Aranäs KB
Miljöutbildning sedan 2000.
Integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 2002-2005.
(Certifierat enligt FR2000)
Miljörevision 2001. Miljöprogram 2000-2010. Miljöredovisning 2006-2010. Nulägesutredning 2007. Miljöutredning Kungsmässan 2008
www.aranas.se 

Aspelin-Ramm Fastigheter AB
Miljöutredning 2011-2012. Miljöprogram 2012-2013.

Bafab Kontorsmöbler AB
Grundläggande miljöutbildning 2013.

Chalmersfastigheter AB
Miljöseminarium med ledningsgrupp och medarbetare 2000. Förstudie 2000. Miljöprogram 2001 och 2002.
Seminarium med ledningen, nulägesutredning och diverse miljökommunikation 2007-2008.
Koldioxidinventering och -redovisning, sedan 2010.

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag
Miljöledningssystem 2014.

Elof Hansson Fastighets AB
Miljöutredning och miljöprogram 2013.

Förvaltnings AB Framtiden
Rådgivning, diverse miljökommunikation; koldioxidinventering och -redovisning sedan 2010.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Miljöprogram och div. miljökommunikation sedan 1998.  Miljöutbildning för hela personalen 1999 och 2007. Miljöredovisning 1999-2002 och 2008.
Miljöledningssystem 2001. Integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö 2002.
Koldioxidinventering 2006-2010. Seminarium med ledningen 2007 och 2008.
Miljöprogram och utredning 2012. Förberedelser för miljödiplomering 2013.

Göteborgs Stad Utbildning, Yrkeshögskola
Miljöutbildning för "Teknisk projektledning" sedan 2010
Utbildning i Hållbar utveckling/CSR för "Internationella inköpsekonomer" sedan 2013

Göteborgs universitet
Föreläsare i diverse kurser inom Miljövetenskapliga institutionen sedan 1997 samt vid Handelshögskolan resp. Institutionen för journalistik och masskommunikation 2005.

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår
Grundläggande miljöutbildning 2012 och 2013.

Higab
Miljöpolicy, nulägesanalys, miljöprogram, rådgivning, koldioxidredovisning och diverse miljökommunikation 2008-2013.

Innovatum
Rådgivning och företagsanalyser, diverse miljökommunikation 2012-2013.

Ivar Kjellberg Fastighets AB, Ivar Kjellberg Byggnads AB
Miljöprogram sedan 2001. Miljöutbildning sedan 2000. Miljöledningssystem sedan 2006.
(Certifierat enligt ISO 14001)

Newbody AB
Omvärldsanalys med nulägesbeskrivning 2013. Rådgivning om CSR, utveckling av uppförandekod 2014.

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB
Miljöutredning 2014.

PROTEKO
Miljöutbildning för kvalificerad yrkesutbildning; "Teko" årligen sedan 1997 samt "Handel, affärsmannaskap och turism" 1998, 2001, 2002, 2003, 2005 och 2006.
www.proteko.se

PSAB
Integrerat veksamhetsledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö sedan 2013.

Sigillet Fastighets AB
Miljöföreläsning 2013.

Skanska Maskin AB
Miljöföreläsning 2013.

Stena Fastigheter Stockholm AB
Lagbevakning sedan 2011.

Stendahls Reklambyrå
Miljöpolicy 2007. Miljöutbildning sedan 2007.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
Miljöutbildning 2014.

Trollhättans Tomt AB
Miljöprogram, miljöutredning och rådgivning sedan 2010.

Uddevallahem
Integrerat ledningssystem för miljö- och arbetsmiljö 2003-2008.
Utbildning av internrevisorer 2004. Lagbevakning 2005-2008.
Miljöprogram 1997-2008. Samtalspartner sedan 2003.
Miljöutbildning sedan 2003.
www.uddevallahem.se

Willhem AB
Miljöpolicy, miljöutredning, miljöprogram, miljöutbildning och rådgivning sedan 2011.

Wästbygg AB
Utveckling av verksamhetspolicy, samsynsseminarium med ledningen, grundläggande miljöutbildning, integrerat ledningssystem 2014.

Älvstranden Utveckling AB
Förstudie 1997. Miljöprogram 1998-2001. Miljöledningssystem 2001-2012. Nulägesutredning 2006-2007. Miljöredovisning 2001-2007 Koldioxidinventering 2006-2010. Miljöseminarier och miljöutbildning 1998-2011.
Omvärldsbevakning.
www.alvstranden.com
© Ekosofia AB, Anders Carlssons gata 7, 417 55 Göteborg  |  Tel: 031-708 45 50, Fax: 031-708 45 60  |  E-post: ekosofia@ekosofia.se