A + A Corporate Design AB
Miljöutbilldning 2008.

Akademiska Hus Väst AB
Koldioxidinventering för Chalmers campus 2007.

AstraZeneca AB
Miljöseminarium för Miljö och Kemi 2006.

Banverket
Miljöutredning - pilotstudie 1998/99. Samtalspartner 2000.

Banverket Västra Regionen
Samtalspartner och miljöutbildning 1998.

Bengt Dahlgren AB
Samsynsseminarium med ledningsgruppen 1994.

Bohuslandstinget
Miljöseminarier för landstingsstyrelsen, förvaltningschefer och fastighetsförvaltningen 1996.

Bolagsverket
Föreläsning ”Miljöfrågan – viktig för en framgångsrik affärsrelation” 2005.

Borås kommun
Miljöföreläsning inom projektet "Miljöutmanare ’99" 1999.

Borås Lokaltrafik AB
Miljöutbildning 2001.

Bostads AB Poseidon
Förstudie 1996. Miljöprogram 1996. Intern förankring av miljöprogram 1997. Samtalspartner och rådgivning 2013.

Bostadsbolaget
Miljöutställning för Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon 2007.

Bostäder i Borås AB
Förstudie och miljöprogram 1994. Miljöutbildning 1994-95.

Business Region Göteborg
Föreläsning för BRG:s nätverk, ”Miljöargument i marknadsföringen” 2004.
Framtagning av finansieringsdatabas för miljöinvesteringar 2002.

Castellum AB, moderbolag och dotterbolag
Samtalspartner, miljöprogram, ledningsgruppsseminarier, miljöutbildning och diverse miljökommunikation 1995-2002. Lagbevakning 20013-2011.

Chalmers tekniska högskola AB
Intern miljörevision 2011.

Chalmers Transportcentral
Förstudie/intervjuundersökning 2001.

Din Bostad AB
Miljöpolicy och miljöprogram 2007-2008.

Donnergymnasiet
Grundläggande miljöseminarium för lärare och övrig skolpersonal 2005.

Drott Bostad AB
Samsynsseminarium om trovärdig miljökommunikation 2003

Ecology (miljökonferenser på Svenska Mässan i Göteborg)  
Medarrangör och seminarieledare för seminarierna:
”Marknadsföring av miljöanpassade produkter och tjänster” 2004
”Dialog för hållbar utveckling” 2003,
”Att prata och skriva om miljö” 2002,
”Vem säger vad och varför” 2001,
"Trovärdig miljökommunikation" 1997,
"Miljökommunikation – en fråga om trovärdighet" 1996,
"Miljö, kommunikation och marknad" 1995.

Ekologiskt Marknadscentrum
Moderator 2008.

Electrolux Storkök AB
Miljöprogram 1994. Miljöutbildning av samtliga medarbetare 1995.

Energiråd Väst
Utvärderingar 2007.

Ernst Rosén AB
Integrerat ledningssystem för miljö och arbetsmiljö 2002-2012.
(Certifierat enligt ISO 14001)
Miljöutbildning, miljöprogram och miljökommunikation 1996-2012.

Familjebostäder i Göteborg AB
Nulägesutredning och miljöprogram 2008. Rådgivning och diverse miljökommunikation 2008-2009.

Fraktkompaniet AB
Rådgivning, diverse miljö- och klimatkommunikation 2012.

Frans Maas Sverige AB  
Grundläggande miljöutbildning 2004.

Fyrstadskansliet (Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad)  
Miljöseminarium, miljöargument i marknadsföringen 2004.

Förbo AB  
Samsynsseminarium med ledningsgruppen 2004.
Miljöprogram 2006. Nulägesutredning 2007. Rådgivning och diverse miljökommunikation 2007-2009.

Företagsutveckling Fyrstad
Samtalspartner och miljöutbildning "Marknadsanpassad produktutveckling i Lysekil" inom ramen för EUs strukturfond Mål 2, 1997.

Gæðastjórnunarfélag Islands (Icelandic Association for Quality)
Föreläsning och workshop för isländska näringslivsrepresentanter och rikspolitiker "Sustainable development an opportunity for business", Reykjavik, november 1999.

Glaxo
Samtalspartner till Svensk Läkemedelsindustri om utfasning av drivgaser med miljöpåverkan (CFC) 1995.

GotEvent
Miljökommunikation 2003.

Graflunds Invest AB, Eskilstuna
Miljöseminarium med ledningsgrupp och nulägesanalys 2002.
Miljökommunikation, miljöutbildning och miljöprogram 2003-2007.
www.graflunds.se

Gryaab AB
Miljödag/miljöutbildning för samtliga medarbetare 2011.

Gärde Wesslau Advokatbyrå
Grundläggande miljöutbildning 2011.

Göteborg Energi AB
Framtagning av PM ”Miljöpris för Göteborg Energi – Ostindiefararen Götheborg”, 2001. Seminarium om Miljökommunikation i samband med Ekopartner-träff 2002.

Göteborgs Högre Samskola
Miljöföreläsning 2008.

Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
Miljöutbildning, miljöprogram och miljöledning 2004-2006.

Göteborgs Stad, Kretsloppskontoret
Grundläggande miljöseminarium och seminarium i miljökommunikation för samtliga medarbetare 2003.

Göteborgs Stad, Lundby Mobility Centre
Stöd i kommunikationsplanering samt samtalspartner i projektet Godssamverkan i Lundby, 2004-2005.
www.visionlundby.goteborg.se

Göteborgs stad, Miljöförvaltningen
Föreläsare i seminarium "Faror i varor" 2007.

Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Medverkan i projektet ”Miljöfordon i Göteborg” 2002-2003.
Utredningsarbete kring miljöanpassning av persontransporter 2001 och 2002.
Förstudie "Gods- och varudistribution i tätort" 1999/2000. (Trafikkontoret i samarbete med AB Volvo)
Miljöseminarium för leverantörer; utvärdering och uppföljning av leverantörers miljöarbete 1999.
Deltagande i flera av Trafikkontorets miljöprojekt 1999.

Halmstads Fastighets AB
Miljöprogram, miljöutbildning och diverse miljökommunikation 1998-1999.

Hotel Liseberg Heden AB
Miljöföreläsning 2001. Miljöutbildning 2006.

HSB Mölndal
Miljöseminarier 1996-1997. Miljökommunikation 1998. Inspirationsföreläsning 2007.

Hållbar utveckling Väst
Utvärderingar 2007-2008.

Högskolan i Borås
Miljöföreläsningar 1996.

ICA Sverige AB  
Strategiska miljöseminarier för ledningsgrupper inom ICA Sverige AB, Logistik 2004.

IFP Research AB  
Miljöseminarium för ERFA-grupp, ”Miljöargument i marknadsföringen” 2004. Samtalspartner 2004.

Investment AB Bure
Miljöpolicy 1998.

IREV (Institutet för Revisorsutbildning)
Miljöföreläsningar inom VD-kurser, 2000 och 2001.

IUC Sjuhärad AB
Miljöutbildning för marknadsnätverk 2011.

IVL/MiljöRapporten
Medverkan i seminarium "Hur kommunicerar du ditt miljöarbete?" 2010

Kennedygruppen AB  
Samtalspartner 2004. Förstudie 1998. Miljöprogram 1997-1998. Miljöseminarium med ledningsgrupp och medarbetare 1996.

Kinnasand AB
Miljöföreläsning 1999 och 2001.

Kobbs Te
Samtalspartner 1996 inför introduktion av miljöanpassat produktsortiment.

Kungsbacka kommun
Miljöföreläsning 1997.

Köpings kommun
Stöd och medverkan i miljöledningssystem 2005-2006.

Landstinget Halland
Miljöföreläsningar 1997.

Lennart Wallenstam Byggnads AB  
Miljöprogram; miljöutbildning och miljöseminarier; diverse miljökommunikation 1999-2005.

Lennart Wallenstam Lokaler AB
Miljöseminarium 2002.

Liljevalls arkitekter ab
Miljöseminarier 2002.

Lindholmen Utveckling AB
Miljöprogram 2000.

Liseberg AB
Miljöutbildning 2006. Miljöpolicy, nulägesutredning och diverse miljökommunikation 2007-2009.

LP Entreprenad AB
Miljöutbildning 1999. Förstudie 2000. Miljöprogram 2000. Miljöledningssystem 2001 och 2002. (Certifierat enligt ISO 14001)

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län
Samtalspartner och miljöutbildning i projektet "Företag & Miljö" – för förbättrat miljöarbete i små och medelstora företag (7 st) i Göteborgs och Bohus län 1995-1996.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Miljöföreläsning 2005.

Malmöhus Invest AB
Miljöseminarium för intresseföretagen 1994.

Marks kommun
Miljöföreläsning och samtalspartner för nätverk av små och medelstora företag (29 st) i Marks och Borås kommuner 1998/99.

Markslöjd Lighting Group
Miljöutbildning 2010.

Maskinentreprenörerna AB
Miljöföreläsning 1999.

Mitthögskolan i Östersund
Miljöföreläsningar 1996 och 1998.

Mölndals Stad
Inspirationsföreläsning 2007.

Naturcentrum
Miljöföreläsning 1999.

Naturskyddsföreningen
Rådgivning och utredning om koldioxidutsläpp 2010.

Nutek
Miljöföreläsning och workshop för småföretagare, 1997.

Partillebo
Förstudie 1993. Ledningsgruppsseminarium och miljöprogram 1995.
Samtalspartner i samband med projektering av nytt bostadsområde 1996.

Plus AB (SABO:s utbildningsföretag)
Miljöföreläsning 1995 för AB Nyköpingshems samtliga medarbetare.

PROTEKO
Samtalspartner och miljöutbildning, tillsammans med IFP (Institutet för Fiber- och Polymerteknologi), i projektet "Textil & Miljö" för förbättrat miljöarbete bland tekoföretag (10 st) i Gällstad/Ulricehamnsområdet, 1996/97.

REC Indovent / Elof Hansson
Miljöseminarium 2005.

Renova
Miljöbalksutbildning 2002.

Saab Ericsson Space AB
Miljöföreläsningar för samtliga medarbetare 1998.

Saab Marine Electronics AB
Miljöföreläsning 2001.

Saxborn Fastigheter
Integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 2008-2010.
(Certifierat enligt ISO 9001)

SCA Hygiene Products
Miljöseminarium med ledningsgrupp 1998. Samtalspartner 1999.
Program för trovärdig miljökommunikation; Environmental Communications Guideline 1999.

scp, ScanPartner  
Grundläggande miljöseminarier för samtliga medarbetare 2003-2004.

Selecta AB
Förstudie 1995. Ledningsgruppsseminarium 1996. Miljöprogram 1996.

SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB
Seminarium om trovärdig miljökommunikation 2002.

SIS Forum
Medverkan i seminarium "Egna miljöuttalanden" 2008.

Sjätte AP-fonden
Rådgivning 2009-2011.

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
Föreläsning under en nationell miljöledningsdag i Uddevalla, 2005.

Skyddsvärnet
Miljöseminarium 2007. Miljöutredning och miljöprogram 2007-2008

Stenungsundshem AB
Förstudie 1994. Miljöprogram 1994. Miljöseminarier för samtliga medarbetare 1995. Produktion av kommunikationsmaterial 1995-96.

STF (Svenska Turistföreningen)
Miljöseminarium 1996.

Stockholm Vatten AB
Medverkan i projektet "Water Education in African Cities"; framtagning av utbildnings- och informationsmaterial samt planering och genomförande av utbildning i Afrika 2002-2003.

Storel AB
Förstudie 1997. Ledningsgruppsseminarium 1997. Miljöprogram 1997 och 2000.

Svenska Mässan Stiftelse   
Samtalspartner inför genomförande av Ecology-konferensen 2004.
Medverkan i förberedelser inför invigning av Miljöteknik/Ecology 1999.
Medarrangör av Ecology and Leadership 1999.

Svenska Statoil AB
Miljöutbildning 1995-2003.
Externt och internt kommunikationsmaterial 1995-1999.
Miljöseminarier för Statoil Detaljist 1998 och 2003.
Ledningsgruppsseminarium 1997.

Sveriges Transportindustriförbund
Kurser i transportanpassad miljökunskap 1997 och 1998

TRAAB, Trestadsregionens Avfalls AB  
Miljöseminarier, ”Marknadsföring med miljöargument” 2004.

Trollhättans kommun
Miljöföreläsning 1999.

Tullverket
Miljöföreläsning för miljösamordnare 2005.

Tärntank Rederi AB
Miljöseminarium med styrelsen 2005.
Omvärldsanalys ”Olja, energi och transportbehov” 2006.
Rådgivning kring social uppförandekod 2006-2007.

Uddevalla kommun
Utbildning av internrevisioner 2004.
Projektledarstöd för införande och genomförande av miljöledningssystem 2002-2004.  (Registrerade enligt EMAS 2004)
Framtagning av miljöredovisning, enligt EMAS, 2005.
www.uddevalla.se

Unitrans AB
Miljöseminarium 2001.

Viking Sewing Machine
Miljöseminarium för chefer 1999.

Volvo AB
Förstudie "Gods- och varudistribution i tätort" 1999/2000. (AB Volvo i samarbete med Trafikkontoret, Göteborgs Stad)

Volvo Personbilar Sverige AB
"Miljöprogram för svenska Volvoåterförsäljare" 1997.

Volvo Personvagnar AB
Samtalspartner om intern miljökommunikation och förankring bland medarbetare 1995/1996.

V-Städ AB
Miljöprogram och miljöutbildning 2001-2008.
Diverse miljökommunikation 2002-2008.
Utbildning av internrevisorer 2004. Lagbevakning 2005-2008.
Integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 2002-2003.
(Certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1)
www.vstad.se

Vägverket, region Väst
Utvärdering av miljö- och trafiksäkerhetskrav för godstransporter 2002-2003 samt 2005-2006.
Utvärdering av FEAT-projektet 2001-2003, arbetet utfört 2004.
Utredning om distansarbete och närkontor 2004-2005.
Samordning informationsprojekt "Vinterdäck" 2007-2009.

Västra Götalandsregionen
Miljöföreläsning 1999.

Västtrafik
Miljöutbildning och miljökommunikation 2000-2002.
"Västtrafik och miljön" på Västtrafiks hemsida, under rubriken Om Västtrafik www.vasttrafik.se

WESTMA
Nulägesanalys med marknads- och kommunikationsperspektiv, 2004.

White AB
Miljöpolicy 1996.

Xtractor Ineractiv AB
Rådgivare om interaktiv miljöutbildning för Statoil, 2004-2005.

© Ekosofia AB, Anders Carlssons gata 7, 417 55 Göteborg  |  Tel: 031-708 45 50, Fax: 031-708 45 60  |  E-post: ekosofia@ekosofia.se