Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
Vad händer på miljöområdet just nu? Vad kommer att hända i den närmaste framtiden? Hur ser de långsiktiga miljötrenderna ut? Vilka är de viktigaste aktörerna och opinionsbildarna? Vilka frågor kommer ledande politiker driva de närmaste åren? Vad skriver miljöjournalisterna om?

Strategisk miljöplanering
Vi hjälper er att hitta svaren på ovanstående frågor eller andra frågor som är relevanta för er verksamhet. Vi gör omvärldsanalyser som visar vilka förändringar och trender på miljöområdet som är avgörande för er verksamhet – på både kort och lång sikt. Med omvärldsanalysen som underlag kan ni fatta strategiska beslut för företagets utveckling, vara proaktiva och påverka omvärlden.

Utbildning om miljöopinion
På seminariet "Vem säger vad och varför?" går vi igenom olika aktörer på miljöområdet - belyser allt från miljöorganisationer till näringslivslobbyister – och diskuterar deras drivkrafter. Vi diskuterar hur massmedia fungerar samt vilka effekter planerad eller oplanerad opinionsbildning får. Seminariet ger en bakgrund och visar på förutsättningarna för miljökommunikation och opinionsbildningen inom miljöområdet.

Ekosofias Nyhetsbrev
Läs gärna vårt nyhetsbrev, som kommer ut varje månad, där vi försöker spegla vad som händer inom miljöområdet, framförallt när det gäller alla de möjligheter som ett miljömedvetet agerande och ett bra miljöarbete innebär.

FN:s klimatpanel, IPCC:s  femte utvärderingsrapport presenterades den 27 september 2014, i Stockholm:Den 17 november 2007, i Valencia, presenterade IPCC syntesen av sin fjärde utvärdering av klimatet. 

Svensk IPCC-rapport från Naturvårdsverket (48 sid)

FN:s klimatpanel - IPCC
IPCC bedriver ingen egen forskning, utan har uppgiften att utvärdera den omfattande klimatrelaterade forskning som pågår världen över. Klimat och miljö i medias fokus
Flerdubbling av antalet artiklar
© Ekosofia AB, Anders Carlssons gata 7, 417 55 Göteborg  |  Tel: 031-708 45 50, Fax: 031-708 45 60  |  E-post: ekosofia@ekosofia.se