stadens nya färdriktning. Vingarna är med sina 1 250 kvadratmeter Skandinaviens största solcellsanläggning och försörjer byggnaderna med el. Men här finns även solfångare för uppvärmningen, energin slussas ut i fjärrvärmenätet. Hela området ska om några år bli en ny ekologisk stadsdel med flera tusen lägenheter och egna hem; allt baserat på klimatanpassat tänkande. Välkommen till Malmö som kallar sig den "soltätaste staden i Sverige".
Dagens Nyheter

VINDKRAFT LYSER UPP KULTURHUSET
I sommar kommer fyra små vindkraftverk på taket till Kulturhuset mitt i centrala Stockholm att producera en del av den el byggnaden använder.
Små vindraftverk av den här typen kräver inte bygglov. Satsningen ingår i Kulturhusets strävan att bli en så kallad Green Building. Sedan tidigare finns solcellsanläggningar på Kulturhusets tak.
M-plus

KINA STÖRST I VÄRLDEN - PÅ VINDKRAFT
Kina ska inom de kommande fem åren förvandlas till den största vindkraftproducenten i världen, uppger Zhou Xi'an chef på den kinesiska Reform- och utvecklingskommissionen för Bloombergs News.
Kina ställer nu om sig i snabb takt för att skapa mer hållbar energi. Vindkraft, solenergi och vattenkraft ska minska Kinas beroende av kol. Idag genererar kolkraft 80 procent av landets el. Kina är i dag världens sjätte största vindkraftproducent.
Veckans Affärer

KEMIFABRIKEN VÄRMER HELA ÅNGE
Den elektrokemiska fabriken Eka Chemicals i västra Medelpad är storkonsument av energi. Nu blir företaget också leverantör. Det vatten som värms upp i fabriken ska transporteras i en tolv kilometer lång ledning till det kommunala energibolaget Ånge Energis fjärrvärmeanläggning. Varmvattnet beräknas räcka till att värma upp nästan hela Ånge kommun.
Dagens Industri

STORSATSNING PÅ TALLDIESEL I SUNPINE
Sveaskog och Södra går in som delägare i bolaget SunPine för att satsa på talldiesel, ett förnyelsebart fordonsbränsle som kan ersätta fossila bränslen. Satsningen innebär att marknaden inom två år kommer att erbjudas diesel baserad på förnyelsebar råvara som väsentligt minskar utsläppen av koldioxid. Dieseln har sitt ursprung i råtallolja, som är en biprodukt från skogindustrins massaprocess.
LAND Skogsland

VIKTIGA VÄGVAL I KLIMATFRÅGAN
För att transportsektorn ska kunna bära sin del av klimatmålen måste personbilarnas förbrukning minskas till mellan 0,2 och 0,3 liter per mil. Det menar Institutet för tillväxtpolitiska studier.
Vidare måste hälften av person- och godstrafiken med bil och lastbil flyttas över till järnväg och kollektivtrafik, menar institutet som på regeringens uppdrag analyserat hur EU:s klimatmål kan nås, samtidigt som tillväxten värnas.
M-plus

ETANOLBIL? JAG SKULLE INTE TVEKA
Etanolbilsköparen kan känna sig lugn, tycker miljöminister Andreas Carlgren. I alla fall den som väljer etanolbil före 2009 års utgång. "Har man köpt sin bil så vet man att man får sina 10 000 kronor i premie. Det vi har sagt är att premien finns även under 2009". Han lovar även en rejäl forskningssatsning på elbilar och andra generationens etanol. Samtidigt lider de fabriker som är på väg att ta fram nästa etanol av akut brist på pengar.
Svenska Dagbladet

OKQ8 STÄLLER KRAV PÅ ETANOL 
Från i höst kommer OKQ8 endast att sälja etanol E85 som uppfyller nya stränga krav. Ett nytt avtal mellan etanolleverantören Sekab och de brasilianska sockerrörsodlarna garanterar bland annat att odlingen sker på ett hållbart sätt och att arbetsförhållandena är drägliga. Dessutom ställs det krav på att etanolen ska minska utsläppen av CO2 med minst 77 procent jämfört med bensin.
Etanol som är producerad på ett ansvarsfullt sätt är ett bra drivmedel. Nu kan vi också på punkt efter punkt garantera våra kunder att vår etanol uppfyller alla kraven, säger Camilla Slunge Dowling, miljöchef på OKQ8.
Målet och syftet med de nya kraven är att säkerställa att E85 produceras på ett hållbart sätt så att förtroendet för etanol som drivmedel stärks.
Recyclingnet

LÄTTARE ATT HYRA GRÖNA BILAR
Föreningen Gröna Bilister har för tredje året i rad satt hyrbilsföretagen under miljölupp. Undersökningen visar att uthyrarna gjort stora framsteg jämfört med förra året. Det är nu möjligt att hyra miljöbil över hela landet, i olika storlekar, och hos nästan alla större hyrbilsfirmor. Merkostnaden för att hyra en miljöbil är obefintlig jämfört med hyra av motsvarande bensinbil.
Hertz klarar sig allra bäst, men även hos Hyrbilen och OKQ8 är mer än varannan bil nu en miljöklassad bil enligt statens definition. Bolagen Eurorent och Sixt ville inte ingå i undersökningen.
Ingen hyrbilsfirma klarar sig helt utan anmärkning; den som hyr etanolbil kan få tanken fylld med bensin och få av firmorna har ett miljötänkande som omfattar hela bilen och dess kringprodukter. 

ÅKERICHEF TROR PÅ BIOGAS FÖR LOKALA TRANSPORTER
Det skenande dieselpriset och miljödebatten får åkerierna att tänka på gas.
- Jag tror att transporter i stan kan ske med biogasdrivna lastbilar, säger Liselotte Eriksson Dahl, vd för Örebroåkeriet E V Eriksson Transport.

TT-LINES FÄRJA KAN KÖRAS PÅ BIOGAS INOM TRE ÅR
2011 kan en av tyska TT-Lines färjor köras på biogas, som producerats med hjälp av alger från Trelleborgs stränder. Det är ett av resultaten som kan komma ut av EU-projektet Baltic Master.

GIFTFRI BÅTBOTTENFÄRG LANSERAD
Den första giftfria båtbottenfärgen för fritidsbåtar har kommit ut på svenska marknaden. Genom att färgen ändrar syrehalten på skrovet fastnar inte havstulpaner och andra växter på båten.
- Den förändrade syrehalten gör att varken havstulpaner eller andra organismer upplever att det är någon angenäm miljö att sätta sig på och söker sig därför någon annanstans, berättar Mikael Haeffner, utvecklingschef på företaget Ekomarine som tillverkar båtbottenfärgen.
www.processnet.se

DAFGÅRD FÖRST UT MED EKOLOGISKA ENPORTIONSRÄTTER
Dagen innan midsommarafton var det klart för presentation av Dafgårds nya satsning på ekologiska färdigrätter. Därmed är det Dafgård som blir först ut av de svenska tillverkarna att kunna erbjuda frysta ekologiska enportionsrätter i sortimentet. Familjeföretaget i Källby har utvecklat två ekologiska enportionsrätter för frysdisken och man har satsat på några av svenskarnas mest populära och vanliga rätter: Köttbullar/pasta/tomatsås och Köttfärssås/fusilli. Detaljhandeln har länge efterlyst ekologiska alternativ inom enportionssortimentet och Dafgård bli alltså först ut på marknaden.
Ekoweb

PÅ GÅNG INOM IKEA
Det är stora saker på gång inom Ikea. Bland annat vill Ingvar Kamprad flytta hem produktion till Sverige för att spara både pengar och miljö.
När Ingvar Kamprad blickar in i framtiden, ser han en grönare och kostnadseffektivare möbeltillverkning.
Dagens Nyheter

EU VILL FÖRBJUDA GLÖDLAMPOR
Enligt ett förslag ska glödlampor starkare än 40 watt ersättas av lågenergilampor redan nästa år. Energisparpotentialen är enligt EU 45 miljarder kWh per år.
Ny Teknik

FORTSATT SATSNING PÅ EKO HOS H&M
Klädkedjan fortsätter att satsa på ekologisk bomull och använder nu materialet i kollektioner på alla avdelningar. Till hösten introduceras även ekologisk ull, återanvänd ull och återanvänd polyester.
Vi är stolta över att kunna möta det ökade intresset från våra kunder och samtidigt själva bidra till ökad efterfrågarn på ekologiskt odlad bomull. Plaggen i ekologisk bomull är både modeplagg och uppdaterade basplagg, säger H&M:s designchef Ann-Sofie Johansson i en kommentar.
www.fashionet.se


PLÅNBOKEN OCH PLANETEN VINNARE NÄR TRANSPORTSEKTORN TÄNKER OM
Priset på råolja har stigit kraftigt sedan årsskiftet vilket omedelbart orsakat väsentliga kostnadsökningar för transportsektorn. De företag som varit förutseende nog att aktivt arbeta med att effektivisera sina transporter tidigare framstår nu som ännu smartare än vi tidigare trodde. Och äntligen händer det även hemma i Sverige.
SvD Näringsliv har gjort en rundringning bland olika svenska transportföretag och funnit att jakten på kostnadssänkningar får positiva effekter för miljön. (För alla som kan något om resurshushållning känns det dock lite larvigt att prata om att "plocka miljöpoäng" - det säger ju sig självt att ju mindre resurser man använder ju bättre är det, både för plånboken och planeten.) Artikeln är dock en snabb och bra genomgång över en mängd små åtgärder som Stena Line, Swebus, Taxi Stockholm, Ica Logistik, Box, Axfood, Posten, Ikea och SAS gjort och vilka effekter de får, även om man inte kan låta bli att fascineras av den omedvetenhet som funnits tidigare.
Hur är det möjligt att Stena Line inte tidigare sett till att fartygen har propellrar som är rätt dimensionerade eller att ingen på Ica reagerat och tyckt att det verkar lite dumt att köra med halvtomma lastbilar tillbaka från butikerna? Det innebär att det finns stora besparingar att göra genom att analysera hur resurserna används. Att börja med att bryta ner energianvändningen per avdelning är ett bra sätt att se om det finns abnormaliteter i konsumtionen, både ur ett positivt och negativt perspektiv. Genom att låta de bästa exemplen bli föregångare går det ofta snabbt att spara resurser och därmed se resultat på sista raden.
CSR i Praktiken